DA31: Esajas’ Bog

 • DA31: Esajas’ Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Syn, Esajas, Amoz’s Søn, skuede om Juda og Jerusalem, i de Dage da Uzzija, Jotam, Akaz og Ezekias var Konger i Juda. 2 Hør, I Himle, lyt, du Jord, thi HERREN taler: Børn har jeg opfødt og fostret, men de forbrød sig imod mig. 3 En Okse kender sin Ejer, et Æsel sin […]

 • DA31: Esajas’ Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Dette er, hvad Esajas, Amoz’s Søn, skuede om Jerusalem: 2 Det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet på Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. Did skal Folkene strømme 3 og talrige Folkeslag vandre: »Kom, lad os drage til HERRENS Bjerg, til Jakobs Guds Hus; han skal lære […]

 • DA31: Esajas’ Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Thi se, Herren, Hærskarers HERRE, fratager Jerusalem og Juda støtte og Stav, hver Støtte af Brød og hver støtte af vand: 2 Helt og Krigsmand, Dommer og Profet, Spåmand og Ældste, 3 Halvhundredfører og Stormand, Rådsherre og Håndværksmester og den, der er kyndig i Trolddom. 4 Jeg giver dem Drenge til Øverster, Drengekådhed skal […]

 • DA31: Esajas’ Bog 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Jeg vil synge en Sang om min Ven, en Kærlighedssang om hans Vingård: Min Ven, han havde en Vingård på en frugtbar Høj. 2 Han grov den, rensed den for Sten og plantede ædle Ranker; han bygged et Vagttårn deri og huggede også en Perse. Men den bar vilde Druer, skønt han ventede Høst […]

 • DA31: Esajas’ Bog 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Kong Uzzijas Dødsår så jeg Herren sidde på en såre høj Trone, og hans Slæb fyldte Helligdommen. 2 Serafer stod hos ham, hver med seks Vinger; med de to skjulte de Ansigtet, med de to Fødderne, og med de to fløj de; 3 og de råbte til hverandre: »Hellig, hellig, hellig er Hærskarers […]

 • DA31: Esajas’ Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og det skete i de Dage da Akaz, Jotams Søn, Uzzijas Sønnesøn, var Konge i Juda, at Kong Rezin af Syrien og Remaljas Søn, Kong Peka af Israel, drog op for at angribe Jerusalem, hvad de dog ikke var stærke nok til. 2 Da det meldtes Davids Hus, at Syrerne havde lejret sig i […]

 • DA31: Esajas’ Bog 8
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og HERREN sagde til mig: »Tag dig en stor Tavle og skriv derpå med Menneskeskrift: Hurtigt-Bytte, Hastigt-Rov! 2 Og tag mig pålidelige Vidner, Præsten Urija og Zekarja, Jeberekjahus Søn!« 3 Og jeg nærmede mig Profetinden, og hun blev frugtsommelig og fødte en Søn. Så sagde HERREN til mig: »Kald ham Hurtigt-Bytte, Hastigt-Rov! 4 Thi […]

 • DA31: Esajas’ Bog 9
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men engang skal der ikke længer være Mørke i det Land, hvor der nu er Trængsel; i Fortiden bragte han Skændsel over Zebulons og Naftalis Land, Men i Fremtiden bringer han Ære over Vejen langs Søen, Landet hinsides Jordan, Hedningernes Kreds. 2 Det Folk, som vandrer i Mørke, skal skue så stort et Lys; […]

 • DA31: Esajas’ Bog 10
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve dem, der giver Ulykkeslove og ivrigt fører Uret til Bogs 2 for at trænge de ringe fra Retten og røve de armes Ret i mit Folk, at Enker kan blive deres Bytte og faderløse kan plyndres. 3 Hvad gør I på Straffens Dag, når Undergang kommer fra det fjerne? Til hvem vil I […]

 • DA31: Esajas’ Bog 11
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men der skyder en Kvist af Isajs Stub, et Skud gror frem af hans Rod; 2 og HERRENS Ånd skal hvile over ham, Visdoms og Forstands Ånd, Råds og Styrkes Ånd, HERRENS Kundskabs og Frygts Ånd. 3 Hans Hu står til HERRENS Frygt; han dømmer ej efter, hvad Øjnene ser, skønner ej efter, hvad […]

