Dansk Autoriseret oversættelse 1931

 • DA31: Prædikerens Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ord af Prædikeren, Davids Søn, Konge i Jerusalem. 2 Endeløs Tomhed, sagde Prædikeren, endeløs Tomhed, alt er Tomhed! 3 Hvad Vinding har Mennesket af al den Flid, han gør sig under Solen? 4 Slægt går, og Slægt kommer, men Jorden står til evig Tid. 5 Sol står op, og Sol går ned og haster […]

 • DA31: Prædikerens Bog 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Fremdeles så jeg al den Undertrykkelse, som sker under Solen; jeg så de undertryktes Tårer og ingen trøstede dem; de led Vold af deres Undertrykkeres Hånd, og ingen trøstede dem. 2 Da priste jeg de døde, som allerede er døde, lykkeligere end de levende, som endnu er i Live; 3 men lykkeligere end begge […]

 • DA31: Prædikerens Bog 10
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Døde Fluer gør Salveblanderens Olie stinkende, lidt Dårskab ødelægger Visdommens Værd. 2 Den vise har sin Forstand til højre, Tåben har sin til venstre, 3 Hvor Dåren end færdes, svigter hans Forstand, og han røber for alle, at han er en Dåre. 4 Når en Herskers Vrede rejser sig mod dig, forlad ikke derfor […]

 • DA31: Højsangen 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Salomos Højsang. 2 Kys mig, giv mig Kys af din Mund, thi din Kærlighed er bedre end Vin. 3 Lifligt dufter dine Salver, dit Navn er en udgydt Salve, derfor har Kvinder dig kær. 4 Drag mig efter dig, kom, lad os løbe; Kongen tog mig ind i sine Kamre. Vi vil juble og […]

 • DA31: Højsangen 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Jeg er Sarons Rose, Dalenes Lilje. 2 Som en Lilje midt iblandt Torne er min Veninde blandt Piger. 3 Som et Æbletræ blandt Skovens Træer er min Ven blandt unge Mænd. I hans Skygge har jeg Lyst til at sidde, hans Frugt er sød for min Gane. 4 Til en Vinhal bragte han mig, […]

 • DA31: Højsangen 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 På mit Leje om Natten søgte jeg ham, som min Sjæl har kær, jeg søgte, men fandt ham ikke. 2 »Så står jeg op og går om i Byen, om På dens Gader og Torve og søger ham, som min Sjæl har kær.« Jeg søgte, men fandt ham ikke. 3 Vægterne, som færdes i […]

 • DA31: Højsangen 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hvor du er fager, min Veninde, hvor er du fager! Dine Øjne er Duer bag sløret, dit Hår som en Gedeflok bølgende ned fra Gilead, 2 dine Tænder som en nyklippet Fåreflok, der kommer fra Bad, som alle har Tvillinger, intet er uden Lam; 3 som en Purpursnor er dine Læber, yndig din Mund, […]

 • DA31: Højsangen 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Jeg kommer i min Have, min Søster, min Brud, jeg plukker min Myrra og Balsam, jeg spiser min Honning og Saft, jeg drikker min Vin og Mælk. Venner, spis og drik og berus jer i Kærlighed! 2 Jeg sov, men mit Hjerte våged; tys, da banked min Ven: »Luk op for mig, o Søster, […]

 • DA31: Højsangen 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hvor er din Ven gået hen, du fagreste blandt Kvinder? Hvor har din Ven vendt sig hen? Vi vil søge ham med dig. 2 Min Ven gik ned i sin Have, til Balsambedene, for at vogte sin Hjord i Haverne og sanke Liljer. 3 Jeg er min Vens, og min Ven er min, han, […]

 • DA31: Højsangen 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hvor skønne er dine Trin i Skoene, du ædelbårne! Dine Hofters Runding er som Halsbånd, Kunstnerhånds Værk, 2 dit Skød som det runde Bæger, ej savne det Vin, dit Liv som en Hvededynge, hegnet af Liljer; 3 dit Bryst som to Hjortekalve, Gazelletvillinger, 4 din Hals som Elfenbenstårnet, dine Øjne som Hesjbons Damme ved […]

 • DA31: Højsangen 8
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Oh, var du min Broder, som died min Moders Bryst! Jeg kyssed dig derude, når vi mødtes, og blev ikke agtet ringe, 2 tog dig ind i min Moders Hus, i min Moders Kamre, gav dig krydret Vin at drikke, Granatæblers Most. 3 Hans venstre under mit Hoved, hans højre tager mig i Favn. […]

 • DA31: Esajas’ Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Syn, Esajas, Amoz’s Søn, skuede om Juda og Jerusalem, i de Dage da Uzzija, Jotam, Akaz og Ezekias var Konger i Juda. 2 Hør, I Himle, lyt, du Jord, thi HERREN taler: Børn har jeg opfødt og fostret, men de forbrød sig imod mig. 3 En Okse kender sin Ejer, et Æsel sin […]

 • DA31: Esajas’ Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Dette er, hvad Esajas, Amoz’s Søn, skuede om Jerusalem: 2 Det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet på Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. Did skal Folkene strømme 3 og talrige Folkeslag vandre: »Kom, lad os drage til HERRENS Bjerg, til Jakobs Guds Hus; han skal lære […]

 • DA31: Esajas’ Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Thi se, Herren, Hærskarers HERRE, fratager Jerusalem og Juda støtte og Stav, hver Støtte af Brød og hver støtte af vand: 2 Helt og Krigsmand, Dommer og Profet, Spåmand og Ældste, 3 Halvhundredfører og Stormand, Rådsherre og Håndværksmester og den, der er kyndig i Trolddom. 4 Jeg giver dem Drenge til Øverster, Drengekådhed skal […]

 • DA31: Esajas’ Bog 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Jeg vil synge en Sang om min Ven, en Kærlighedssang om hans Vingård: Min Ven, han havde en Vingård på en frugtbar Høj. 2 Han grov den, rensed den for Sten og plantede ædle Ranker; han bygged et Vagttårn deri og huggede også en Perse. Men den bar vilde Druer, skønt han ventede Høst […]

 • DA31: Esajas’ Bog 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Kong Uzzijas Dødsår så jeg Herren sidde på en såre høj Trone, og hans Slæb fyldte Helligdommen. 2 Serafer stod hos ham, hver med seks Vinger; med de to skjulte de Ansigtet, med de to Fødderne, og med de to fløj de; 3 og de råbte til hverandre: »Hellig, hellig, hellig er Hærskarers […]

 • DA31: Esajas’ Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og det skete i de Dage da Akaz, Jotams Søn, Uzzijas Sønnesøn, var Konge i Juda, at Kong Rezin af Syrien og Remaljas Søn, Kong Peka af Israel, drog op for at angribe Jerusalem, hvad de dog ikke var stærke nok til. 2 Da det meldtes Davids Hus, at Syrerne havde lejret sig i […]

 • DA31: Esajas’ Bog 8
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og HERREN sagde til mig: »Tag dig en stor Tavle og skriv derpå med Menneskeskrift: Hurtigt-Bytte, Hastigt-Rov! 2 Og tag mig pålidelige Vidner, Præsten Urija og Zekarja, Jeberekjahus Søn!« 3 Og jeg nærmede mig Profetinden, og hun blev frugtsommelig og fødte en Søn. Så sagde HERREN til mig: »Kald ham Hurtigt-Bytte, Hastigt-Rov! 4 Thi […]

 • DA31: Esajas’ Bog 9
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men engang skal der ikke længer være Mørke i det Land, hvor der nu er Trængsel; i Fortiden bragte han Skændsel over Zebulons og Naftalis Land, Men i Fremtiden bringer han Ære over Vejen langs Søen, Landet hinsides Jordan, Hedningernes Kreds. 2 Det Folk, som vandrer i Mørke, skal skue så stort et Lys; […]

 • DA31: Esajas’ Bog 10
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve dem, der giver Ulykkeslove og ivrigt fører Uret til Bogs 2 for at trænge de ringe fra Retten og røve de armes Ret i mit Folk, at Enker kan blive deres Bytte og faderløse kan plyndres. 3 Hvad gør I på Straffens Dag, når Undergang kommer fra det fjerne? Til hvem vil I […]

 • DA31: Esajas’ Bog 11
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men der skyder en Kvist af Isajs Stub, et Skud gror frem af hans Rod; 2 og HERRENS Ånd skal hvile over ham, Visdoms og Forstands Ånd, Råds og Styrkes Ånd, HERRENS Kundskabs og Frygts Ånd. 3 Hans Hu står til HERRENS Frygt; han dømmer ej efter, hvad Øjnene ser, skønner ej efter, hvad […]

 • DA31: Esajas’ Bog 13
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn om Babel, som Esajas, Amoz’s Søn skuede: 2 Rejs Banner på et nøgent Bjerg, råb også til dem, vink, så de drager igennem Fyrsternes Porte! 3 Jeg har opbudt min viede Hær til at tjene min Vrede og kaldt mine Helte hid, de jublende, stolte. 4 Hør i Bjergene Larm som af […]

 • DA31: Esajas’ Bog 14
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Thi HERREN forbarmer sig over Jakob og udvælger atter Israel. Han lader dem fæste Bo i deres eget Land, og fremmede skal slutte sig til dem og føjes til Jakobs Hus. 2 Folkeslag skal tage dem og bringe dem hjem igen; og Israels Hus skal i HERRENS Land tage Folkeslagene i Eje som Trælle […]

 • DA31: Esajas’ Bog 16
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Landets Herrer sender en Gave fra Sela gennem Ørkenen til Zions Datters Bjerg. 2 Og ret som flagrende Fugle, som en opskræmt Rede er Moabs Døtre ved Arnons Vadesteder. 3 »Kom med et Råd, gør Ende derpå, lad din Skygge blive som Natten ved højlys Dag, skjul de bortdrevne, røb ej de flyende! 4 […]

 • DA31: Esajas’ Bog 17
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn om Damaskus. Se, Damaskus går ud af Byernes Tal og bliver til Sten og Grus; 2 dets Stæder forlades for evigt og bliver Hjordes Eje; de lejrer sig uden at skræmmes. 3 Det er ude med Efraims Værn, Damaskus’s Kongedømme, Arams Rest; det går dem som Israels Sønners Herlighed, lyder det fra […]

 • DA31: Esajas’ Bog 18
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør, Land med de surrende Vinger hinsides Ætiopiens Strømme, 2 du, som sender Bud over Havet i Både af Siv på Vandspejlet: Gå, I hastige Bud, til det ranke, glinsende Folk, til Folket, som frygtes så vide, Kraftens og Sejrens Folk, hvis Land gennemstrømmes af Floder. 3 Alle I Jorderigs Folk, som bygger på […]

 • DA31: Esajas’ Bog 19
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn om Ægypten. Se, HERREN farer på letten Sky og kommer til Ægypten; Ægyptens Guder bæver for ham, Ægyptens Hjerte smelter i Brystet. 2 Jeg hidser Ægypten mod Ægypten, så de kæmper Broder mod Broder, Ven mod Ven, By mod By, Rige mod Rige. 3 Ægyptens Forstand står stille, dets Råd gør jeg […]

