En uden tro – eller en utro kristen?

utro

facebook - Eskild2Undervisning over Hebræerbrevet, kap. 11:6 “Men uden tro er det umuligt at have hans velbehag; thi den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham”.

Ordet tro kan både referere til udsagnet at tro, men også til at være tro. Uden tro kan derfor både betyde uden tro på Gud (Gudløs) og uden at være/leve i tro, jfr. 11:38 og vers 5. Hvad siger bibelen om de gudløse?

 • Salme 14:1 – Dem, som siger, at Gud ikke er til, er dårer.

En dåre er ikke en eller anden stakkel, som ikke kan gøre for det, men er en, som ikke vil tro på den åbenbaring, som Gud har nedlagt i alle mennesker, for at de kan erkende ham, finde ham og tro ham, Rom. 1:19-20. Det er på denne baggrund, at de er de uden undskyldning.

 • Esajas. 48:22 De gudløse har ingen fred.

Alle mennesker har en længsel efter Gud og derfor har de ingen fred og ingen hvile, før de finder ham. Umiddelbart skulle man jo tro, at gudløse blot er nogle ’neutrale’ ikketroende, som ikke ønsker at beskæftige sig med Gud. Men sådan er det bestemt ikke. Ateisterne er ofte aktive gudshadere, som bevidst har taget stilling mod Gud, som fx Faklen. I Sovjettiden udgav kommunisterne ’Ateisternes håndbog’, udelukkende for at bekæmpe og modbevise Guds eksistens. De fleste véd, at Gud findes, men de ønske at bekæmpe det han står for. Derfor er der ofte sammenhæng mellem ateisme og satanisme, jfr. Sl 2; Åb 19:19.

Findes der ærlige ateister? Umuligt! Hvis de var ærlige, så ville de søge Gud! Og hvis de ærligt søgte Gud, så ville de ikke længere være ateister.

Derfor bruger djævelen ikke megen krudt på at benægte Guds eksistens. Han kender menneskehedens længsel og søgen efter Gud. Han kender alle ’gudsbeviser’ og ved, det er nyttesløst at prøve at fjerne dem. Og derfor har han sat bedraget ind på 2 hovedområder:

 1. Man kan godt tro på Gud uden at være fanatiker. Hvem bryder sig om at få den anklage?
 2. Der er alternative veje til at blive frelst – budskabet i bibelen er relativ.

Guds Ord er ikke (behøver ikke) at være rettesnor for liv og lære. Man kan godt blive frelst uden at leve et helligt liv og uden at man går meget op i sit gudsforhold. Man kan godt være kristen uden at være bibeltro og uden at leve et helligt liv.

I en overskrift i Ekstra Bladet 13/12 98 var der en konfirmand, som stiller ’det barske spørgsmål’ til en præst: Tror du på Gud? Og præsten svarer: Det har jeg virkelig ikke haft tid til at tænke over! Hvad dækker svaret over? Om han tror eller ikke tror, har ingen betydning, for han lever livet uden (en levende tro på) Gud, og så er det umuligt at have Guds velbehag. Og det uanset, at mange alligevel synes, at han er en god præst’.

Djævelen har opstillet mange fælder for den sande tro på Gud!

I John. 14:6 siger Jesus: ’Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig’

Djævelen har opstillet mange fælder for den sande tro, og som kun kan afsløres, hvis man er årvågen og holder sig tæt på Gud og hans ord. Indenfor gnostisismen er Jesu ord om, at han er vejen flyttet til, at det er  ’jeg’et, som er vejen’. Djævelen er en mester i at tage udgangspunkt i Sandheden, som han derpå forvrænger, så det tjener hans sag. Og det sker i høj grad indenfor det, man kan kalde den falske kristendom i dag. Men først skal vi se på en fælde, som jøderne faldt i under ørkenvandringen:

Læs 2Mose 32:1-5 om dyrkelsen af guldkalven..