 • DA31: Esajas’ Bog 13
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn om Babel, som Esajas, Amoz’s Søn skuede: 2 Rejs Banner på et nøgent Bjerg, råb også til dem, vink, så de drager igennem Fyrsternes Porte! 3 Jeg har opbudt min viede Hær til at tjene min Vrede og kaldt mine Helte hid, de jublende, stolte. 4 Hør i Bjergene Larm som af […]

 • DA31: Esajas’ Bog 14
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Thi HERREN forbarmer sig over Jakob og udvælger atter Israel. Han lader dem fæste Bo i deres eget Land, og fremmede skal slutte sig til dem og føjes til Jakobs Hus. 2 Folkeslag skal tage dem og bringe dem hjem igen; og Israels Hus skal i HERRENS Land tage Folkeslagene i Eje som Trælle […]

 • DA31: Esajas’ Bog 16
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Landets Herrer sender en Gave fra Sela gennem Ørkenen til Zions Datters Bjerg. 2 Og ret som flagrende Fugle, som en opskræmt Rede er Moabs Døtre ved Arnons Vadesteder. 3 »Kom med et Råd, gør Ende derpå, lad din Skygge blive som Natten ved højlys Dag, skjul de bortdrevne, røb ej de flyende! 4 […]

 • DA31: Esajas’ Bog 17
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn om Damaskus. Se, Damaskus går ud af Byernes Tal og bliver til Sten og Grus; 2 dets Stæder forlades for evigt og bliver Hjordes Eje; de lejrer sig uden at skræmmes. 3 Det er ude med Efraims Værn, Damaskus’s Kongedømme, Arams Rest; det går dem som Israels Sønners Herlighed, lyder det fra […]

 • DA31: Esajas’ Bog 18
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør, Land med de surrende Vinger hinsides Ætiopiens Strømme, 2 du, som sender Bud over Havet i Både af Siv på Vandspejlet: Gå, I hastige Bud, til det ranke, glinsende Folk, til Folket, som frygtes så vide, Kraftens og Sejrens Folk, hvis Land gennemstrømmes af Floder. 3 Alle I Jorderigs Folk, som bygger på […]

 • DA31: Esajas’ Bog 19
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn om Ægypten. Se, HERREN farer på letten Sky og kommer til Ægypten; Ægyptens Guder bæver for ham, Ægyptens Hjerte smelter i Brystet. 2 Jeg hidser Ægypten mod Ægypten, så de kæmper Broder mod Broder, Ven mod Ven, By mod By, Rige mod Rige. 3 Ægyptens Forstand står stille, dets Råd gør jeg […]

 • DA31: Esajas’ Bog 20
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I det År Tartan kom til Asdod, dengang Assyrerkongen Sargon sendte ham og han angreb Asdod og indtog det, 2 på den Tid talede HERREN ved Esajas, Amoz’s Søn, således: »Gå hen og løs Sørgeklædet af dine Lænder og drag Skoene af dine Fødder!« Og han gjorde således og gik nøgen og barfodet. 3 […]

 • DA31: Esajas’ Bog 21
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn om Havørkenen. Som hvirvlende Storme, der jager i Sydlandet, kommer det fra Ørkenen, det grufulde Land. 2 Så svart et Syn blev mig meldt: »Ransmænd raner, Hærmænd hærger! Frem, Elamiter! Til Belejring, Meder! Alle Suk gør jeg Ende på!« 3 Derfor fyldes mine Lænder af Skælven, jeg gribes af Veer som fødende […]

