7. November: Et værn for os

andagt eskild 07,11,15

ET VÆRN FOR OS

“Herren er god, et værn på trængselens dag; han kender dem, som stoler på ham”. (Nah 1:7)

Kapitlet handler om, at Gud er vred på dem, som gør det onde, og går derefter over til at tale om den trængsel, som kommer. Så vidt jeg kan se, er denne trængsel identisk med den store trængsel, der fortælles om i bibelens sidste bog. Først siger Gud, at han er langmodig, og dette bevidnes gennem historien. Han vil (ønsker), at alle mennesker må tage imod frelsen i Jesus Kristus. Gud kunne godt dømme de onde allerede nu, men hvad så med deres frelsesmulighed? Det er grunden til, at Jesus siger, at det onde og det gode må vokse side om side indtil høsten (enden).

Men Guds langmodighed betyder ikke, at han ikke på samme tid er vred på alt det onde, der sker i verden, og derfor taler han om, at der kommer en dom, som vil ramme alle, der ikke tilhører ham. I vers 6 står derfor næsten det samme, som der står i Åb. 6:16-17: “Hvem kan stå for hans vrede, hvo holder stand mod hans harmglød? Hans harme strømmer som ild, og fjeldene styrter for ham”.

Disse ord om Guds vrede står ikke i modsætning til, at Herren på samme tid er god. Det siger sig selv, at hvis Guds himmel skal være et godt sted at være, så må det onde ikke komme derind. Dertil kommer, at intet ondt kan bestå ind for Guds åsyn. Derfor sendte han Jesus, for at mennesker må vende sig fra mørke til lys, fra Satans magt til Gud. Når vi tror på ham, dvs. på hans frelse i Jesus, så kan det onde ikke røre os, uanset hvad der kommer til at ske, for Herren er god, og vil altid være et værn for os, også på trængselens (og dommens) dag.

Bibellæseplan: Heb 2; Jer 43-44; Nah 1

Lignende indlæg:

  • 20. December: Her er jeg HER ER JEG "Da svarer Herren, når du kalder; på dit råb er hans svar: Her er jeg", (Es. 58:9) Dette udsagn er et gennemgående tema i bibelen. Den almægtige Gud i himlen har aldrig lagt […]
  • 19. December: Bibelens kernebudskab BIBELENS KERNEBUDSKAB "Så siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis navn er 'Hellig': I højhed og hellighed bor jeg, hos den knuste, i ånden bøjede, for at kalde de bøjedes ånd og […]
  • 18. December: For vore øjne FOR VORE ØJNE "Dette er Gud Herrens ord, han, som har samlet Israels fordrevne. Jeg vil føje flere til dem, der allerede er samlet", (Es. 56:8) Denne tekst har jeg taget fra […]
  • 17. December: Gud er Gud GUD ER GUD "Som himlen er højere end jorden, er mine veje højere end jeres og mine tanker højere end jeres", (Es. 55:9) Vi vil ofte gerne forstå det, der sker omkring os, og alle har […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development