13. juli: Synd er alvorlig

andagt daniel 13,07,15

SYND ER ALVORLIG

Gå og sig til Jeroboam: Dette siger Herren, Israels Gud: Jeg ophøjede dig fra folket og gjorde dig til fyrste over mit folk Israel; jeg rev kongedømmet fra Davids hus og gav det til dig. Men du har ikke været som min tjener David, som holdt mine befalinger og fulgte mig af hele sit hjerte, så han kun gjorde, hvad der var ret i mine øjne. Du har handlet værre end alle, der var før dig; du gik hen og lavede dig andre guder og støbte gudebilleder, så du krænkede mig, og du vendte mig ryggen. Derfor vil jeg nu bringe ulykke over Jeroboams hus: Jeg udrydder alle mænd af Jeroboams slægt i Israel, rub og stub, og jeg vil muge ud efter Jeroboams hus, som man muger møg ud, til der ikke er mere. (1Kong 14:7-10)

Salomo syndede mod Gud Herren ved at begår afgudsdyrkelse, derfor gav Gud Jeroboam ti af Israels tolv stammer. Gud havde desuden lovet Jeroboam, hvis han holdt hans love og befalinger så ville Gud bygge ham et fast hus ligesom han havde gjort ved David.

Det gik bare ikke sådan. Dagens tekst taler sit tydelige sprog. Jeroboam handlede mod Guds bud, og ikke nok med det, så handlede han også langt være end nogen anden før ham. Han forledte Israel til grum og afskylig afgudsdyrkelse, og nedkaldte dermed Guds vrede over sig selv og Israels folk. Profetordet her, er meget tydeligt omkring Jeroboam skæbne, for hans oprør mod Gud, ret og slet udryddelse.

Han fremtid var ellers lovende, men han vende sig fra Gud og det førte til hans og hans families undergang og udryddelse. Hvorfor kostede det Jeroboam så dyrt, er Gud ikke en tilgivende Gud. Jo det er han, men Gud er også en hellig og nidkær Gud som ikke ser gennem finger med synd. Det fremgår tydeligt af teksten.

Vi høre ikke meget om syndens alvor i dag, men sandheden er; Gud hader synd, og den der synder uden at ville gøre op, fordi synd ødelægger hans unikke og elskede skabning, mennesket, ved at bringe egoisme, ondskab og andet ind i os der ødelægger os, og dermed vores fællesskab med Gud og mennesker, det hader Gud, fordi det ødelægger hans verden. For ikke at tale om krænkelsen af Guds ære.

Hvis du tvivler på at Gud hader synd, skal du bare kigge på korset hvor Jesus, døde en skamfuld og grusom død under Guds vrede, for derved at købe os fri, fordi Gud elskede os så utrolig højt, os som havde gjort oprør mod ham, ved vores egoisme og synd. Os der ikke have fortjent andet end vrede og dom. Det var det, Gud i sin kærlighed gjorde, da han dræbte Jesus på korset. ”Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.” Joh 3:36

Synd er så alvorligt at Jesus måtte død, for du kunne gå fri.

Bibellæseplan: Apg 18; 1Kong 14; Ord 29

Lignende indlæg:

  • 19. juli: Gud kan bruge alle GUD KAN BRUGE ALLE Og da dit vidne Stefanus’ blod blev udgydt, stod jeg selv ved siden af og bifaldt det og passede på hans morderes kapper. (Apg 22:20) Paulus oplevede sig ubrugelig […]
  • 18. juli: Kend Gud! KEND GUD! Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig […]
  • 17. juli: Jesus er alt! JESUS ER ALT! Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus: at vidne om evangeliet om Guds nåde. (Apg […]
  • 16. juli: Gud møder et menneske GUD MØDER ET MENNESKE Og kvinden sagde til Elias: »Nu ved jeg, at du er en gudsmand, og at Herrens ord er sandhed i din mund.« (1Kong 17:24) Enkens svar er en erkendelse af, at Elias […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development