 • DA31: Esajas’ Bog 22
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn: »Synernes Dal«. Hvad tænker du på, siden alle stiger op på Tagene, 2 du larmende, støjende By, du jublende Stad? Dine slagne er vel ikke sværdslagne, døde i Krig! 3 Alle dine Høvdinger flygted, flyed langt bort, alle dine Helte, væbnet med Buer, blev fanget. 4 Derfor siger jeg: Gå fra mig, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 23
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn om Tyrus. Jamrer, I Tarsisskibe, eders Fæstning er i Grus! De får det at vide på Vejen fra Kyperns Land. 2 Det er ude med Kystlandets Folk, med Zidons Købmænd, hvis Sendebud for over Havet, 3 de mange Vande, hvis Indkomst var Sjihors Sæd, hvis Vinding Alverdens Varer. 4 Skam få du, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 24
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Se, HERREN gør Jorden tom og øde og vender op og ned på dens Overflade, han spreder dens Beboere; 2 det går Lægfolk som Præst, Træl som Herre, Trælkvinde som Frue, Køber som Sælger, Långiver som Låntager, Ågerkarl som Skyldner. 3 Jorden tømmes og plyndres i Bund og Grund, thi HERREN har talet dette […]

 • DA31: Esajas’ Bog 25
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRE, min Gud er du; jeg priser dig, lover dit Navn. Thi du har gjort et Under, Råd fra fordum var tro og sande. 2 Thi du lagde Byen i Grus, den faste Stad i Ruiner; de fremmedes Borg er nedbrudt, aldrig mer skal den bygges. 3 Derfor ærer dig et mægtigt Folk, frygter […]

 • DA31: Esajas’ Bog 26
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 På hin Dag skal denne Sang synges i Judas Land: En stærk Stad har vi, til Frelse satte han Mur og Bolværk. 2 Luk Portene op for et retfærdigt Folk, som gemmer på Troskab, 3 hvis Sind er fast, som vogter på Fred, thi det stoler på dig. 4 Stol for evigt på HERREN, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 27
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 På hin Dag hjemsøger HERREN med sit hårde, vældige, stærke Sværd Livjatan, Den flugtsnare Slange, Livjatan, den bugtede Slange, og ihjelslår Dragen i Havet. 2 På hin Dag skal man sige: Syng om en liflig Vingård! 3 Jeg, HERREN, jeg er dens Vogter, jeg vander den atter og atter. For at ingen skal hjemsøge […]

 • DA31: Esajas’ Bog 28
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve Efraims berusedes stolte Krans og dets herlige Smykkes visnende Blomster på Tindingen af de druknes fede Dal! 2 Se, Herren har en vældig Kæmpe til Rede; som Skybrud af Hagl, som hærgende Storm, som Skybrud af mægtige skyllende Vande slår han til Jorden med Vælde. 3 Med Fødderne trampes de ned, Efraims berusedes […]

 • DA31: Esajas’ Bog 29
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve dig, Ariel, Ariel, Byen, hvor David slog lejr! Lad År blive føjet til År, lad Højtid følge på Højtid, 2 da bringer jeg Ariel Trængsel, da kommer Sorg og Kvide, da bliver du mig et Ariel, 3 jeg lejrer mig mod dig som David; jeg opkaster Volde om dig, og Bolværker rejser jeg […]

 • DA31: Esajas’ Bog 31
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve dem, som går ned til Ægypten om Hjælp og slår Lid til Heste, som stoler på Vognenes Mængde, på Rytternes store Tal, men ikke ser hen til Israels Hellige, ej rådspørger HERREN. 2 Men viis er og han, lader Ulykke komme og går ej fra sit Ord. Han står op mod de ondes […]

 • DA31: Esajas’ Bog 32
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Se, en Konge skal herske med Retfærd, Fyrster styre med Ret, 2 hver af dem som Læ imod Storm og Ly imod Regnskyl, som Bække i Ørk, som en vældig Klippes Skygge i tørstende Land. 3 De seendes Øjne skal ej være blinde, de hørendes Ører skal lytte; 4 letsindiges Hjerte skal nemme Kundskab, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 33
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve dig, du Hærværksmand, selv ikke hærget, du Ransmand, skånet for Ran! Når dit Hærværk er endt, skal du hærges, når din Ranen har Ende, skal der ranes fra dig! 2 HERRE, vær os nådig, vi bier på dig, vær du vor Arm hver Morgen, vor Frelse i Nødens Stund! 3 For Bulderet må […]