Men da Folket så, at Moses tøvede med at komme ned fra Bjerget, samlede det sig om Aron, og de sagde til ham: “Kom og lav os en Gud, som kan drage foran os, thi vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, der førte os ud af Ægypten!” Da sagde Aron til dem: “Riv de Guldringe af, som eders Hustruer, Sønner og Døtre har i Ørene, og bring mig dem!” Så rev hele Folket deres Guldørenringe af og bragte dem til Aron. Og han modtog dem af deres Hånd, formede Guldet med en Mejsel og lavede en støbt Tyrekalv deraf. Da sagde de: “Her, Israel, er din Gud, som førte dig ud af Ægypten!” Og da Aron så det, byggede han et Alter for den, og Aron lod kundgøre: “I Morgen er det Højtid for HERREN!” 2Mose 32:1-5

Bemærk, at guldkalven dyrkes som ‘Israels Gud’ – og det har fået nogle til at ’tro’, at det så stadig er ham som tilbedes (under nye former), og så er det vel OK? Også i dag siges der: Dette ER (må være) fra Herren, ell. Det er Jesus, som åbenbarer sig! Hvordan ved de det? Dyrkelsen af guldkalven var ikke en tilfældig opfundet afgudsdyrkelse, men var så snedig tilrettelagt, at mange ikke opdagede bedraget.

Dengang troede man (ligesom i dag), at når det gøres i Herrens navn og det også er ham, der får æren, så må det også være Gud, som står bag! Man sagde ikke: Dette er en falsk lære, men ’Dette er fra Herren’.

Og derfor kunne den ægyptiske afgud Osiris få indpas i deres hjerter. De blev præsenteret for en lære, som man kan kalde for en ’efterlignende religion’ (noget som djævelen mestrer). Osiris blev også slået ihjel og er opstået fra de døde, og har kraft til at frelse og er dommer over levende og døde. Tæt på – men en afgrund til forskel.

Hvis de havde undersøgt skriften, så kunne tragedien være undgået, og bedraget ville hurtigt være blevet afsløret, (2Mose 19:6; 20:3-5, 14; 32:25). Men det skete ikke!

Kan vi genkende bedraget? Bibelen er ikke længere eneste rettesnor, for Gud er større end bibelen’, siger man. Med andre ord: Bibelen begrænser Gud, og derfor må vi lade Gud vise sig på andre måder! Ligesom dengang ligger der et ønske om at dyrke en tilpasset gud, som gør livet lidt mere behageligt. Er det så den sande Gud som tilbedes? Nogle påstår, at det må det være, når det er Gud, som får æren.

I dag er kristendommen blevet populær, og flere og flere kommer til tro. Der er en stigende begejstring for Jesus og mange rapporter fortæller begejstret om, at nu er så og så mange blevet frelst.

Udfordringen nr. 24/01 fortæller f.eks. om 1½ og 3,4 mill, som er blevet frelst ved 2 kampagner.

Men betyder det, at der så er blevet tillagt frelst 5 millioner til Guds rige? Når man nærlæser div. vidnesbyrd fra vækkelsen, så er det tydeligt, at mange af bibelens negative ord som synd, omvendelse og helligelse ikke bliver nævnt eller har fået en anden (mildere) betydning, samt at betingelserne for frelse er udvisket i forhold til tidligere.

Men alligevel tales der meget om tro og efterfølgelse, selvom denne altså ikke er den samme som den bibelen beskriver. Yonggi Cho bliver f.eks. ofte fremhævet som en, som har en stor tro – et eksempel til efterfølgelse. Enhver kan jo se, at han har en stor tro!!! Men er det en tro på Gud, som fører til himmelen? Hvordan ved vi, om han er på ret spor eller han forkynder en lære, som fører til fortabelse? Helt enkelt ved at gå til Guds Ord, som til alle tider er en lygte på vor vej.

Yonggi Cho hævder f.eks. gang på gang (f.eks i bogen Den 4. Dimension, at hans tro ikke så meget er at tro på Gud, som det er at tro på en åndelig lov, som gør, at du ejer, hvad du ser. Det er denne lov, som gør, at disse ting (tegn og undere) er nødt til at komme til dig.