 • DA31: Esajas’ Bog 20
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I det År Tartan kom til Asdod, dengang Assyrerkongen Sargon sendte ham og han angreb Asdod og indtog det, 2 på den Tid talede HERREN ved Esajas, Amoz’s Søn, således: »Gå hen og løs Sørgeklædet af dine Lænder og drag Skoene af dine Fødder!« Og han gjorde således og gik nøgen og barfodet. 3 […]

 • DA31: Esajas’ Bog 21
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn om Havørkenen. Som hvirvlende Storme, der jager i Sydlandet, kommer det fra Ørkenen, det grufulde Land. 2 Så svart et Syn blev mig meldt: »Ransmænd raner, Hærmænd hærger! Frem, Elamiter! Til Belejring, Meder! Alle Suk gør jeg Ende på!« 3 Derfor fyldes mine Lænder af Skælven, jeg gribes af Veer som fødende […]

 • DA31: Esajas’ Bog 22
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn: »Synernes Dal«. Hvad tænker du på, siden alle stiger op på Tagene, 2 du larmende, støjende By, du jublende Stad? Dine slagne er vel ikke sværdslagne, døde i Krig! 3 Alle dine Høvdinger flygted, flyed langt bort, alle dine Helte, væbnet med Buer, blev fanget. 4 Derfor siger jeg: Gå fra mig, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 23
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn om Tyrus. Jamrer, I Tarsisskibe, eders Fæstning er i Grus! De får det at vide på Vejen fra Kyperns Land. 2 Det er ude med Kystlandets Folk, med Zidons Købmænd, hvis Sendebud for over Havet, 3 de mange Vande, hvis Indkomst var Sjihors Sæd, hvis Vinding Alverdens Varer. 4 Skam få du, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 24
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Se, HERREN gør Jorden tom og øde og vender op og ned på dens Overflade, han spreder dens Beboere; 2 det går Lægfolk som Præst, Træl som Herre, Trælkvinde som Frue, Køber som Sælger, Långiver som Låntager, Ågerkarl som Skyldner. 3 Jorden tømmes og plyndres i Bund og Grund, thi HERREN har talet dette […]

 • DA31: Esajas’ Bog 25
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRE, min Gud er du; jeg priser dig, lover dit Navn. Thi du har gjort et Under, Råd fra fordum var tro og sande. 2 Thi du lagde Byen i Grus, den faste Stad i Ruiner; de fremmedes Borg er nedbrudt, aldrig mer skal den bygges. 3 Derfor ærer dig et mægtigt Folk, frygter […]

 • DA31: Esajas’ Bog 26
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 På hin Dag skal denne Sang synges i Judas Land: En stærk Stad har vi, til Frelse satte han Mur og Bolværk. 2 Luk Portene op for et retfærdigt Folk, som gemmer på Troskab, 3 hvis Sind er fast, som vogter på Fred, thi det stoler på dig. 4 Stol for evigt på HERREN, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 27
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 På hin Dag hjemsøger HERREN med sit hårde, vældige, stærke Sværd Livjatan, Den flugtsnare Slange, Livjatan, den bugtede Slange, og ihjelslår Dragen i Havet. 2 På hin Dag skal man sige: Syng om en liflig Vingård! 3 Jeg, HERREN, jeg er dens Vogter, jeg vander den atter og atter. For at ingen skal hjemsøge […]

 • DA31: Esajas’ Bog 28
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve Efraims berusedes stolte Krans og dets herlige Smykkes visnende Blomster på Tindingen af de druknes fede Dal! 2 Se, Herren har en vældig Kæmpe til Rede; som Skybrud af Hagl, som hærgende Storm, som Skybrud af mægtige skyllende Vande slår han til Jorden med Vælde. 3 Med Fødderne trampes de ned, Efraims berusedes […]

 • DA31: Esajas’ Bog 29
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve dig, Ariel, Ariel, Byen, hvor David slog lejr! Lad År blive føjet til År, lad Højtid følge på Højtid, 2 da bringer jeg Ariel Trængsel, da kommer Sorg og Kvide, da bliver du mig et Ariel, 3 jeg lejrer mig mod dig som David; jeg opkaster Volde om dig, og Bolværker rejser jeg […]

 • DA31: Esajas’ Bog 31
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve dem, som går ned til Ægypten om Hjælp og slår Lid til Heste, som stoler på Vognenes Mængde, på Rytternes store Tal, men ikke ser hen til Israels Hellige, ej rådspørger HERREN. 2 Men viis er og han, lader Ulykke komme og går ej fra sit Ord. Han står op mod de ondes […]

 • DA31: Esajas’ Bog 32
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Se, en Konge skal herske med Retfærd, Fyrster styre med Ret, 2 hver af dem som Læ imod Storm og Ly imod Regnskyl, som Bække i Ørk, som en vældig Klippes Skygge i tørstende Land. 3 De seendes Øjne skal ej være blinde, de hørendes Ører skal lytte; 4 letsindiges Hjerte skal nemme Kundskab, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 33
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve dig, du Hærværksmand, selv ikke hærget, du Ransmand, skånet for Ran! Når dit Hærværk er endt, skal du hærges, når din Ranen har Ende, skal der ranes fra dig! 2 HERRE, vær os nådig, vi bier på dig, vær du vor Arm hver Morgen, vor Frelse i Nødens Stund! 3 For Bulderet må […]

 • DA31: Esajas’ Bog 34
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Kom hid, I Folk, og hør, lån Øre, I Folkefærd! Jorden og dens Fylde høre, Jorderig og al dets Grøde! 2 Thi HERREN er vred på alle Folkene, harmfuld på al deres Hær; han slår dem med Band og giver dem hen til at slagtes; 3 henslængt ligger de dræbte, Stank stiger op fra […]

 • DA31: Esajas’ Bog 35
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ørken og hede skal fryde sig, Ødemark juble og blomstre; 2 blomstre frodigt som Rosen og juble, ja juble med Fryd. Libanons Herlighed gives den, Karmels og Sarons Pragt. HERRENS Herlighed skuer de, vor Guds Højhed. 3 Styrk de slappe Hænder, lad de vaklende Knæ blive faste, 4 sig til de ængstede Hjerter: Vær […]

 • DA31: Esajas’ Bog 36
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Kong Ezekias’s fjortende Regeringsår drog Assyrerkongen Sankerib op mod alle Judas befæstede Byer og indtog dem. 2 Assyrerkongen sendte så Rabsjake med en anselig Styrke fra Lakisj til Kong Ezekias i Jerusalem, og han gjorde Holdt ved Øvredammens Vandledning, ved Vejen til Blegepladsen. 3 Da gik Paladsøversten Eljakim, Hilkijas Søn, Statsskriveren Sjebna og […]

 • DA31: Esajas’ Bog 37
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Da Kong Ezekias hørte det, sønderrev han sine Klæder, hyllede sig i Sæk og gik ind i HERRENS Hus. 2 Og han sendte Paladsøversten Eljakim og Statsskriveren Sjebna og Præsternes Ældste, hyllet i Sæk, til Profeten Esajas, Amoz’s Søn, 3 for at sige til ham: »Ezekias lader sige: En Nødens, Tugtelsens og Forsmædelsens Dag […]

 • DA31: Esajas’ Bog 38
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ved den Tid blev Ezekias dødssyg. Da kom Profeten Esajas, Amoz’s Søn, til ham og sagde: »Så siger HERREN: Beskik dit Hus, thi du skal dø og ikke leve!« 2 Da vendte han Ansigtet om mod Væggen og bad således til HERREN: 3 »Ak, HERRE, kom dog i Hu, hvorledes jeg har vandret for […]

 • DA31: Esajas’ Bog 39
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ved den Tid sendte Bal’adans Søn, Kong Merodak-Bal’adan af Babel, Brev og Gave til Ezekias, da han hørte, at han havde været syg, men var blevet rask. 2 Og Ezekias glædede sig over deres Komme og viste dem Huset, hvor han havde sine Skatte, Sølvet og Guldet, Røgelsestofferne, den fine Olie, hele sit Våbenoplag […]

 • DA31: Esajas’ Bog 40
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Trøst, ja trøst mit Folk, så siger eders Gud, 2 tal Jerusalem kærligt til og råb kun til det, at nu er dets Strid til Ende, dets Skyld betalt, tvefold Straf har det fået af HERRENS Hånd for alle sine Synder. 3 I Ørkenen råber en Røst: »Ban HERRENS Vej, jævn i det øde […]

 • DA31: Esajas’ Bog 42
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Se min Tjener, ved hvem jeg holder fast, min udvalgte, hvem jeg har kær! På ham har jeg lagt min Ånd, han skal udbrede Ret til Folkene. 2 Han råber og skriger ikke, løfter ej Røsten på Gaden, 3 bryder ej knækket Rør og slukker ej rygende Tande. Han udbreder Ret med Troskab, 4 […]

 • DA31: Esajas’ Bog 43
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men nu, så siger HERREN, som skabte dig, Jakob, danned dig, Israel: Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig ved Navn, du er min! 2 Når du går gennem Vande, er jeg med dig, gennem Strømme, de river dig ikke bort; når du går gennem Ild, skal du ikke svides, Luen brænder dig […]

 • DA31: Esajas’ Bog 44
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men hør nu, Jakob, min Tjener, Israel, hvem jeg har udvalgt: 2 Så siger HERREN, som skabte dig og fra Moders Liv danned dig, din Hjælper: Frygt ikke, min Tjener Jakob, Jesjurun, hvem jeg har udvalgt! 3 Thi jeg udgyder Vand på det tørstende, Strømme på det tørre Land, udgyder min Ånd på din […]

 • DA31: Esajas’ Bog 45
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så siger HERREN til sin Salvede, til Kyros, hvis højre jeg greb for at nedstyrte Folk for hans Ansigt og løsne Kongernes Gjord, for at åbne Dørene for ham, så Portene ikke var stængt: 2 Selv går jeg frem foran dig, Hindringer jævner jeg ud; jeg sprænger Porte af Kobber og sønderhugger Slåer af […]

 • DA31: Esajas’ Bog 47
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Stig ned, sid i Støvet, du Jomfru, Babels Datter, sid uden Trone på Jorden, Kaldæernes Datter! Thi ikke mer skal du kaldes den fine, forvænte! 2 Tag fat på Kværnen, mal Mel, læg Sløret bort, løft Slæbet, blot dine Ben og vad over Strømmen! 3 Din Blusel skal blottes, din Skam skal ses. Hævn […]

 • DA31: Esajas’ Bog 48
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør dette, du Jakobs Hus, I, som kaldes med Israels Navn og er rundet af Judas Kilde, som sværger ved HERRENS Navn og priser Israels Gud — dog ikke redeligt og sandt — 2 fra den hellige By har de jo Navn, deres Støtte er Israels Gud, hvis Navn er Hærskarers HERRE: 3 Jeg […]

 • DA31: Esajas’ Bog 50
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så siger HERREN: Hvor er eders Moders Skilsmissebrev, med hvilket jeg sendte hende bort; eller hvem var jeg noget skyldig, så jeg solgte eder til ham? Nej, for eders Brøde solgtes I, for eders Synd blev eders Moder sendt bort. 2 Hvi var der da ingen, da jeg kom, hvi svarede ingen, da jeg […]

 • DA31: Esajas’ Bog 51
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør mig, I, som jager efter Retfærd, som søger HERREN! Se til Klippen, I huggedes af, til Gruben, af hvilken I brødes, 2 se til eders Fader, Abraham, til Sara, der fødte eder: Da jeg kaldte ham, var han kun een, jeg velsigned ham, gjorde ham til mange. 3 Thi HERREN trøster Zion, trøster […]

