Om Bortrykkelsen og Den Store Trængsel

Hvorfor siger bibelen så meget om den store trængsel, hvis vi (som kirken) slet ikke kommer til at opleve den?

Mange steder i bibelen bliver den kommende store trængsel omtalt, bl.a. i flere passager i Det gamle testamente og hele 14 Kapitler i Johannes åbenbaring. Det lader os tilbage med spørgsmålet: Hvis menigheden virkelig bliver bortrykket før den store trængsel, hvorfor taler skriften så, så meget om netop denne tidsperiode? Et godt og relevant spørgsmål, der som jeg ser det, er minimum fire grunde til.

For det første: For at vi kan lære noget

Ethvert skrift er Guds indåndet og derfor gavnligt for den kristne (2Tim 3:16-17). Paulus skrev til romermenigheden: Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som Skrifterne giver os, kan fastholde håbet. (Rom 15:4)

Det Paulus henviser til er selvfølgelig de 39 bøger, vi kalder det gamle testamente. I det gamle testamente beskrives Guds handlen med Israel, og det er noget vi kan lære af. På samme måde kan vi lære noget ved at studere, hvad bibelen siger om fremtiden og om de mennesker, der er i live under den store trængsel.

Her skal kun fremhæves at:

  • Vi lærer, at fremtiden ligger hos Gud. Han har helt styr på det, og at alt går efter hans plan. Læren om de sidste tider er IKKE et skræk scenarie for at skræmme os kristne, tværtimod. Læren handler om forløsning fra denne onde og syndsplagede jord (Luk 21:28).
  • Vi lærer, at Gud er Hellig og Retfærdig og ikke ser gennem fingre med synd og ondskab. Han straffer og dømmer det (Åb 20:7-15).
  • Vi lærer, at Gud er en kærlig, tålmodig og barmhjertig Gud, der frelser talrige mennesker selv midt i den store trængsels håbløshed (Es 66:18-21; Åb 7:9-17).
  • Vi lærer, at djævelen bl.a. opererer gennem religion, og at han i de sidste tider vil vildlede mange gennem falsk gudsdyrkelse (Åb 13 & 17). Vi må huske på det i denne tid, hvor alt, der bærer kristent navn, går for at være kristendom, men hvor det meste i virkeligheden syntes at være ekkoer fra de falske profeters løgnetale: Her er HERRENS Tempel, HERRENS Tempel, HERRENS Tempel! (Jer 7:4 [DA31])

 For det andet: Vi er ikke de eneste, bibelen er skrevet til

Det vil være utrolig arrogant at tro, at bibelen kun er skrevet til os og for vores generation. Nej, Guds ord er skrevet til alle mennesker, i alle slægter. Som bibelens vidnesbyrd om den store trængsel står som et doms ord til den tids generation, således fik profeten Esajas et budskab om dom over Israel, der først gik i opfyldes efter Esajas generation var død og borte1.

Den tid skal komme, da alt, hvad der er i dit palads, alt, hvad dine fædre har samlet sammen indtil denne dag, skal bringes til Babylonien. Intet bliver tilbage, siger Herren, og nogle af dine sønner, som nedstammer fra dig, og som fødes for dig, bliver taget og gjort til hofmænd i babylonerkongens palads.« (Es 39:6-7)

For det tredje: Profeti er Jesu vidnesbyrd

Det at kunne give en profeti – at kunne forkynde fremtiden i fortiden – hører unikt sammen med Gud. Det er sandt, til en vis grad, at der kan profeteres uden om Gud (5Mose 13:1-6), men den falske profet vil med tiden træde ved siden af og blive afsløret (som Joseph Smiths berømte og berygtede borgerkrigs profeti2). Det er anderledes med Gud, hans profetier går alle i opfyldelse ned til mindste detalje. Han siger om sig selv:

Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg. (Es 46:9-10)

Jeg tror, vi er inde på noget vigtigt her. Når en profeti bliver opfyldt, vidner den om Gud. Det er i virkeligheden vel nok det bedste trosforsvar vi har, og for mig personligt utrolig trosstyrkerne. Gud har talt og vi kan se det sker. Tænk bare på den vækkelse i 1948 – generationen, der så nationen Israel genopstå på en enkel dag: d. 14. Maj 1948. At Israel skulle genopstå på en enkel dag har Bibelen præcist forudsagt (Es 66:8). På samme måde, tror jeg, skriftens forudsigelse af den store trængsel ville kunne være medvirkende til den måske største vækkelse i verdenshistorien i en slægt, der netop, må gennemgå den forfærdeligste tid i verdenshistorien (Åb 7:9-17). Ja, Jesu vidnesbyrd er så sandelig profetiens ånd (Åb 19:10).