Han underviser om, at der eksisterer en neutral kraft i universet, som hedningereligionerne også benytter sig af. For ham er der ingen forskel på mirakler blandt kristne og blandt hedninger (s. 62). Og han konkluderer:

“Du kan ganske enkelt ikke afskrive disse ting som djævelens manifestationer”, s. 40.

På den måde afskriver han fuldstændig Guds suveræne indgriben og gør Guds og djævelens mirakler til neutrale naturlove, som kommer fra samme kilde. Og dermed opfordrer han alle til at godtage alt det, som kommer fra den åndelig verden. Han siger videre, at det er ved hjælp af denne lov (og ikke Gud), som skaber de ønskede resultater. Det er denne lov, som gør, at kan opbygge en menighed på 10000 medlemmer hvor som helst i verden (s. 35).

For Cho er troen løsrevet fra at tro Gud. Kan det lade sig gøre? Ja, der er mægtige kræfter, som modarbejder Gud og alt hvad han står for. Det viser, at Cho kan få ting til at ske, samtidig med, at han lever på en 100% falsk tro. Kristne verden over er besmittet af samme falske lære og tro, og mener, at miraklerne er beviser for, at Gud virker og er nærværende:

 • leder i Udfordringen: Forkert teologi – men Gud virkede (Udf. nr. 40/01)
 • Mirakler er Guds bevis for evangeliets sandhed (Udf. nr 24/01).

Bibelen siger klart, at tegn og undere ikke er bevis på, at det er Gud som virker, og at alt derfor er OK. Læs Matt 7:21-22. Hvad var der galt? De troede på Jesus – de gjorde det i hans navn, men han kendte dem ikke. De troede, at de var frelst, men de gik fortabt.

Den som kommer til Gud må tro, at han er til…

Det er ikke Guds eksistens, der er oppe til debat, men det er vores tro, som prøves. Hvad er det, vi tror? At tro, at Gud ER TIL betyder

 1. at vi tror, at han er den han siger han er i sit ord (frelser, hellig, nærværende osv.).
 2. at vi tror på bibelens åbenbaring af frelsens vej ved Jesus, og ikke på, hvad jeg bestemmer mig for at tro på.

Hvis man ikke har bibelen som rettesnor i alle forhold, så kan hvad som helst blive accepteret.

For nylig så jeg i TV en afrikansk kristen kvinde, som tog bibelen for pålydende, bl.a. om ikke leve i papirløst forhold, men som fik et chok, da den danske kristne kvinde, som hun havde besøg af, sagde: “Det tror vi ikke i Danmark!” Er Gud da ligeglad med de kristnes moral? Er det godt nok at sige, at vi tror på Jesus? Kan vi selv bestemme, hvad synd er? Kan vi selv bestemme hvordan vi kan blive frelst? NEJ!!! Tænk hvis Noa i stedet for at bygge arken tænkte: “Jeg tror på Gud, men han skal ikke bestemme, hvordan jeg skal leve. Hvis syndfloden kommer, så vil Gud ikke tillade, at jeg, som tror, vil blive ramt af den. Gud er jo god, og derfor tager han ikke det med synd så alvorligt. Gud må accepterer. at jeg hellere vil nyde livet, end at anstrenge mig for at bygge arken.” Men hvad ville der så være sket?

Og lønner dem, som søger ham.

Gud advarer os gang på gang mod, at vi søger fællesskab med onde ånder eller tomme guder, som intet gavner, men at vi i stedet må søge ham i alle ting. VI HAR en levende, nærværende og omsorgsfuld Gud, som vi kan bede til, og som altid hører, hjælper, trøster, vejleder, formaner, opmuntrer.