 • DA31: Esajas’ Bog 52
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Vågn op, vågn op, ifør dig din Styrke, Zion, tag dit Højtidsskrud på, Jerusalem, hellige By! Thi uomskårne, urene Folk skal ej mer komme ind. 2 Ryst Støvet af dig, stå op, tag Sæde, Jerusalem, fri dig for Halslænken, Zions fangne Datter! 3 Thi så siger HERREN: For intet solgtes I, og uden Sølv […]

 • DA31: Esajas’ Bog 53
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hvo troede det, vi hørte, for hvem åbenbaredes HERRENS Arm? 2 Han skød op som en Kvist for hans Åsyn, som et Rodskud af udtørret Jord, uden Skønhed og Pragt til at drage vort Blik, uden Ydre, så vi syntes om ham, 3 ringeagtet, skyet af Folk, en Smerternes Mand og kendt med Sygdom, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 54
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Jubl, du golde, der ej fødte, jubl og fryd dig, du uden Veer! Thi den forladtes Børn er flere end Hustruens Børn, siger HERREN. 2 Vid Rummet ud i dit Telt, spar ikke, men udspænd din Boligs Tæpper. Du må gøre dine Teltreb lange og slå dine Teltpæle fast. 3 Thi du skal brede […]

 • DA31: Esajas’ Bog 55
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hid, alle, som tørster, her er Vand, kom, I, som ikke har Penge! Køb Korn og spis uden Penge, uden Vederlag Vin og Mælk. 2 Hvi giver I Sølv for, hvad ikke er Brød, eders Dagløn for, hvad ej mætter? Hør mig, så får I, hvad godt er, at spise, eders Sjæl skal svælge […]

 • DA31: Esajas’ Bog 56
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så siger HERREN: Tag vare på Ret og øv Retfærd! Thi min Frelses komme er nær, min Ret skal snart åbenbares. 2 Salig er den, der gør så, det Menneske, som fastholder dette: holder Sabbatten hellig og varer sin Hånd fra at øve noget ondt. 3 Ej sige den fremmede, som slutter sig til […]

 • DA31: Esajas’ Bog 57
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Den retfærdige omkom, og ingen tænkte derover, fromme Mænd reves bort, det ænsede ingen; thi bort blev den retfærdige revet for Ondskabens Skyld 2 og gik ind til Fred; på Gravlejet hviler nu de, som vandrede ret. 3 Men I, kom nu her, I Troldkvindens Børn, I, Horkarls og Skøges Yngel: 4 Hvem er […]

 • DA31: Esajas’ Bog 58
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Råb højt, spar ikke din Strube, løft din Røst som Basunen, forkynd mit Folk dets Brøde og Jakobs Hus deres Synder! 2 Mig søger de Dag efter Dag og ønsker at kende mine Veje, som var de et Folk, der øver Retfærd, ej svigter, hvad dets Gud fandt ret. De spørger mig om Lov […]

 • DA31: Esajas’ Bog 59
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Se, for kort til at frelse er ej HERRENS Arm, Hans Øre er ikke for sløvt til at høre. 2 Eders Brøde er det, der skiller mellem eder og eders Gud, eders Synder skjuler hans Åsyn for jer, så han ikke hører. 3 Eders Hænder er jo sølet af Blod, eders Fingre sølet af […]

 • DA31: Esajas’ Bog 60
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Gør dig rede, bliv Lys, thi dit Lys er kommet, HERRENS Herlighed er oprundet over dig. 2 Thi se, Mørke skjuler Jorden og Dunkelhed Folkene, men over dig skal HERREN oprinde, over dig skal hans Herlighed ses. 3 Til dit Lys skal Folkene vandre, og Konger til dit strålende Skær. 4 Løft Øjnene, se […]

 • DA31: Esajas’ Bog 61
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Den Herre HERRENS Ånd er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udråbe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet, 2 udråbe et Nådeår fra HERREN, en Hævnens Dag fra vor Gud, for at trøste alle, som sørger, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 62
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 For Zions Skyld vil jeg ej tie, for Jerusalems Skyld ej hvile, før dets Ret rinder op som Lys, som en luende Fakkel dets Frelse. 2 Din Ret skal Folkene skue og alle Konger din Ære. Et nyt Navn giver man dig, som HERRENS Mund skal nævne. 3 Og du bliver en dejlig Krone […]

 • DA31: Esajas’ Bog 63
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hvem kommer der fra Edom, i Højrøde Klæder fra Bozra, han i det bølgende Klædebon, stolt i sin vældige Kraft? »Det er mig, som taler i Retfærd, vældig til at frelse!« 2 Hvorfor er dit Klædebon rødt, dine Klæder som en Persetræders? 3 »Jeg trådte Vinpersen ene, af Folkeslagene var ingen med mig; jeg […]

 • DA31: Esajas’ Bog 64
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Som Vokset smelter i Ild, så lad Ild fortære dine Fjender, at dit Navn må kendes iblandt dem og Folkene bæve for dit Åsyn, 2 når du gør Undere, vi ikke vented, — du stiger ned, for dit Åsyn vakler Bjergene — 3 og som ingen Sinde er hørt. Intet Øre har hørt, intet […]

 • DA31: Esajas’ Bog 65
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Jeg havde Svar til dem, som ej spurgte, var at finde for dem, som ej søgte; jeg sagde: »Se her, her er jeg!« til et Folk, der ej påkaldte mig. 2 Jeg udbredte Dagen lang Hænderne til et genstridigt Folk, der vandrer en Vej, som er ond, en Vej efter egne Tanker, 3 et […]