 • DA31: Esajas’ Bog 34
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Kom hid, I Folk, og hør, lån Øre, I Folkefærd! Jorden og dens Fylde høre, Jorderig og al dets Grøde! 2 Thi HERREN er vred på alle Folkene, harmfuld på al deres Hær; han slår dem med Band og giver dem hen til at slagtes; 3 henslængt ligger de dræbte, Stank stiger op fra […]

 • DA31: Esajas’ Bog 35
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ørken og hede skal fryde sig, Ødemark juble og blomstre; 2 blomstre frodigt som Rosen og juble, ja juble med Fryd. Libanons Herlighed gives den, Karmels og Sarons Pragt. HERRENS Herlighed skuer de, vor Guds Højhed. 3 Styrk de slappe Hænder, lad de vaklende Knæ blive faste, 4 sig til de ængstede Hjerter: Vær […]

 • DA31: Esajas’ Bog 36
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Kong Ezekias’s fjortende Regeringsår drog Assyrerkongen Sankerib op mod alle Judas befæstede Byer og indtog dem. 2 Assyrerkongen sendte så Rabsjake med en anselig Styrke fra Lakisj til Kong Ezekias i Jerusalem, og han gjorde Holdt ved Øvredammens Vandledning, ved Vejen til Blegepladsen. 3 Da gik Paladsøversten Eljakim, Hilkijas Søn, Statsskriveren Sjebna og […]

 • DA31: Esajas’ Bog 37
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Da Kong Ezekias hørte det, sønderrev han sine Klæder, hyllede sig i Sæk og gik ind i HERRENS Hus. 2 Og han sendte Paladsøversten Eljakim og Statsskriveren Sjebna og Præsternes Ældste, hyllet i Sæk, til Profeten Esajas, Amoz’s Søn, 3 for at sige til ham: »Ezekias lader sige: En Nødens, Tugtelsens og Forsmædelsens Dag […]

 • DA31: Esajas’ Bog 38
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ved den Tid blev Ezekias dødssyg. Da kom Profeten Esajas, Amoz’s Søn, til ham og sagde: »Så siger HERREN: Beskik dit Hus, thi du skal dø og ikke leve!« 2 Da vendte han Ansigtet om mod Væggen og bad således til HERREN: 3 »Ak, HERRE, kom dog i Hu, hvorledes jeg har vandret for […]

 • DA31: Esajas’ Bog 39
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ved den Tid sendte Bal’adans Søn, Kong Merodak-Bal’adan af Babel, Brev og Gave til Ezekias, da han hørte, at han havde været syg, men var blevet rask. 2 Og Ezekias glædede sig over deres Komme og viste dem Huset, hvor han havde sine Skatte, Sølvet og Guldet, Røgelsestofferne, den fine Olie, hele sit Våbenoplag […]

 • DA31: Esajas’ Bog 40
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Trøst, ja trøst mit Folk, så siger eders Gud, 2 tal Jerusalem kærligt til og råb kun til det, at nu er dets Strid til Ende, dets Skyld betalt, tvefold Straf har det fået af HERRENS Hånd for alle sine Synder. 3 I Ørkenen råber en Røst: »Ban HERRENS Vej, jævn i det øde […]

 • DA31: Esajas’ Bog 42
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Se min Tjener, ved hvem jeg holder fast, min udvalgte, hvem jeg har kær! På ham har jeg lagt min Ånd, han skal udbrede Ret til Folkene. 2 Han råber og skriger ikke, løfter ej Røsten på Gaden, 3 bryder ej knækket Rør og slukker ej rygende Tande. Han udbreder Ret med Troskab, 4 […]

 • DA31: Esajas’ Bog 43
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men nu, så siger HERREN, som skabte dig, Jakob, danned dig, Israel: Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig ved Navn, du er min! 2 Når du går gennem Vande, er jeg med dig, gennem Strømme, de river dig ikke bort; når du går gennem Ild, skal du ikke svides, Luen brænder dig […]

 • DA31: Esajas’ Bog 44
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men hør nu, Jakob, min Tjener, Israel, hvem jeg har udvalgt: 2 Så siger HERREN, som skabte dig og fra Moders Liv danned dig, din Hjælper: Frygt ikke, min Tjener Jakob, Jesjurun, hvem jeg har udvalgt! 3 Thi jeg udgyder Vand på det tørstende, Strømme på det tørre Land, udgyder min Ånd på din […]