Vi tror, at dét at komme til Gud i alle ting gør en forskel? jfr. Fil 4:6-7; Matt 11:28. Vi tror (ved), at Gud hører bøn – men også, at han besvarer den, Jak 1:17; Salme 119:14. Vi tror (ved), at han vil lede os af rette veje, også selvom jeg måske bliver ført ned i dødskyggens dal, jfr. salme 23; John 21:18.Uanset om vejen går op eller ned, så ved vi, at vi er i hans hånd. Vi ved, at hans vej er den bedste, og vi ved, at han vil frelse os og give os evigt liv.

Om han tager, om han giver, samme Fader han dog bliver, og hans mål er kun det ene, barnets sande vel at tjene. Med troens øjne ser vi, at Gud altid lønner dem, som søger ham – men uden tro ser man intet og får intet, jfr. Mal 3:14-18.

Kilde: jesus-lever.homepage.dk

Eskild Særkjær

Lignende indlæg:

 • Er muslimernes Allah en afgud eller identisk med bibelens Gud? Eskild Særkjær undersøger i denne artikel om Islams Allah er identisk med bibelens Gud eller om han er en afgud. Efterhånden er der rigtig mange, som er overbevist om, at […]
 • Er det et mirakel eller er det bluff? Fra svensk TV4 dok. udsendelse ’Mirakel eller bluff’ den 19/3 03 oversat og redigeret af Eskild Særkjær Den grundlæggende kraft bag mirakler og helbredelser har været den samme i […]
 • Hvad er keltisk spiritualitet/kristendom?  I de sidste år er der flere kristne i forskellige kirkesamfund, som er begyndt at interessere sig for den såkaldte keltiske kristentro og spiritualitet som inspirationskilde for deres […]
 • Jabes’ bøn – en nøgle til velsignelser? "Jabes’ bøn" er en lille bog, forfattet af Bruce Wilkinson (BW) i år 2000 som hurtigt blev en bestseller i USA, hvor den på et år blev solgt i over 9 mill. eksemplarer. Siden er bogen […]

2 kommentarer

 1. jalmar

  Jeg en ikke-Troende Kristen

  Jeg er kristen af sind og gerning , men ikke af Tro – Jeg forsvarer til enhver tid “Guds Hellige Kristne Ord” [især mod “Jehovas vidners” GB/WBTS’ forfølgelse”], men jeg er ikke-Troende

  Indtil for 7 år siden var jeg hårdkogt ateist der mente at Troen og dens floskler var voksnes sutteklud og undskyldning for ikke selv at tage ansvar –
  Eksempler:
  Et Kristen fejler personligt:
  ”Det var Herrens vilje” – (Næh hun/han havde da sin fri vilje og udygtighed kan man ikke laste andre end sig selv)
  ”Alt man har prøvet på, går i fisk”:
  ”Herrens veje er uransagelige” – (Næh hun/han havde da sin fri vilje og udygtighed kan man ikke laste andre end sig selv)
  Et menneske dør:
  ”Hun/han var for god til denne verden”: – (Sludder – Hvis hun/han var så god, burde hun/han være blevet på jorden og hjulpet andre)

  For ca. 7 år siden, var der en på et debatforum der skrev til mig: »Bevis at Gud ikke eksisterer – Så skal jeg bevise han gør – Den tyggede jeg på resten af dagen, og da jeg er modtagelig for sund fornuft, vendte jeg rundt på en tallerken – Derfor er jeg i dag “ikke-Troende” og påstår at ingen kan udtale sig om/postulere “Guds eksistens” da det udsagn “kun” kan være et spørgsmål om personlig Tro.

  Du skriver om Noah og syndfloden og om ikke at blive ramt – Det er vrøvl efgter mine begreber – –
  Da Sodoma og Gomorra blev udslettet gjaldt det alt fra den dybt Troende morlille over de ubekymrede børn til og med spædbarnet –
  Jeg har set der flere steder står skrevet at Gud selvfølgelig skånede dem HVOR står det ?

