20. December: Her er jeg

andagt Eskild 20,12,15

HER ER JEG

“Da svarer Herren, når du kalder; på dit råb er hans svar: Her er jeg”, (Es. 58:9)

Dette udsagn er et gennemgående tema i bibelen. Den almægtige Gud i himlen har aldrig lagt skjul på, at han ønsker alle menneskers frelse. Han har derfor lovet, at det vil ske for enhver, der af hjertet vender sig til ham. Jeg har hørt om mange, som ikke kendte Gud, eller vidste, at han var til, men de begyndte alligevel at søge ham, nogle fordi de tænkte: Der er måske en god Gud til, som elsker mig. Og det er der! Utallige har efterfølgende vidnet om, hvordan de havde levet ‘uden håb og uden Gud’, men da de i deres nød råbte til ham, var han dér og frelste dem.

Sådan er Gud. Gennem profeten Jeremias siger han: ‘Jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om jer, lyder det fra Herren, tanker om fred og ikke om ulykke, at jeg må give jer fremtid og håb. Kalder I på mig, vil jeg svare jer, beder I til mig, vil jeg høre jer, leder I efter mig, skal I finde mig”, Jer. 29:11-13. Gud vil altså ikke, at du går rundt og ikke ved noget om ham, eller om hans frelse til dig ved Jesus Kristus. Han har lovet at svare dig, når du, ligesom de føromtalte, søger ham. Men, kunne man spørge: Hvorfor er det mig, som skal søge Gud – og ikke Gud, der søger mig? Det siger bibelen faktisk også, at han gør. Jesus siger fx ligeud, at han ‘er kommen for at opsøge og frelse det fortabte’, Luk. 19:10. Det betyder konkret, at han søger dig for at frelse dig og give dig evigt liv, men på samme tid skal du ‘lukke døren op’ for ham, og invitere ham ind i dit liv, Åb. 3:20. Er du frelst, så ved du også, at han livet igennem vil høre vore bønner og give os svaret: ‘Her er jeg!’

Bibellæseplan: Åb 10; Es 58; Ez 29-30

Lignende indlæg:

  • 19. December: Bibelens kernebudskab BIBELENS KERNEBUDSKAB "Så siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis navn er 'Hellig': I højhed og hellighed bor jeg, hos den knuste, i ånden bøjede, for at kalde de bøjedes ånd og […]
  • 18. December: For vore øjne FOR VORE ØJNE "Dette er Gud Herrens ord, han, som har samlet Israels fordrevne. Jeg vil føje flere til dem, der allerede er samlet", (Es. 56:8) Denne tekst har jeg taget fra […]
  • 17. December: Gud er Gud GUD ER GUD "Som himlen er højere end jorden, er mine veje højere end jeres og mine tanker højere end jeres", (Es. 55:9) Vi vil ofte gerne forstå det, der sker omkring os, og alle har […]
  • 16. December: Guds børn GUDS BØRN "Alle dine børn bliver oplært af Herren, og stor bliver børnenes fred", (Es. 54:13) I forbindelse profetien i Es. 53 om Jesu lidelse og død for vore synder, såvel som hans […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development