KIABB07 – Vor Dommer og Lovgiver

Efter Josvas død »lod Herren dommere fremstå, og de frelste dem fra deres hånd, som udplyndrede dem« (Dom. 2:16).

Gud oprejste tretten mænd som dommere over Israel. En dommer var en forsvarer, en afstraffer, en udfrier. Det synes, som om Israel faldt i den ene synd efter den anden. To ting er særlig fremtrædende i Dommerbogen: Israels åbenbare fejltrin og Guds vedvarende nåde, når det gjaldt deres befrielse. Så snart den ene dommer døde, oprejste Gud en anden til at udfri dem.

Disse mænd nævnes i Heb. 11:32 som mænd med en tro ud over det almindelige. Vi kan se Kristi Ånd og salvelsen over dem i den store tro de havde til at handle og gøre det umulige, ikke ved deres egen styrke og kraft, men ved en mægtig, guddommelig, usynlig kraft, som overvældede dem og satte dem i stand til at udføre bedrifter for Gud i deres tid.

Guds salvelse var over Jesus Kristus, vor Dommer og Lovgiver, for at åbenbare Guds godhed og nåde mod menneskene. Kristus bragte fra Gud et befrielsesbudskab om frelse på alle områder i vort liv: fysisk, mentalt og åndeligt. Han sagde: »Mig er givet al magt i Himlen og på Jorden« (Mat. 28:18). Hans magt og myndighed blev åbenbar, da de halvfjerds, som han havde udsendt for at forkynde evangeliet, vendte tilbage. Med stor glæde kom de tilbage til Jesus og sagde: »Herre, også de onde ånder er os lydige i dit navn« (Luk. 10:17).

I vor egen kraft kan vi ikke vinde store sejre eller udføre noget særligt i åndelig henseende. Men ved Kristus og hans kraft formår vi alt. Ligesom han var med dommerne og udvirkede store og underfulde ting gennem dem, vil han virke gennem os, hvis vi bruger vor tro på ham og hans magt. Hans kraft til at virke mirakler er tilgængelig for enhver troende nu til dags.

Oral Roberts

Lignende indlæg:

  • KIABB09/10 – Vor trofaste profet På den tid, da Eli var dommer og ypperstepræst i Israel, var Samuel kun en lille dreng. Hans moder indviede ham til Herren, og hun bragte ham til Eli, for at han skulle bo i […]
  • KIABB08 – vor slægtning, som forløser os DEN SMUKKE kærlighedshistorie om Ruth og Boaz giver et udtryksfuldt billede af Jesus Kristus som vor Forløser. Ruth og hendes svigermor Naomi vendte tilbage til deres hjemland som […]
  • KIABB06 – Fyrsten over Herrens Hær EFTER MOSE død blev Josva Israels fører. Han blev stillet over for et af sit livs største opgaver - Jerikos indtagelse. Det var en tid med stor spænding for Josva, og han behøvede i […]
  • KIABB05 – Profeten Som Moses GUD SAGDE til Moses: » Jeg vil lade en profet som dig fremstå for dem af deres brødre og lægge mine ord i hans mund, og han skal sige dem alt, hvad jeg byder ham« (5. Mos. 18:18). Gud […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development