  Jeg synes at alt for mange Kristne digter ting ind i Bibelens tekster som snarere er deres eget håb om beviser på Guds Godhed og retfærdighed. – Men:
  Var det Godhed og Retfærdighed vi læser i 2.Sam.6:6,7 ?
  Hvilken form for godhed, retfærdighed og tilgivelse ligger bag: Dom.11 – Jefta og hans datter ?
  Er det godhed, retfærdighed og tilgivelse der ligger bag: Zak.11:9- 5.Mos.28- klag.4:10,11 m.fl.?

  Og ja jeg ved godt at Kristus Jesus kom med Åndens Pagt som afløste Bogstavens – Men det ændrer jo ikke ved det der er sket er sket, og at en del Kristne får det ud af Skriftet, at os der ikke er Troende, er en art andenklasses mennesker – en art forbrydere på trods af, at en del af os har nøjagtig samme sociale indstilling til vores omgivelser (har mødt op til flere ”meget Kristne” – Meget påholdende – meget: mig mig mig – Eller den meget Kristne der lever af penge han snyder andre for ?
  Vi er rigtig mange akristne/ukristne/ateister/ikke-Tronde, der følger parolen om Gerninger – men ikke følger Troen – Spørgsmålet kan og må derfor være:
  ”HVAD er vigtigst”: at »gøre Gerninger« eller »”Troen” på Gud« ?

  Vi, konen & jeg, har hele vores liv, ubevidst fulgt ordet om Gerninger (kendte det først for 6+ år siden.
  – Men er alligevel “usle mennesker” fordi vi hverken kan eller vil følge Gud – Vi har haft et spændende liv – Det har været som i en travl elevator. Vi har knoklet som selvstændige – Vi har oplevet at få og mistet mere end de fleste x ? også uberettiget/uden vor egen skyld – Både personligt og økonomisk. Sidst blev jeg invalid og vi mistede alt, nøjagtig i det år der var firmaets beste – Tro mig det var ikke sundt for børnene, begge lider af det skete den dag i dag. Og så er den ene for øvrigt Kristen – fordi vi altid har forlangt at de skulle gå til præst – De skulle danne sig deres egen mening

  Nåh ja – Alt det skete,
  Er jo fordi jeg aldrig har Troet på Gud som det (iflg. nogle Kristne) usle menneske og Satans lakaj jeg er – DET er Ikke Kristent.

  jalmar

  • Eskild Særkjær

   Du kommer med rigtige mange tanker om det at være kristen eller ikke-kristen. Jeg har sagt det før, og siger det igen. ‘Selv 1000’er af beviser ændrer intet, hvis man har valgt at være vantro’. Der er nemlig så mange beviser, som peger på Guds eksistens, at hvis du lukker øjnene op, så vil du kunne se dem.

   Jeg har fx lige læst en tankevækkende artikel i Origo, som påviser, at et menneske, trods dets dygtighed, ikke kan lave en så avanceret ‘fabrik’ som et enkelt blad, der jo hele tiden laver Co2 om til o2, for at vi kan få ilt (også til dig). Selvom mennesker kan lave pc’er og alt muligt andet – vi er jo skabt i Guds billede – så er der intet menneske, som kan lave det, et lille blad kan gøre.

   Et andet sted i det samme blad en artikel af tidligere ateist Fred Hoyle. Han var dengang overbevist om, at udviklingslæren havde ret, og ville (ærligt) bevise dette. Men, jo mere han undersøgte de fysiske og kemiske grundlag for, at liv kan opstå, fandt han ud af, at det ikke kunne være sket tilfældigt. Efter hans mange grundige studier måtte han kapitulere og erkende, at årsagen til alt det skabte er Gud. Læs selv artiklen (Origo, april 2014), for som ikke-fysiker er det svært for mig at følge med i alle detaljer, men dog nok til, at jeg kan se, hvor umuligt en tilfældig udvikling er.

