16. marts: Fællesskab med Gud

andagt Jonatan 16,03,15

FÆLLESSKAB MED GUD

”Han sagde: »Abba, fader, alt er muligt for dig. Tag dette bæger fra mig. Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil.” (Mark 14:36)

Tilfangetagelsen af Jesus er nært forestående. Frygt og fortvivlelse fylder Getsemane have. Jesus er godt klar over den kommende straf og lidelse. Prisen for hele verdens synd og skyld skal betales.

Jesus går nu på bønnens vej. At tiltale den Hellige og Almægtige Gud med Abba, fader, som Jesus gør her, ville en almindelig jøde på Jesu tid aldrig gøre. En almindelig jøde ville have et mere distanceret forhold til Gud. Opbygningen af det jødiske tempel vidner om dette i og med at kun ypperstepræsten, én gang om året, måtte træde ind i det rum i templet, som kaldtes Det Allerhelligste. Herinde var Guds tilstedeværelse stærkest. Almindelige jøder kunne dø ved at træde ind her og måtte derfor vente udenfor.

Abba, fader, rummer i sin betydning nærhed og fortrolighed, sådan som Det Allerhelligste i templet også var det sted hvor Guds nærhed var stærkest. At Jesus henvender sig til Gud med Abba, vidner derfor om et særdeles tæt fællesskab.

Fyldt af angst søger Jesus Gud, med et ønske om at dét der snart skal ske ikke må være Jesu lod. Og dog udtrykker Jesus straks efter, at hans faders vilje står øverst.

Da Jesus, efter faderens vilje, døde på korset og tre dage efter opstod af graven, banede han vejen for alle mennesker til at have fællesskab med Gud. Det Allerhelligste blev så at sige åbnet for alle. Fælleskabet med Gud rummer ikke blot nærhed og fortrolighed, men endnu mere kærlighed og tilgivelse. På grund af Jesus, er fællesskabet med Gud åbent for dig.

Bibellæseplan: Mark 14:32-72; 4Mose 1-2; Sl 75

Lignende indlæg:

  • 22. marts: Gud glæder mennesker GUD GLÆDER MENNESKER Og hendes naboer og slægtninge hørte, hvor stor barmhjertighed Herren havde vist hende, og de glædede sig med hende. (Luk 1:58) I forgårs hørte vi hvordan Englen, […]
  • 21. marts: Tåbelige synder TÅBELIGE SYNDER Da sagde Aron til Moses: ”Hør mig, herre! Lad ikke straffen ramme os for den synd, vi var så tåbelige at begå. (4Mose 12:11) I Fjerde Mosebog kapitel 12 hører vi om […]
  • 20. marts: Herren er nådig HERREN ER NÅDIG Han (Johannes) skal gå foran ham i Elias’ ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn og give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der er […]
  • 19. marts: Taknemlig eller krævende? TAKNEMLIG ELLER KRÆVENDE? De talte mod Gud og sagde: Kan Gud dække bord i ørkenen? (Sl 78:19) Midt i den golde ørken kan det være svært at bevare tilliden til Gud. Udsigten til liv og […]
Tagged with:     ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development