Andagter

 • 31. December: Godt Nytår
  Posted in: Andagter

  GODT NYTÅR Herren Jesu nåde være med alle (Åb 22:21)! Så er vi kommet til årets sidste dag og dermed også den sidste andagt i denne serie. I morgen begynder noget nyt, et nyt år. En ny nådetid fra Herren. Dagens læse tekst fra åbenbaringsbogen handler også om noget nyt: ’jeg så en ny himmel […]

 • 30. December: Guds løfte til David
  Posted in: Andagter

  GUDS LØFTE TIL DAVID Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de tusind år (Åb 20:6). Tusindårsriget kalder teologer den periode, dette vers omhandler. Jesu apostle kalder det […]

 • 29. December: Gud skal du tilbede
  Posted in: Andagter

  GUD SKAL DU TILBEDE Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: »Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede.« For Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd (Åb 19:10). Johannes får at vide af englen: ’Gud skal du tilbede’. […]

 • 28. December: Din sjæls begær
  Posted in: Andagter

  DIN SJÆLS BEGÆR Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, ingen skal kunne finde det mere (Åb 18:14). Den store skøge vi hørte om i går, dette samsurium af falsk religiøsitet og uhellige alliancer med den verdslige magt, har en anden forbundsfælle, den internationale […]

 • 27. December: Drag ud af hende
  Posted in: Andagter

  DRAG UD FRA HENDE Og en af de syv engle med de syv skåle kom og talte til mig og sagde: »Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande (Åb 17:1). Den store skøge har på panden skrevet et navn, en hemmelighed: »Det store Babylon, moder til […]

 • 26. December: Guds tugt
  Posted in: Andagter

  GUDS TUGT Og menneskene blev forbrændt af den voldsomme hede, og de spottede Guds navn, ham som har magten over disse plager; men omvende sig og give ham æren gjorde de ikke (Åb 16:9). I dagens vers læser vi, at Guds vrede rammer mennesker. Imens lyder det fra det himmelske alter: ”Ja, Herre, Gud, Almægtige, […]

 • 25. December: Guds vrede
  Posted in: Andagter

  GUDS VREDE Jeg så et andet stort, forunderligt tegn på himlen: Syv engle med de sidste syv plager, for med dem er Guds vrede fuldbyrdet (Åb 15:1). Det er vigtigt at forstå, at Åbenbaringsbogen handler om Guds vrede over en Gudsfjendsk verden, der er i oprør mod Ham. Det er Guds afgørende opgør med og […]

 • 24. December: Glædelig jul
  Posted in: Andagter

  GLÆDELIG JUL Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk (Åb 14:6). I aften og i morgen bliver Herren Jesu Kristi fødsel fejret i millioner af små hjem. Han syntes ellers […]

 • 23. December: Åndens sværd
  Posted in: Andagter

  ÅNDENS SVÆRD Og de tilbad dragen, fordi den havde givet dyret magten; de tilbad også dyret og sagde: »Hvem er dyrets ligemand? og hvem formår at kæmpe mod det?« (Åb 13:4). Dyret er antikrist. Djævelen havde forsøgt at give Jesus sin magt: »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og […]

 • 22. December: En fødsel
  Posted in: Andagter

  EN FØDSEL Og jeg hørte en høj røst i himlen sige: Nu er frelsen og magten og Riget vor Guds og herredømmet hans salvedes, for vore brødres anklager er styrtet, han som dag og nat anklagede dem for Gud (Åb 12:10). Jeg skriver denne andagt efter at være kommet hjem fra en lang nat på […]

 • 21. December: To vidner
  Posted in: Andagter

  TO VIDNER Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i tolv hundrede og tres dage, klædt i sæk (Åb 11:3). Hvem er disse to vidner, vi møder i Johannes Åbenbaring kapitel 11? Tit og ofte er de blevet symbolsk fortolket. Det er Ordet og Ånden, siger nogen, andre at det er Israel […]

 • 20. December: Her er jeg
  Posted in: Andagter

  HER ER JEG “Da svarer Herren, når du kalder; på dit råb er hans svar: Her er jeg”, (Es. 58:9) Dette udsagn er et gennemgående tema i bibelen. Den almægtige Gud i himlen har aldrig lagt skjul på, at han ønsker alle menneskers frelse. Han har derfor lovet, at det vil ske for enhver, der […]

 • 19. December: Bibelens kernebudskab
  Posted in: Andagter

  BIBELENS KERNEBUDSKAB “Så siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis navn er ‘Hellig’: I højhed og hellighed bor jeg, hos den knuste, i ånden bøjede, for at kalde de bøjedes ånd og de knustes hjerte til live”, (Es. 57:15) Det er vor frelser og Gud, der siger dette, og giver dermed trøst til enhver, […]

 • 18. December: For vore øjne
  Posted in: Andagter

  FOR VORE ØJNE “Dette er Gud Herrens ord, han, som har samlet Israels fordrevne. Jeg vil føje flere til dem, der allerede er samlet”, (Es. 56:8) Denne tekst har jeg taget fra 92-oversættelsen, som gengiver grundteksten bedre end den tidligere. Som den røde tråd i GT såvel som hos Esajas tales der først om jødernes […]

 • 17. December: Gud er Gud
  Posted in: Andagter

  GUD ER GUD “Som himlen er højere end jorden, er mine veje højere end jeres og mine tanker højere end jeres”, (Es. 55:9) Vi vil ofte gerne forstå det, der sker omkring os, og alle har vel også til tider stillet nogle spørgsmål til Gud, som vi gerne vil have svar på. Som fx, når […]

 • 16. December: Guds børn
  Posted in: Andagter

  GUDS BØRN “Alle dine børn bliver oplært af Herren, og stor bliver børnenes fred”, (Es. 54:13) I forbindelse profetien i Es. 53 om Jesu lidelse og død for vore synder, såvel som hans opstandelse, nævner teksten også, at ‘når hans sjæl havde fuldbragt et skyldoffer, skulle han se afkom..’, v. 10. Dette afkom er alle […]

 • 15. December: Forudsagt og bevidnet
  Posted in: Andagter

  FORUDSAGT OG BEVIDNET “Han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld, os til fred kom straf over ham, vi fik lægedom ved hans sår”, (Es. 53:5) Hele kapitlet handler om Jesus, og er dermed den længste og mest fyldige profeti i GT om Jesu lidelse og død for vore synder, såvel som […]

 • 14. December: Ophøjelse
  Posted in: Andagter

  OPHØJELSE “Se, min tjener (Jesus) får fremgang, han stiger, løftes op og ophøjes såre”, (Es 52:13) Med disse ord begynder profetien om Jesu død for vore synder, som fuldt ud udfolder sig i det næste kapitel. Når Jesus her kaldes Guds tjener, så er det i den samme betydning, som når Markus citerer ham for […]

 • 13. December: Laodikea menigheden
  Posted in: Andagter

  LAODIKEA MENIGHEDEN Og skriv til menighedens engel i Laodikea: »Så siger han, som er Amen, det troværdige og sanddru vidne, Guds skaberværks ophav (Åb 3:14). Laodikea menigheden er den sidste menighed før Herrens genkomst og resten af Åbenbaringsbogen. I modsætning til Efesos, vi hørte om i går, har Jesus intet godt at sige om denne […]

 • 12. December: Efesos menigheden
  Posted in: Andagter

  EFESOS MENIGHEDEN Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed (Åb 2:4). Efesos er den første af de syv menigheder, der får en hilsen fra Jesus. Han har meget godt at sige om denne menighed. Han roser den for, at den ikke døjer ondskaben i al dens væsen, og at […]

 • 11. December: Saligprisning
  Posted in: Andagter

  SALIGPRISNING Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær (Åb 1:3). Mange i kirken har det svært med Åbenbaringsbogen, og det kan der være mange grunde til. Den er yderst jødisk i sit sprogbrug. Den er gennem […]

 • 10. December: Kaldede, elskede og bevarede
  Posted in: Andagter

  KALDEDE, ELSKEDE OG BEVAREDE Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Til de kaldede, som er elsket af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus (Jud 1:1). Judas skriver til de kristne, og i hans indledning gør han opmærksom på tre forhold, der gælder os kristne. For det første: Vi er kaldet. Gud har […]

 • 9. December: Frem for alt
  Posted in: Andagter

  FREM FOR ALT Jeg har ingen større glæde end at høre, at mine børn lever i sandheden (3Joh 1:4). I dette brev skriver den ældste (Johannes) til Gajus, og vi ser i brevet, hvilket hjerte en kristen leder må besidde. Gajus er en af Johannes’ børn, det vil sige, at han er kommet til tro […]

 • 8. December: Hør Herrens Ord!
  Posted in: Andagter

  HØR HERRENS ORD!  Menneske, du skal profetere imod Israels profeter, som selv profeterer, og sige til dem, der profeterer ud af eget hjerte: Hør Herrens ord (Ez 13:2)! Ezekiel skal profetere mod Israels falske profeter. Her er det værd at lægge mærke til, at der syntes at være to typer falske profeter. For det første: […]