   I en radioudsendelsesrække har jeg lige gennemgået en del af Israels historie, fx om deres ophold i Egypten, de 10 plager, udvandringen og deres 40-årige ophold i ørkenen. Vidste du, at de historiske (ikke-kristne eller jødiske) kilder faktisk bevidner det, der står i bibelen. GT er således ikke myter, som nogle påstår, men er et troværdigt sandhedsvidne. Det er sket, som der står. Det er vigtigt at få med, når vi skal vurdere, om alt det andet, som man ikke kan bevise, også er sandt.

   Fx er der mange vidner, som er stået frem i NT, men også senere, og fortalt, at de har mødt og set den levende Jesus, som er opstået fra de døde. Det har jeg også, og derfor ved jeg, at han lever i dag. Du møder ham ikke ved at vende ryggen til ham, men ved 100% ærligt at vende dig til ham i bøn om at åbenbare sandheden for dig. Det kan der da ikke ske noget ved det, vel? For ‘det med Jesus’ er vel vigtigere end nogle skråsikre modargumenter, ikke?

   Du spørger om Guds godhed og retfærdighed. De eksempler, du nævner, er for de flestes vedkommende revet ud af sammenhængen, og så kan det godt se ud til, at Gud er uretfærdig. Men det er en unfair måde at behandle en bibeltekst på. Du nævner fx Jeftas datter, og jeg forstår dig sådan, at du tror, at Jefta blev nødt til at ofre hende til Gud. Men det gjorde han bare ikke. For han vidste, at Gud har sagt, at hvis et løfte (løfteoffer) gælder et menneske, skal det indløses (dvs. byttes med et dyr). Læg derfor også mærke til, at Jeftas datter ikke begræd sin død, men derimod sin jomfrustand. Hun blev nemlig efterfølgende givet til tempeltjeneste, og kunne så ikke føre slægten videre.

   Et andet eksempel, du nævner, er 2. Sam. 6. Du får det til at lyde, som om Gud blev vred over, at manden snublede, og straffede ham med at slå ham ihjel. Men sådan forholder det sig ikke. Forhistorien er nemlig den, at Gud havde fortalt folket, at de skulle bære hans ark (med de 10 bud, og er stedet, hvor Gud har sagt, han vil åbenbare sig, og vise folket, at han er med dem). Men, sagde han: I skal bære den rundt mellem stænger, og I må ikke røre den. Hvis I gør det, vil I dø. Her må vi huske, at fejlen ikke ligger hos Gud, men hos mennesker, pga. deres synd kan de ikke tåle at røre det, der er helligt, jfr. 4. Mos. 4,15-20, 7,9. Folket tog det altså ikke så nøje med det første, for i stedet for at bære arken, som Gud havde sagt, kørte de den i stedet. Det bar Gud over med. Men da en af mændene tilmed rakte ud efter arken (og tog vel fat i den), fordi okserne snublede (og arken var vel ved at falde af?) blev Gud vred. Det, der her beskrives, er ikke en modsætning til, at Gud er god og retfærdig. For det er han, men på samme tid er han også en hellig Gud. Vi kan ikke sætte normer op for, hvordan Gud skal handle, for det nytter intet. Men han har sagt klart og tydelig, hvordan vi kan komme Gud nær – og blive frelst.

   Bibelen siger, at alle har syndet og lever derfor uden Gud og uden håb – hvis det ikke var pga. Guds frelsesplan – hvor han viser os sin godhed og retfærdighed. Ved Jesu Kristi død for vore synder, bliver vi ifølge bibelen erklæret retfærdige (Jesus har fjernet vore synder) og hellige (nu kan ethvert menneske komme Gud nær).

   Du begynder med at skrive, at du er troende af sind og gerninger,.. men kalder dig alligevel ikke-troende. Sådan kan man jo godt kalde ateisme, for det er jo det, du giver udtryk for. Jeg ønsker dog, at du kunne se vor Frelsers kærlighed til dig. Han kom til jorden for også at give sit liv for dig. Mit ønske er, at du seriøs vil læse bibelen med det for øje: Hvordan bliver jeg frelst? For det er jo det, der er livets vigtigste spørgsmål.

   De bedste hilsner, Eskild

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development