 • DA31: Esajas’ Bog 66
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så siger HERREN: Himlen er min Trone og Jorden mine Fødders Skammel. Hvad for et Hus vil I bygge mig, og hvad for et Sted er min Bolig? 2 Alt dette skabte min Hånd, så det fremkom, lyder det fra HERREN. Jeg ser hen til den arme, til den, som har en sønderknust Ånd, […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ord af Jeremias, Hilkijas Søn, en af Præsterne i Anatot i Benjamins Land, 2 til hvem HERRENS Ord kom i Amons Søns, Kong Josias af Judas, Dage, i hans Herredømmes trettende År, 3 og fremdeles i Josias’s Søns, Kong Jojakim af Judas, Dage indtil Slutningen af Josias’s Søns, Kong Zedekias af Judas, ellevte Regeringsår, […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Gå hen og råb Jerusalem i Ørene: Så siger HERREN: Jeg mindes din Kærlighed som ung, din Elskov som Brud, at du fulgte mig i Ørkenen, et Land, hvor der ikke sås; 3 Israel var helliget HERREN, hans Førstegrøde, alle, som åd det, måtte bøde, Ulykke ramte […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Omvender du dig, Israel, lyder det fra HERREN, så vend dig til mig; hvis du fjerner dine væmmelige Guder, skal du ikke fly for mit Åsyn. 2 Sværger du: »Så sandt HERREN lever,« redeligt, ærligt og sandt, skal Folkeslag velsigne sig ved ham og rose sig af ham. 3 Thi så siger HERREN til […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Fly, I Benjamins Sønner, bort fra Jerusalem og stød i Hornet i Tekoa, hejs Mærket over Bet-Kerem! Thi Ulykke truer fra Nord, et vældigt Sammenbrud. 2 Jeg tilintetgør Zions Datter, den yndige, forvænte — 3 til hende kommer der Hyrder med deres Hjorde; de opslår Telte i Ring om hende, afgræsser hver sit Stykke. […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som kom til Jeremias fra HERREN: 2 Stå hen i Porten til HERRENS Hus og udråb dette Ord: Hør HERRENS Ord, hele Juda, I, som går ind gennem disse Porte for at tilbede HERREN! 3 Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Bedrer eders Veje og eders Gerninger, så vil jeg lade eder […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 8
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Til hin Tid, lyder det fra HERREN, skal man tage Judas Kongers Ben, dets Fyrsters Ben, Præsternes, Profeternes og Jerusalems Indbyggeres Ben ud af deres Grave 2 og sprede dem for Sol og Måne og al Himmelens Hær, som de elskede og dyrkede, holdt sig til, rådspurgte og tilbad; de skal ikke samles og […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 9
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ak, var mit Hoved Vand, mine Øjne en Tårekilde! Så græd jeg Dag og Nat over mit Folks Datters slagne. 2 Ak, fandt jeg i Ørkenen et Herberg for Vandringsmænd. Så drog jeg bort fra mit Folk og gik fra dem. Thi Horkarle er de alle, en svigefuld Bande; 3 de spænder deres Tunges […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 10
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør det Ord, HERREN taler til eder, Israels Hus! 2 Så siger HERREN: Væn eder ikke til Hedningernes Færd og frygt ikke Himmelens Tegn, fordi Hedningerne frygter dem. 3 Thi Folkenes Rædsel er Tomhed; thi det er Træ, fældet i Skoven, et Værk, som Håndværkerhænder tilhugger med Økse; 4 han smykker det med Sølv […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 11
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som kom til Jeremias fra HERREN: 2 Hør denne Pagts Ord og tal til Judas Mænd og Jerusalems Borgere 3 og sig: Så siger HERREN, Israels Gud: Forbandet være den, der ikke hører denne Pagts Ord, 4 som jeg bød eders Fædre holde, dengang jeg førte dem ud af Ægypten, af Jernovnen, […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 14
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord, som kom til Jeremias om tørken. 2 Juda sørger, dets Porte vansmægter sørgeklædt i Støvet, Jerusalems Skrig stiger op, 3 og dets Stormænd sender deres Drenge efter Vand, de kommer til Brønde, men finder ej Vand, vender hjem med tomme Spande, med Skam og Skændsel og tilhyllet Hoved. 4 Over Jorden, som […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 17
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Optegnet er Judas Synd med Griffel af Jern, med Diamantspids ristet i deres Hjertes Tavle og på deres Altres Horn, 2 når Sønnerne kommer deres Altre og Asjerer i Hu, på alle grønne Træer, på de høje Steder, 3 på Bjergene på Marken. Din Rigdom, alle dine Skatte giver jeg hen til Rov til […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 19
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Således sagde HERREN: Gå hen og køb dig et Krus hos Pottemageren, tag nogle af Folkets og Præsternes Ældste med 2 og gå ud i Hinnoms Søns Dal ved Indgangen til Potteskårporten og udråb der de Ord, jeg taler til dig! 3 Du skal sige: Hør HERRENS Ord, Judas Konger og Jerusalems Borgere: Så […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 20
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Da Præsten Pasjhur, Immers Søn, der var Overopsynsmand i HERRENS Hus, hørte Jeremias profetere således, 2 slog han ham og lod ham lægge i Blokken i den øvre Benjaminsport i HERRENS Hus. 3 Men da Pasjhur Dagen efter slap Jeremias ud af Blokken, sagde Jeremias til ham: HERREN kalder dig ikke Pasjhur, men: Trindt-om-er-Rædsel. […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 21
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som kom til Jeremias fra HERREN, da Kong Zedekias sendte Pasjhur, Malkijas Søn, og Præsten Zefanja, Ma’asejas Søn, til ham og lod sige: 2 »Rådspørg HERREN for os, thi Kong Nebukadrezar af Babel angriber os; måske vil HERREN handle med os efter alle sine Undergerninger, så Nebukadrezar drager bort fra os.« 3 […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 23
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve Hyrderne, der ødelægger og adsplitter de Får, jeg græsser, lyder det fra HERREN. 2 Derfor, så siger HERREN, Israels Gud, til de Hyrder, som vogter mit Folk: Da I har adsplittet og spredt mine Får og ikke taget eder af dem, vil jeg nu tage mig af eder for eders onde Gerningers Skyld, […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 24
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERREN lod mig skue et Syn, og se, der var to Kurve Figener, som stod foran HERRENS Tempel; det var, efter at Kong Nebukadrezar af Babel havde bortført Jojakims Søn, Kong Jekonja af Juda, og Judas Fyrster, Kunsthåndværkerne og Smedene fra Jerusalem til Babel. 2 Den ene Kurv indeholdt såre gode Figener, så gode […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 25
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som kom til Jeremias om alt Judas Folk i Josias’s Søns, Kong Jojakim af Judas, fjerde År, det er Kong Nebukadrezar af Babels første År, 2 og som Profeten Jeremias talte til alt Judas Folk og alle Jerusalems Borgere: 3 Fra Amons Søns, Kong Josias af Judas, trettende År til den Dag […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 27
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Josias’s Søns, Kong Jojakim af Judas, første Regeringstid kom dette Ord til Jeremias fra HERREN: 2 Således sagde HERREN til mig: Gør dig Reb og Ågstænger og læg dem på din Hals 3 og send Edoms, Moabs, Ammoniternes, Tyrus’s og Zidons Konger Bud ved deres Sendemænd, som er kommet til Kong Zedekias af […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 28
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Kong Zedekias af Judas fjerde Regeringsår i den femte Måned sagde Profeten Hananja, Azzurs Søn, fra Gibeon til mig i HERRENS Hus i Præsternes og alt Folkets Nærværelse: 2 »Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Jeg har sønderbrudt Babels Konges Åg. 3 Om to År fører jeg tilbage hertil alle HERRENS Hus’s Kar, som […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 29
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Følgende er Indholdet af det Brev, Profeten Jeremias sendte fra Jerusalem til de Ældste, som var tilbage blandt de bortførte, og til Præsterne og Profeterne og alt Folket, som Nebukadnezar havde ført fra Jerusalem til Babel, 2 efter at Kong Jekonja, Herskerinden, Hofmændene, Judas og Jerusalems Fyrster, Kunsthåndværkerne og Smedene havde forladt Jerusalem, 3 […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 31
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Til hin Tid, lyder det fra HERREN, vil jeg være alle Israels Slægters Gud, og de skal være mit Folk. 2 Så siger HERREN: Folket, der undslap Sværdet, fandt Nåde i Ørkenen, Israel vandred til sin Hvile, 3 i det fjerne åbenbarede HERREN sig for det. Jeg elsked dig med evig Kærlighed, drog dig […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 32
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som kom til Jeremias fra HERREN i Kong Zedekias af Judas tiende År, det er Nebukadrezars attende. 2 Dengang belejrede Babels Konges Hær Jerusalem, og Profeten Jeremias sad fængslet i Vagtforgården i Judas Konges Palads, 3 hvor Kong Zedekias af Juda havde ladet ham fængsle med de Ord: »Hvor tør du profetere […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 33
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom anden Gang til Jeremias, medens han endnu sad fængslet i Vagtforgården, således: 2 Så siger HERREN, som skabte Jorden og dannede den, idet han grundfæstede den, han, hvis Navn er HERREN: 3 Kald på mig, så vil jeg svare dig og kundgøre dig store og lønlige Ting, du ikke kender. 4 […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 34
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som kom til Jeremias fra HERREN, da Kong Nebukadnezar af Babel og hele hans Hær og alle Riger på Jorden, der stod under hans Herredømme, og alle Folkeslag angreb Jerusalem og alle dets Byer; det lød: 2 Så siger HERREN, Israels Gud: Gå hen og sig til Kong Zedekias af Juda: Så […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 37
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Zedekias, Josias’s Søn, blev Konge i Konjas, Jojakims Søns, Sted, idet Kong Nebukadrezar af Babel satte ham til Konge i Judas Land. 2 Men han og hans Mænd og Landets Befolkning hørte ikke på de Ord, HERREN talede ved Profeten Jeremias. 3 Kong Zedekias sendte Jukal, Sjelemjas Søn, og Præsten Zefanja, Ma’asejas Søn, til […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 38
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men da Sjefatja Mattans Søn, Gedalja Pasjhurs Søn, Jukal Sjelemjas Søn og Pasjhur Malkijas Søn hørte Jeremias tale til alt Folket således: 2 »Så siger HERREN: Den, der bliver i denne By, skal dø ved Sværd, Hunger og Pest, men den, som overgiver sig til Kaldæerne, skal leve og vinde sit Liv som Bytte; […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 39
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Efter at Jerusalem var indtaget — i Kong Zedekias af Judas niende Regeringsår i den tiende Måned, kom Kong Nebukadrezar af Babel med hele sin Hær til Jerusalem og belejrede det; 2 i Zedekias’s ellevte År på den niende Dag i den fjerde Måned blev Byen stormet — 3 da kom alle Babels Konges […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 40
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som kom fra HERREN til Jeremias, efter at Livvagtsøversten Nebuzar’adan havde løsladt ham i Rama; han lod ham hente, medens han var bundet med Lænker iblandt alle Fangerne fra Jerusalem og Juda, der førtes til Babel. 2 Livvagtsøversten lod Jeremias hente og sagde til ham: »HERREN din Gud har udtalt denne Ulykke […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 41
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men i den syvende Måned kom Jisjmael, Elisjamas Søn Netanjas Søn, en Mand af kongelig Æt, der hørte til Kongens Stormænd, fulgt af ti Mænd til Gedalja, Ahikams Søn, i Mizpa; og de holdt Måltid sammen der i Mizpa. 2 Jisjmael, Netanjas Søn, og de ti Mænd, der fulgte ham, stod da op og […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 43
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men da Jeremias var til ende med at forkynde alle de Ord, med hvilke HERREN deres Gud havde sendt ham til dem, alle de nævnte Ord, 2 sagde Azarja, Ma’asejas Søn, og Johanan, Kareas Søn, og alle de andre overmodige Mænd til Jeremias: »Du lyver! HERREN vor Gud har ikke sendt dig for at […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 45
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som Profeten Jeremias talte til Baruk, Nerijas Søn, da han optegnede alle disse Ord i en Bog efter Jeremias’s Mund i Josias’s Søns, Kong Jojakim af Judas, fjerde Regeringsår: 2 Så siger HERREN, Israels Gud, om dig, Baruk: 3 Fordi Baruk siger: Ve mig, thi Kummer har HERREN føjet til min Smerte, […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 46
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord, som kom til Profeten Jeremias om Folkene. 2 Til Ægypten, om Ægypterkongen Farao Nekos Hær, som stod ved Floden Eufrat i Karkemisj, og som Kong Nebukadrezar af Babel slog i Josias’s Søns, Kong Jojakim af Judas, fjerde Regeringsår. 3 Gør Skjold og Værge rede, kom hid til Strid! 4 Spænd Hestene for, […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 47
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord, som kom til Profeten Jeremias om Filisterne, før Farao slog Gaza. 2 Så siger HERREN: Se, Vande stiger fra Nord, de bliver en Strøm, der svømmer over, de oversvømmer Landet og dets Fylde, Byerne og dem, som bor der. Menneskene skriger og jamrer, alle, som bor i Landet. 3 For Lyden af […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 48
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Om Moab. Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Ve over Nebo, thi det er lagt øde, blevet til Skamme; indtaget er Kirjatajim, med Skam er Borgen brudt ned. 2 Der er ingen Lægedom mer for Moab, intet Fryderåb i Hesjbon; de oplægger onde Råd imod det: »Kom, lad os udrydde det af Folkenes Tal!« […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 49
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Om Ammoniterne. Så siger HERREN: Har Israel ingen Sønner, eller har det ingen Arving? Hvorfor har Milkom taget Gad i Eje og hans Folk bosat sig i dets Byer? 2 Se, derfor skal Dage komme, lyder det fra HERREN, da jeg lader Krigsskrig lyde mod Rabba i Ammon, og det skal blive en Grusdynge, […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 50
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, HERREN talede mod Babel, mod Kaldæernes Land, ved Profeten Jeremias. 2 Forkynd det blandt Folkene, kundgør det, rejs et Banner, kundgør det, dølg det ikke, sig: Babel er indtaget, Bel gjort til Skamme, Merodak knust, til Skamme er dets Afguder blevet, knust dets Afgudsbilleder. 3 Thi et Folk fra Nord drager op […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 51
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så siger HERREN: Jeg opvækker en Ødelæggelsens Ånd mod Babel og dem, som bor i »mine Modstanderes Hjerte«. 2 Og jeg sender til Babel Kastere, de skal kaste det og tømme dets Land, thi fra alle Kanter er de over det på Ulykkens Dag. 3 Ingen skal spænde sin Bue eller rejse sig i […]

 • DA31: Klagesangene 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hvor sidder hun ene, den By, så folkerig før — mægtig blandt Folkene før, men nu som en Enke! Fyrstinden blandt Lande er nu sat til at trælle. 2 Hun græder og græder om Natten med Tårer på Kind; ingen af alle hendes Elskere bringer hende Trøst, alle Vennerne sveg og blev hendes Fjender. […]

 • DA31: Klagesangene 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hvor har dog Herren i Vrede lagt Mulm over Zion, slængt Israels Herlighed ned fra Himmel til Jord og glemt sine Fødders Skammel på sin Vredes Dag. 2 Herren har skånselsløst opslugt hver Bolig i Jakob, han nedbrød i Vrede Judas Datters Borge, slog dem til Jorden, skændede Rige og Fyrster, 3 afhugged i […]

 • DA31: Klagesangene 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hvor Guldet blev sort, og skæmmet det ædle metal, de hellige Stene slængt hen på Gadernes Hjørner! 2 Zions de dyre Sønner, der opvejed Guld, kun regnet for Lerkar, Pottemagerhænders Værk! 3 Selv Sjakaler byder Brystet til, giver Ungerne Die, men mit Folks Datter blev grum som Ørkenens Strudse. 4 Den spædes Tunge hang […]

 • DA31: Klagesangene 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRE, kom vor Skæbne i Hu, sku ned og se vor Skændsel! 2 Vor Arvelod tilfaldt fremmede, Udlændinge fik vore Huse. 3 Forældreløse, faderløse er vi, som Enker er vore Mødre. 4 Vort Drikkevand må vi købe, betale må vi vort Brænde. 5 Åget trykker vor Nakke, vi trættes og finder ej Hvile. 6 […]

 • DA31: Ezekiels Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I det tredivte År på den femte Dag i den fjerde Måned da jeg var blandt de Landflygtige ved Floden Kebar, skete det, at Himmelen åbnede sig, og jeg skuede Syner fra Gud. 2 Den femte Dag i Måneden — det var det femte År efter at Kong Jojakin var bortført — 3 kom […]