 • 7. December: Ved korsets fod
  Posted in: Andagter

  VED KORSETS FOD Du er en Gud, der skjuler dig, Israels Gud er frelser (Es 45:15). I dagens kapitel fra Esajas hører vi om to tilsyneladende modsætninger hos Gud. Han er den, der skjuler sig, og den, der åbenbarer sig. For det første er Israels Gud den skjulte Gud. Han skjuler sig i vrede over […]

 • 6. December: Vækkelsen kommer
  Posted in: Andagter

  VÆKKELSEN KOMMER Vær ikke forfærdede og rædselsslagne! Har jeg ikke fortalt og forkyndt dig det for længst? I er mine vidner: Er der nogen anden Gud end mig? Er der nogen klippe, jeg ikke kender? (Es 44:8) Gud taler i dagens vers og kapitel fra Esajasbogen til Israel. Han giver det løfter og proklamerer fremtidig […]

 • 5. December: Se, Hvilken Kærlighed
  Posted in: Andagter

  SE, HVILKEN KÆRLIGHED Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham (1Joh 3:1). Se, hvilken kærlighed Faderen har vist os, uretfærdige og uværdige mennesker. Hvor, siger du måske? Jeg kan ikke se Guds kærlighed i mit […]

 • 4. December: Det er Ham
  Posted in: Andagter

  DET ER HAM Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene (Es 42:1). Profetierne i Esajas kapitel 42 får sin første opfyldelse i perserkongen Kyros, men her som så mange andre steder i Skriften er […]

 • 3. December: Trofast og retfærdig
  Posted in: Andagter

  TROFAST OG RETFÆRDIG Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed (1Joh 1:9). Dagens vers er ét af de vers, jeg ofte vender tilbage til, der bestandigt er at finde i mit bønsliv, og som jeg taknemligt klynger mig til. Og […]

 • 2. December: Den hele bibel
  Posted in: Andagter

  DEN HELE BIBEL I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter, og vor Herre og frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle (2Pet 3:2). Peter minder os i dagens vers om, at vi skal huske på Guds ord – hele Guds ord. Både det gamle testamente, ”som tidligere […]

 • 1. December: Herre hjælp os
  Posted in: Andagter

  HERRE HJÆLP OS Da de forlod den lige vej, fór de vild og slog ind på samme vej som Bileam, Bosors søn, der kastede sin kærlighed på uretmæssig vinding (2Pet 2:15). 2 Petersbrev kapitel 2 taler om ”falske profeter og lærere med ødelæggende vranglærdomme” (2Pet 2:1). Vranglære er noget ganske alvorligt, det ødelægger nemlig Guds […]

 • 30. November: Guds dyrebare løfter
  Posted in: Andagter

  GUDS DYREBARE LØFTER Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre (2Pet 1:2) Nåde er vel noget, man har fundet, eller ikke har fundet? Fred er vel noget, man har, eller ikke har? Åbenbart ikke ifølge Simon Peter? Han ønsker, at ’nåde og fred må […]

 • 29. November: Blomstre som en rosengård
  Posted in: Andagter

  BLOMSTRE SOM EN ROSENGÅRD Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre (Es 35:1). Esajas kapitel 35 handler om den fremtid, som Gud har lovet Israels land og folk i Messias tiden. Da skal landet ”blomstre som rosen, juble med stor fryd”. Da skal blindes øjne åbnes og døves ører […]

 • 28. November: Peters bede og handlingsplan
  Posted in: Andagter

  PETERS BEDE OG HANDLINGSPLAN Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede; (1Pet 4:7) Bibelen kalder tiden mellem Jesu første og andet komme for de sidste tider, og apostlen Peter nævner her, at ’alle tings ende er nær’. Hvordan skal vi forholde os til det? Peter siger, vi […]

 • 27. November: Retfærdighedens sejrskrans
  Posted in: Andagter

  RETFÆRDIGHEDENS SEJRSKRANS På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. Oliebjerget skal spaltes i to dele fra øst til vest, så der dannes en meget stor dal. Den ene halvdel af bjerget skal rykke mod nord, den anden mod syd (Zak 14:4). Sidste gang apostlene så Jesus, var de samlet […]

 • 26. November: Den levende sten
  Posted in: Andagter

  DEN LEVENDE STEN Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud (1Pet 2:4). Når livet viser sit grimme ansigt, når stormen rejser sig mod dig, når fjenderne skråler, når sygdom har fået sit grimme tag i dig, når din synd afholder dig fra fælleskab med […]

 • 25. November: Løfterne kan ikke svige
  Posted in: Andagter

  LØFTERNE KAN IKKE SVIGE  men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte (Zak […]

 • 24. November: Bøn og helbredelse
  Posted in: Andagter

  BØN OG HELBREDELSE Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er. (Jak 5:16) Dette vers sår i forlængelse af ”de ældste sygesalving” Jeg kender personlig en der er blevet helbredt fra en dødelig sygdom på denne måde, ved […]

 • 23. November: Ydmyghed og ophøjelse
  Posted in: Andagter

  YDMYGHED OG OPHØJELSE Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer (Jak 4:10). Ydmyghed er en dyd, der stort set er forsvundet fra den vestlige verden i dag. Nu handler det mere om at ophøje sig selv, tale sig selv op og vise sig frem. Som kristne tilbeder vi den højt ophøjede Gud, der […]

 • 22. November: Bogstavelig opfyldelse
  Posted in: Andagter

  BOGSTAVELIG OPFYLDELSE Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl (Zak 9:9). Dagens vers gik i opfyldelse palmesøndag, da Jesus red ind i Jerusalem på æslet, under folkeskarernes råb: ”Hosianna! Velsignet være han, som […]

 • 21. November: Vintræet og grenene
  Posted in: Andagter

  VINTRÆET OG GRENENE For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt (Jak 2:26). Mange kristne har et anstrengt forhold til det der med gerninger. Vi ved jo, vi er frelst af nåde og tro, derfor må vi jo passe på ikke at blive bundet af loven. Gerninger og loven […]

 • 20. November: Livets vand
  Posted in: Andagter

  LIVETS VAND I skal øse vand med glæde af frelsens kilder (Es 12:3). På Jesu tid blev der hver dag under løvhyttefesten båret en krukke med vand op fra Siloadammen til templet. Krukken blev stillet på afsatsen foran alteret ved siden af to fade af sølv. Det ene fad indeholdt drikofferet med vin, og det […]

 • 19. November: Glædelig (For)jul
  Posted in: Andagter

  GLÆDELIG (FOR)JUL For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9:6). Dagens vers er kendt og elsket og ofte brugt særlig ved juletid, men hvad får vi egentlig at vide om barnet […]

 • 18. November: Der er liv i et blik
  Posted in: Andagter

  DER ER LIV I ET BLIK Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet (Heb 12:3). Hvor er det let at miste modet i denne syndens og dødens verden. Modløsheden kan helt lamme os i vores tjeneste og i […]

 • 17. November: Ved Ordet og Ånden
  Posted in: Andagter

  VED ORDET OG ÅNDEN Da sagde han: Dette er Herrens ord til Zerubbabel: Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre! (Zak 4:6) Herrens ord til Zerubbabel: Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre! Sådan er det. Den såkaldte kirke har prøvet, […]

 • 16. November: Lysende rene linnedklæder
  Posted in: Andagter

  LYSENDE RENE LINNEDKLÆDER Josva stod foran englen med snavsede klæder på (Zak 3:3). Der findes to sæt klæder, det er et tema, der som en rød tråd går gennem hele bibelen. Disse to sæt klæder er henholdsvis menneskets retfærdighed og Guds retfærdighed. Allerede umiddelbart efter syndefaldet står der om vores første forældre Adam og Eva: […]

 • 15. November: En ny, levende vej
  Posted in: Andagter

  EN NY, LEVENDE VEJ Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme (Heb 10:19-20) Vi har i dette afsnit af hebræerbrevet den tredje alvorlige advarsel her i brevet imod […]

 • 14. November: Herrens engel
  Posted in: Andagter

  HERRENS ENGEL Råb også: Dette siger Hærskarers Herre: På ny skal alt godt strømme i mine byer, på ny trøster Herren Zion, på ny udvælger han Jerusalem. (Zak 1:17) Afsnittet kapitel 1:7 til 6:18 hos profeten Zakarias indeholder en række på 8 natlige visioner angående Israels fremtid, som afsluttes med en symbolsk kroning af ypperstepræsten […]

 • 13. November: Det alvorlige er
  Posted in: Andagter

  DET ALVORLIGE ER Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte; jeg fylder dette hus med herlighed, siger Hærskarers Herre. (Hag 2:7) Haggai var profet for de judæere, som var kommet tilbage til israel efter eksilet i Babylon. Det, som skete i året 538 f. Kr. efter perserkongen Kyros […]

