Aldrig noget lignende

øre

facebook - Poul Hoffmann2De blev slået af Jesu myndighed – en myndighed som stadig findes

Teksten

Jesus sagde: “Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud! Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.” Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Matt 7:22-29

“Når man har hørt ham, gider man ikke høre nogen andre,” sagde en dame efter talen ved et møde i et missionshus.

Hendes begejstring var god nok, men det var hendes forståelse af situationen ikke. Faktisk havde taleren slet ikke gjort sit arbejde ordentligt, for “store prædikener får folk til at prise prædikanten, gode prædikener får folk til at prise Frelseren” (Charles G. Finney).

Det, der var sket, var, at Guds Ånd af Guds nåde, trods talerens lapsus, havde levendegjort bibelordet i hans udlægning og givet damen ører til at høre det. Den “ham”, der begejstrede hende, var Jesus. For han havde talt til hende som én, der havde myndighed, og ikke som hendes skriftkloge.

Forundring

Det var efter Jesu Bjergprædiken, at skarerne dengang var slået af forundring. Og den forundring bredte sig.

“Uden penge og våben erobrede Jesus af Nazaret flere millioner end Alexander den Store, Cæsar, Muhammed og Napoleon, uden videnskab og lærdom kastede han mere lys over alt menneskeligt og guddommeligt end alle filosofferne og de lærde tilsammen, uden nogen uddannelse i veltalenhed talte han livgivende ord som aldrig nogen før eller siden og afstedkom virkninger ud over alle taleres og digteres formåen, uden at skrive en eneste linje har han sat flere penne i bevægelse og leveret emner til flere prædikener, taler, diskussioner, kunstværker, lærde afhandlinger og skønne hyldestkvad end hele hæren af store mennesker i fortid og nutid” (Philip Schaff).

“Aldrig har noget menneske talt, som dette menneske taler,” som tempelvagterne sagde, da de ved en lejlighed skulle forklare de ærgerlige ypperstepræster og farisæere, hvorfor de ikke havde arresteret Jesus, mens han stod og talte til en forsamling. Det var den eneste forklaring, de havde at give. Det, han sagde, og måden, han sagde det på, havde sat dem helt ud af spillet.

Det var omtrent det samme, der skete, da han siden i GetsemaneHave brugte Guds navn JEG ER om sig selv med så overbevisende autoritet, at de, der skulle anholde ham, nærmest blev slået bevidstløse (Joh 18:6).

Myndighed

“Han underviste dem som én, der har myndighed.”

Det er den samme myndighed, vi står over for i dag: i Bibelen. Når den ellers kan få lov at være, hvad den er, og hvad troens folk altid har kaldt den: Guds ord. Når vi kan slippe for at få den sovset ind i skriftklog mummesnak og frommerier om “debat” og “dialog”.

“Vi er ikke diplomater, men profeter, og vores budskab er ikke et kompromis, men et ultimatum” (A.W. Tozer).

Jesus sagde ikke: “Gå ud og før en dialog med al verden.” Han sagde: “Gå ud og forkynd!”

Jammerligt er det at se, hvordan kristne i dag kan stå med hatten i hånden og bede om lov til at eksistere, hvis de lover at føje sig efter den hellige almindelige politiske korrekthed og råbe højt om demokrati og CO2-udslip, og pænt lader sig strikke sammen med darwinismen og den åh så fine fjernøstlige spiritualitet og Fanden og hans pumpestok. Al denne underdanighed – hvad skal det forestille?

Og disse idelige forsikringer om, at “vi tror da ikke, at Bibelen er faldet ned fra Himlen”. Er det tidsånden, vi skal tækkes? Ved at lægge afstand til Den Hellige Skrift?

Ører til at høre

Vel er Bibelen da faldet ned fra Himlen, rettelig forstået sådan, at den for ramme alvor er Guds ord. Jeg ved alt om, hvordan de enkelte forfatterpersonligheder har sat deres præg på skrifterne (og ih hvor har de gjort det godt!). Men jeg ved også, at Guds Ånd har været med dem og i dem, så de skrev den rene, skære, saliggørende sandhed.

“Taler nogen, skal han tale som Guds ord” (1Pet 4:11). Og når Guds Ånd så af Guds nåde giver os ører til at høre det, gider vi ikke høre på “denne verdens visdom”.

Vi gider ikke høre på “den videnskabelige ateisme”; hvem har tålmodighed til at diskutere med folk, der bliver ved at hævde, at månen er lavet af en grøn ost?

Vi gider heller ikke høre på en teologi, der ikke respekterer og bygger på Bibelen som Guds egen åbenbaring af sandheden, og som derfor i bedste fald havner i søvndyssende lommefilosofi, i værste i dæmonisk vranglære.

“Hvor er nu de vise, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab?” (1Kor 1:20).

Jo. Amen, halleluja, tak.

Poul Hoffmann

Kilde: IMT 2010 nr. 29-30

Lignende indlæg:

  • Et pust af Paradis Det gustne overlæg kan kvæle selv det mest lovende pust af evig salighed. Teksten Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i […]
  • Hvad står der i bibelen – om bibelen? Lad os som indledning se på et vers fra Johannes evangeliet, kap. 1: "Filip finder Nataniel og siger til ham: Ham, som Moses i loven og ligeså profeterne har skrevet om, ham har vi […]
  • Af en fundamentalists erindringer Bibelfundamentalisme er det eneste videnskabeligt holdbare standpunkt. At arbejde ud fra antagelser, der er i strid med Bibelen, er i bedste fald spild af tid Det var et par år […]
  • Fundamentalistisk set "Hvorfor bliver du ved at kalde dig fundamentalist?", spørger venner mig undertiden. "Folk tror, du står for noget andet, end du gør". Jeg er ikke blind for problemet. Hos de fleste […]
Tagged with:     , , ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development