Preben Dahl

 • Fra rædsom til redskab
  Posted in: Mp3 lydfil, Preben Dahl

  Når vi tænker på omvendelse, har mange en ”Peter omvendelse”, de vokser op i et kristen hjem, får lov til at følges med Jesus nogle år indtil det en dag bliver til omvendelse. Andre har en ”Paulus omvendelse” hvor de kontant og på ganske kort tid bliver standes af Jesus og bliver ført fra mørket […]

 • Tab ikke modet
  Posted in: Artikel, Preben Dahl

  Modløsheden kan let ramme os. Men Paulus kan lære os at holde modet oppe. Han så livet i evighedens perspektiv. »Tab ikke modet, du kære, for så er det dyreste tabt.» Sådan begynder en af Svend Rehlings sange. Alligevel er tider med modløshed nok noget, de fleste af os kender til. Der er meget, som […]

 • Råbet fra dødsrigets dyb
  Posted in: Artikel, Preben Dahl

  Den første forudsætning for bønnens vidnesbyrd er ikke at Gud svarer, men at vi beder. Måske er det derfor at jeg mest i de mørke tider oplever de rigeste ting i mit bønsliv og finder anledning til at vidne om hvordan Gud både hører og svarer – præcis som Jonas beskriver. Teksten I min nød […]

 • Svar skyldig
  Posted in: Artikel, Preben Dahl

  Efter indtoget i Jerusalem var Jesus for alvor kommet i søgelyset og blevet farlig, både for de religiøse og politiske ledere. Derfor griber de nu til det våben, som også mange griber til i dag, nemlig at stille en mængde spidsfindige spørgsmål, for at fælde Ham i ord og få noget at anklage Ham for. Teksten […]

 • Kender Du din plads?
  Posted in: Artikel, Preben Dahl

  Ved helbredelsen af den vattersottige på sabbaten er Jesus indbudt hos en af de ledende farisæere. På mange måder en pinlig visit. De holdt øje med Ham, og når Han spurgte dem, står der, at de tav. Hvilken afstand der var mellem disse mennesker og Jesus! Han hørte ligesom ikke hjemme i dette selskab, hvor man […]

 • Døden ingen hindring for Jesus
  Posted in: Artikel, Preben Dahl

  Flere gange i Evangelieberetningerne møder vi det herlige vidnesbyrd, at Jesus møder mennesker i deres dybeste nød. Også her til enken fra Nain, hvor døden hensynsløst har revet nogle ellers meget stærke bånd i stykker, kommer Jesus. Han kommer der, hvor alt menneskeligt håb er ude, og alle yderligere anstrengelser er nytteløse. Jesus kommer aldrig […]

 • Laodikea
  Posted in: Mp3 lydfil, Preben Dahl

  Brevet til menigheden i Laodikea er det sidste af de syv menighedsbreve og har kirkehistorisk et særligt sigte på menigheden der lever umiddelbart før Jesu genkomst, en frafalden menighed som kirkens Herre, Jesus Kristus ikke har noget positivt at sige om, men alligevel er brevet et af de mest kærlige af alle brevende. Preben Dahl […]

 • Gud vil at alle mennesker skal frelses
  Posted in: Mp3 lydfil, Preben Dahl

  Gud vil at alle mennesker skal frelses sådan siger bibelen (1Tim 2:3-4) men hvordan modtager vi mennesker dette budskab? Preben Dahl peger i denne forkyndelse på seks forskellige måder. 1) Den ligegyldige holdning. 2) Den selvfølgelige holdning. 3) Den selvskrevne holdning. 4) Den ængstelige holdning. 5) Den magelige holdning. 6) Den taknemlige holdning. Med hvilken […]

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development