 • DA31: Esajas’ Bog 45
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så siger HERREN til sin Salvede, til Kyros, hvis højre jeg greb for at nedstyrte Folk for hans Ansigt og løsne Kongernes Gjord, for at åbne Dørene for ham, så Portene ikke var stængt: 2 Selv går jeg frem foran dig, Hindringer jævner jeg ud; jeg sprænger Porte af Kobber og sønderhugger Slåer af […]

 • DA31: Esajas’ Bog 47
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Stig ned, sid i Støvet, du Jomfru, Babels Datter, sid uden Trone på Jorden, Kaldæernes Datter! Thi ikke mer skal du kaldes den fine, forvænte! 2 Tag fat på Kværnen, mal Mel, læg Sløret bort, løft Slæbet, blot dine Ben og vad over Strømmen! 3 Din Blusel skal blottes, din Skam skal ses. Hævn […]

 • DA31: Esajas’ Bog 48
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør dette, du Jakobs Hus, I, som kaldes med Israels Navn og er rundet af Judas Kilde, som sværger ved HERRENS Navn og priser Israels Gud — dog ikke redeligt og sandt — 2 fra den hellige By har de jo Navn, deres Støtte er Israels Gud, hvis Navn er Hærskarers HERRE: 3 Jeg […]

 • DA31: Esajas’ Bog 50
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så siger HERREN: Hvor er eders Moders Skilsmissebrev, med hvilket jeg sendte hende bort; eller hvem var jeg noget skyldig, så jeg solgte eder til ham? Nej, for eders Brøde solgtes I, for eders Synd blev eders Moder sendt bort. 2 Hvi var der da ingen, da jeg kom, hvi svarede ingen, da jeg […]

 • DA31: Esajas’ Bog 51
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør mig, I, som jager efter Retfærd, som søger HERREN! Se til Klippen, I huggedes af, til Gruben, af hvilken I brødes, 2 se til eders Fader, Abraham, til Sara, der fødte eder: Da jeg kaldte ham, var han kun een, jeg velsigned ham, gjorde ham til mange. 3 Thi HERREN trøster Zion, trøster […]

 • DA31: Esajas’ Bog 52
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Vågn op, vågn op, ifør dig din Styrke, Zion, tag dit Højtidsskrud på, Jerusalem, hellige By! Thi uomskårne, urene Folk skal ej mer komme ind. 2 Ryst Støvet af dig, stå op, tag Sæde, Jerusalem, fri dig for Halslænken, Zions fangne Datter! 3 Thi så siger HERREN: For intet solgtes I, og uden Sølv […]

 • DA31: Esajas’ Bog 53
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hvo troede det, vi hørte, for hvem åbenbaredes HERRENS Arm? 2 Han skød op som en Kvist for hans Åsyn, som et Rodskud af udtørret Jord, uden Skønhed og Pragt til at drage vort Blik, uden Ydre, så vi syntes om ham, 3 ringeagtet, skyet af Folk, en Smerternes Mand og kendt med Sygdom, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 54
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Jubl, du golde, der ej fødte, jubl og fryd dig, du uden Veer! Thi den forladtes Børn er flere end Hustruens Børn, siger HERREN. 2 Vid Rummet ud i dit Telt, spar ikke, men udspænd din Boligs Tæpper. Du må gøre dine Teltreb lange og slå dine Teltpæle fast. 3 Thi du skal brede […]

 • DA31: Esajas’ Bog 55
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hid, alle, som tørster, her er Vand, kom, I, som ikke har Penge! Køb Korn og spis uden Penge, uden Vederlag Vin og Mælk. 2 Hvi giver I Sølv for, hvad ikke er Brød, eders Dagløn for, hvad ej mætter? Hør mig, så får I, hvad godt er, at spise, eders Sjæl skal svælge […]

