5. August: Nehushtan

andagt nicki 05,08,15

NEHUSHTAN

Han fjernede offerhøjene, knuste stenstøtterne og huggede Ashera-pælen om. Kobberslangen, som Moses havde lavet, slog han i stykker, for indtil da havde israelitterne tændt offerild for den. Den hed Nehushtan. (2Kong 18:4)

Nehushtan var navnet på kobberslangen, Moses havde lavet i ørkenen. Israel havde talt mod Gud, derfor sendte Herren slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Folket indså og bekendte sin synd, og Herren sagde til Moses: »Lav en slange og sæt den på en stang! Enhver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet«. Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang; hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet (4Mose 21:4-9).

En mærkelig beretning, men en beretning som Jesus påpeger, skal minde os om Ham: ”Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Joh 3:14-16).

Nehushtan var altså midlet, hvormed Gud havde reddet Israel og et billede på, hvordan Gud ville frelse hele verden ved sin Søn. Men nu var denne kobberslange blevet en afgud for Israel, derfor måtte kong Hizkija slå den i stykker.

Sådan kan vi hver især havde noget i vores liv, som Gud har brugt til at føre os tættere på Ham, men som nu er blevet en afgud. Måske en særlig bibeloversættelse? Måske en speciel kirkeform, der er blevet ’hellig’ for os? Måske en bibelunderviser, vi er glade ved?

Vi må hver især bryde med vores ’slange i ørkenen’, hvis vi sætter den højere end den sande Nehushtan, Menneskesønnen.

Bibellæseplan: Rom 6; 2Kong 18; Job 3

Lignende indlæg:

  • 31. December: Godt Nytår GODT NYTÅR Herren Jesu nåde være med alle (Åb 22:21)! Så er vi kommet til årets sidste dag og dermed også den sidste andagt i denne serie. I morgen begynder noget nyt, et nyt år. En ny […]
  • 30. December: Guds løfte til David GUDS LØFTE TIL DAVID Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham […]
  • 29. December: Gud skal du tilbede GUD SKAL DU TILBEDE Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: »Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du […]
  • 28. December: Din sjæls begær DIN SJÆLS BEGÆR Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, ingen skal kunne finde det mere (Åb 18:14). Den store skøge vi hørte om […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development