 • DA31: Ezekiels Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Han sagde til mig: »Menneskesøn stå op på dine Fødder så jeg kan tale med dig!« 2 Og som han talede til mig, kom Ånden i mig og rejste mig på mine Fødder, og jeg hørte ham tale til mig. 3 Han sagde: »Menneskesøn! Jeg sender dig til Israeliterne, de genstridige, der har sat […]

 • DA31: Ezekiels Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så sagde han til mig: »Menneskesøn, slug hvad du her har for dig, slug denne Bogrulle og gå så hen og tal til Israels Hus!« 2 Så åbnede jeg Munden, og han lod mig sluge Bogrullen 3 og sagde til mig: »Menneskesøn! Lad din Bug fortære den Bogrulle, jeg her giver dig, og fyld […]

 • DA31: Ezekiels Bog 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Du Menneskesøn tag dig en Teglsten, læg den for dig og indrids i den et Billede af en By, Jerusalem; 2 og kast en Vold op omkring den, byg Belejringstårne, opkast Stormvold, lad Hære lejre sig imod den og rejs Stormbukke mod den fra alle Sider; 3 tag dig så en Jernpande og sæt […]

 • DA31: Ezekiels Bog 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og du, Menneskesøn, tag dig et skarpt Sværd, brug det som Ragekniv og lad det gå over dit Hoved og dit Skæg; tag dig så en Vægtskål og del Håret. 2 En Tredjedel skal du brænde i et Bål midt i Byen, når Belejringens Dage er omme; en Tredjedel skal du tage og slå […]

 • DA31: Ezekiels Bog 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Israels Bjerge, profeter imod dem 3 og sig: Israels Bjerge, hør den Herre HERRENS Ord! Så siger den Herre HERREN til Bjergene og Højene, til Kløfterne og Dalene: Se, jeg sender Sværd over eder og tilintetgør eders Offerhøje. 4 Eders Altre […]

 • DA31: Ezekiels Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og HERRENS Ord kom til mig således: 2 Du, Menneskesøn, sig: Så siger den Herre HERREN til Israels Land: Enden kommer, Enden kommer over Landet vidt og bredt! 3 Nu kommer Enden over dig, og jeg sender min Vrede imod dig og dømmer dig efter dine Veje og gengælder dig alle dine Vederstyggeligheder. 4 […]

 • DA31: Ezekiels Bog 9
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så hørte jeg ham råbe med vældig Røst: »Byens Hjemsøgelse nærmer sig, og hver har sit Mordvåben i Hånden!« 2 Og se, seks Mænd kom fra den øvre Nordport, hver med sin Stridshammer i Hånden, og een iblandt dem bar linned Klædebon og havde et Skrivetøj ved sin Lænd; og de kom og stillede […]

 • DA31: Ezekiels Bog 10
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og jeg skuede og se, over Hvælvingen over Kerubernes Hoveder var der noget som Safir; noget ligesom en Trone viste sig over dem. 2 Så sagde han til Manden i det linnede Klædebon: »Gå ind mellem Hjulene under Keruberne og tag Hænderne fulde af glødende Kul fra Rummet mellem Keruberne og strø det ud […]

 • DA31: Ezekiels Bog 11
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så løftede Ånden mig og bragte mig til HERRENS Hus’s Østport, den der vender mod Øst. Og se, ved Indgangen til Porten var der fem og tyve Mænd, og jeg så iblandt dem Ja’azanja, Azzurs Søn, og Pelatja, Benajas Søn, Folkets Fyrster. 2 Og han sagde til mig: »Menneskesøn! Det er de Mænd, som […]

 • DA31: Ezekiels Bog 12
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn! Du bor midt i den genstridige Slægt, som har Øjne at se med, men ikke ser, og Ører at høre med, men ikke hører, thi de er en genstridig Slægt. 3 Men du, Menneskesøn, udrust dig ved højlys Dag i deres Påsyn som en, der drager […]

 • DA31: Ezekiels Bog 13
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, profetér mod Israels Profeter, profetér og sig til dem, som profeterer efter deres eget Hjertes Tilskyndelse: Hør HERRENS Ord! 3 Så siger den Herre HERREN: Ve Profeterne, de Dårer, som følger deres egen Ånd uden at have skuet noget! 4 Dine Profeter, Israel, er som Sjakaler […]

 • DA31: Ezekiels Bog 14
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Nogle af Israels ældste kom til mig og satte sig lige over for mig. 2 Så kom HERRENS Ord til mig således; 3 Menneskesøn! Disse Mænd har lukket deres Afgudsbilleder ind i deres Hjerte og stillet det, der blev dem Årsag til Skyld, for deres Ansigt — skulde jeg lade mig rådspørge af dem? […]

 • DA31: Ezekiels Bog 15
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn! Hvad har Vinstokken forud for alle andre Træer, Ranken, som står iblandt Skovens Træer? 3 Tager man Gavntræ deraf? Eller tager man deraf en Knag til at hænge alskens Redskaber på? 4 Når den så oven i købet har været givet Ilden til Føde, så at […]

 • DA31: Ezekiels Bog 16
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, forehold Jerusalem dets Vederstyggeligheder 3 og sig: Så siger den Herre HERREN til Jerusalem: Dit Udspring og din Oprindelse var i Kana’anæernes Land; din Fader var Amorit, din Moder Hetiterinde. 4 Og ved din Fødsel gik det således til: Da du fødtes, blev din Navlestreng ikke […]

 • DA31: Ezekiels Bog 17
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, fremsæt en Gåde og tal i Lignelse til Israels Slægt; 3 sig: Så siger den Herre HERREN: Den store Ørn med vældigt Vingefang, lange Vinger, tæt Fjederham og brogede Farver kom til Libanon og tog Cederens Top; 4 Spidsen af dens Skud brød den af, bragte […]

 • DA31: Ezekiels Bog 18
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Hvor tør I bruge det Mundheld i Israels Land: Fædre åd sure Druer, og Børnenes Tænder blev ømme. 3 Så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre HERREN: Ingen skal mere bruge dette Mundheld i Israel. 4 Se, alle Sjæle er mine; både Faderens Sjæl og […]

 • DA31: Ezekiels Bog 19
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Du, Menneskesøn, istem en Klagesang over Israels Fyrster og sig: 2 Hvor var dog din Moder en Løvinde midt iblandt Løver! Hun hviled blandt unge Løver opfostred Unger. 3 En Unge voksede til, en Ungløve blev den; den lærte at røve Rov, Mennesker åd den. 4 Da opbød man Folkene mod den, i Grav […]

 • DA31: Ezekiels Bog 20
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I det syvende År på den tiende Dag i den femte Måned kom nogle af Israels Ældste for at rådspørge HERREN, og de satte sig lige over for mig. 2 Så kom HERRENS Ord til mig således: 3 Menneskesøn, tal til Israels Ældste og sig: Så siger den Herre HERREN: Kommer I for at […]

 • DA31: Ezekiels Bog 21
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Da kom HERRENS Ord til mig således: 2 Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Jerusalem, lad din Tale strømme mod Helligdommen og profeter mod Israels Land! 3 Sig til Israels Land: Så siger HERREN: Se, jeg kommer over dig og drager mit Sværd af Skeden for at udrydde både retfærdige og gudløse af dig. 4 […]

 • DA31: Ezekiels Bog 22
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Du Menneskesøn! Vil du dømme Blodbyen? Så forehold den alle dens Vederstyggeligheder 3 og sig: Så siger den Herre HERREN: Ve Byen, der udøser Blod i sin Midte, for at dens Time skal komme, og laver sig Afgudsbilleder for at gøre sig uren. 4 Ved dine egne […]

 • DA31: Ezekiels Bog 23
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn! Der var to Kvinder, Døtre af en og samme Moder. 3 De bolede i deres Ungdom i Ægypten: der krammedes deres Bryster, der krænkede man deres Jomfrubarm. 4 Den ældste hed Ohola, hendes Søster Oholiba. Og de blev mine og fødte Sønner og Døtre. Ohola er […]

 • DA31: Ezekiels Bog 24
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom i det niende År på den tiende Dag i den tiende Måned til mig således: 2 Menneskesøn, opskriv dig Navnet på denne Dag, Dagen i Dag, thi netop i Dag har Babels Konge kastet sig over Jerusalem. 3 Og tal i Lignelse til den genstridige Slægt og sig: Så siger den […]

 • DA31: Ezekiels Bog 25
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, vend dit Ansigt imod Ammoniterne, profeter imod dem 3 og sig til dem: Hør den Herre HERRENS Ord: Så siger den Herre HERREN: Fordi du råbte »Ha, ha!« over min Helligdom, da den vanhelligedes, og over Israels Land, da det lagdes øde, og over Judas Hus, […]

 • DA31: Ezekiels Bog 26
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I det ellevte År på den første Dag i … Måned kom HERRENS Ord til mig således: 2 Menneskesøn! Fordi Tyrus siger om Jerusalem: »Ha, ha! Folkeslagenes Port er knust; den står mig åben; den var rig, men er nu øde!« 3 derfor, så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer over dig, Tyrus, […]

 • DA31: Ezekiels Bog 27
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Du, Menneskesøn, istem en Klagesang over Tyrus 3 og sig til Tyrus, som ligger ved Adgangen til Havet og driver Handel med Folkeslagene på de mange fjerne Strande: Så siger den Herre HERREN: Tyrus, du siger: »Fuldendt i Skønhed er jeg!« 4 De bygged dig midt i […]

 • DA31: Ezekiels Bog 28
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, sig til Tyrus’s Fyrste: Så siger den Herre HERREN: Fordi dit Hjerte hovmoder sig og du siger: »Jeg er en Gud, på et Gudesæde sidder jeg midt ude i Havet!« skønt du er et Menneske og ingen Gud, og fordi du føler dig i Hjertet som […]

 • DA31: Ezekiels Bog 29
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I det tiende År, på den tolvte Dag i den tiende Måned kom HERRENS Ord til mig således: 2 Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Farao, Ægyptens Konge, og profeter mod ham og hele Ægypten. 3 Tal og sig: Så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer over dig, Farao, Ægyptens Konge, du store drage, […]

 • DA31: Ezekiels Bog 30
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, profeter og sig: Så siger den Herre HERREN: Jamrer: Ak, hvilken Dag! 3 Thi nær er Dagen, ja nær er HERRENS Dag; det bliver en Mulmets Dag, Hedningernes Tid. 4 Et Sværd kommer over Ægypten, og Ætiopien gribes af Skælven, når de slagne segner i Ægypten, […]

 • DA31: Ezekiels Bog 31
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I det ellevte År på den første Dag i den tredje Måned kom HERRENS Ord til mig således: 2 Menneskesøn, sig til Farao, Ægyptens Konge, og til hans larmende Hob: Ved hvem kan du lignes i Storhed? 3 Se, du er en Libanonceder med smukke Grene og skyggefuld Krone, høj af Vækst, hvis Top […]

 • DA31: Ezekiels Bog 32
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I det tolvte År på den første Dag i den tolvte Måned kom HERRENS Ord til mig således: 2 Menneskesøn, istem en Klagesang over Farao, Ægyptens Konge, og sig til ham: Du Folkenes Løve, det er ude med dig! Du var som en Drage i Havet med prustende Næse, med Fødderne plumred du Vandet, […]

