Kongen kommer

kongen kommer

facebook - Samuel Roswall2Hvorfor viste Jesus sig ikke som den sejrrige konge, som folket havde forventet, og som Esajas havde profeteret om? Fordi Jesu herredømme først fuldføres ved hans andet komme.

Teksten

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste! (Matt 21:1-9)

Det er første søndag i advent. Derfor kan vi passende begynde med at ønske hinanden godt nytår.

I den kristne menighed spørger vi måske om, hvad vi kan forvente os af det nye år. Tør vi forvente, at Gud vil besøge os og gribe ind, så mennesker bliver draget ind i hans fællesskab eller bliver fornyet i det fællesskab?

Søndagens prædiketekst inviterer os til at være med i Jerusalem Palmesøndag. Så lad os da prøve at gøre os til ét med dagens sceneri. Hvordan skal vi forstå det?
Der var gang i den. Men prangende så det egentlig ikke ud. Var Jesus så bare kommet på en stridshest… Men et æsel?

Folket håbede, Jesus var en helt

Alligevel skete der noget. En stor folkeskare bredte kapper ud på vejen og skar grene af træerne, som blev strøet på vejen. Og så råbte de med et ekko af en af Israels gamle halleluja-salmer: Herre, frels dog .. Velsignet være han som kommer i Herrens navn! (Sl 118:25-26). Hvorfor kunne manden på æslet få sådan en velkomst?

Israels folk måtte helt naturligt gøre et tankespring tilbage til en af deres profeter, nemlig Zakarias, som i kap 9:9-10 skriver: Bryd ud i jubel, Zions datter … Se din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel … Jeg tilintetgør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene…

Sådan lød det, godt 500 år før Jesus blev født. Og nu kom han – netop på et æsel. Nu så de ordet opfyldt lige for deres øjne. Nu kom den ventede konge. Godt nok på et æsel, men altså netop på et æsel, som forudsagt. Nu skulle krigens redskaber tilintetgøres og æselkongen herske til jordens ender. Og efter indtoget tog den nye konge fat. På tempelpladsen væltede han vekselerernes borde og duehandlernes bænke. Jo, han var en rigtig sejrrig konge, som profeten havde forudsagt.
Og så …

Var Jesus blot en svindler?

I samme uge blev han taget til fange og korsfæstet som en af datidens forbrydere. Var Jesus blot én af datidens åndelige svindlere? Var Zakarias en falsk profet? Eller havde alle, der satsede på Jesus, misforstået ham? I hvert fald oser frustrationen ud af det, som to af hans disciple sagde: Vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel (Luk 24:21).

Til gengæld var der nogle, der mente, at det nu var bevist, at Jesus var en svindler. De stod skadefro ved korset langfredag og sagde: Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham (Matt 27:42).

Var der noget, Jesus ønskede mere, end netop at nogle kom til tro? Men han blev altså på korset – så det til sidst kunne blive sandt: Det er fuldbragt. Og det skete virkelig. Med Jesu gerning kan intet skille et menneske fra Gud.

Profetien opfyldes ved, at Jesus kommer igen

Jamen, hvad skulle der så blive af de store ord af profeten Zakarias? Ord om ophør af krig og fredens komme? I den forbindelse er det vigtigt at lægge mærke til, hvad han fortalte sine disciple inden langfredag.

Tirsdag og onsdag (12. og 13. nisan) flyttede Jesus sin undervisning til Oliebjerget. Men inden han forlod tempelpladsen fortalte han, at han engang i fremtiden – når han kommer til jorden igen – i magt og megen herlighed, så vil han endnu en gang få en stor modtagelse. Til den tid skal det igen lyde: ”Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn” (Matt 23:39).

Profeten havde ikke sagt, at Jesus skulle komme to gange. Men hans forudsigelser skulle altså opfyldes ved, at Herren skulle komme til jorden to gange.

Kilde: Udfordringen 27. november, 48, 2014

Samuel Roswall

Lignende indlæg:

  • Profeten Habakkuk og hans budskab Habakkuks bog er en af Bibelens mindre kendte bøger. Men i denne artikel viser Samuel Roswall, hvordan den indeholder et stærkt budskab til troende i alle tider. Profeten Habakkuk […]
  • Jesu Genkomst – hvad fortæller tegnene os? Jesus lovede, at han en dag vil vende synligt tilbage til jorden for at stoppe alt ondt og oprette Guds rige synligt. Samtidig gav Jesus sine disciple nogle tegn, så de kunne fornemme, […]
  • En fremtid for Jerusalems indbyggere Ole Chr. Kvarme, der tidligere var knyttet til Den norske Israelsmisjon i Jerusalem og nu er biskop i Oslo, har fortalt, at han for en del år siden besøgte det sydlige Indien. Da en […]
  • Kongebarnet på kongevejen Der var ikke noget kongeligt skær over Jesu fødsel i en stald i Betlehem. Heller ikke hans vej mod den trone, han var født til at bestige en dag, var særlig let at gå. Ikke desto […]

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development