DA31: Daniels Bog

 • DA31: Daniels Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Kong Jojakim af Judas tredje Regeringsår drog Kong Nebukadnezar af Babel til Jerusalem og belejrede det. 2 Og Herren gav Kong Jojakim af Juda og en Del af Guds Hus’s Kar i hans Hånd, og han førte dem til Sinears Land; men Karrene bragte han til sin Guds Skatkammer. 3 Kongen bød derpå […]

 • DA31: Daniels Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I sit andet Regeringsår drømte Nebukadnezar, og hans Sind blev uroligt, så han ikke kunde sove. 2 Så lod Kongen Drømmetyderne, Manerne, Sandsigerne og Kaldæerne kalde, for at de skulde sige ham, hvad han havde drømt. Og de kom og trådte frem for Kongen. 3 Da sagde Kongen til dem: »Jeg har haft en […]

 • DA31: Daniels Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Kong Nebukadnezar lod lave en Billedstøtte af Guld, tresindstyve Alen høj og seks Alen bred, og han opstillede den på Dalsletten Dura i Landsdelen Babel. 2 Så sendte Kong Nebukadnezar Bud for at sammenkalde Satraper, Landshøvdinger, Statholdere, Overdommere, Skatmestre, lovkyndige, Dommere og alle andre Embedsmænd i Landsdelen, at de skulde komme til Stede, når […]

 • DA31: Daniels Bog 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Kong Nebukadnezar til alle Folk, Stammer og Tungemål, som bor på hele Jorden: Fred være med eder i rigt Mål! 2 De Tegn og Undere, den højeste Gud har øvet imod mig, finder jeg for godt at kundgøre. 3 Hvor store er dog hans Tegn, hvor vældige dog hans Undere! Hans Rige er et […]

 • DA31: Daniels Bog 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Kong Belsazzar gjorde et stort Gæstebud for sine tusinde Stormænd og drak Vin med dem. 2 Og påvirket af Vinen lod han de Guldkar og Sølvkar hente, som hans Fader Nebukadnezar havde ført bort fra Helligdommen i Jerusalem, for at Kongen og hans Stormænd, hans Hustruer og Medhustruer kunde drikke af dem. 3 Man […]

 • DA31: Daniels Bog 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 og Mederen Darius overtog Riget i en Alder af to og tresindstyve År. 2 Darius fandt for godt at lægge Riget under 120 Satraper, fordelt over hele Riget; 3 og over dem satte han tre Rigsråder, af hvilke Daniel var den ene, for at Satraperne skulde aflægge Regnskab for dem, så Kongen intet Tab […]

 • DA31: Daniels Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Kong Belsazzar af Babels første Regeringsår havde Daniel et Drømmesyn, og Syner gik igennem hans Hoved på hans Leje; og siden nedskrev han Drømmen og gengav Hovedindholdet. 2 Daniel tog til Orde og sagde: Jeg skuede i mit Syn om Natten, og se, Himmelens fire Vinde oprørte det store Hav, 3 og fire […]

 • DA31: Daniels Bog 8
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Kong Belsazzars tredje Regeringsår viste der sig et Syn for mig, Daniel; det kom efter det, som tidligere havde vist sig for mig. 2 Jeg skuede i Synet, og det var mig, som om jeg var i Borgen Susan i Landskabet Elam; og jeg så mig i Synet stående ved Floden Ulaj. 3 […]

 • DA31: Daniels Bog 9
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Darius’s, Ahasverus’s Søns, første Regeringsår, han, som var af medisk Byrd og var blevet Konge over Kaldæernes Rige, 2 i hans første Regeringsår lagde jeg, Daniel, i Skrifterne Mærke til det Åremål, i hvilket Jerusalem efter HERRENS Ord til Profeten Jeremias skulde ligge i Grus, halvfjerdsindstyve År. 3 Jeg vendte mit Ansigt til […]

 • DA31: Daniels Bog 10
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Perserkongen Kyros tredje Regeringsår modtog Daniel, som havde fået Navnet Beltsazzar, en Åbenbaring; og Ordet er Sandhed og varsler om stor Trængsel. Og han mærkede sig Ordet og agtede på Synet. 2 På den Tid holdt jeg, Daniel, Sorg i hele tre Uger. 3 Lækre Spiser nød jeg ikke, Kød og Vin kom […]

 • DA31: Daniels Bog 11
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 der står som Hjælp og Støtte for mig. Dog vil jeg nu kundgøre dig, hvad der står skrevet i Sandhedens Bog; 2 ja, nu vil jeg kundgøre dig, hvad sandt er. Se, endnu skal der fremstå tre Konger i Persien, og den fjerde skal komme til større Rigdom end nogen af de andre; og […]

 • DA31: Daniels Bog 12
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Til den Tid skal Mikael stå frem, den store Fyrste, som værner dit Folks Sønner, og en Trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin Mage, så længe der var Folkeslag til. Men på den Tid skal dit Folk frelses, alle, der er optegnet i Bogen. 2 Og mange af dem, der sover under […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development