26. September: Kong Kyros, Guds redskab

andagt Egild 26,09,15

KONG KYROS, GUDS REDSKAB

”I perserkongen Kyros´ første regeringsår vakte Herren perserkongen Kyros´ ånd, for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes.” (Ezra 1:1)

Umiddelbart virker det, som lige ud af landevejen. Guds vakte Kyros´ ånd. Han handler med Kyros, så han udfører Guds vilje. Hvem er da denne perserkonge? I Esajas 44:28 kalder Gud ham for ”Min hyrde”, og videre i Es 45:1 står der: ”Dette siger Herren til sin salvede, til Kyros, hvis højre hånd jeg har grebet”. Når vi læser ovenstående, får vi det klare indtryk, at her har vi med en from konge at gøre, som tror på Israels Gud. Ser vi videre i Es 45 står der både i v. 4 og 5, at Kyros ikke kender Gud. Guds mission gennem kong Kyros, er at føre Israels folk ud af Babylons fangenskab og hjem til Israel, hvor de skal genopbygge templet. Han skal føre folket fra fangenskab til frihed. Gud kalder ham hyrde og sin salvede. Med disse ord bliver kong Kyros et billede af kong Jesus. Han er hyrden, Herrens salvede, der skal fri sit folk ud af mørkets magt, og flytte det over i sit rige.

Jesus skal ikke gøre det ved fysisk styrke gennem en hær, som kong Kyros, men ved at give sit liv i kærlighed til os, på et kors. Når der i vores vers står, at Gud brugte Kyros, ”for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes”, så var det netop ord om, at Herren havde ”planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid, og et håb”(Jer 29:11) Gud brugte hedningen Kyros for at hans planer kunne lykkes med hans folk. Ja, han brugte Djævelen og al hans ondskab, da Jesus blev slået ihjel, for at du kunne få frelse fra fortabelse. Gud handler i sin kærlighed og almagt for at hans folk kan få fremtid med håb.

Bibellæseplan: Gal 6; Ezra 1-2; Dan 11:20-45

Lignende indlæg:

  • 27. September: Købt fri KØBT FRI ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde” (Ef 1:7) Prøv at se en slave foran dig. Han er total i sin herres vold. Og han kan ikke […]
  • 25. September: Helligåndens frugtkurv HELLIGÅNDENS FRUGTKURV ”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.” (Gal 5:22) Mon ikke du ofte har været på […]
  • 24. September: Jesus + (Plus) JESUS + (PLUS) ”For Kristus Jesus, gør dette hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro, virksom i kærlighed”. (Gal 5:6) Det er ved at gå rivende galt i […]
  • 23. September: Vi, ikke bare de andre VI, IKKE BARE DE ANDRE ”Vi har syndet, vi har handlet slet og ugudeligt, vi har gjort oprør og er veget fra dine befalinger og bud”. (Dan 9:5) Det er profeten Daniel, der beder […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development