For det fjerde: Vi er Guds venner

Jesus siger til menigheden, til du og jeg: I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. (Joh 15:14-15.) ’Tjenere’ kalder Jesus os ikke mere men ’venner’. Venner deler man med, venner inkluderer man, venner lukker man ind i sine tanker og overvejelser. Om det at være ven med Gud, kan vi lære noget af Abraham. Han bliver i bibelen nemlig også kaldt Guds ven (2Krøn 20:7; Jak 2:23). Her er hvad Gud sagde til sin ven Abraham, umiddelbart før han dømte Sodoma og Gomorra:

Herren tænkte: »Skulle jeg skjule for Abraham, hvad jeg har i sinde at gøre? Abraham skal jo blive til et stort og mægtigt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham. Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed, så Herren kan lade det ske, som han har lovet Abraham.« (1Mose 18:17-19)

Jeg tror, at Jesus på samme måde ikke vil skjule noget for os. Han har talt om den store trængsel i sit ord, – om dommen over det moderne Sodoma og Gomorra – for at også vi kan pålægge vores børn og vores slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed, så Herren kan lade det ske, som han har lovet sin menighed.

Nicki Andersen


  1. En af de sidste historiske markører vi finder i Esajas er Es 37:38. Her omtaler profeten Esajas; assyrerkongen Sankeribs død – det skete i år 681 f.Kr. Samtidig ser jeg personligt ingen grund til at betvivle traditionen om, at Esajas kort herefter lider martyrdøden og bliver savet i to (Heb 11:37?, 2Kong 21:1-17?). Profetien fra Es 39:6-7 gik i opfyldelse i 606-605 f.Kr., hvor et afgørende slag mellem Babylon og Egypten fandt sted ved Karkemish. Babylonierne, anført af Nebukadnesar, tilføjer Farao Nekos styrker et knusende nederlag, og med dette slag blev der gjort ende på Egyptens magtstilling i Mellemøsten. Nebukadnesar forfølger den flygtende Neko (Jer 46:2), men pludselig dør Nabopalassar, Nebukadnesar far, i Babylon. Nebukadnesar stopper forfølgelsen af Neko og vender tilbage til Babylon for at sikre sig sin position som den nye konge. Med sig tager Nebukadnesar de tilfangetagende medlemmer, dels fra kongeslægten, dels fra de fornemme familier af jøder, fønikere, syrere, egyptere, og meget mere. (Dan 1:1-4) Profeten Daniel er en af de fanger, der bliver taget fra Jerusalem, kun 23 år gammel.
  2. Efter sigende og efter mormonkirken selv skulle han have givet profetien d. 25 dec 1832. Den findes i et af mormonkirkens hellige skrifter kaldet ’Lære og Pagter 87:1-3’ og lyder: ’Sandelig, så siger Herren angående de krige, som snart vil udbryde og begynde med Syd-Carolinas oprør, hvilket til sidst vil ende i manges død og elendighed, de dage vil komme, da krig skal bryde løs over alle nationer og begynde på dette sted. Thi se, Sydstaterne skal skille sig ud fra Nordstaterne, og Sydstaterne skal henvende sig til andre nationer, ja, selv Storbritannien, som den kaldes, og de skal også henvende sig til andre nationer og bede om hjælp til at forsvare sig mod andre nationer. Og da skal krig bryde ud over alle nationer.’Interessant er det at bemærke, at Smith øjensynligt fik noget rigtigt. Den amerikanske borgerkrig startede den 12. april 1861 ved at konfødererede styrker (sydstaterne) angreb en af Unionens (nordstaterne) militære installationer, Fort Sumter i Syd Carolina. Men som bekendt endte borgerkrigen ikke i en verdenskrig, som profetien ellers klokkeklart siger.

Lignende indlæg:

  • Endetiden Er budskabet om endetiden, et budskab om frygt og/eller forløsning? Er Jesu genkomst undergang eller overgang? Hvad med den store trængsel? Der ser vi Guds folk i medgang og modgang. I […]
  • Hvorfor en bortrykkelse før den store trængsel? Kommer kirken ud for trængsler? – ja selvfølgelig, se dig omkring - Skal kirken gennemgå ”den store trængsel”? Nej det skal den faktisk ikke, vi vil i denne undervisning se på to […]
  • Hovedlinjer i Johannes´Åbenbaring Johannes Åbenbaringen er bibelens sidste bog. Den syntes vel for mange af os som en lukket bog, men englen sagde til Johannes ”Forsegl ikke profetiens ord i denne bog, for tiden er […]
  • Et kommende tempel i den store trængsel? Kommer der et fremtidig tempel i Jerusalem der vil stå på tempelbjerget under den store trængsel? Ja det lære både Jesus (Matt 24:15-22), Paulus (2Thess 2:3-5) og Johannes (Åb 11:1-2) […]
The following two tabs change content below.

Nicki Andersen

Nyeste indlæg af Nicki Andersen (se alle)

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development