 • 12. November: Frygt ikke, Zion
  Posted in: Andagter

  FRYGT IKKE, ZION På den dag skal det siges til Jerusalem: »Frygt ikke, Zion, lad ikke hænderne synke! (Sef 3:16) Sefanias bog kan opdeles i tre afsnit: 1. en advarsel om dommens dag, som nærmer sig(1:2 – 1:14) 2. et kald til omvendelse (2:1 – 3:8) 3. et løfte om fremtidig velsignelse 3:8 ff.) Mange […]

 • 11. November: På Melkizedeks vis
  Posted in: Andagter

  PÅ MELKIZEDEKS VIS er han blevet det i kraft af en ed fra Gud, der sagde til ham: Herren har svoret og angrer det ikke: Du er præst for evigt, (Heb 7:21) Her i kapitlet præsenteres vi for den mystiske skikkelse Melkizedek. Navnet Melkizedek betyder retfærdighedens konge. Han er Salems konge og salem betyder fred. […]

 • 10. November: Hærskarers Herre er hans navn
  Posted in: Andagter

  HÆRSKARERS HERRE ER HANS NAVN Han, der udfrier dem, er stærk, Hærskarers Herre er hans navn. Han fører selv deres sag; han skaffer jorden ro og får Babylons indbyggere til at skælve. (Jer 50:34) Kapitlerne i Jer 49 og 50 er en samling profetord om hedningefolkene omkring Israel. Ord, som fælder dom over alle hedningefolkene. […]

 • 9. November: Vor sande ypperstepræst
  Posted in: Andagter

  VOR SANDE YPPERSTEPRÆST Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, (Heb 5:8) Jesus er vores sande ypperstepræst. I starten af Hebr. 5 anføres det, at Jesus er større end ypperstepræsten som vi hører om i gamle testamente. I 4:1-4 hører vi om, hvad det vil sige at være en ypperstepræst: […]

 • 8. November: Se, Glædesbuddet
  Posted in: Andagter

  SE, GLÆDESBUDDET “Se, glædesbuddet, som kundgør fred, skrider frem over bjergene”. (Nah 2:1) I gamle dage var det almindeligt, at der blev sendt et bud med gode eller dårlige nyheder. Når der derfor kom ‘en løber’, som de blev kaldt, stimlede folk sammen for at høre budskabet. Det er dette billede, Nahum bruger for at […]

 • 7. November: Et værn for os
  Posted in: Andagter

  ET VÆRN FOR OS “Herren er god, et værn på trængselens dag; han kender dem, som stoler på ham”. (Nah 1:7) Kapitlet handler om, at Gud er vred på dem, som gør det onde, og går derefter over til at tale om den trængsel, som kommer. Så vidt jeg kan se, er denne trængsel identisk […]

 • 6. November: Han fører min sag
  Posted in: Andagter

  HAN FØRER MIN SAG “Jeg vil spejde efter Herren, jeg bier på min frelses Gud; min Gud vil høre mig”. (Mika 7:7) Af sammenhængen er det tydeligt, at Mika har været ude i en krise, og var faldet. Han siger, at han har syndet, men fortæller ellers ikke nærmere om sin situation, men det er […]

 • 5. November: Et ret hjerteforhold
  Posted in: Andagter

  ET RET HJERTEFORHOLD “Har Herren behag i tusinder af væddere, titusinder af oliestrømme?” (Mika 6:7) Der er mange, der tror, at den gamle pagts troende blev frelst ved at overholde loven, men det er forkert. Gud har nemlig givet dem loven, for at de alle kunne se, at ingen kan stå rene og retfærdige ind […]

 • 4. November: Fredsfyrsten
  Posted in: Andagter

  FREDSFYRSTEN “Betlehem..: Af dig skal der udgå mig én til at være hersker i Israel. Hans udspring er fra fordum, fra evigheds dage”. (Mika 5:1) Her har vi en af de mange kendte profetier om Jesus i GT. Han skal være Israels hersker og konge, og selvom han skal fødes som et menneske i Betlehem, […]

 • 3. November: Den fremtid, der venter
  Posted in: Andagter

  DEN FREMTID, DER VENTER “På hin dag, lyder det fra Herren, samler jeg det, der halter..”. (Mika 4:6) I det forrige kapitel talte Gud om dom over folket, som også kom, fordi han havde sagt det. Israels folk blev spredt over hele verden, og tilsyneladende så alt håbløst ud. Og det gør det sådan set […]

 • 2. November: Gud er kærlighed, ikke?
  Posted in: Andagter

  GUD ER KÆRLIGHED, IKKE? “Er Herren ej i vor midte? Over os kommer intet ondt”. (Mika 3:11) Gud har vist Mika, at folkets gerninger er onde, men landets præster og profeter, som skulle advare dem mod at fare vild, gør det ikke. Tværtimod siger de beroligende til folket: Gud er i vor midte; det er […]

 • 1. November: Hverdagens vigtigste kamp
  Posted in: Andagter

  HVERDAGENS VIGTIGSTE KAMP Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen (2Tim 4:7) Da jeg var ung, havde jeg en plakat, hvor der med store bogstaver stod: Grib det evige liv (1Tim 6:12). Den hang på ydersiden af døren til mit kollegieværelse, for at minde om at hver dag er en kamp […]

 • 31. Oktober: Forret og hovedret
  Posted in: Andagter

  FORRET OG HOVEDRET Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb (Jer 29:11) Der var en gammel dame, der lå for døden, som havde det sidste ønske, at der blev lagt en kniv og gaffel i kisten, […]

 • 30. Oktober: Nådens kraft
  Posted in: Andagter

  NÅDENS KRAFT Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! (2Tim 2:1) Det var magtpåliggende for Paulus, at Timotheus var en trofast formidler af evangeliet. Men han forudså, at den unge mand ville møde store problemer og voldsom modstand, som han nævner i begyndelsen af kapitel 3. Timotheus må være indstillet på […]

 • 29. Oktober: Guds længsel efter at frelse
  Posted in: Andagter

  GUDS LÆNGSEL EFTER AT FRELSE Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden (2Tim 1:9) I de andre bibeltekster til i dag møder vi ordet om, at Gud […]

 • 28. Oktober: Troens skatkammer
  Posted in: Andagter

  TROENS SKATKAMMER I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig; fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig (Jon 2:3) Jonas’ bøn er stykket sammen af flere ord fra Salmernes Bog. Dette vidner ikke alene om den fortrolighed, som han havde til de gamle salmer, men også om den […]

 • 27. Oktober: Fornuften eller Guds ord
  Posted in: Andagter

  FORNUFTEN ELLER GUDS ORD Men Jonas ville flygte til Tarshish, bort fra Herren (Jon 1:3) Jonas fik en anderledes opgave end de andre profeter, og han handlede anderledes end dem. Hvor de skulle advare Guds folk, skulle han advare hedningerne. Hvor de lod sig sende, flygtede han. Men han havde en god begrundelse for ikke […]

 • 26. Oktober: Kan Gud overtale mig?
  Posted in: Andagter

  KAN GUD OVERTALE MIG? Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke, du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter, alle spotter mig (Jer 20:7) I slutningen af vort kapitel forbander Jeremias den dag, han blev født. Det er udtryk for den dybeste fortvivlelse. Jeremias’ fortvivlelse var, at […]

 • 25. Oktober: Tilsynsmand?
  Posted in: Andagter

  TILSYNSMAND? Hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han tragter efter. (1Tim 3:1) Mon ikke de fleste af os godt ved, at det er vigtigt med gode og dygtige ledere? Det er i hvert fald ofte noget, der kan høres talt om ved f.eks ansættelse af nye præster. Vi lægger ofte […]

 • 24. Oktober: Et roligt og stille liv
  Posted in: Andagter

  ET ROLIGT OG STILLE LIV bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed. (1Tim 2:2) I en gammel julekalender lyder en strofe fra en sang: ”Jeg vil ha’ gang i den – sang i den – mere ramasjang og tju […]

 • 23. Oktober: Lev sundt
  Posted in: Andagter

  LEV SUNDT Da jeg rejste til Makedonien, bad jeg dig blive i Efesos, for at du skulle påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglære (1Tim 1:3) Jeg møder ofte kristne, som opgivende løfter skuldrene, når der bliver spurgt ind til, om noget er i uoverensstemmelse med skriften. Indrømmet, det er ikke altid enkelt. […]

 • 22. Oktober: Udholdenhed
  Posted in: Andagter

  UDHOLDENHED Herren lede jeres hjerte til Guds kærlighed og til Kristi udholdenhed! (2Thess 3:5) At leve som kristen, er ikke altid enkelt. Det går ikke altid som smurt. Måske kender du det. Du møde mennesker, som er uelskværdige. Mennesker, der sårer dig, svigter dig, lyver om dig o.s.v. Kan også være, du møder mennesker, som […]

 • 21. Oktober: Stol på Jesus
  Posted in: Andagter

  STOL PÅ JESUS lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. (2Thess 2:2) Jeg havde en drøm i nat. Jeg drømte, at verdens undergang tog sin begyndelse, og at […]

