Pseudovidenskaben hersker

pseudovidenskaben-hersker

Evolutionslæren har nu monopoliseret uddannelsessystemet og medierne så længe, at enhver kritik af den modtages med undren og mistænkeliggørelse

 

Tak til Christian Nicholas Eversbusch og Steen Rasmussen for et par urbane udfordringer i diskussionen om skabelse kontra udvikling. Det er næsten en fornøjelse at blive modsagt på den måde.

Christian Nicholas Eversbusch skriver: “Hoffmann har jo slet ikke fremført nogen reelle argumenter for sin evolutionskritik.” Nej, og Jan Stolt fremførte heller ikke nogen reelle argumenter for den holdning til skabelsesberetningen, hvormed han startede debatten. Men forholdet er nok det, at i den almindelige bevidsthed står evolutionslæren, efter i generationer at have monopoliseret og regeret uddannelsessystemet og medierne, med en sådan vælde og selvfølgelighed, at der ikke føles noget behov for at se den begrundet, mens kritik af den fornemmes som en løjerlighed, der må retfærdiggøre selve sin eksistens.

Realiteten er, at hverken Jan Stolt eller jeg har haft anledning til i denne debat at redegøre for baggrunden for vore standpunkter. Skulle vi gøre det, ville det blive en anden debat, som ikke hører hjemme i en avis. Selvfølgelig kunne jeg begynde at plukke argumenter frem af bunken, men hvor stor tålmodighed redaktionen end ville vise, ville det give et helt utilstrækkeligt indtryk af bunkens størrelse. Der skal noget i bogformat til, hvis der skal være tale om en bare nogenlunde fair repræsentation over for de evolutionistiske biblioteker, som har oversvømmet verden.

Så kunne jeg give mig til at opregne nogle evolutionskritiske standardværker, men blot et rimeligt katalog af den art ville også sprænge rammerne her. Når Christian Nicholas Eversbusch imidlertid så venligt ytrer interesse for, hvad jeg kunne have at fremføre, turde jeg måske i ydmyghed nævne mine essays fra de seneste år “Dinosaurerne og syndfloden” (1996) og “Åndernes kamp” (1998), hvori der også findes litteraturhenvisninger, som kan føre videre.

Til Steen Rasmussens første spørgsmål: Hvad jeg har ment med legitime måder og midler i ægte videnskabelig forskning, er etisk legitime måder og midler. Eksempler på, hvad der ikke er legitimt, er lidelsesvoldende dyreforsøg og eksperimenter med aborterede fostre.

Hvad videnskabsteori i almindelighed og diskussioner om videnskabelig metode i særdeleshed angår, mener jeg ærligt og redeligt, at det ofte bliver til noget, der på utålelig måde antaster den menneskelige erkendelse i dens uopgivelige frihed, et produkt af en hellenistisk hjemekrampe, som er lykkeligt fremmed for Bibelen.

Specielt med hensyn til falsificerbarhedskriteriet kan jeg meget anbefale Steen Rasmussen og andre interesserede et bekendtskab med “The Battle of Beginnings” (InterVarsity Press 1996) af Del Ratzsch, professor med speciale i videnskabsfilosofi. Den giver bl.a. et udmærket indtryk af, hvor relativt og forældet den østrigske filosof Karl Poppers falsifiseringsdogme er. Måske skal jeg til beroligelse nævne, at forfatteren ikke er betonfundamentalist som jeg. Bogen har undertitlen “Why Neither Side is Winning the Creation-Evolution Debates”.

Til Steen Rasmussens andet spørgsmål: Når to automekanikere har en retstvist på deres felt, skal dommeren ikke være automekaniker. Han skal være jurist, naturligvis forpligtet til i fornødent omfang at sætte sig ind i det autofaglige og eventuelt indhente bistand fra sagkyndige, uvildige instanser. Parterne skal hver især fremlægge deres sag bedst muligt, hvorpå dommeren træffer sin afgørelse.

Siden Darwins dage har tilhængere af evolutions­læren og tilhængere af den bibelske skabelseslære hver især fremlagt deres sag bedst muligt (om end evolutionstilhængeme altså praktisk talt har skaffet sig monopol på de store informationskilder). Gennem 50 år har jeg fulgt parternes indlæg med en lidenskab for naturhistorie, som jeg har haft siden barndommen, og tør på det grundlag – endnu en gang – sige: “Juridisk er afgørelsen klokkeklar: evolutionsteorien er i bund og grund uholdbar, umulig og kassabel, mens der ikke kan indvendes noget reelt videnskabeligt mod den bibelske skabelses­beretning.”

Men da jeg ikke nærer illusioner med hensyn til, hvor mange der vil anse mit votum for udslagsgivende, har jeg i stedet henvist til den verdenskendte juraprofessor Phillip E. Johnsen, som har gjort et tilsvarende arbejde med at sætte sig ind i sagen og er kommet til samme resultat.

Til Steen Rasmussens tredje spørgsmål: ja, jeg er overbevist om, at skabelses­beretningen fundamentalt set fortæller, både hvordan tingene hænger sammen, og hvorfor. Og på det fundament er der så arbejde for både naturvidenskab og teologi, nu i tiden og siden i evigheden, hvor vi skal vinde stadig dybere indsigt i altings livsalige hvordan og hvorfor. Men hvor fundamentet opgives, bliver det ikke til andet end pseudonaturvidenskab og pseudoteologi. Evolutionismen er hovedeksemplet på det første, men fører i næste instans også til det sidste.

Kilde: Kristeligt Dagblad, 9. december 2000

Poul Hoffmann

Lignende indlæg:

  • Med hilsen til Ane i kæret Forfatteren Poul Hoffmann går i rette med bl.a. biskop Jan Lindhardt, som ukritisk accepterer en antikveret videnskabsteori „Senere kom Darwin med dødsstødet til den bibelske […]
  • Løst og fast om bibelen I denne udgave af Fredag 22, har Nicki Andersen, forfatter Poul Hoffmann i studiet, hvor de vil tale om den bibelske kanon, videnskab, darwinisme, dinosaurerne, bibelsyn, Gudssønner og […]
  • Kan vi stadig tro bibelen når 02 Udvikling eller skabelse 02 I denne nye undervisningsserie forsætter vi hvor vi slap med spørgsmålet: Kan vi stadig tro bibelen når udviklingslæren hævder der ikke findes en gud og derfor har Gud heller ikke […]
  • Med herlighed og ære Mennesket vil helst være fri for at sidde på den hædersplads i universet, som Gud har skabt det til "Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt." Sådan synger kong David i Sl 139:14, […]

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development