 • DA31: Ezekiels Bog 33
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, tal til dine Landsmænd og sig: Når jeg fører Sværdet over et Land, og Folket i Landet tager en af sin Midte og gør ham til deres Vægter, 3 og han ser Sværdet komme over Landet og støder i Hornet og advarer Folket, 4 men den, […]

 • DA31: Ezekiels Bog 34
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, profeter mod Israels Hyrder, profeter og sig til dem: Så siger den Herre HERREN: Ve Israels Hyrder, som røgtede sig selv! Skal Hyrderne ikke røgte Hjorden? 3 I fortærede Mælken, med Ulden klædte I eder, de fede Dyr slagtede I, men Hjorden røgtede I ikke; 4 […]

 • DA31: Ezekiels Bog 35
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Se’irs Bjergland og profeter imod det 3 og sig til det: Så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer over dig, Se’irs Bjergland, og løfter min Hånd imod dig; jeg gør dig til Ørk og Ødemark, 4 dine Byer lægger jeg i […]

 • DA31: Ezekiels Bog 36
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men du, Menneskesøn, profetér om Israels Bjerge og sig: Israels Bjerge, hør HERRENS Ord. 2 Så siger den Herre HERREN: Fordi Fjenden sagde om eder: »Ha! Ørkener for stedse! De er blevet vor Ejendom!« 3 derfor skal du profetere og sige: Så siger den Herre HERREN: Fordi man har higet og snappet efter eder […]

 • DA31: Ezekiels Bog 38
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Gog i Magogs Land, Fyrsten over Rosj, Mesjek og Tubal, og profeter imod ham 3 og sig: Så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer over dig, Gog, Fyrste over Rosj, Mesjek og Tubal. 4 Jeg vender dig og sætter Kroge i […]

 • DA31: Ezekiels Bog 39
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Du, Menneskesøn, Profetér mod Gog og sig: Så siger den Herre HERREN. Se, Jeg kommer over dig, Gog, Fyrste over Rosj, Mesjek og Tubal! 2 Jeg vender dig, leder dig og fører dig op fra det yderste Nord og bringer dig til Israels Bjerge. 3 Så slår jeg Buen ud af din venstre Hånd […]

 • DA31: Ezekiels Bog 40
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I det fem og tyvende År efter at vi var ført i Landflygtighed, ved Nytårstide, på den tiende Dag i Måneden i det fjortende År efter Byens indtagelse, netop på den Dag kom HERRENS Hånd over mig, og han førte mig 2 i Guds Syner til Israels Land og satte mig på et såre […]

 • DA31: Ezekiels Bog 41
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Derpå førte han mig til det Hellige og målte Pillerne, de var seks Alen brede på begge Sider; 2 Indgangen var ti Alen bred, dens Sidevægge fem Alen til begge Sider; og han målte dets Længde til fyrretyve Alen og Bredden til tyve. 3 Derpå gik han ind i Inderhallen og målte Indgangens Piller; […]

 • DA31: Ezekiels Bog 42
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Derpå førte han mig ud i den indre Forgård i nordlig Retning, og han førte mig til Kamrene, som lå ud imod den afspærrede Plads og Bagbygningen, nogle på den ene Side, andre på den anden. 2 Længden var hundrede Alen og Bredden halvtredsindstyve. 3 Over for Portene, som hørte til den indre Forgård, […]

 • DA31: Ezekiels Bog 43
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Derpå førte han mig hen til Østporten. 2 Og se Israels Guds Herlighed kom østerfra, og det lød som mange Vandes Brus, og Jorden lyste af hans Herlighed. 3 Synet var som det, jeg havde set, da han kom for at ødelægge Byen, og Vognen så ud som den, jeg havde set ved Floden […]

 • DA31: Ezekiels Bog 44
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Derpå førte han mig tilbage ad Helligdommens ydre Østport til, og den var lukket. 2 Og HERREN sagde til mig: Denne Port skal være lukket og må ikke åbnes! Ingen må gå ind derigennem, thi igennem den drog HERREN, Israels Gud, ind; derfor skal den være lukket. 3 Kun Fyrsten må sidde i den […]

 • DA31: Ezekiels Bog 45
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Når I udskifter Landet ved Lodkastning, skal I yde HERREN en Offerydelse, en hellig Del af Landet, 25 000 Alen lang og 20 000 Alen bred; hellig skal den være i hele sin Udstrækning. 2 Deraf skal til Helligdommen fratages et firkantet Stykke på 500 Alen til alle Sider, omgivet af en åben Plads […]

 • DA31: Ezekiels Bog 46
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så siger den Herre HERREN: Den indre Forgårds Østport skal være lukket de seks Hverdage, men på Sabbatsdagen skal den åbnes, ligeledes på Nymånedagen: 2 og Fyrsten skal udefra gå ind gennem Portens Forhal og stille sig ved Portens Dørstolpe. Præsterne skal ofre hans Brændoffer og Takofre, og han skal tilbede på Portens Tærskel […]

 • DA31: Ezekiels Bog 47
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Derpå førte han mig tilbage til Tempelets Indgang, og se, Vand sprang ud under Tempelets Tærskel i østlig Retning, thi Templets Forside vendte mod Øst; og Vandet løb ned under Templets Sydside sønden for Alteret. 2 Så førte han mig ud gennem Nordporten og rundt udenom til den ydre Østport, og se, Vand rislede […]

 • DA31: Ezekiels Bog 48
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Følgende er Navnene på Stammerne: Yderst i Nord fra Havet i Retning af Hetlon til det Sted, hvor Vejen går til Hamat, og videre til Hazar-Enon, med Damaskus’s Område mod Nord ved Siden af Hamat, fra Østsiden til Vestsiden: Dan, een Stammelod; 2 langs Dans Område fra Østsiden til Vestsiden: Aser, een Stammelod; 3 […]

 • DA31: Daniels Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Kong Jojakim af Judas tredje Regeringsår drog Kong Nebukadnezar af Babel til Jerusalem og belejrede det. 2 Og Herren gav Kong Jojakim af Juda og en Del af Guds Hus’s Kar i hans Hånd, og han førte dem til Sinears Land; men Karrene bragte han til sin Guds Skatkammer. 3 Kongen bød derpå […]

 • DA31: Daniels Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I sit andet Regeringsår drømte Nebukadnezar, og hans Sind blev uroligt, så han ikke kunde sove. 2 Så lod Kongen Drømmetyderne, Manerne, Sandsigerne og Kaldæerne kalde, for at de skulde sige ham, hvad han havde drømt. Og de kom og trådte frem for Kongen. 3 Da sagde Kongen til dem: »Jeg har haft en […]

 • DA31: Daniels Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Kong Nebukadnezar lod lave en Billedstøtte af Guld, tresindstyve Alen høj og seks Alen bred, og han opstillede den på Dalsletten Dura i Landsdelen Babel. 2 Så sendte Kong Nebukadnezar Bud for at sammenkalde Satraper, Landshøvdinger, Statholdere, Overdommere, Skatmestre, lovkyndige, Dommere og alle andre Embedsmænd i Landsdelen, at de skulde komme til Stede, når […]

 • DA31: Daniels Bog 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Kong Nebukadnezar til alle Folk, Stammer og Tungemål, som bor på hele Jorden: Fred være med eder i rigt Mål! 2 De Tegn og Undere, den højeste Gud har øvet imod mig, finder jeg for godt at kundgøre. 3 Hvor store er dog hans Tegn, hvor vældige dog hans Undere! Hans Rige er et […]

 • DA31: Daniels Bog 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Kong Belsazzar gjorde et stort Gæstebud for sine tusinde Stormænd og drak Vin med dem. 2 Og påvirket af Vinen lod han de Guldkar og Sølvkar hente, som hans Fader Nebukadnezar havde ført bort fra Helligdommen i Jerusalem, for at Kongen og hans Stormænd, hans Hustruer og Medhustruer kunde drikke af dem. 3 Man […]

 • DA31: Daniels Bog 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 og Mederen Darius overtog Riget i en Alder af to og tresindstyve År. 2 Darius fandt for godt at lægge Riget under 120 Satraper, fordelt over hele Riget; 3 og over dem satte han tre Rigsråder, af hvilke Daniel var den ene, for at Satraperne skulde aflægge Regnskab for dem, så Kongen intet Tab […]

 • DA31: Daniels Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Kong Belsazzar af Babels første Regeringsår havde Daniel et Drømmesyn, og Syner gik igennem hans Hoved på hans Leje; og siden nedskrev han Drømmen og gengav Hovedindholdet. 2 Daniel tog til Orde og sagde: Jeg skuede i mit Syn om Natten, og se, Himmelens fire Vinde oprørte det store Hav, 3 og fire […]

 • DA31: Daniels Bog 8
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Kong Belsazzars tredje Regeringsår viste der sig et Syn for mig, Daniel; det kom efter det, som tidligere havde vist sig for mig. 2 Jeg skuede i Synet, og det var mig, som om jeg var i Borgen Susan i Landskabet Elam; og jeg så mig i Synet stående ved Floden Ulaj. 3 […]

 • DA31: Daniels Bog 9
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Darius’s, Ahasverus’s Søns, første Regeringsår, han, som var af medisk Byrd og var blevet Konge over Kaldæernes Rige, 2 i hans første Regeringsår lagde jeg, Daniel, i Skrifterne Mærke til det Åremål, i hvilket Jerusalem efter HERRENS Ord til Profeten Jeremias skulde ligge i Grus, halvfjerdsindstyve År. 3 Jeg vendte mit Ansigt til […]

 • DA31: Daniels Bog 10
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Perserkongen Kyros tredje Regeringsår modtog Daniel, som havde fået Navnet Beltsazzar, en Åbenbaring; og Ordet er Sandhed og varsler om stor Trængsel. Og han mærkede sig Ordet og agtede på Synet. 2 På den Tid holdt jeg, Daniel, Sorg i hele tre Uger. 3 Lækre Spiser nød jeg ikke, Kød og Vin kom […]

 • DA31: Daniels Bog 11
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 der står som Hjælp og Støtte for mig. Dog vil jeg nu kundgøre dig, hvad der står skrevet i Sandhedens Bog; 2 ja, nu vil jeg kundgøre dig, hvad sandt er. Se, endnu skal der fremstå tre Konger i Persien, og den fjerde skal komme til større Rigdom end nogen af de andre; og […]