 • 20. Oktober: Til Guds ære
  Posted in: Andagter

  TIL GUDS ÆRE at vor Herre Jesu navn må blive herliggjort i jer, og I i ham, ved vor Guds og Herren Jesu Kristi nåde. (2Thess 1:12) Dette ord, kan vi meget let få vendt på hovedet. Vi tænker tit og ofte på vores egen ære, og kan være frygtelig bange for, at nogen tager […]

 • 19. Oktober: Til tiden
  Posted in: Andagter

  TIL TIDEN Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. (1Thess 5:1) Det har været forskelligt op gennem tiden, hvor meget kristne har været optaget af tid og timer, forstået på den måde, at der har været spekuleret i, hvor nært forestående Jesu genkomst er. Det var unødvendigt, […]

 • 18. Oktober: Velkommen hjem
  Posted in: Andagter

  VELKOMMEN HJEM Hvis du vender om, Israel, siger Herren, skal du vende om til mig. Hvis du fjerner dine ækle guder fra mig, skal du ikke være hjemløs (Jer 4:1). Det første, du må lægge mærke til, er dette ’hvis’. Her er ingen tvang, og her er ingen ’uimodståelig nåde’ eller andre teologiske krumspring. Her […]

 • 17. Oktober: Hovedrengøring
  Posted in: Andagter

  HOVEDRENGØRING Om du så vasker dig med sæbe og ødsler med lud, er du i mine øjne plettet af synd, siger Gud Herren (Jer 2:22). Israel havde forladt den levende Gud og havde vendt sig til tomme guder (Jer 2:5). Alle de, der skulle have været de åndelige ledere, var blevet forgangsmænd i dette frafald. […]

 • 16. Oktober: Menneskeord og Guds ord
  Posted in: Andagter

  MENNESKEORD OG GUDS ORD Derfor takker vi også Gud uophørligt. For da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det, det i sandhed er, Guds ord, og det virker i jer, som tror (1Thess 2:13). Hvilken prædikestol sidder du under? I dagens læsestykke fra […]

 • 15. Oktober: Glade i Helligånden
  Posted in: Andagter

  GLADE I HELLIGÅNDEN I efterlignede os, og Herren, og I tog under stor trængsel imod ordet, glade i Helligånden (1Thess 1:6). Nogle kristne har en tendens til at bære rundt på alvorlige og sorgrige ansigter. Det er svært at se på dem, at kristendommen skulle indeholde nogen form for glæde, tværtimod ser det mere ud […]

 • 14. Oktober: Læs den på eget ansvar
  Posted in: Andagter

  LÆS DEN PÅ EGET ANSVAR og bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for (Kol 4:3). Paulus’ ønske er, at Kristus-hemmeligheden må blive kendt. Det er en farlig hemmelighed, og den er mange, som Paulus, kommet i fængsel […]

 • 13. Oktober: I skal huske på
  Posted in: Andagter

  I SKAL HUSKE PÅ Haman sagde da til kong Ahasverus: »Der findes et folk, der lever spredt og isoleret blandt folkene i alle provinserne i dit kongerige. Deres love er forskellige fra alle andre folks, og kongens love følger de ikke; det skulle kongen ikke tillade dem (Est 3:8). Haman var hverken den første eller […]

 • 12. Oktober: Gaven til Gud
  Posted in: Andagter

  GAVEN TIL GUD Tag ord med jer, og vend om til Herren; sig til ham: »Du, som tilgiver al skyld, tag imod vore gaver; vi vil betale med læbernes frugt (Hos 14:3) I dagens vers taler profeten Hoseas om at bringe Gud gaver. Hele den gammeltestamentelige offertjeneste var blandt andet også et udtryk for at […]

 • 11. Oktober: Gud har gjort dig duelig
  Posted in: Andagter

  GUD HAR GJORT DIG DUELIG Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset (Kol 1:12) Halleluja! Så bliver det ikke meget klarere. Det er uomtvisteligt et af de vers jeg finder størst trøst i når jeg rammes af tvivl om hvorvidt jeg er […]

 • 10. Oktober: Bekymringer
  Posted in: Andagter

  BEKYMRINGER Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. (Fil 4:6) Det er noget af det allermest naturlige og normale for os mennesker, at vi bekymrer os. Det ligger så indgroet i os at vi bekymrer os om alverdens ting. Har vi […]

 • 9. Oktober: Himmellegemet
  Posted in: Andagter

  HIMMELLEGEMET Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. (Fil 3:21) Glæder du dig til Himmelen? Sådan helt oprigtigt. Har du himmellængsel? Glæder du dig til du en dag kan få lov til at komme hjem til Gud på Den […]

 • 8. Oktober: I tillid til Herren
  Posted in: Andagter

  I TILLID TIL HERREN Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme. (Fil 2:24) Når jeg skal ud på en rejse, længere eller kortere, så skal jeg købe en billet. Det er ikke nogen nyhed, og burde ikke komme som en overraskelse for nogen. Jeg går på rejseplanen, […]

 • 7. Oktober: Jesu Kristi sind
  Posted in: Andagter

  JESU KRISTI SIND I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, (Fil 2:5) Jesus siger i forbindelse med påskemåltidet til sine disciple: ”Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden.” Det ligger i virkeligheden meget tæt op af det Paulus er inde på her. Elsk hinanden! Vis kærlighed […]

 • 6. Oktober: Lev det gode liv
  Posted in: Andagter

  LEV DET GODE LIV Jeg skrev mine mange love, men han regnede dem ikke for noget (Hos 8:12) Hoseas bog er på mange måder en lang omvendelsestale til Nordriget. Gud har handlet godt mod dem. Han har befriet dem, og de er hans folk, men de vender sig mod ham alligevel, og gør hvad han […]

 • 5. Oktober: Nåde være med jer
  Posted in: Andagter

  NÅDE VÆRE MED JER Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus! (Fil 1:2) Må nåden og freden fra faderen og sønnen være med jer. Hvad er nåde? Nåde har vi ikke fortjent os til, for så ville den ikke være nåde. Vi er blevet den skænket. Har du […]

 • 4. Oktober: Paulus afskedshilsen
  Posted in: Andagter

  PAULUS AFSKEDSHILSEN “Fred være med brødrene, og kærlighed og tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus!” (Ef 6:23) Paulus har skrevet et mellemlangt brev til menigheden i Efesos. Han har skrevet om udvælgelse, tro, nåde og nådegaver. Han har skrevet om den kristne husorden, og hvordan Jesu disciple skal opføre sig i hverdagen. Og […]

 • 3. Oktober: Amnesti og fuld tilgivelse
  Posted in: Andagter

  AMNESTI OG FULD TILGIVELSE “Jeg vender tilbage til mit sted, indtil de gør bod og søger mit ansigt. I deres nød vil de opsøge mig.” (Hos 4:15) Hoseas profeterer om hvordan folket forgår i deres synd. Han fortæller om, hvordan Herren er blevet som en fortærende kræftsvulst for dem. Alt sammen, fordi de gik deres […]

 • 2. Oktober: Det er en synd at blive beruset
  Posted in: Andagter

  DET ER EN SYND AT BLIVE BERUSET “Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden.” (Ef 5:18) Jeg tilhørte på et tidspunkt et fantastisk menighedsfællesskab, som havde mange positive ting at byde ind med. Men der var også enkelte ting ved fællesskabskulturen, som var usunde. Én af […]

 • 30. September: Mens vi endnu var hans fjender
  Posted in: Andagter

  MENS VI ENDNU VAR HANS FJENDER “Herren sagde til mig: »Gå igen hen og elsk en kvinde, som er en anden mands elskerinde, og som begår ægteskabsbrud. Sådan elsker Herren israelitterne, skønt de vender sig til andre guder og elsker rosinkager.«” (Hos 3:1) Jeg har altid været glad for det her vers, for jeg hader […]

 • 29. September: Det begynder med Ham
  Posted in: Andagter

  DET BEGYNDER MED HAM “Derpå lod jeg ved floden Ahava udråbe en faste; vi skulle ydmyge os for vor Gud og bede ham om god rejse for os og vores børn og alle vores ejendele.” (Ezra 8:21) Det første af de 10 bud lyder sådan: “Du må ikke have andre guder end mig.” Det er […]

 • 28. September: Et pessimistisk menneskesyn
  Posted in: Andagter

  ET PESSIMISTISK MENNESKESYN “…jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn.” (Ef 2:1b-2) Ind i mellem er det op ad bakke at stå fast […]

 • 27. September: Købt fri
  Posted in: Andagter

  KØBT FRI ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde” (Ef 1:7) Prøv at se en slave foran dig. Han er total i sin herres vold. Og han kan ikke selv ændre på det. Men nu kommer der èn, som køber ham fri, som forløser ham. Fra […]

 • 26. September: Kong Kyros, Guds redskab
  Posted in: Andagter

  KONG KYROS, GUDS REDSKAB ”I perserkongen Kyros´ første regeringsår vakte Herren perserkongen Kyros´ ånd, for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes.” (Ezra 1:1) Umiddelbart virker det, som lige ud af landevejen. Guds vakte Kyros´ ånd. Han handler med Kyros, så han udfører Guds vilje. Hvem er da denne perserkonge? I Esajas 44:28 kalder Gud […]

