13. November: Det alvorlige er

andagt Jørgen 13,11,15

DET ALVORLIGE ER

Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte; jeg fylder dette hus med herlighed, siger Hærskarers Herre. (Hag 2:7)

Haggai var profet for de judæere, som var kommet tilbage til israel efter eksilet i Babylon. Det, som skete i året 538 f. Kr. efter perserkongen Kyros havde besejret babylonerne. Baggrunden for bogen her er at der foregik en genopbygning af templet i i Jerusalem i årene fra hjemkomsten frem til år 515 f.Kr. hvor det nye tempel stod færdigt. Haggais opgave var at vise alle judæerne, hvad der burde have første prioritet efter hjemkomsten. Han formanede dem til helhjertet at genopbygge templet. Samtidigt kommer han med et løfte fra Gud: Herren vil i så fald være med dem. Så ville de kunne tilbede Gud i det nye tempel i oprigtighed og med glæde.

I virkeligheden var dette løfte det samme, som løftet om at messias skulle være hos dem en dag. Messias, Guds salvede har jo også navnet Immanuel og dette navn betyder netop ”Gud med os” (se til Es. 7:14).

Når folket en dag ville gøre Gud til centrum i deres liv, kunne Gud selv bo midt i blandt dem, selvom det fysiske tempel ikke endnu var blevet genopbygget.

Når Haggai skrev at det nye tempel skulle få en større herlighed end det første tempel havde haft, referer han for det første til at han forudså den ombygning og udvidelse af templet som kong Herodes til sin tid skulle udføre, men også at Jesus en dag skulle komme der i templet og dermed fylde templet med sit nærvær og dermed også med Guds herlighed, som jo havde forladt det første tempel ved Jerusalems ødelæggelse, det som profeten Ezekiel havde set i et syn skulle ske (se Ez. 10 + 11). Altså peger Haggais bog også frem på Jesus, som en dag skulle komme som menneske.

Det alvorlige er, at folket havde fået lov til at vende hjem, men at folket ikke omvendte sig. De fik deres tempel igen men da Jesus kom, vidste de ikke, hvem han var. Vi, der lever i dag, lever måske som kristne, deltager i gudstjenester og møder, indtager nadveren og deltager i forskellige kristne aktiviteter – men kender vi Jesus som den han er? Er han din Herre og personlige frelser?

Hjælp os til ikke at bedrage os selv her. Og tro at alt er vel selvom vi ikke virkeligt har omvendt os!

Bibellæseplan: Heb 9:1-22; Klag 3-4; Hag 1-2

Lignende indlæg:

  • 15. November: En ny, levende vej EN NY, LEVENDE VEJ Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit […]
  • 14. November: Herrens engel HERRENS ENGEL Råb også: Dette siger Hærskarers Herre: På ny skal alt godt strømme i mine byer, på ny trøster Herren Zion, på ny udvælger han Jerusalem. (Zak 1:17) Afsnittet kapitel 1:7 […]
  • 12. November: Frygt ikke, Zion FRYGT IKKE, ZION På den dag skal det siges til Jerusalem: »Frygt ikke, Zion, lad ikke hænderne synke! (Sef 3:16) Sefanias bog kan opdeles i tre afsnit: 1. en advarsel om dommens dag, […]
  • 11. November: På Melkizedeks vis PÅ MELKIZEDEKS VIS er han blevet det i kraft af en ed fra Gud, der sagde til ham: Herren har svoret og angrer det ikke: Du er præst for evigt, (Heb 7:21) Her i kapitlet præsenteres vi […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development