Samuel Roswall

 • Guds genfødende vej giver håb
  Posted in: Artikel, Samuel Roswall

  I Bibelen er frelse ikke alene Guds tilbud til det enkelte menneske i form af fællesskab med ham. Frelse kommer også til udtryk i en frelsesplan, som åbenbares i historiske begivenheder. På et tidspunkt gennemførte evighedens Gud en historisk begyndelse. I den begyndelse åbenbarede han sig som den skabende Gud. Han skabte himmelen og jorden, […]

 • Vi skal ikke alle hensove
  Posted in: Mp3 lydfil, Samuel Roswall

  Der er mange hyrder der har stået i en kristen forsamling og har været tavse om hvad der skal ske når Herren kommer igen. Man har været tilbøjelig til at sige: ’Det skal i ikke bekymre jer om, kære Kristi venner, Når Herren kommer igen skal alle gåders slør løftet.’ Det er der jo noget […]

 • Når Jesus ikke er Messias for jøder
  Posted in: Artikel, Samuel Roswall

  Forventer man i jødedommen, at Messias vil komme? Vil man svare på det spørgsmål, kan man stille sig på Oliebjerget og se ned mod Tempelbjerget. Så vil man i muren rundt om Jerusalems gamle bydel se Den Gyldne Port, som er tillukket. Men der er en tradition, som siger, at den vil blive åbnet, når […]

 • Israels rest
  Posted in: Mp3 lydfil, Samuel Roswall

  Mange kan havde svært ved at hvile tillidsfuld i at Gud opfylder sine løfter. På ny testamentes tid var man også optage af dette spørgsmål: Kan man regne med hvad Gud har sagt? Hos nogle af de fromme jøder, havde det her spørgsmål et bestem perspektiv, de spurgte nemlig: står Gud ved hvad han tidligere […]

 • Profeten Haggaj og hans budskab
  Posted in: Artikel, Samuel Roswall

  En af Bibelens små bøger er skrevet af profeten Haggaj for 2500 år siden. Samuel Roswall giver en introduktion til Haggaj og hans bog. Vi ved ikke meget om Haggaj som person. Men vi ved, at han fik Herrens ord betroet. Det ord forkyndte han kort, klart og fyndigt. Og det bar frugt. Haggaj virkede […]

 • For jøde først
  Posted in: Mp3 lydfil, Samuel Roswall

  Når vi læser vor bibel er det ofte sådan at enkle ord kan komme til at stå i en vis spænding overfor andre ord. Denne spænding kan være med til at gøre os ydmyge og hjælpe os til ikke at blive kloge i egne tanker. Nogle af de ord der står i spænding overfor hinanden […]

 • Pottemageren
  Posted in: Mp3 lydfil, Samuel Roswall

  Emnet for denne bibel undervisningen ud fra teksten i Jeremias kapitel 18:1-12 er: Pottemageren og det arbejde pottemageren udfører ved sin drejeskive. Fra selve teksten er det åbenlys at pottemageren er Herren. Vi skal særligt have tre synsvinkler på Pottemagerenes virke: 1) Hans handlen med Israel 2) Hans handlen med folkeslagende 3) Hans handlen med […]

 • Kongen kommer
  Posted in: Artikel, Samuel Roswall

  Hvorfor viste Jesus sig ikke som den sejrrige konge, som folket havde forventet, og som Esajas havde profeteret om? Fordi Jesu herredømme først fuldføres ved hans andet komme. Teksten Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, […]

 • Israels fangenskab og hjemkomst
  Posted in: Mp3 lydfil, Samuel Roswall

  I denne undervisning vil vi på 45 minutter gennemgår ca. 1000 års Israelsk historie, dog centreret omkring det babylonske fangeskab og hjemkomsten. Gud Herren siger i Ezekiel: Sig derfor til Israels hus: Dette siger Gud Herren: Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development