 • 25. September: Helligåndens frugtkurv
  Posted in: Andagter

  HELLIGÅNDENS FRUGTKURV ”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.” (Gal 5:22) Mon ikke du ofte har været på besøg, hvor der stod en skål frugt på bordet. Der var måske både æbler, appelsiner og pærer og vindruer. Og du kunne bare tage for dig af retterne. Sådan har […]

 • 24. September: Jesus + (Plus)
  Posted in: Andagter

  JESUS + (PLUS) ”For Kristus Jesus, gør dette hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro, virksom i kærlighed”. (Gal 5:6) Det er ved at gå rivende galt i galatermenigheden. Paulus havde forkyndt dem, at ved troen på Jesus blev de frelst. Men lige i hælene af Paulus var […]

 • 23. September: Vi, ikke bare de andre
  Posted in: Andagter

  VI, IKKE BARE DE ANDRE ”Vi har syndet, vi har handlet slet og ugudeligt, vi har gjort oprør og er veget fra dine befalinger og bud”. (Dan 9:5) Det er profeten Daniel, der beder ovenstående bøn. Går vi i forbøn for vores folk på samme måde? Eller beder vi: Herre, tag dig af det danske […]

 • 22. September: Om at tage Jesus på
  Posted in: Andagter

  OM AT TAGE JESUS PÅ ”Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus.” (Gal 3:27) I mine unge år var jeg fodermester. Hvis jeg skulle ind til byen på en almindelig arbejdsdag, gik jeg op på mit værelse og tog min kedeldragt på. Den rene kedeldragt kom ”ovenpå” det beskidte tøj, […]

 • 21. September: Vær modig og stærk
  Posted in: Andagter

  VÆR MODIG OG STÆRK »Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme af assyrerkongen og hele den hær, han har med sig; for den, der er med os, er større end den, der er med ham! (2Krøn 32:7) Oplever du, at du er modig og stærk? Hvis du har det som […]

 • 20. September: Kastet for løverne
  Posted in: Andagter

  KASTET FOR LØVERNE Min Gud sendte sin engel; han lukkede løvernes gab, så de ikke kunne gøre mig noget; det var, fordi han fandt mig uskyldig. (Dan 6:23) Det med at blive kastet for løverne er gået ind i det danske billedsprog. Det er når en person skal forsvare sig alene eller når nogen udsættes […]

 • 19. September: Et andet evangelium
  Posted in: Andagter

  ET ANDET EVANGELIUM Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, (Gal 1:6) Man kan godt forstå lidt af den underen Paulus udtrykker, ikke at menigheden var begyndt at lytte til et andet budskab end det han havde forkyndt. […]

 • 18. September: Den store udrensning
  Posted in: Andagter

  DEN STORE UDRENSNING Præsterne gik indenfor i Herrens tempel for at rense det, og alt, hvad de fandt af urent i Herrens tempel, bragte de ud i forgården til Herrens tempel. Der tog levitterne imod det og bragte det udenfor i Kedrondalen (2Krøn 29:16) De danske fængsler er propfyldt af forbrydere. Forhåbentlig er det de […]

 • 17. September: Er nåde nok?
  Posted in: Andagter

  ER NÅDE NOK? men han svarede: »Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. (2Kor 12:9) Måske kender du udtrykket, at gå med livrem og sedler. Man vil være sikker på at holde bukserne oppe. […]

 • 16. September: Kan nogen sige det bedre?
  Posted in: Andagter

  KAN NOGEN SIGE DET BEDRE? Kongen sagde til Daniel: »Jeres Gud er i sandhed guders Gud, kongers Herre og den, der åbenbarer hemmeligheder, siden du har været i stand til at åbenbare denne hemmelighed.« (Dan 2:47) Det kan være de mest underlige ting man kan høre, når mennesker der ikke tror på Jesus udtaler sig […]

 • 15. September: Hel eller halvhjertet?
  Posted in: Andagter

  HEL ELLER HALVHJERTET? Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, men ikke helhjertet (2Krøn 25:2) Hvis man trænger til opmuntring, skal man bare læse i bibelen eller hvad? Der er mange der ikke ønsker at læse i bibelen fordi de syntes det er nedslående læsning. Jeg må indrømme at jeg godt kan følge […]

 • 14. September: En rigtig win-win-situation
  Posted in: Andagter

  EN RIGTIG WIN-WIN-SITUATION Den hjælp, som ligger i denne tjeneste, udfylder nemlig ikke kun de helliges mangler; den er også en rigdom ved at fremkalde manges taksigelse til Gud. (2Kor 9:12) Øv, nu taler Paulus igen om kollektindsamling og om vores gode vilje og tjeneste. Det er selvfølgelig et eller anden sted helt i orden, […]

 • 13. September: Hvordan bliver man modig?
  Posted in: Andagter

  HVORDAN BLIVER MAN MODIG? I det syvende år fik Jojada mod til at indgå en pagt med hundredførerne Azarja, Jerohams søn, Ismael, Johanans søn, Azarja, Obeds søn, Ma’aseja, Adajas søn, og Elishafat, Zikris søn. (2Krøn 23:1) Jojada er en troende præst i den onde dronning Ataljas regeringstid. Hun er eksponent for en forfærdelig afgudsdyrkelse, så […]

 • 12. September: Forfærdeligt eller forbilledligt?
  Posted in: Andagter

  FORFÆRDELIGT ELLER FORBILLEDLIGT? Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne ligesom Akabs hus; for de blev hans rådgivere efter hans fars død, til fordærv for ham selv. (2Krøn 22:4) Alle steder hvor Kong Akabs navn dukker op i Skriften er det synonymt med ondskab og ugudelighed. Akab og hans kone Jezabel bragte forfærdeligt […]

 • 10. September: Leg med ord eller dyb sandhed?
  Posted in: Andagter

  LEG MED ORD ELLER DYB SANDHED? I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. (2Kor 4:8) Dette vers er dyb sandhed! Paulus viser os rundt i virkeligheden, som den tager sig ud for et Guds barn. Og der er både genkendelse for os og trøst. Genkendelse fordi Gud […]

 • 9. September: Hvem tror du egentlig du er?
  Posted in: Andagter

  HVEM TROR DU EGENTLIG DU ER? Du ved det jo! Du var født dengang, og du har levet længe! (Job 38:18) Ordene fra Gud til Job driver af sarkasme, umiddelbart forbitret med et drys Jantelov. Gud er i gang med at tale dunder til Job og forholde ham det absurde i, at han, Job, kloger […]

 • 8. September: En statsmandsbegravelse
  Posted in: Andagter

  EN STATSMANDSBEGRAVELSE Man begravede ham i den grav, han havde ladet grave til sig i Davidsbyen. Man lagde ham på et leje fyldt af balsamstoffer og alle slags krydrede salveblandinger og tændte et vældigt bål til ære for ham. (2Krøn 16:14) Kong Asa fik en statsmandsbegravelse med fuldt honnør efter datidens forhold. Det må være […]

 • 7. September: Gode muligheder… og modstandere
  Posted in: Andagter

  GODE MULIGHEDER… OG MODSTANDERE For her er der åbne døre og rige muligheder for mig, og der er mange modstandere. (1kor 16:9) ”Der er rige muligheder for at dele evangeliet her – så jeg bliver lige hængende lidt.” Så langt giver det mening, men efter tilføjelsen ”og der er mange modstandere” ryger meningen på gulvet.. […]

 • 6. September: Håb og trøst
  Posted in: Andagter

  HÅB OG TRØST Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles (1Kor 15:51). Vi lever i en forventning; en forventning til to ting: den kommende bortrykkelse af menigheden og Jesu Kristi genkomst. Paulus beskriver det bl.a. på denne måde: ”Vi venter på, at vort salige håb […]

 • 5. September: De ynkværdigste af alle mennesker
  Posted in: Andagter

  DE YNKVÆRDIGSTE AF ALLE MENNESKER men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom (1Kor 15:14). Nogle teologer har fået bildt sig selv ind, at disciplene havde en eller anden form for massehallucination, da de så den opstandne Kristus; til det svarer Skriften: ”er Kristus ikke opstået, er vores […]

 • 4. September: I rigt mål
  Posted in: Andagter

  I RIGT MÅL Hvad da, brødre? Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, én har en åbenbaring, én har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse (1Kor 14:26). Det er dejligt at komme sammen i den kristne menighed. Her er ingen guruer, der sidder og bestemmer […]

 • 3. September: Hører du trompeten?
  Posted in: Andagter

  HØRER DU TROMPETEN? Og hvis trompeten giver en uklar lyd, hvem vil så ruste sig til kamp? (1Kor 14:8) Paulus taler i dagens tekst i Første Korintherbrev om tungetale. Modsat hvad nogen mener, er han en stor fortaler for tungetale. Han takker Gud for, at han taler mere i tunger end nogen af dem i […]

