DNPS26: Filipperbrevet

 • DNPS26: Filipperbrevet 1
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Fra Kristus Jesus’ Tjenere Paulus og Timoteos til alle de hellige i Kristus Jesus, som er i Filippi, med Tilsynsmænd og Medhjælpere. 2 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og Herre Jesus Kristus. 3 Jeg takker Gud, saa tidt jeg tænker paa jer, 4 og altid i hver Bøn, jeg […]

 • DNPS26: Filipperbrevet 2
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Er der nogen Trøst i Kristus, noget Kærligheden har at oplive med, noget Fællesskab i Aand. Er der nogen hjertelig Deltagelse og Medfølelse, 2 saa gør mig fuldtud den Glæde, at I samstemmende i Sindelag, fælles om den samme Kærlighed, Sjæl med Sjæl med det ene og samme i Sinde, 3 aldrig lader jer […]

 • DNPS26: Filipperbrevet 3
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Glæd jer saa for Resten i Herren, mine Brødre! At skrive det samme om igen til jer, giver jer Fasthed uden at falde Mig til Besvær. 2 Pas paa Hundene! Pas paa de onde Arbejdere! Pas paa Skamskærelsen! 3 For det er os, der er Omskærelsen, vi, som gør Helligdomstjeneste for Guds Aand og […]

 • DNPS26: Filipperbrevet 4
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Velan mine kære Brødre, som jeg inderlig længes efter, min Glæde og min Sejerskrans, staa da saadan fast i Herren, I kære! 2 Jeg formaner Euodia, og jeg formaner Syntyke til at blive enige i Herren. 3 Ja ogsaa dig, Synzygos, som du ret nok hedder, beder jeg: Tag dig af disse, som har […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development