Oral Roberts

 • KIABB09/10 – Vor trofaste profet
  Posted in: Andre, Artikel

  På den tid, da Eli var dommer og ypperstepræst i Israel, var Samuel kun en lille dreng. Hans moder indviede ham til Herren, og hun bragte ham til Eli, for at han skulle bo i helligdommen og tjene under Elis opsyn. Gud var meget utilfreds med Eli og hans sønner. Eli havde ikke opdraget sine […]

 • KIABB08 – vor slægtning, som forløser os
  Posted in: Andre, Artikel

  DEN SMUKKE kærlighedshistorie om Ruth og Boaz giver et udtryksfuldt billede af Jesus Kristus som vor Forløser. Ruth og hendes svigermor Naomi vendte tilbage til deres hjemland som fattige enker. Ruth møder Boaz, en slægtning til hendes afdøde mand, og de fattede kærlighed til hinanden og tænkte på at gifte sig. Efter jødisk sædvane havde […]

 • KIABB07 – Vor Dommer og Lovgiver
  Posted in: Andre, Artikel

  Efter Josvas død »lod Herren dommere fremstå, og de frelste dem fra deres hånd, som udplyndrede dem« (Dom. 2:16). Gud oprejste tretten mænd som dommere over Israel. En dommer var en forsvarer, en afstraffer, en udfrier. Det synes, som om Israel faldt i den ene synd efter den anden. To ting er særlig fremtrædende i […]

 • KIABB05 – Profeten Som Moses
  Posted in: Andre, Artikel

  GUD SAGDE til Moses: » Jeg vil lade en profet som dig fremstå for dem af deres brødre og lægge mine ord i hans mund, og han skal sige dem alt, hvad jeg byder ham« (5. Mos. 18:18). Gud opfyldte dette løfte. En dag fandt Jesus Filip, og han sagde til ham: »Følg mig!« Begejstret […]

 • KIABB04 – Skystøtten og Ildstøtten
  Posted in: Andre, Artikel

  »DEN DAG boligen blev rejst, dækkede skyen boligen, vidnesbyrdets telt; men om aftenen var der som et ildskær over boligen, og det holdt sig til om morgenen. Således var det til stadighed: om dagen dækkede skyen den, om natten ildskæret« (4. Mos. 9:15-16). Da Israels børn var på vej mod det forjættede land, »vandrede Herren […]

 • KIABB03 – Vor Ypperstepræst
  Posted in: Andre, Artikel

  EN GANG om året, på den store forsoningsdag, bragte Israels børn geder og tyre til Herrens bolig som ofre, der skulle sone deres synd. Efter at ypperstepræsten havde bragt et syndoffer for sig selv og sin familie, dræbte han en ged og brændte den på alteret; og derefter tog han atter noget af det slagtede […]

 • KIABB02 – Påskelammet
  Posted in: Andre, Artikel

  PÅSKEN repræsenterer på smuk måde forsoningen ved Jesu Kristi blod. Gud forordnede påsken, for at israelitternes førstefødte kunne blive frelst fra den omfattende død, der ramte hele Ægyptens land, og for at deres udfrielse fra Ægyptens trældom og lidelse kunne mindes. Gud sagde til Moses og Aron, at de skulle sige til folket, at de […]

 • KIABB01 – Kvindens Sæd
  Posted in: Andre, Artikel

  GUD SAGDE: »Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem din sæd og hendes sæd; den skal knuse dit hoved, og du skal hugge den i hælen« (1. Mos. 3:15). Her er det første løfte om Jesus Kristus, vor Forløser. »Kvindens sæd« refererer til Kristi underfulde fødsel af en jomfru, den eneste, der nogen sinde […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development