 • DA31: Daniels Bog 12
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Til den Tid skal Mikael stå frem, den store Fyrste, som værner dit Folks Sønner, og en Trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin Mage, så længe der var Folkeslag til. Men på den Tid skal dit Folk frelses, alle, der er optegnet i Bogen. 2 Og mange af dem, der sover under […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til Hoseas, Be’eris Søn, i de Dage da Uzzija, Jotam, Akaz og Ezekias var Konger i Juda, og Jeroboam, Joas’s Søn, var Konge i Israel. 2 Dengang HERREN først talede ved Hoseas, sagde han til ham: »Gå hen og tag dig en Horkvinde og Horebørn; thi utro mod HERREN bedriver Landet […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Kald eders Broder Mit-Folk og eders Søster Nåderig. 2 Gå i rette med eders Moder, gå i rette, thi hun er ikke min Hustru, og jeg er ej hendes Mand. For Hormærket fri hun sit Ansigt, for Bolemærket sit Bryst. 3 Jeg klæder hende ellers nøgen, stiller hende frem, som hun fødtes; jeg reder […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og HERREN sagde til mig: »Gå atter hen og elsk en Kvinde, som har Elskere og boler, ligesom HERREN elsker Israeliterne, endskønt de vender sig til fremmede Guder og elsker Rosinkager.« 2 Så købte jeg mig hende for femten Sekel Sølv og en Homer og en Letek Byg. 3 Og jeg sagde til hende: […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør, Israeliter, HERRENS Ord, thi HERREN går i rette med Landets Folk. Thi ej er der Troskab, ej Godhed, ej kender man Gud i Landet. 2 Man sværger og lyver, myrder og stjæler, horer, gør Indbrud, og Blodskyld følger på Blodskyld. 3 Derfor sørger Landet, og alt, hvad der bor der, sygner, Markens Dyr […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hører dette, I Præster, lyt til du Israels Hus, lån Øre, du Kongehus, thi eder gælder Dommen. Thi I blev en Snare for Mizpa, et Garn bredt ud over Tabor, 2 en dyb Faldgrube i Sjittim; men jeg er en Lænke for alle. 3 Efraim kender jeg, ej skjult er Israel for mig; thi […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 »Kom, vi vil tilbage til HERREN! Han sønderrev, han vil og læge, han slog os, vil også forbinde. 2 Om to Dage gør han os levende, rejser os op den tredje; da lever vi for hans Åsyn. 3 Så lad os da kende, jage efter at kende HERREN! Som Morgenrøden er hans Opgang vis. […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Afsløret er Efraims Brøde, Samarias ondskab, thi Svig er, hvad de har for, og Tyve gør Indbrud, Ransmænd røver på Gaden. 2 De tænker ej på, at jeg husker al deres Ondskab. Nu står deres Gerninger om dem, de er for mit Åsyn. 3 Med ondt i Sinde glæder de Kongen, under sleske Lader […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 8
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Sæt Hornet for din Mund, som en Ørn over HERRENS Hus! — fordi de brød min Pagt og overtrådte min Lov. 2 De råber til mig: »Min Gud! Vi, Israel, kender dig.« 3 Israel vragede Lykken, lad så Fjenden forfølge dem. 4 De kårer sig Drot uden mig, uden mit Vidende Fyrster. Af deres […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 9
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Israel, glæd dig ikke med Folkenes Jubel, ved Hor veg du bort fra din Gud, på hver en Tærskeplads elsker du Skøgens Løn. 2 Tærskeplads og Perse skal ej kendes ved dem, og Mosten slår fejl for dem. 3 Ej skal de blive i HERRENS Land; til Ægypten skal Efraim tilbage, spise uren Føde […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 10
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 En frodig Vinstok var Israel, som bar sin Frugt, jo flere Frugter, des flere Altre; som Landet gik frem, des skønnere Støtter. 2 Deres Hjerte var glat, så lad dem da bøde! Han skal slå Altrene ned, lægge Støtterne øde. 3 De siger jo nu: »Vi har ingen Konge; thi HERREN frygter vi ej; […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 11
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Jeg fik Israel kær i hans Ungdom, fra Ægypten kaldte jeg min Søn. 2 Jo mer jeg kaldte dem, des mere fjerned de sig fra mig; de ofrer til Ba’alerne, tænder for Billederne Offerild. 3 Jeg lærte dog Efraim at gå og tog ham på Armen; de vidste ej, det var mig, der lægte […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 12
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Efraim omgiver mig med Løgn, Israels Hus med svig, Juda kender ej Gud, med Skøger slår han sig sammen. 2 Efraims Hu står til Vind, efter Østenstorm jager han stadig, af Løgn og Svig er han fuld; med Assur slutter de Pagt, til Ægypten bringer de Olie. 3 HERREN går i Rette med Juda […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 13
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Når Efraim talte, skjalv man, i Israel var han Fyrste, han forbrød sig med Ba’al og døde. 2 Nu bliver de ved at synde og laver sig støbte Guder, dannet som Billeder af Sølv, Arbejderes Værk til Hobe; de siger: »Til dem skal I ofre!« Mennesker kysser Kalve! 3 Derfor: som Morgentåge, som Duggen, […]

 • DA31: Hoseas’ Bog 14
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Samaria skal bøde, thi det stod sin Gud imod. For Sværd skal de falde, Børnene knuses, frugtsommelige Kvinders Liv rives op. 2 Israel, vend om til HERREN din Gud, thi du faldt ved din Brøde. 3 Tag Angersord med og vend jer atter til HERREN; sig til ham: »Tilgiv al vor Brøde, vær nådig! […]

 • DA31: Joels Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord, som kom til Joel, Petuels Søn. 2 Hør dette, I Ældste, lån Øre, alle, som bor i Landet! Er sligt mon sket i eders eller eders Fædres Dage? 3 I skal fortælle det til eders Børn, og de igen til deres, og deres til næste Slægt. 4 Græshoppen åd, hvad Gnaveren levned, […]

 • DA31: Joels Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Stød i Horn på Zion, blæs Alarm på mit hellige Bjerg! Alle i Landet skal bæve, thi HERRENS Dag, den kommer; 2 ja, nær er Mulms og Mørkes Dag, Skyers og Tåges Dag. Et stort, et vældigt Folk er bredt som Gry over Bjerge. Dets Lige har aldrig været, skal aldrig komme herefter til […]

 • DA31: Joels Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og det skal ske derefter, at jeg vil udgyde min Ånd over alt Kød, eders Sønner og eders Døtre skal profetere, eders gamle skal drømme Drømme og eders unge skue Syner; 2 også over Trælle og Trælkvinder vil jeg udgyde min Ånd i de Dage. 3 Og jeg lader ske Tegn på Himmelen og […]

 • DA31: Amos’ Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 De Ord, som Amos, der hørte til fårehyrderne fra Tekoa, skuede om Israel, i de Dage da Uzzija var Konge i Juda, og Jeroboam, Joas’s Søn, i Israel, to År før Jordskælvet. 2 Han sagde: HERREN brøler fra Zion, fra Jerusalem løfter han sin Røst; Hyrdernes Græsmarker sørger, vissen er Karmels Top. 3 Så […]

 • DA31: Amos’ Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så siger HERREN: for tre Overtrædelser af Moab, ja fire, jeg går ikke fra det: de brændte Edoms Konges Ben til Kalk — 2 så sender jeg Ild mod Moab, den skal æde Kerijots Borge; og Moab skal dø under Kampgny, Krigsskrig og Hornets Klang. 3 Af hans Midte udrydder jeg Hersker og dræber […]

 • DA31: Amos’ Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør dette Ord, som HERREN taler imod eder, Israeliter, imod hele den Slægt, jeg førte op fra Ægypten: 2 Kun eder kendes jeg ved blandt alle Jordens Slægter; derfor vil jeg på eder hjemsøge al eders Brøde. 3 Vandrer vel to i Følge, når det ikke er aftalt? 4 Brøler en Løve i Krattet, […]

 • DA31: Amos’ Bog 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør dette Ord, I basankøer, I, som bor på Samarias Bjerg og kuer de ringe, knuser de fattige og byder eders Herrer: »Giv hid, at vi kan drikke!« 2 Den Herre HERREN svor ved sin Hellighed: Se, over eder skal Dage komme, da I drages op med Hager, de sidste af jer med Kroge, […]

 • DA31: Amos’ Bog 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør dette Ord, en Klagesang, som jeg istemmer over eder, Israels Hus: 2 Hun er faldet og rejser sig ikke, Israels Jomfru, henstrakt på sin Jord, og ingen rejser hende op. 3 Thi så siger den Herre HERREN: Den By, som går i Leding med tusind, får hundred tilbage, og den som går i […]

 • DA31: Amos’ Bog 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve Zions sorgløse Mænd og de trygge på Samarias Bjerg, I ædle blandt Førstegrødefolket, hvem Israels Hus søger til; 2 (drag over til Kalne og se, derfra over til det store Hamat og ned til Filisternes Gat: Er de bedre end disse Riger, deres Område større end eders?) 3 I, som afviser Ulykkesdagen og […]

 • DA31: Amos’ Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Således lod den Herre HERREN mig skue: Se, Græshopper kom til Syne, da Efterslætten var ved at gro frem — Efterslætten efter Kongens Høst. 2 Og da de var ved helt at afæde Jordens Urter, sagde jeg: »Herre, HERRE, tilgiv dog! Hvorledes skal Jakob stå det igennem, så lille han er?« 3 Og HERREN […]

 • DA31: Amos’ Bog 8
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Således lod HERREN mig skue: Se, der var en Kurv Sommerfrugt. 2 Og han sagde: »Hvad ser du, Amos?« Jeg svarede: »En Kurv Sommerfrugt!« Da sagde HERREN til mig: »Enden er kommet for mit Folk Israel; jeg vil ikke længer bære over med det.« 3 Paladsets Sangerinder skal jamre på denne Dag, så lyder […]

 • DA31: Amos’ Bog 9
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Herren så jeg; han stod ved alteret og sagde: Til Søjlehovedet slår jeg, så Dørens Tærskel ryster. Jeg rammer dem alle i Hovedet, de sidste dræber jeg med Sværd; ingen af dem skal undfly, ingen af dem skal reddes. 2 Bryder de ind i Dødsriget, min Hånd skal hente dem der; stiger de op […]

 • DA31: Obadias’ Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Obadias’s Syn. Så siger den Herre HERREN til Edom: Fra HERREN har jeg hørt en Tidende: Et Bud er sendt ud blandt Folkene: Rejs jer til Kamp imod det! 2 Se, ringe har jeg gjort dig blandt Folkene, såre foragtet er du. 3 Dit Hjertes Hovmod bedrog dig, du, som bor i Klippekløft, som […]

 • DA31: Jonas’ Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til Jonas, Amittajs Søn, således: 2 »Stå op og gå til Nineve, den store Stad, udråb over den, at deres Ondskab er kommet op for mit Åsyn.« 3 Men Jonas stod op for at fly fra HERRENS Åsyn til Tarsis. Han drog ned til Jafo, og da han fandt et Skib, […]

 • DA31: Jonas’ Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men HERREN bød en stor Fisk sluge Jonas; og Jonas var i Fiskens Bug tre Dage og tre Nætter. 2 Da bad Jonas i Fiskens Bug til HERREN sin Gud 3 og sagde: Jeg råbte i Nøden til HERREN, og han svarede mig; jeg skreg fra Dødsrigets Skød, og du hørte min Røst. 4 […]

 • DA31: Jonas’ Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men HERRENS Ord kom for anden Gang til Jonas således: 2 »Stå op og gå til Nineve, den store Stad, og udråb over den, hvad jeg tilsiger dig!« 3 Så stod Jonas op og gik til Nineve efter HERRENS Ord. Men Nineve var selv for Gud en stor By, tre Dagsrejser stor. 4 Da […]

 • DA31: Jonas’ Bog 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men det tog Jonas såre fortrydeligt op, og han blev vred. 2 Så bad han til HERREN og sagde: »Ak, HERRE! Var det ikke det, jeg tænkte, da jeg endnu var hjemme i mit Land? Derfor vilde jeg også før fly til Tarsis; jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, […]

 • DA31: Mikas Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENs Ord, som, i de Dage da Jotam, Akaz og Ezekias var Konger i Juda, kom til Mika fra. Moresjet, og som han skuede om Samaria og Jerusalem. 2 Alle I Folkeslag, hør, lyt til, du Jord, med din Fylde, at den Herre HERREN kan stå som Vidne blandt eder, Herren fra sit hellige […]

