Naziteologisk fremstød i Danmark

gott

facebook - Ole Andersen2I oktober (2005) modtog mange danskere et lille hæfte med titlen »Israel Visionen« med posten. Også en del af Ordet og Israels venner modtog hæftet. Nogle af dem har spurgt om, hvad der egentlig ligger bag teologien i hæftet. Det gør vi her rede for, dels gennem et interview med forfatteren og dels gennem en kritisk artikel af Ole Andersen.

 

Lad det være sagt helt klart: Hæftet »Israel Visionen« har trods sine mange bibelhenvisninger intet med bibelsk kristendom at gøre.

Sproget er fromt. Men indholdet er en dybt racistisk, nazisme-lignende forvrængning af Bibelens budskab.

Ideologien i Israel Visionen bliver af forfatteren selv kaldt for »nordisk israelisme«.  Hovedbudskabet kan sammenfattes i fire punkter:

  1. Efterkommerne af de ti israelitiske stammer, der forsvandt efter Nordrigets opløsning i 722 f.Kr., udgør i dag den såkaldte »nordiske race«. Det vil sige danskere, svenskere, nordmænd, tyskere, hollændere, boer-afrikaanere, englændere, amerikanere, australiere og lignende folk. Disse nationer er i dag det virkelige Israel.
  2. Jøderne i dag er et blandingsfolk, der stort set ikke har nogen slægtsmæssig forbindelse tilbage til det bibelske Israel. Kun få moderne jøder er ægte judæere af den gamle Juda stamme. Det er derfor et bedrag at kalde den moderne stat i Mellemøsten for Israel. I virkeligheden er de moderne israelere »edomitiske besættere«, der har besat landet. Når Jesus kommer igen, vil han fordrive de nuværende israelsk-edomitiske besættere og overgive landet til de nordisk-germanske folkeslag.
  3. Jesus kom kun for at frelse den nordisk-germanske race.
  4. Hovedopgaven for kristne er at bevare den nordisk-germanske race mod al »race-blanding«.

Misbrug

Budskabet er på alle måder i total modstrid med Bibelen. Helt centrale bibelske sandheder er bortforklaret og erstattet af uhyggelige raceteorier.

Hvor Bibelen lægger vægten på troen på Jesus og syndernes forladelse, ligger al vægten i Israel Visionen på menneskets »race«.

Hvor Bibelen understreger, at Gud elsker alle og ønsker at frelse alle uanset nationalitet, påstår hæftet, at frelsen kun er for den såkaldte »nordiske race«. Hvor Bibelen forkynder, at Israels folk er udvalgt til at være Guds redskab til at velsigne alle folk, hævder hæftet, at den »nordiske race« er udvalgt på bekostning af alle andre.

At Jesus og apostlene var jøder bliver overset eller underbetonet. At Ny Testamente identificerer jøderne med det israelitiske tolvstammefolk bliver ignoreret. Og at Gud i frelsespørgsmålet ikke gør forskel på folkeslag, bliver åbenlyst benægtet.

Bibeltolkningen er fuldstændig løsrevet fra de historiske forhold. Påstanden om, at den »nordiske race« skulle nedstamme fra Israels ti forsvundne stammer, underbygges med henvisning til nogle få, yderst tvivlsomme og kontroversielle kilder. Skriftsteder bliver revet ud af sammenhængen og misbrugt til at sige det diametralt modsatte af, hvad de faktisk siger.

Alt sammen med det éne formål at give en totalt ubibelsk raceteori et skin af at være »bibelsk«.

Ties ihjel?

Israel Visionen er udgivet på Nordisk Israel Forlag. Forfatteren er et ungt, sympatisk menneske ved navn Mikkel S. Kragh.

Han fortæller selv, at han i udgangspunktet intet kendte til kristendommen og Bibelen. Han var en meget aktiv nynazist i Danmark, men kom på et tidspunkt til tro på Jesus. Da han senere rejste til Sydafrika, mødte han her i en ekstremistisk kirke den dybt racistiske bibelforvrængning, som han nu har gjort sig til talsmand for i Danmark.

Både hans egne udtalelser og udsagn fra en af hans venner tyder på, at han i Danmark står fuldstændig alene med den uhyggelige »bibelske« raceteori.

Derfor ville det bedste måske være at ignorere den og tie den ihjel. Meget taler faktisk for den fremgangsmåde.