 • DA31: Esajas’ Bog 56
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så siger HERREN: Tag vare på Ret og øv Retfærd! Thi min Frelses komme er nær, min Ret skal snart åbenbares. 2 Salig er den, der gør så, det Menneske, som fastholder dette: holder Sabbatten hellig og varer sin Hånd fra at øve noget ondt. 3 Ej sige den fremmede, som slutter sig til […]

 • DA31: Esajas’ Bog 57
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Den retfærdige omkom, og ingen tænkte derover, fromme Mænd reves bort, det ænsede ingen; thi bort blev den retfærdige revet for Ondskabens Skyld 2 og gik ind til Fred; på Gravlejet hviler nu de, som vandrede ret. 3 Men I, kom nu her, I Troldkvindens Børn, I, Horkarls og Skøges Yngel: 4 Hvem er […]

 • DA31: Esajas’ Bog 58
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Råb højt, spar ikke din Strube, løft din Røst som Basunen, forkynd mit Folk dets Brøde og Jakobs Hus deres Synder! 2 Mig søger de Dag efter Dag og ønsker at kende mine Veje, som var de et Folk, der øver Retfærd, ej svigter, hvad dets Gud fandt ret. De spørger mig om Lov […]

 • DA31: Esajas’ Bog 59
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Se, for kort til at frelse er ej HERRENS Arm, Hans Øre er ikke for sløvt til at høre. 2 Eders Brøde er det, der skiller mellem eder og eders Gud, eders Synder skjuler hans Åsyn for jer, så han ikke hører. 3 Eders Hænder er jo sølet af Blod, eders Fingre sølet af […]

 • DA31: Esajas’ Bog 60
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Gør dig rede, bliv Lys, thi dit Lys er kommet, HERRENS Herlighed er oprundet over dig. 2 Thi se, Mørke skjuler Jorden og Dunkelhed Folkene, men over dig skal HERREN oprinde, over dig skal hans Herlighed ses. 3 Til dit Lys skal Folkene vandre, og Konger til dit strålende Skær. 4 Løft Øjnene, se […]

 • DA31: Esajas’ Bog 61
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Den Herre HERRENS Ånd er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udråbe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet, 2 udråbe et Nådeår fra HERREN, en Hævnens Dag fra vor Gud, for at trøste alle, som sørger, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 62
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 For Zions Skyld vil jeg ej tie, for Jerusalems Skyld ej hvile, før dets Ret rinder op som Lys, som en luende Fakkel dets Frelse. 2 Din Ret skal Folkene skue og alle Konger din Ære. Et nyt Navn giver man dig, som HERRENS Mund skal nævne. 3 Og du bliver en dejlig Krone […]

 • DA31: Esajas’ Bog 63
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hvem kommer der fra Edom, i Højrøde Klæder fra Bozra, han i det bølgende Klædebon, stolt i sin vældige Kraft? »Det er mig, som taler i Retfærd, vældig til at frelse!« 2 Hvorfor er dit Klædebon rødt, dine Klæder som en Persetræders? 3 »Jeg trådte Vinpersen ene, af Folkeslagene var ingen med mig; jeg […]

 • DA31: Esajas’ Bog 64
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Som Vokset smelter i Ild, så lad Ild fortære dine Fjender, at dit Navn må kendes iblandt dem og Folkene bæve for dit Åsyn, 2 når du gør Undere, vi ikke vented, — du stiger ned, for dit Åsyn vakler Bjergene — 3 og som ingen Sinde er hørt. Intet Øre har hørt, intet […]

 • DA31: Esajas’ Bog 65
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Jeg havde Svar til dem, som ej spurgte, var at finde for dem, som ej søgte; jeg sagde: »Se her, her er jeg!« til et Folk, der ej påkaldte mig. 2 Jeg udbredte Dagen lang Hænderne til et genstridigt Folk, der vandrer en Vej, som er ond, en Vej efter egne Tanker, 3 et […]

 • DA31: Esajas’ Bog 66
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så siger HERREN: Himlen er min Trone og Jorden mine Fødders Skammel. Hvad for et Hus vil I bygge mig, og hvad for et Sted er min Bolig? 2 Alt dette skabte min Hånd, så det fremkom, lyder det fra HERREN. Jeg ser hen til den arme, til den, som har en sønderknust Ånd, […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development