DA31: Hoseas’ Bog

 • DA31: Hoseas’ Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til Hoseas, Be’eris Søn, i de Dage da Uzzija, Jotam, Akaz og Ezekias var Konger i Juda, og Jeroboam, Joas’s Søn, var Konge i Israel. 2 Dengang HERREN først talede ved Hoseas, sagde han til ham: »Gå hen og tag dig en Horkvinde og Horebørn; thi utro mod HERREN bedriver Landet […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Kald eders Broder Mit-Folk og eders Søster Nåderig. 2 Gå i rette med eders Moder, gå i rette, thi hun er ikke min Hustru, og jeg er ej hendes Mand. For Hormærket fri hun sit Ansigt, for Bolemærket sit Bryst. 3 Jeg klæder hende ellers nøgen, stiller hende frem, som hun fødtes; jeg reder […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og HERREN sagde til mig: »Gå atter hen og elsk en Kvinde, som har Elskere og boler, ligesom HERREN elsker Israeliterne, endskønt de vender sig til fremmede Guder og elsker Rosinkager.« 2 Så købte jeg mig hende for femten Sekel Sølv og en Homer og en Letek Byg. 3 Og jeg sagde til hende: […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør, Israeliter, HERRENS Ord, thi HERREN går i rette med Landets Folk. Thi ej er der Troskab, ej Godhed, ej kender man Gud i Landet. 2 Man sværger og lyver, myrder og stjæler, horer, gør Indbrud, og Blodskyld følger på Blodskyld. 3 Derfor sørger Landet, og alt, hvad der bor der, sygner, Markens Dyr […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hører dette, I Præster, lyt til du Israels Hus, lån Øre, du Kongehus, thi eder gælder Dommen. Thi I blev en Snare for Mizpa, et Garn bredt ud over Tabor, 2 en dyb Faldgrube i Sjittim; men jeg er en Lænke for alle. 3 Efraim kender jeg, ej skjult er Israel for mig; thi […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 »Kom, vi vil tilbage til HERREN! Han sønderrev, han vil og læge, han slog os, vil også forbinde. 2 Om to Dage gør han os levende, rejser os op den tredje; da lever vi for hans Åsyn. 3 Så lad os da kende, jage efter at kende HERREN! Som Morgenrøden er hans Opgang vis. […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Afsløret er Efraims Brøde, Samarias ondskab, thi Svig er, hvad de har for, og Tyve gør Indbrud, Ransmænd røver på Gaden. 2 De tænker ej på, at jeg husker al deres Ondskab. Nu står deres Gerninger om dem, de er for mit Åsyn. 3 Med ondt i Sinde glæder de Kongen, under sleske Lader […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 8
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Sæt Hornet for din Mund, som en Ørn over HERRENS Hus! — fordi de brød min Pagt og overtrådte min Lov. 2 De råber til mig: »Min Gud! Vi, Israel, kender dig.« 3 Israel vragede Lykken, lad så Fjenden forfølge dem. 4 De kårer sig Drot uden mig, uden mit Vidende Fyrster. Af deres […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 9
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Israel, glæd dig ikke med Folkenes Jubel, ved Hor veg du bort fra din Gud, på hver en Tærskeplads elsker du Skøgens Løn. 2 Tærskeplads og Perse skal ej kendes ved dem, og Mosten slår fejl for dem. 3 Ej skal de blive i HERRENS Land; til Ægypten skal Efraim tilbage, spise uren Føde […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 10
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 En frodig Vinstok var Israel, som bar sin Frugt, jo flere Frugter, des flere Altre; som Landet gik frem, des skønnere Støtter. 2 Deres Hjerte var glat, så lad dem da bøde! Han skal slå Altrene ned, lægge Støtterne øde. 3 De siger jo nu: »Vi har ingen Konge; thi HERREN frygter vi ej; […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 11
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Jeg fik Israel kær i hans Ungdom, fra Ægypten kaldte jeg min Søn. 2 Jo mer jeg kaldte dem, des mere fjerned de sig fra mig; de ofrer til Ba’alerne, tænder for Billederne Offerild. 3 Jeg lærte dog Efraim at gå og tog ham på Armen; de vidste ej, det var mig, der lægte […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 12
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Efraim omgiver mig med Løgn, Israels Hus med svig, Juda kender ej Gud, med Skøger slår han sig sammen. 2 Efraims Hu står til Vind, efter Østenstorm jager han stadig, af Løgn og Svig er han fuld; med Assur slutter de Pagt, til Ægypten bringer de Olie. 3 HERREN går i Rette med Juda […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 13
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Når Efraim talte, skjalv man, i Israel var han Fyrste, han forbrød sig med Ba’al og døde. 2 Nu bliver de ved at synde og laver sig støbte Guder, dannet som Billeder af Sølv, Arbejderes Værk til Hobe; de siger: »Til dem skal I ofre!« Mennesker kysser Kalve! 3 Derfor: som Morgentåge, som Duggen, […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 14
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Samaria skal bøde, thi det stod sin Gud imod. For Sværd skal de falde, Børnene knuses, frugtsommelige Kvinders Liv rives op. 2 Israel, vend om til HERREN din Gud, thi du faldt ved din Brøde. 3 Tag Angersord med og vend jer atter til HERREN; sig til ham: »Tilgiv al vor Brøde, vær nådig! […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development