Jesus – Guds tegn til verden

Jesus - Guds tegn til verden

Kender du til at søge bevis for at du tror – fx ved at se efter om du har den rette glæde i hjertet? Kender du til at søge efter beviset for frelsesvisheden i dit hjerte – fx ved at lede efter freden i hjertet? Kender du til at søge bevis for at Gud hører dine bønner – fx ved at lede efter en bestemt følelse når du beder, eller i at Gud giver dig nøjagtig hvad du bad om?

Teksten

Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: »Rabbi, hvornår er du kommet hertil?» Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på.« Så sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?« Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.« Da sagde de til ham: »Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spist manna i ørkenen, som der står skrevet: ‘Brød fra himlen gav han dem at spise.’ « Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden.« De sagde til ham: »Herre, giv os altid det brød!« Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.Men som jeg har sagt til jer: I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort». (Joh 6:24-37).

Jesus har bespist de 5000 i ørkenen, og dagen efter kommer jøderne så til Jesus. Begrundelsen for deres møde med Jesus var at de ville se ham gøre endnu et tegn. De var virkelig blevet begejstrede for Jesus som sådan kunne få fem brød og to fisk til at række til så mange. Han kunne vel give dem lidt åndelig underholdning i dag. Det kunne da være spændende at se et under mere.

Men Jesus må skuffe dem. Han siger nemlig ganske afslørende til dem: »I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte.« Det eneste de fik ud af brødunderet, var brød. Det fremkaldte ikke tro i dem på Jesus som livets brød. Jesus må forklare dem at Guds gerning er at de tror ham.

Vi vil se beviser

Det fremkalder spørgsmålet: »Hvilket tegn gør du?« Jøderne vil have et tegn før de vil tro. De søger et bevis for at ville tro. De spurgte: »Hvad kan du gøre, Jesus?«

Sådan kan det også gå for mennesker i dag. Kender du til at søge bevis for at du tror – fx ved at se efter om du har den rette glæde i hjertet? Kender du til at søge efter beviset for frelsesvisheden i dit hjerte – fx ved at lede efter freden i hjertet? Kender du til at søge bevis for at Gud hører dine bønner – fx ved at lede efter en bestemt følelse når du beder, eller i at Gud giver dig nøjagtig hvad du bad om?

Jeg tror du kender til denne søgen efter beviser. Jeg kender det selv. Dermed står vi jo sammen med jøderne med det fælles spørgsmål: »Hvilket tegn gør du?« Vi vil derfor også få samme svar som dem. Jesus siger nemlig til os, at tegnet har vi fået. Som Gud sendte manna til sit folk i ørkenen for at de kunne overleve turen til Kana’ans land, sådan har Gud sendt livets brød til verden for at vi kan leve deraf.

Tegnet som jøderne bad om for at de kunne tro, stod foran dem. Tegnet var livets brød, Jesus Kristus. De forstod slet ikke at bespisningen i ørkenen var et tegn som skulle pege på Jesus som livets brød til en fortabt menneskeslægt. De kom ikke længere end til at undre sig, og nu ville de gerne se mere. Jesus siger til dem og til os: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.«

Jesus – Guds tegn til verden

Hyrderne hørte julenat fra englene: »Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe« (Luk 2:12). Jesus er Guds tegn til verden. Han er Guds tegn på en kærlighed uden grænse. En kærlighed som ikke blot bestod i at Ordet blev kød, men også i at Ordet led døden på korset.

Det er hvad Jesus kalder »Jonas’ tegn« (Matt 12:39). Jesus forklarer jonastegnet for jøder som i lighed med jøderne i denne tekst ville se Jesus gøre et tegn. Men Jesus svarer dem at denne slægt ikke skal få andet tegn end jonastegnet: »Som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter« (Matt 12:40).

Det er altså ikke først og fremmest det Jesus kan gøre i kraft og undere, der er det væsentlige. Det er heller ikke hvad vi føler eller erfarer, der betyder mest. Det der har allerstørst værdi, er hvad Jesus er. Han er Guds søn, født til vores jord for at bære vore synder. Det er det du må forholde dig til. Det er det Jesus vil knytte din tro til.

Han er livets brød

Den som modtager livets brød, erfarer at Guds tegn til verden er hvad han siger han er. Han er den der kan mætte vores sjæl med en fred som overgår al forstand. Ikke fordi vi føler freden, men fordi han er freden i vort liv.

Nu lyder det så til dig, kære læser: »Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort«. At komme er at tro. Så tag da Jesus på ordet, og du vil finde at det er den bedste indbydelse du kan tage imod her på jorden.

Kilde: IMT 12/1998

Egild Kildeholm

Lignende indlæg:

  • Herligt kræfterne tiltage Engang var der et kært menneske som gjorde mig opmærksom på tre linjer fra et vers i sangen »Giv mig Gud en salmetunge« af Grundtvig: »mens i alderdommens dage herligt kræfterne […]
  • Vær stærk ved nåden I Guds rige er styrke ikke noget, som du bidrager med ved alt det, som du gør for Gud. Tværtimod. Du er stærk, når du er svag. Du vinder, når du taber til Gud. For styrken ligger i din […]
  • Troens opfindsomhed Egild Kildeholm Jensen deler her en kort belæring om forbøn ud fra beretningen om den "lamme og hans venner" teksten finder vi i Matthæus evangeliet kapitel 9 vers 1 til […]
  • Der skal et under til Jesu opstandelse fra de døde er af så stor betydning, at alt vedrørende vores tro falder sammen, hvis ikke opstandelsen har fundet sted. Alligevel fattede disciplene ikke, hvad Jesus […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development