DA31: Ezekiels Bog 4

1 Du Menneskesøn tag dig en Teglsten, læg den for dig og indrids i den et Billede af en By, Jerusalem;

2 og kast en Vold op omkring den, byg Belejringstårne, opkast Stormvold, lad Hære lejre sig imod den og rejs Stormbukke mod den fra alle Sider;

3 tag dig så en Jernpande og sæt den som en Jernvæg op mellem dig og Byen og ret dit Ansigt imod den. Således skal den være omringet, og du skal trænge den. Det skal være Israels Hus et Tegn.

4 Og læg du dig på din venstre Side og tag, Israels Hus’s Misgerning på dig; alle de Dage du ligger således, skal du bære deres Misgerning.

5 Deres Misgernings År gør jeg til lige så mange Dage for dig, 190 Dage; så længe skal du bære Israels Hus’s Misgerning.

6 Og når de er til Ende, læg dig så på din højre Side og bær Judas Hus’s Misgerning 40 Dage; for hvert År giver jeg dig en Dag.

7 Og du skal rette dit Ansigt og din blottede Arm mod det omringede Jerusalem og profetere imod det.

8 Og se, jeg lægger Bånd på dig, så du ikke kan vende dig fra den ene Side til den anden, før din Belejrings Dage er til Ende.

9 Og tag du dig Hvede, Byg, Bønner, Linser, Hirse og Spelt, kom det i et og samme Kar og lav dig Brød deraf; alle de Dage du ligger på Siden, 190 Dage, skal det være din Mad;

10 og Maden, du får, skal være efter Vægt, tyve Sekel daglig; du skal spise den een Gang daglig.

11 Og Vand skal du drikke efter Mål, en Sjettedel Hin; du skal drikke een Gang daglig.

12 Og som Bygkager skal du spise det og bage det ved Menneskeskarn i deres Påsyn.

13 Og du skal sige: »Så sige HERREN: Således skal Israeliterne have urent Brød til Føde blandt de Folk, jeg bortstøder dem til!«

14 Men jeg sagde: »Ak, Herre, HERRE, jeg har endnu aldrig været uren; noget selvdødt eller sønderrevet har jeg fra Barnsben aldrig spist, og urent Kød kom aldrig i min Mund!«

15 Da svarede han: »Vel, jeg tillader dig at tage Oksegødning i Stedet for Menneskeskarn og bage dit Brød derved.«

16 Videre sagde han til mig: Menneskesøn! Se, jeg bryder Brødets Støttestav i Jerusalem; Brød skal de spise efter Vægt og i Angst, og Vand skal de drikke efter Mål og i Rædsel,

17 for at de må mangle Brød og Vand og alle som een være slagne af Rædsel og hensmægte i deres Misgerning.

Lignende indlæg:

  • DA31: Ezekiels Bog 251 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, vend dit Ansigt imod Ammoniterne, profeter imod dem 3 og sig til dem: Hør den Herre HERRENS Ord: Så siger den Herre HERREN: Fordi du […]
  • DA31: Ezekiels Bog 211 Da kom HERRENS Ord til mig således: 2 Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Jerusalem, lad din Tale strømme mod Helligdommen og profeter mod Israels Land! 3 Sig til Israels Land: Så […]
  • DA31: Ezekiels Bog 81 I det sjette År på den femte Dag i den sjette Måned da jeg sad i mit Hus og Judas Ældste sad hos mig, faldt den Herre HERRENS Hånd på mig. 2 Og jeg skuede, og se, der var noget […]
  • DA31: Ezekiels Bog 381 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Gog i Magogs Land, Fyrsten over Rosj, Mesjek og Tubal, og profeter imod ham 3 og sig: Så siger den Herre HERREN: […]
The following two tabs change content below.
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development