DA31: Ezekiels Bog 4

1 Du Menneskesøn tag dig en Teglsten, læg den for dig og indrids i den et Billede af en By, Jerusalem;

2 og kast en Vold op omkring den, byg Belejringstårne, opkast Stormvold, lad Hære lejre sig imod den og rejs Stormbukke mod den fra alle Sider;

3 tag dig så en Jernpande og sæt den som en Jernvæg op mellem dig og Byen og ret dit Ansigt imod den. Således skal den være omringet, og du skal trænge den. Det skal være Israels Hus et Tegn.

4 Og læg du dig på din venstre Side og tag, Israels Hus’s Misgerning på dig; alle de Dage du ligger således, skal du bære deres Misgerning.

5 Deres Misgernings År gør jeg til lige så mange Dage for dig, 190 Dage; så længe skal du bære Israels Hus’s Misgerning.

6 Og når de er til Ende, læg dig så på din højre Side og bær Judas Hus’s Misgerning 40 Dage; for hvert År giver jeg dig en Dag.

7 Og du skal rette dit Ansigt og din blottede Arm mod det omringede Jerusalem og profetere imod det.

8 Og se, jeg lægger Bånd på dig, så du ikke kan vende dig fra den ene Side til den anden, før din Belejrings Dage er til Ende.

9 Og tag du dig Hvede, Byg, Bønner, Linser, Hirse og Spelt, kom det i et og samme Kar og lav dig Brød deraf; alle de Dage du ligger på Siden, 190 Dage, skal det være din Mad;

10 og Maden, du får, skal være efter Vægt, tyve Sekel daglig; du skal spise den een Gang daglig.

11 Og Vand skal du drikke efter Mål, en Sjettedel Hin; du skal drikke een Gang daglig.

12 Og som Bygkager skal du spise det og bage det ved Menneskeskarn i deres Påsyn.

13 Og du skal sige: »Så sige HERREN: Således skal Israeliterne have urent Brød til Føde blandt de Folk, jeg bortstøder dem til!«

14 Men jeg sagde: »Ak, Herre, HERRE, jeg har endnu aldrig været uren; noget selvdødt eller sønderrevet har jeg fra Barnsben aldrig spist, og urent Kød kom aldrig i min Mund!«

15 Da svarede han: »Vel, jeg tillader dig at tage Oksegødning i Stedet for Menneskeskarn og bage dit Brød derved.«

16 Videre sagde han til mig: Menneskesøn! Se, jeg bryder Brødets Støttestav i Jerusalem; Brød skal de spise efter Vægt og i Angst, og Vand skal de drikke efter Mål og i Rædsel,

17 for at de må mangle Brød og Vand og alle som een være slagne af Rædsel og hensmægte i deres Misgerning.

Lignende indlæg:

  • DA31: Ezekiels Bog 11 I det tredivte År på den femte Dag i den fjerde Måned da jeg var blandt de Landflygtige ved Floden Kebar, skete det, at Himmelen åbnede sig, og jeg skuede Syner fra Gud. 2 Den femte […]
  • DA31: Ezekiels Bog 21 Han sagde til mig: »Menneskesøn stå op på dine Fødder så jeg kan tale med dig!« 2 Og som han talede til mig, kom Ånden i mig og rejste mig på mine Fødder, og jeg hørte ham tale til […]
  • DA31: Ezekiels Bog 31 Så sagde han til mig: »Menneskesøn, slug hvad du her har for dig, slug denne Bogrulle og gå så hen og tal til Israels Hus!« 2 Så åbnede jeg Munden, og han lod mig sluge Bogrullen 3 […]
  • DA31: Ezekiels Bog 51 Og du, Menneskesøn, tag dig et skarpt Sværd, brug det som Ragekniv og lad det gå over dit Hoved og dit Skæg; tag dig så en Vægtskål og del Håret. 2 En Tredjedel skal du brænde i et […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development