 • 2. September: Kærligheden korsfæstet
  Posted in: Andagter

  KÆRLIGHEDEN KORSFÆSTET Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden (1Kor 13:13). Tro, håb og kærlighed fylder meget i kristendommen, men størst af dem er kærligheden. Drevet af kærlighed er utallige mennesker rejst ud for at forkynde, for at hjælpe og tjene, for at oprette hospitaler, skoler og kirker […]

 • 1. September: Jesus er Herre!
  Posted in: Andagter

  JESUS ER HERRE! Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige: Forbandet er Jesus! og ingen kan sige: Jesus er Herre! undtagen ved Helligånden (1Kor 12:3). De fleste har nogenlunde begreb om Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus, men Helligånden er for mange noget sværere at forklare […]

 • 31. August: Mere end brød og vin
  Posted in: Andagter

  MERE END BRØD OG VIN For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer (1Kor 11:26). Teksten taler om nadveren, derfor må vi kort se på, hvad der ligger i den. For det første står nadveren som en profetisk opfyldelse af påskemåltidet, der skal ”overholdes som en […]

 • 30. August: Lige i værdi
  Posted in: Andagter

  LIGE I VÆRDI Dog, i Herren er kvinden intet uden manden og manden intet uden kvinden; (1Kor 11:11) Dette afsnit fra vers 1 til 16 er der mange, som har svært ved at forstå, fordi man ofte i dag ikke skelner mellem det at være lige i værdi og lige i funktion. Man tror, at […]

 • 29. August: Visdom og forstand
  Posted in: Andagter

  VISDOM OG FORSTAND Da sagde Gud til Salomo: »Fordi det var det, der lå dig på sinde, fordi du ikke bad om rigdom, formue og ære, ikke om dine fjenders død og heller ikke om et langt liv, men om visdom og forstand til at herske over mit folk, som jeg har gjort dig til […]

 • 28. August: At være til hjælp for andre
  Posted in: Andagter

  AT VÆRE TIL HJÆLP FOR ANDRE Du er sandelig til hjælp for ham, der er uden kraft, og til frelse for ham, der er uden styrke! (Job 26:2) Jobs svar til den ene sine tre venner, Bildad, har en noget sarkastisk tone. Han synes netop ikke, at Bildads tale til ham er til megen hjælp. […]

 • 27. August: Der er kun én Gud
  Posted in: Andagter

  DER ER KUN ÉN GUD Men for os er der kun én Gud, Faderen; fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus; ved ham er alle ting, og vi ved ham. (1Kor 8:6) Afgudsofferkød var et stort problem i den første kristne tid og […]

 • 26. August: Er verden retfærdig?
  Posted in: Andagter

  ER VERDEN RETFÆRDIG? Men de er ilinger på vandoverfladen. I landet henligger deres jord som forbandet, og ingen finder vej til deres vingårde. (Job 24:18) ’Ilinger’ er et meget sjældent ord, som betyder noget i retning af ’vindstød’ eller ’gys’. Job beskriver de onde som ilinger – bare et kort vindstød på vandoverfladen. Der er […]

 • 25. August: At være kristen i samfundet
  Posted in: Andagter

  AT VÆRE KRISTEN I SAMFUNDET Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. Sådan bestemmer jeg det i alle menigheder. (1Kor 7:17) Vi kan undre os over, at Paulus opfordrer til, at man skal blive i den stand, som man er kaldet til. Også selv om det er […]

 • 24. August: Søg Herren, jeres Gud
  Posted in: Andagter

  SØG HERREN, JERES GUD Hengiv nu jeres hjerte og jeres sjæl til at søge Herren jeres Gud. Gå i gang med at bygge Gud Herrens helligdom, så Herrens pagts ark og Guds hellige kar kan føres ind i det hus, som bygges for Herrens navn.« (1Krøn 22:19) David fik den tanke, at bygge et hus […]

 • 23. August: (U)Retfærdighedens vej
  Posted in: Andagter

  (U)RETFÆRDIGHEDENS VEJ Hvorfor får ugudelige lov til at leve, selv når de bliver gamle, er de stærke og sunde. (Job 21:7) Jobs venner har gentagne gange forsøgt at vise, at det her i livet går de ugudelige dårligt. Det, som de ugudelige har for, vil ikke lykkes, og de vil dø unge og Guds vrede […]

 • 22. August: Hej ørn
  Posted in: Andagter

  HEJ ØRN Så jeg formaner jer: Efterlign mig! (1Kor 4:16) Folk i Korinth havde mange fikse ideer. Hele brevet vidner ikke blot om unoder men direkte vranglære, som Paulus går i rette med. I dagens vers opfordres menigheden til at efterligne Paulus selv. Ikke for at kunne prale eller stige i jordisk anseelse, men for […]

 • 21. August: Cedertræshuse og andre gode gerninger
  Posted in: Andagter

  CEDERTRÆSHUSE OG ANDRE GODE GERNINGER Engang David sad i sit hus, sagde han til profeten Natan: »Se, her bor jeg i et cedertræshus, men Herrens pagts ark bor i et telt.« (1Krøn 17:1) Kong Davids tanke om at bygge et hus til Herren er måske forståelig men samtidig er den blasfemisk. David bliver slået af […]

 • 20. August: Guds ære
  Posted in: Andagter

  GUDS ÆRE Vis Herren, I folkenes slægter, vis Herren ære og hæder! (1Krøn 16:28) Det ultimative formål med alle ting: Guds ære. Kort og godt. Op og ned. Ud og ind. I sidste ende er der ét formål: Guds ære – og det gælder for alle ting. Vi læser i Rom 11:36: ”fra ham og […]

 • 19. August: Korset
  Posted in: Andagter

  KORSET For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft (1Kor 1:18) Hvis kristne skal skære ind til benet, hvad er så vigtigt, hvad kan vi skære fra og hvad står tilbage? Korset står tilbage. Alene korset står tilbage. Ingen moral. Ingen religiøse […]

 • 18. August: Guds hellighed
  Posted in: Andagter

  GUDS HELLIGHED Hans vrede river og slider i mig, han skærer tænder mod mig, mine fjender sender mig hvasse blikke. (Job 16:9) Job oplever, hvordan Gud er tavs, og hvordan Gud ikke griber ind men derimod lader uretfærdigheden fortsætte. Job står alene tilbage. Sygdom, naturkatastrofer, fjender og døden har hver taget, hvad Job havde. Alene, […]

 • 17. August: 100% Jesus – Til Guds ære
  Posted in: Andagter

  100% JESUS – TIL GUDS ÆRE ham, den eneste, vise Gud være ære ved Jesus Kristus til evig tid! Amen. (Rom 16:27) Paulus har her færdigskrevet sit brev til menigheden i Rom. Han kender flere mennesker i menigheden, men har ikke besøgt dem endnu. Paulus brev til menigheden i Rom er hans mest systematiske i […]

 • 16. August: Min løser lever
  Posted in: Andagter

  MIN LØSER LEVER “Kan en, der er død, få liv, da ville jeg holde ud alle mine trængsels dage, til afløsningen kom”, (Job 14:14) I dette vers ser det ud til, at Job er usikker på, om der er et evigt liv efter døden. For, hvis det var tilfældet, ‘da ville jeg holde ud’ trods […]

 • 15. August: Om i dog ville tie
  Posted in: Andagter

  OM I DOG VILLE TIE “Om I (mine venner) dog ville tie stille, så I kunne regnes for vise”, (Job 13:5) Job ved, at hans venner ikke har ret, når de hævder, at hans lidelser skyldes synd. Han ved, at Gud har ret, når han siger: “Som himlen er højere end jorden, er mine veje […]

 • 14. August: Guds storhed
  Posted in: Andagter

  GUDS STORHED “Hos Gud er visdom og styrke, han sidder inde med råd og indsigt”, (Job 12:13) Trods store lidelser og sine venners ‘gode råd’ vender Job igen og igen tilbage til Guds storhed. I det samme kapitel vidner han også om, at Gud er den, som holder alt levende i sin hånd, og drager […]

 • 13. August: Ord til eftertanke
  Posted in: Andagter

  ORD TIL EFTERTANKE “Trygt skal du være, fordi du har håb; du ser dig om og går trygt til hvile”, (Job 11:18) Det er Zofar, en af Jobs venner, som har taget ordet, og mon ikke alle kristne kan skrive under på dét, han siger i verset ovenfor? Det er jo det, det hele drejer […]

 • 12. August: Fortvivlelse
  Posted in: Andagter

  FORTVIVLELSE “Jeg væmmes ved livet; jeg vil give min klage frit løb og tale i min fortvivlelse”, (Job 10:1) Job er forståeligt nok i krise. Hele situationen synes håbløs, han er syg og måske døden nær, og så kommer hans venner og siger, at det er hans egen skyld. De siger endda, at han må […]

 • 11. August: Har jeg end ret
  Posted in: Andagter

  HAR JEG END RET “Ville Gud gå i rette med ham, kan han ikke svare på ét af tusind”, (Job 9:3) Job hører vennernes beskyldninger, som går ud på, at Job selv er skyldig i sine lidelser. Han ved, at de ikke har ret, men hvad er så den rigtige forklaring? Han ved det ikke, […]