Men på den anden side tyder erfaringerne fra 1920’erne og 30’erne på noget andet. Hvor havde det dog været velgørende, hvis flere kristne dengang helt fra nazismens spæde start klart og utvetydigt med bibelske argumenter havde manet spøgelset i jorden!

Dertil kommer, at et stort antal mennesker i Danmark nu har modtaget og måske også læst hæftet. De har brug for information om hæftets racistiske baggrund og slægtskab med nazismen for at kunne forstå det og afvise det.

Derfor kan der desværre være grund til undtagelsesvist at bruge spalteplads på en vanvittig raceteori – i håb om, at mange med sindsro og afstandtagen vil placere hæftet i skraldespanden.

Erstatningsteologi

Ironisk nok retter hæftet en skarp kritik mod al erstatningsteologi (side 23). Ifølge hæftet er det afgørende at holde fast ved, at alle Bibelens velsignelser ene og alene tilhører »Israel«. Kun »Israel« er Guds folk. Men da kernen i hele teorien er, at »Israel« er lig med »den nordiske germanske race«, ender det hele i en altomfattende erstatningsteologi: den såkaldte »nordiske race« erstatter Israel som Guds folk.

Den »nordiske israelisme« ender derfor samme sted som al anden erstatningsteologi.

I den kristne kirkes traditionelle erstatningsteologi bliver Israel i de bibelske løfter erstattet med »det åndelige Israel«, det vil sige kirken.

I den muslimske erstatningsteologi, som blandt andet fremføres af Hamas, bliver Israel i Guds forjættelser erstattet med muslimerne.

I den racistiske »nordiske israelisme« bliver Israel i Bibelen erstattet af den såkaldte »nordiske race«.

I alle tre tilfælde er der tale om en erstatningsteologi, der nægter at læse Bibelen ligefremt. I stedet for at læse, hvad der står, tømmer man de bibelske ord for deres indhold og lægger en helt ny betydning ind i dem. I strid med teksternes historiske og sproglige betydning.

Nazisme?

Forfatteren til hæftet foretrækker at kalde sin ideologi for »nordisk israelisme«. Det er for så vidt meget dækkende. Teoriens hovedtese er jo netop, at den såkaldte »nordiske race«, er de virkelige israelitiske efterkommere af det gamle Israel.

I mine øjne giver benævnelsen »naziteologi« dog et bedre indtryk af, hvad ideologien går ud på. Der er ikke tale om egentlig nazisme, for nazismen argumenterede ikke ud fra Bibelen. Men der er tale om et forsøg på at bruge Bibelen til at begrunde en racisme, der på mange måder ligner den nazistiske racisme. Derfor er det berettiget at bruge udtrykket naziteologi.

Mikkel S. Kragh beskriver i interviewet side x selv sin forståelse af nazismen på denne måde: »I dag ser jeg dybest set nazisterne som for Guds Israel, men imod Israels Gud«. Nazisterne har altså den rette forståelse af Guds folk som »den nordisk-germanske race«, men de tror ikke på Gud selv.

Den nordiske israelisme kombinerer nazisternes race-forståelse med en tro på Gud og en (mis)brug af Bibelen. Den er altså et religiøst sidestykke til den rendyrkede, verdslige nazisme.

Den internationale forbindelse

I Danmark står Mikkel S. Kragh alene med sin raceteologi. Men på verdensplan er han en del af den omfattende bevægelse »Christian Identity«.

Christian Identity er kendetegnet af ekstrem højreorienteret racisme og antisemitisme. Professor Michael Barkun fra Syracuse University i USA har skrevet bogen Religion and the Racist Right om bevægelsen. Han anslår, at der i USA findes 90-100 kirker med en teologi præget af Christian Identity.

Barkun mener, at Christian Identity har 100.000 tilhængere i USA. Andre eksperter anslår dog tallet til at være betydeligt lavere, måske mellem 25 og 50.000.

Dertil kommer tilhængere i en række andre lande, blandt andet Sydafrika.

Indholdet i Mikkel S. Kraghs hæfte svarer nøje til hovedlinierne i Christian Identity’s teologi. Han har da også fået en kendt leder fra Christian Identity i USA, pastor Dan Gayman, til at anbefale hæftet.

Nogle grupper inden for Christian Identity hylder en teori om, at Satan forførte Eva og derved blev den fysiske far til Kain. Det jødiske folk i dag stammer ifølge teorien fra Kain og er derfor i bogstavelig forstand »Satans børn« i modsætning til »den hvide nordiske race«, der stammer fra Adam.

