DA31: Esajas’ Bog

 • DA31: Esajas’ Bog 16
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Landets Herrer sender en Gave fra Sela gennem Ørkenen til Zions Datters Bjerg. 2 Og ret som flagrende Fugle, som en opskræmt Rede er Moabs Døtre ved Arnons Vadesteder. 3 »Kom med et Råd, gør Ende derpå, lad din Skygge blive som Natten ved højlys Dag, skjul de bortdrevne, røb ej de flyende! 4 […]

 • DA31: Esajas’ Bog 17
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn om Damaskus. Se, Damaskus går ud af Byernes Tal og bliver til Sten og Grus; 2 dets Stæder forlades for evigt og bliver Hjordes Eje; de lejrer sig uden at skræmmes. 3 Det er ude med Efraims Værn, Damaskus’s Kongedømme, Arams Rest; det går dem som Israels Sønners Herlighed, lyder det fra […]

 • DA31: Esajas’ Bog 18
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør, Land med de surrende Vinger hinsides Ætiopiens Strømme, 2 du, som sender Bud over Havet i Både af Siv på Vandspejlet: Gå, I hastige Bud, til det ranke, glinsende Folk, til Folket, som frygtes så vide, Kraftens og Sejrens Folk, hvis Land gennemstrømmes af Floder. 3 Alle I Jorderigs Folk, som bygger på […]

 • DA31: Esajas’ Bog 19
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn om Ægypten. Se, HERREN farer på letten Sky og kommer til Ægypten; Ægyptens Guder bæver for ham, Ægyptens Hjerte smelter i Brystet. 2 Jeg hidser Ægypten mod Ægypten, så de kæmper Broder mod Broder, Ven mod Ven, By mod By, Rige mod Rige. 3 Ægyptens Forstand står stille, dets Råd gør jeg […]

 • DA31: Esajas’ Bog 20
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I det År Tartan kom til Asdod, dengang Assyrerkongen Sargon sendte ham og han angreb Asdod og indtog det, 2 på den Tid talede HERREN ved Esajas, Amoz’s Søn, således: »Gå hen og løs Sørgeklædet af dine Lænder og drag Skoene af dine Fødder!« Og han gjorde således og gik nøgen og barfodet. 3 […]

 • DA31: Esajas’ Bog 21
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn om Havørkenen. Som hvirvlende Storme, der jager i Sydlandet, kommer det fra Ørkenen, det grufulde Land. 2 Så svart et Syn blev mig meldt: »Ransmænd raner, Hærmænd hærger! Frem, Elamiter! Til Belejring, Meder! Alle Suk gør jeg Ende på!« 3 Derfor fyldes mine Lænder af Skælven, jeg gribes af Veer som fødende […]

 • DA31: Esajas’ Bog 22
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn: »Synernes Dal«. Hvad tænker du på, siden alle stiger op på Tagene, 2 du larmende, støjende By, du jublende Stad? Dine slagne er vel ikke sværdslagne, døde i Krig! 3 Alle dine Høvdinger flygted, flyed langt bort, alle dine Helte, væbnet med Buer, blev fanget. 4 Derfor siger jeg: Gå fra mig, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 23
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn om Tyrus. Jamrer, I Tarsisskibe, eders Fæstning er i Grus! De får det at vide på Vejen fra Kyperns Land. 2 Det er ude med Kystlandets Folk, med Zidons Købmænd, hvis Sendebud for over Havet, 3 de mange Vande, hvis Indkomst var Sjihors Sæd, hvis Vinding Alverdens Varer. 4 Skam få du, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 24
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Se, HERREN gør Jorden tom og øde og vender op og ned på dens Overflade, han spreder dens Beboere; 2 det går Lægfolk som Præst, Træl som Herre, Trælkvinde som Frue, Køber som Sælger, Långiver som Låntager, Ågerkarl som Skyldner. 3 Jorden tømmes og plyndres i Bund og Grund, thi HERREN har talet dette […]

 • DA31: Esajas’ Bog 25
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRE, min Gud er du; jeg priser dig, lover dit Navn. Thi du har gjort et Under, Råd fra fordum var tro og sande. 2 Thi du lagde Byen i Grus, den faste Stad i Ruiner; de fremmedes Borg er nedbrudt, aldrig mer skal den bygges. 3 Derfor ærer dig et mægtigt Folk, frygter […]

 • DA31: Esajas’ Bog 26
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 På hin Dag skal denne Sang synges i Judas Land: En stærk Stad har vi, til Frelse satte han Mur og Bolværk. 2 Luk Portene op for et retfærdigt Folk, som gemmer på Troskab, 3 hvis Sind er fast, som vogter på Fred, thi det stoler på dig. 4 Stol for evigt på HERREN, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 27
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 På hin Dag hjemsøger HERREN med sit hårde, vældige, stærke Sværd Livjatan, Den flugtsnare Slange, Livjatan, den bugtede Slange, og ihjelslår Dragen i Havet. 2 På hin Dag skal man sige: Syng om en liflig Vingård! 3 Jeg, HERREN, jeg er dens Vogter, jeg vander den atter og atter. For at ingen skal hjemsøge […]

 • DA31: Esajas’ Bog 28
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve Efraims berusedes stolte Krans og dets herlige Smykkes visnende Blomster på Tindingen af de druknes fede Dal! 2 Se, Herren har en vældig Kæmpe til Rede; som Skybrud af Hagl, som hærgende Storm, som Skybrud af mægtige skyllende Vande slår han til Jorden med Vælde. 3 Med Fødderne trampes de ned, Efraims berusedes […]

 • DA31: Esajas’ Bog 29
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve dig, Ariel, Ariel, Byen, hvor David slog lejr! Lad År blive føjet til År, lad Højtid følge på Højtid, 2 da bringer jeg Ariel Trængsel, da kommer Sorg og Kvide, da bliver du mig et Ariel, 3 jeg lejrer mig mod dig som David; jeg opkaster Volde om dig, og Bolværker rejser jeg […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development