 • 10. August: Min nåde er dig nok
  Posted in: Andagter

  MIN NÅDE ER DIG NOK “Vokser der siv, hvor der ikke er sump? Gror nilgræs frem, hvor der ikke er vand?”, (Job 8:11) Job er syg og er i en forfærdelig pine. Det er i den situation, at hans tre venner kommer til ham for at vise deres medfølelse og trøste ham, 2:11. Men hvilke […]

 • 9. August: Hold dig til skriften
  Posted in: Andagter

  HOLD DIG TIL SKRIFTEN Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord (Rom 10:17). Troen er afgørende. Troen er forskellen mellem frelse og fortabelse, ikke troen i sig selv, men troens mål, troen på Ham Gud har udsendt, Herren Jesus Kristus. Derfor kunne Paulus og Silas […]

 • 8. August: Elskede for fædrenes skyld
  Posted in: Andagter

  ELSKEDE FOR FÆDRENES SKYLD jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte (Rom 9:2). Jeg kan huske, jeg engang skrev sammen med en, der påstod, at Paulus var en antisemit. Det er simpelthen noget af det værste vås, jeg nogensinde har hørt. For det første var Paulus jo selv jøde, omskåret på ottendedagen, […]

 • 7. August: Ét slægtsled
  Posted in: Andagter

  ÉT SLÆGTSLED Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne (2Kong 21:2). Dagens vers omhandler Manasse. Om Manasses far, Kong Hizkija, siger bibelen: ”Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som sin fader David. Han stolede på […]

 • 6. August: Jerusalem
  Posted in: Andagter

  JERUSALEM Jeg beskytter denne by og frelser den, for min og min tjener Davids skyld (2Kong 19:34). Assyriens konge Sankerib udfordrer det jødiske folk og deres Gud: ”Skulle Herren da kunne redde Jerusalem fra mig”? Kong Hizkija henvender sig i bøn til Herren: »Herre, Israels Gud.. Hør de ord, Sankerib har sendt for at spotte […]

 • 5. August: Nehushtan
  Posted in: Andagter

  NEHUSHTAN Han fjernede offerhøjene, knuste stenstøtterne og huggede Ashera-pælen om. Kobberslangen, som Moses havde lavet, slog han i stykker, for indtil da havde israelitterne tændt offerild for den. Den hed Nehushtan. (2Kong 18:4) Nehushtan var navnet på kobberslangen, Moses havde lavet i ørkenen. Israel havde talt mod Gud, derfor sendte Herren slanger, som bed folket, […]

 • 4. August: En anklager og en forbeder
  Posted in: Andagter

  EN ANKLAGER OG EN FORBEDER En dag kom gudssønnerne og trådte frem for Herren; blandt dem kom også Satan og trådte frem for Herren (Job 2:1). Gudssønnerne er i bibelen engle. Her hos Job læser vi, at de trådte frem for Herren, og blandt disse engle var også Satan, den salvede kerub. Satan taler mod […]

 • 3. August: Opstandelsen til det evige liv
  Posted in: Andagter

  OPSTANDELSEN TIL DET EVIGE LIV Han fik syv sønner og tre døtre. (Job 1:2) De fleste kender historien om Job, der var den mest velstående mand blandt alle Østens folk, men mistede alt. Mange læser beretningen som et eller andet svar på, hvorfor det onde sker. Det tror jeg nu ikke helt er dens formål, […]

 • 2. August: Under kommando
  Posted in: Andagter

  UNDER KOMMANDO Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd (Rom 3:9). Jøden Paulus gør det her klart, at i forholdet til frelsen er der ikke forskel på jøde og ikke-jøde, for ’alle er under synd’. Det græske ord, der her […]

 • 1. August: Troværdig historie
  Posted in: Andagter

  TROVÆRDIG HISTORIE I Judas konge Joashs syvogtredivte regeringsår blev Joash, Joakaz’ søn, konge over Israel, og han regerede seksten år i Samaria (2Kong 13:10). Anden kongebog er en af Israels historiebøger. Havde dette været en almindelig kongekrønike fra gamle dage, ville den have skjult kongens synd og fremhævet hans position og dyder. Prøv engang at […]

 • 31. juli: Til den der vil
  Posted in: Andagter

  TIL DEN DER VIL Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. (Rom 1:19) Vil du vide noget om Gud? Vil du vide, om han eksisterer, og om det er ham, du skal følge? Så kan du komme til det, for Gud skjuler sig ikke. […]

 • 30. juli: De helliges samfund
  Posted in: Andagter

  DE HELLIGES SAMFUND eller rettere: så at vi sammen kan opmuntres ved vor fælles tro, jeres og min (Rom 1:12). ”Jeg er kristen på min egen måde”. Sådan hører man undertiden mennesker, der ikke vil sættes i bås med ”de hellige” udtale sig. Andre bliver så sure på deres kristne brødre og søstre, at de […]

 • 29. juli: Vores himmelske brudgom
  Posted in: Andagter

  VORES HIMMELSKE BRUDGOM Min elskede er min, og jeg er hans, han som vogter sin hjord blandt liljerne (Høj 2:16). I et ægteskab er du ikke din egen, Shulamit er her inde i kærlighedens kerne: “Min elskede er min, og jeg er hans”. Se, verden har fået bildt sig ind, at et ægteskab handler om […]

 • 28. juli: På Herrens bud
  Posted in: Andagter

  PÅ HERRENS BUD Men Paulus rystede dyret af i ilden og tog ingen skade. (Apg 28:5) På øen Malta hjalp de indfødte Paulus og hans følgeskab med at tænde et bål. Paulus havde samlet en bunke kvas, og da han lagde den på bålet, krøb en slange ud på grund af varmen og bed sig […]

 • 27. juli: Livets storme
  Posted in: Andagter

  LIVETS STORME Eftersom vi var hårdt presset af stormen, begyndte de næste dag at kaste last over bord (Apg 27:18). Paulus var som fange på vej til Rom, da han havde indanket sin sag for kejseren. På denne rejse spillede stormen en stor betydning. På vej fra Sidon blev rejsen forsinket pga. ”modvind” (v4). Da […]

 • 26. juli: Se den åndelige virkelighed
  Posted in: Andagter

  SE DEN ÅNDELIGE VIRKELIGHED Så bad Elisa: ”Herre, åbn øjnene på ham, så han kan se!” Herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa (2Kong 6:17) Elisa var omgivet af aramæerkongens hær, og hans unge tjener blev ude af sig selv af skræk. […]

 • 25. juli: Ikke nok med interessen
  Posted in: Andagter

  IKKE NOK MED INTERESSEN Paulus svarede: ”Om det er lige ved eller langt fra, så ville jeg ønske til Gud, at ikke blot du, men alle, som hører mig i dag, fik det som jeg, lige bortset fra disse lænker.” (Apg 26:29) Paulus havde det ikke godt med, at han var i lænker, men han […]

 • 24. juli: Ikke for få tomme kar
  Posted in: Andagter

  IKKE FOR FÅ TOMME KAR Elisa sagde: ”Gå ud og bed alle dine naboer om nogle krukker; det skal være tomme krukker, og der må ikke være for få af dem.” (2Kong 4:3) En fattig enke, der står til at miste sine børn til en ågerkarl, redder sin familie ved at sælge den olie, som […]

 • 23. juli: Ikke tomhed men velsignelse
  Posted in: Andagter

  IKKE TOMHED MEN VELSIGNELSE Det er en tomhed, som forekommer på jorden; der er retfærdige, hvem det går, som om de havde handlet uretfærdigt, og der er uretfærdige, hvem det går, som om de havde handlet retfærdigt. Jeg sagde: Også det er tomhed! (Præ 8:14) Der er sikkert ikke mange bekendende kristne, der i dag […]

 • 22. juli: Fornuft
  Posted in: Andagter

  FORNUFT Kun det fandt jeg ud af, at Gud har skabt menneskene enfoldige, men de gør sig alle mulig spekulationer (Præ 7:29) ”Gud har skabt mennesket som det burde være.” Sådan stod der i den gamle oversættelse, ligesom mange andre. Gud har jo skabt mennesket i sit billede. Derfor har han også ved skabelsen givet […]

 • 21. juli: Guds ord og ikke folkestemningen
  Posted in: Andagter

  GUDS ORD OG IKKE FOLKESTEMNINGEN Men Mika sagde: ”Så sandt Herren lever: Kun hvad Herren siger til mig, vil jeg tale.” (1Kong 22:14) Mika var blevet opfordret til at have samme indstilling, som flertallet af profeterne. Det er næsten alt for tydeligt, hvordan denne beretning taler ind i vores tid, selv om den er skrevet […]

 • 20. juli: Vort anker
  Posted in: Andagter

  VORT ANKER Aldrig har der været nogen, der som Akab solgte sig til at gøre, hvad der var ondt i Herren øjne; det var hans hustru Jezabel, der forførte ham til det (1Kong 21:25) Akabs hustru skulle egentlig have været hans nærmeste støtte, men hun blev tværtimod anledning til, at han solgte sig selv. Vi […]