Denne del af Christian Identity-ideologien tager Mikkel S. Kragh dog afstand fra. Han »nøjes« med teorien om, at alle andre »racer« end den nordiske blev skabt før Adam.

Fra teori til mord

Christian Identity betragter jorden som en krigsskueplads for kampen mellem den truede rene, hvide race og alle andre. En del tilhængere af bevægelsen mener, at denne kamp skal føres med vold her og nu.

Alene i de sidste ti år har tilhængere af Christian Identity i USA udført en række bombeangreb, mord og brandstiftelser.

I sommeren 1996 blev en person dræbt og 111 såret af en bombe i forbindelse med de olympiske lege i Atlanta. En vis Eric Rudolph, der har forbindelse til Christian Identity, blev arresteret og sidder anklaget for angrebet.

I juni 1999 satte to brødre fra en Christian Identity-kirke ild på tre synagoger i Sacramento i USA. Skaderne var meget omfattende og løb op i mere end en million dollars. Senere dræbte de et homoseksuelt par.

I juli 1999 blev en sort og en asiatisk amerikaner dræbt og seks ortodokse jøder såret på åben gade i Chicago. Gerningsmanden var en medhjælper for en præst i en Christian Identity-kirke.

I august 1999 trængte en mand ind i et jødisk menighedscenter i Los Angeles og skød vildt omkring sig. Gerningsmanden var tilknyttet Christian Identity og erklærede senere, at angrebet var en »vækkelses-opfordring til at dræbe jøder«.

Ikke alle i Christian Identity går ind for vold. Men bevægelsens fordrejning af Bibelen skaber et dybt had til andre mennesker og en frodig grobund for blodsudgydelse. De mange voldsepisoder viser, at der er tale om en dødsensfarlig ideologi.

Mikkel S. Kragh tager i sit hæfte klart afstand fra vold og folkemord. For som han skriver med henvisning til Moselovens bud om at behandle den fremmede ordentligt: »således bør den kristne israelit også behandle racefremmede pænt« (side 31).

Alligevel ligger der også i Mikkel S. Kraghs hæfte en kim til vold. Han lovpriser Pinehas, der med et spyd gennemborede en israelit, der havde et seksuelt forhold til en midjanitisk kvinde (4Mose 25). Ifølge Kragh handler denne historie ikke om afgudsdyrkelse men om samme »raceblanding«, som i dag truer den »nordiske race«. Med sin aktualiserende udlægning af Pinehas-beretningen har Kragh sået et frø, der hos de forkerte mennesker kan føde drab og terror.

Netop beretningen om Pinehas bliver i nogle grupper i Christian Identity i USA misbrugt som bibelsk belæg for at myrde jøder, sorte og andre, der forurener den »nordiske race«.

Fare på færde

Hæftet Israel Visionen viser i al sin gru, hvor farligt det er at forlade en sund bibellæsning, der tager de historiske og sproglige forhold i Bibelen alvorligt.

Hæftets brug af Bibelen er et slet misbrug, der blot skal kamuflere en hadfyldt racisme. Resultatet er blevet en naziteologi, der intet har med bibelsk kristendom at gøre.

Kilde: Ordet og Israel januar 2005

Ole Andersen

Lignende indlæg:

  • Israel – lige nu Hvordan er den aktuelle situation i Israel i dag? Hvor bevæger landet sig hen, hvad forgår der indenrigspolitisk og religiøst med folket? hvordan er forholdet til naboerne og deres […]
  • Hvad handler profetierne om? – en kritik af den såkaldte erstatningsteologi Den såkaldte »erstatningsteologi« siger, at profetierne i Det Gamle Testamente handler om den kristne kirke. Men er det rigtigt? I artiklen sætter Ole Andersen spørgsmålstegn ved […]
  • Løven af Juda stamme Historien om løven af Juda stamme er historien om klage og sorg. Det er også historien om en overraskende forbindelse mellem nogle skriftsteder, der sjældent bliver læst. Men først og […]
  • To måder at læse det gamle testamente på Det Gamle Testamente er gammelt. Rigtig gammelt. De ældste dele går 3.500 år tilbage i tiden. Det vil sige til samme tid, hvor vi i Danmark havde den ældre bronzealder med solvognen. […]

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development