 • DA31: Mikas Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve dem, der på Lejet udtænker Uret og Udåd, og sætter det i Værk, når det dages, da det står i deres Magt. 2 De attrår Marker og raner dem, Huse og tager dem, undertrykker Mand og Hus, Ejendom og Ejer. 3 Derfor, så siger HERREN: Se, jeg optænker Ulykke mod denne Slægt, fra […]

 • DA31: Mikas Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Da sagde jeg: Hør dog, I Jakobs Høvdinger, I Dommere af Israels Hus!. Kan Kendskab til Ret ej ventes af eder, 2 I, som hader det gode og elsker. det onde, I, som flår Huden af Folk. og Kødet af deres Ben, 3 æder mit Folks Kød og flænger dem Huden af Kroppen, sønderbryder […]

 • DA31: Mikas Bog 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet på Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. 2 og talrige Folk komme vandrende: “Kom, lad os drage til HERRENs Bjerg, til Jakobs Guds Hus; os skal han lære sine Veje, så vi kan gå på hans Stier; thi fra […]

 • DA31: Mikas Bog 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og du du Betlehems-Efrata, liden til at være blandt Judas Tusinder! Af dig skal udgå mig een til at være Hersker i Israel. Hans Udspring er fra fordum, fra Evigheds Dage. 2 Derfor giver han dem hen, så længe til hun, som skal føde, føder, og Resten af hans Brødre vender hjem til Israeliterne. […]

 • DA31: Mikas Bog 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør, hvad HERREN taler: Kom fremfør din Trætte for Bjergene, lad Højene høre din Røst! 2 I Bjerge, hør HERRENs Trætte, lyt til, I Jordens Grundvolde! Thi HERREN har Trætte med sit Folk, med Israel går han i Rette: 3 Hvad har jeg gjort dig, mit Folk. med hvad har jeg plaget dig? Svar! […]

 • DA31: Mikas Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve mig! Det går mig som ved Frugthøst, ved Vinhøstens Efterslæt: Ikke en Drue at spise, ej en Figen, min Sjæl har Lyst til! 2 De fromme er svundet af Landet, ikke et Menneske er sanddru. 3 Deres Hænder er flinke til ondt, Fyrsten kræver, Dommeren er villig for Betaling; Stormanden nævner, hvad han […]

 • DA31: Nahums Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et udsagn om Nineve. En bog om Elkosjiten Nahums Syn. 2 En nidkær Gud, en Hævner er HERREN, en Hævner er HERREN og fuld af Vrede, en Hævner er HERREN mod Uvenner, han gemmer på Vrede mod Fjender. 3 HERREN er langmodig, hans Kraft er stor, HERREN lader intet ustraffet. I Uvejr og Storm […]

 • DA31: Nahums Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Se, Glædsesbudet, som kundgør Fred, skrider frem over bjergene Fejr dine Fester, Juda, indfri dine Løfter! Thi aldrig skal Niddingen mer drage gennem dig; han er udryddet helt og holdent. 2 Hærgeren drager imod dig, hold Vagt med Omhu, hold Udkig, omgjord din Lænd, saml al din Kraft! 3 Thi HERREN genrejser Jakobs og […]

 • DA31: Nahums Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve Byen, der drypper af Blod, hvor der kun tales Løgn, så fuld af Ran, med Rov uden Ende! 2 Hør Smæld og raslende Vogne, jagende Heste, 3 Stridsvognenes vilde Dans og stejlende Heste! Sværdblink og lynende Spyd, faldne i Mængde, Masser af døde, endeløse Dynger af Lig, man snubler over Lig! 4 For […]

 • DA31: Habakkuks Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Udsagn, Profeten Habakkuk skuede. 2 Hvor længe skal jeg klage, HERRE, uden du hører, skrige til dig over Vold, uden du frelser? 3 Hvi lader du mig skue Uret, være Vidne til Kvide? Ødelæggelse og Vold har jeg for Øje, der opstod Kiv, og Strid kom op. 4 Derfor ligger Loven lammet, og […]

 • DA31: Habakkuks Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 En Bøn af Profeten Hahakkuk. Al-sjigjonot. 2 HERRE, jeg har hørt dit Ry, jeg har skuet din Gerning, HERRE. 3 Gud drager frem fra Teman, den Hellige fra Parans Bjerge. – Sela. 4 Under ham er Glans som Ild, fra hans Side udgår Stråler; der er hans Vælde i Skjul. 5 Foran ham vandrer […]

 • DA31: Sefanias’ Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS ord, som kom til Zefanias, en Søn af Kusji, en Søn af Gedalja, en Søn af Amarja, en Søn af Ezekias, i de Dage da Josias, Amons Søn, var Konge i Juda. 2 Jeg bortriver, bortriver alt fra Jorden, lyder det fra HERREN; 3 jeg bortriver Folk og Fæ, jeg bortriver Himlens Fugle […]

 • DA31: Sefanias’ Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Saml jer, saml jer, I Folk, som ej kender Skam, 2 før l endnu er blevet som flyvende Avner, før HERRENs glødende Harme kommer over eder, før HERRENs Vredes Dag kommer over eder. 3 Søg HERREN, alle l ydmyge i Landet, som holder hans Bud, søg Retfærd, søg Ydmyghed! Måske kan l skjule jer […]

 • DA31: Sefanias’ Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve den genstridige, urene, grumme By! 2 Den hører ej HERRENs Røst, tager ikke mod Tugt. På HERREN stoler den ej, holder sig ej til Gud. 3 Fyrsterne i dens Midte er brølende Løver, dens dommere som Ulve ved Kvæld, der ej levner til Morgen; 4 Skrydere er dens Profeter, troløse Mænd, dens Præster […]

 • DA31: Haggajs Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Kong Dariun’s andet Regeringsår på den første Dag i den sjette Måned kom HERRENs Ord ved Profeten Haggaj således: Sig til Judas Statholder Zerubbabel, Sjealtiels Søn, og til Ypperstepræsten Josua, Jozadaks Søn: 2 Så siger Hærskarers HERRE: Dette Folk siger: “Endnu er det ikke Tid at bygge HERRENs Hus.” 3 Og HERRENs Ord […]

 • DA31: Haggajs Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 På den een og tyvende Dag i den syvende Måned kom HERRENs Ord ved Profeten Haggaj således: 2 Sig til Judas Statholder Zerubbabel, Sjaltiels Søn, til Ypperstepræsten Josua, Jozadaks Søn, og til Resten af Folket således: 3 Er der nogen tilbage iblandt eder af dem, der har set dette Hus i dets fordums Herlighed? […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I den ottende Måned i Darius’s andet Regeringsår kom HERRENs Ord til Profeten Zakarias, en Søn af Berekja, en Søn af Iddo, således: 2 HERREN var fuld af Harme imod eders Fædre. 3 Men sig til dem: Så siger Hærskarers HERRE: Vend om til mig, lyder det fra Hærskarers HERRE, så vil jeg vende […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Derpå løftede jeg mine Øjne og skuede, og se, der var fire Horn. 2 Jeg spurgte Engelen, som talte med mig: “Hvad betyder de?” Han svarede: “Det er de Horn, som har spredt Juda, Israel og Jerusalem.” 3 Så lod HERREN mig se fire Smede. 4 Jeg spurgte: “Hvad kommer de for?” Og han […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Derpå lod han mig se Ypperstepræsten Josua, og han stod foran HERRENs Engel, medens Satan stod ved hans højre Side for at føre Klage imod ham. 2 Men HERREN,sagde til Satan: “HERREN true dig, Satan, HERREN true dig, han, som udvalgte Jerusalem. Er denne ikke en Brand, som er reddet ud af Ilden?” 3 […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Derpå løftede jeg mine Øjne og skuede, og se, der var en flyvende Bogrulle. 2 Og han spurgte mig: “Hvad ser du?” Jeg svarede: “Jeg ser en flyvende Bogrulle, som er tyve Alen lang og ti Alen bred.” 3 Da sagde han til mig: “Det er Forbandelsen, som udgår over hele Landet; thi alle, […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Kong Darius’s fjerde Regeringsår kom HERRENs Ord til Zakarias på den fjerde Dag i den niende Måned, Kislev. 2 Da sendte Betel-Sar’ezer og Regem-Melek og hans Mænd Bud for at bede HERREN om Nåde 3 og spørge Præsterne ved Hærskarers HERREs Hus og Profeterne: “Skal jeg græde og spæge mig i den femte […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 8
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hærskarers HERREs Ord kom således: 2 Så siger Hærskarers HERRE: Jeg er fuld af Nidkærhed for Zion, ja i stor Vrede er jeg nidkær for det. 3 Så siger HERREN: Jeg vender tilbage til Zion og fæster Bo i Jerusalem; Jerusalem skal kaldes den trofaste By, og Hærskarers HERREs Bjerg det hellige Bjerg. 4 […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 10
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERREN skal I bede om Regn ved Tidlig- og Sildigregnstide; HERREN skaber Uvejr; Regnskyl giver han dem, hver Mand Urter på Marken. 2 Men Husgudens Tale er Svig, Sandsigeres Syner er Blændværk: de kommer med tomme Drømme, hul er Trøsten, de giver; derfor vandrer de om som en Hjord, lider Nød, thi de har […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 11
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Libanon, luk Dørerne op, så Ild kan fortære dine Cedre! 2 Klag, Cypres, thi Cedren er faldet. de ædle Træer lagt øde! Klag, I Basans Ege, thi Fredskoven ligger fældet! 3 Hør, hvor Hyrderne klager, thi deres Græsgang er hærget; hør, hvor Løverne brøler, thi Jordans Tykning er hærget. 4 Således sagde HERREN min […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 12
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn; HERRENs Ord om Israel. Det lyder fra HERREN; som udspændte Himmelen, grundfæstede Jorden og dannede Menneskets Ånd i dets Indre: 2 Se, jeg gør Jerusalem til et berusende Bæger for alle Folkeslag trindt om; også Juda skal være med til at belejre Jerusalem. 3 På hin Dag gør jeg Jerusalem til Løftesten […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 13
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 På hin Dag skal en Kilde vælde frem for Davids Hus og Jerusalems Indbyggere mod Synd og Urenhed. 2 Og på hin bag, lyder det fra Hærskarers HERRE, udrydder jeg Afgudernes Navne af Landet, så de ikke mer skal ihukommes; også Profeterne og Urenhedens Ånd driver jeg ud af Landet. 3 Når nogen da […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 14
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Se, en Dag kommer, HERRENs Dag, da dit Bytte skal deles i dig. 2 Da samler jeg alle Folkene til Angreb på Jerusalem; Byen indtages, Husene plyndres, Kvinderne skændes, og Halvdelen af Byens Indbyggere vandrer i Landflygtighed; men Resten af Folket skal ikke udryddes af Byen. 3 Og HERREN drager ud og strider mod […]

 • DA31: Malakias’ Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og nu udgår følgende Påbud til eder, I Præster; 2 Hvie I ikke adlyder og lægger eder på Sinde at holde mit Navn i Ære, siger Hærskarers HERRE, så sender jeg Forbandelse over eder og vender eders Velsignelse til Forbandelse, ja til Forbandelse, fordi I ikke lægger eder det på Sinde. 3 Se, jeg […]

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development