21. December: To vidner

andagt nicki 21,12,15

TO VIDNER

Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i tolv hundrede og tres dage, klædt i sæk (Åb 11:3).

Hvem er disse to vidner, vi møder i Johannes Åbenbaring kapitel 11? Tit og ofte er de blevet symbolsk fortolket. Det er Ordet og Ånden, siger nogen, andre at det er Israel og Kirken. Men at det er virkelige personer, kan der ikke være tvivl om: De er klædt i sæk (Åb 11:3). De aflægger vidnesbyrd (Åb 11:7). De bliver dræbt (Åb 11:7). De bliver til synlige lig (Åb 11:9), men vil genopstå (Åb 11:11). Men hvem er det så?

Måske Elias & Enok? Det er jo de to, der ikke dør, men bliver bortrykket (1Mose 5:21-24; 2Kong 2:11.). Måske er det Elias & Zerubbabel? Ordet om de to oliventræer og lysestagen var jo Herrens ord til Zerubbabel (Åb 11:4; Zak 4:1-14.). Begge er gode bud, men personligt er jeg overbevist om, at det er Elias & Moses. De havde begge en særpræget bortgang fra denne verden, og de var begge tilstede i herlighed på forklarelsens bjerg, hvor de to vidner med Herren ’talte om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem’ (5Mose 34:1-8; 2Kong 2:11; Matt 17:1-13; Mark 9:2-13; Luk 9:28-36.). Desuden er der netop genklag mellem den magt, Gud skænker de to vidner, og den Han lod komme over Elias og Moses, men det vil føre for vidt at komme ind på her.

Det vi skal lægge mærke til er, at de to vidner er Guds kærlige omvendelses opråb til en frafalden verden. ”Men de, der bor på jorden, skal glæde sig over de to vidners død og juble og sende hinanden gaver; for disse to profeter havde været en plage for dem, der bor på jorden” (Åb 11:10).

’Men de, der bor på jorden’, efter grundsproget ’de, der dvæler på jorden’, det vil sige, de der sætter deres håb til det jordiske, de der elsker verden. Andre vil komme til tro gennem disse to vidner. Vi læser i næste kapitel om nogle, der sejrer ved lammets blod, og så lyder budskabet: ”Så fryd jer da, himle, og I, som har bolig i dem!” Her er det efter grundsproget samme ord. ’dem der dvæler i himlen’. Hvor dvæler du? Hvad sætter du dit håb til? Hvor ligger din kærlighed? Er budskabet om Jesus en plage? Eller er dit borgerskab i himlene; hvorfra du også venter Herren Jesus Kristus som frelser (Fil 3:20)?

Bibellæseplan: Åb 11; Es 59; Ez 31-32

Lignende indlæg:

  • 31. December: Godt Nytår GODT NYTÅR Herren Jesu nåde være med alle (Åb 22:21)! Så er vi kommet til årets sidste dag og dermed også den sidste andagt i denne serie. I morgen begynder noget nyt, et nyt år. En ny […]
  • 30. December: Guds løfte til David GUDS LØFTE TIL DAVID Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham […]
  • 29. December: Gud skal du tilbede GUD SKAL DU TILBEDE Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: »Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du […]
  • 28. December: Din sjæls begær DIN SJÆLS BEGÆR Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, ingen skal kunne finde det mere (Åb 18:14). Den store skøge vi hørte om […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development