 • 19. juli: Gud kan bruge alle
  Posted in: Andagter

  GUD KAN BRUGE ALLE Og da dit vidne Stefanus’ blod blev udgydt, stod jeg selv ved siden af og bifaldt det og passede på hans morderes kapper. (Apg 22:20) Paulus oplevede sig ubrugelig efter hans omvendelse. Da Gud kaldte ham, sagde han dybest set til Gud, jeg er ikke værdig til at udføre den opgave, […]

 • 18. juli: Kend Gud!
  Posted in: Andagter

  KEND GUD! Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Da lød der en stemme: »Hvad vil du her, Elias?« (1Kong 19:12-13) Elias er kommet til Guds […]

 • 17. juli: Jesus er alt!
  Posted in: Andagter

  JESUS ER ALT! Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus: at vidne om evangeliet om Guds nåde. (Apg 20:24) Paulus er en af mine største forbilleder i troen, for han har sat alt ind på Jesus. Der er to […]

 • 16. juli: Gud møder et menneske
  Posted in: Andagter

  GUD MØDER ET MENNESKE Og kvinden sagde til Elias: »Nu ved jeg, at du er en gudsmand, og at Herrens ord er sandhed i din mund.« (1Kong 17:24) Enkens svar er en erkendelse af, at Elias er den sande Guds profet. Hun viste godt han var en profet fra Gud, men det lader til at […]

 • 15. juli: Ret og afholdenhed
  Posted in: Andagter

  RET OG AFHOLDENHED. Så de drikker og glemmer deres forpligtelse og ændrer retten for alle hjælpeløse. (Ord 31:5) Dette er et visdomsord til kong Lemuel fra hans mor. Stedet vil i sin umiddelbare læsning lyde som om konger ikke må drikke vin eller øl, men at det skal gives til de fattige og hjælpeløse, som så […]

 • 14. juli: Udholdenhed og Trofasthed
  Posted in: Andagter

  UDHOLDENHED OG TROFASTHED Men da nogle af jøderne ikke ville tro, men gjorde sig hårde og talte ondt om Vejen i forsamlingens påhør, forlod han dem, tog disciplene med og holdt dagligt samtaler i Tyrannos’ skole. Det fortsatte i to år, så at alle i provinsen Asien fik Herrens ord at høre, både jøder og […]

 • 13. juli: Synd er alvorlig
  Posted in: Andagter

  SYND ER ALVORLIG Gå og sig til Jeroboam: Dette siger Herren, Israels Gud: Jeg ophøjede dig fra folket og gjorde dig til fyrste over mit folk Israel; jeg rev kongedømmet fra Davids hus og gav det til dig. Men du har ikke været som min tjener David, som holdt mine befalinger og fulgte mig af […]

 • 12. juli: Den ukendte Gud
  Posted in: Andagter

  DEN UKENDTE GUD For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften: For en ukendt gud. Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. (Apg 17:23) Paulus befinder sig på Areopagos i Athen, han går rundt og ser nærmere på alle de […]

 • 11. juli: Guds mægtige oplivende ord
  Posted in: Andagter

  GUDS MÆGTIGE OPLIVENDE ORD Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan. (Apg 17:11) Dette er et af bibelens mest oversete og undervurderede vers. Paulus og Silas forkyndte ordet i Thessalonika og mange kom til tro […]

 • 10. juli: Tro på Herren Jesus
  Posted in: Andagter

  TRO PÅ HERREN JESUS De svarede: »Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst.« (Apg 16:31) Fangevogteren i Filippi stillede et spørgsmål, som mange efter ham har stillet: “hvad skal jeg gøre for at blive frelst?” Svaret lød og lyder stadig: “Tro på Herren Jesus”. Men skal jeg ikke gå i […]

 • 9. juli: Til Guds ære
  Posted in: Andagter

  TIL GUDS ÆRE Det er Guds ære at holde en sag skjult, det er kongens ære at udforske en sag. (Ord 25:2) Hvordan kan vi vide noget om Gud, spørges der undertiden. kan vi overhovedet vide noget om Gud? Næ svarer moderne agnostikere, der mener, vi ikke med sikkerhed kan vide noget om Gud, altså […]

 • 8. juli: De to huse
  Posted in: Andagter

  DE TO HUSE Da de tyve år var gået, som det havde taget Salomo at bygge de to huse, Herrens tempel og kongens palads (1Kong 9:10) Syv år havde det taget at bygge Herrens tempel, tretten år havde det taget at bygge kongens palads, tyve år i alt for at bygge de “to huse”. Siden […]

 • 7. juli: Et nådestegn
  Posted in: Andagter

  ET NÅDESTEGN Der kom nu nogle folk ned fra Judæa og ville belære brødrene: »Hvis I ikke omskæres efter Moses’ skik, kan I ikke blive frelst.« (Apg 15:1) Drengeomskærelse er vældig omdiskuteret i dagens religionsforskrækkede Danmark. Nogen kalder det ligefrem at lemlæste og mishandle børn og vil ha det forbudt ved lov og vil dermed […]

 • 6. juli: Kun én du må fæstne din tillid til
  Posted in: Andagter

  KUN ÉN DU MÅ FÆSTNE DIN TILLID TIL Da folk så, hvad Paulus havde gjort, råbte de højt på lykaonisk: »Guderne er i menneskeskikkelse kommet ned til os!« (Apg 14:11) Vi mennesker er skabt til tilbedelse og tro. Det vil sige, vi konstant ser os om efter noget eller nogen at ligge vores tillid i, […]

 • 5. juli: Lad os bede med David
  Posted in: Andagter

  LAD OS BEDE MED DAVID En mands færd kan være retskaffen i hans egne øjne, men Herren prøver hjerterne. (Ord 21:2) Der findes ikke noget, der er mere bedragerisk end selvretfærdighed. Det er så nemt at se sig selv som et godt menneske med alle de rigtige meninger og holdninger. Det var også sandt på […]

 • 4. juli: Af Guds hånd
  Posted in: Andagter

  AF GUDS HÅND Ejendom, der i sin tid blev hurtigt vundet, ender med at være uden velsignelse. (Ord 20:21) For danskere, der ikke er meget for at tale om penge og rigdom, er bibelen ufattelig udfordrende, for det er nemlig temaer, der fylder rigtig meget i den hellige skrift, også for Jesus og det nye testamente. […]

 • 3. juli: Om vi dog måtte kende
  Posted in: Andagter

  OM VI DOG MÅTTE KENDE Iver uden kundskab er af det onde, den, der er for hastig til bens, træder fejl. (Ord 19:2) Det er godt at være ivrig. Et menneskes iver og glæde er smittende og kan hurtigt rive andre med og sætte endnu flere i brand på godt og på ondt, derfor advarer […]

 • 2. juli: Abba, Fader!
  Posted in: Andagter

  ABBA, FADER! En mands livsmod får ham til at udholde sin sygdom, men hvem kan bære modløshed? (Ord 18:14) Elsker man livet kan man stå mange strabadser igennem. Nærer man håb til alle de velsignelser et langt liv kan bringe, så har man meget at stå imod med, når ulykken rammer en. Jeg kender op […]

 • 1. juli: En uvuderlige skat
  Posted in: Andagter

  EN UVUDERLIGE SKAT Børnebørn er de gamles krone, fædre er sønnernes pryd. (Ord 17:6) Der er et særligt forhold mellem bedsteforældre og børnebørn. Jeg kan huske en prædikant, der lidt flabet udtrykte det på denne måde: børnebørn er Guds gave for ikke at have slået dine egne børn ihjel, alle de gange du har tænkt […]

 • 30. juni: En prægtig krone
  Posted in: Andagter

  EN PRÆGTIG KRONE Gråt hår er en prægtig krone, den findes på retfærdigheds vej. (Ord 16:31) I samfundet hører man nogle gange ældre mennesker bliver omtalt som: “ældre byrden”. Hvordan vover vi at omtale mennesker, som har knoklet og slidt hele livet for at opbygge og opretholde det samfund, vi lever i, som en byrde? […]

 • 29. juni: Kærlighed og kildevand
  Posted in: Andagter

  KÆRLIGHED OG KILDEVAND Hellere en ret grønsager med kærlighed til, end en opfedet okse med had til. (Ord 15:17) Er der noget, jeg er vild med, så er det kød. Til gengæld er jeg en af de her type mænd, der kun spiser grøntsager, hvis min kone tvinger dem i mig. En opfedet okse lyder […]

 • 28. juni: Hos Gud har jeg ly
  Posted in: Andagter

  HOS GUD HAR JEG LY ”Han sagde: Herren er min klippe, min borg, min befrier” (2Sam 22:2) David var en mægtig kriger, han havde dræbt både en bjørn og en løve, da han var en ung dreng. Løver og bjørne var almindelige i Israel på det tidspunkt og kun de modigste og stærkeste mænd var […]

 • 27. juni: Nåde til syndere
  Posted in: Andagter

  NÅDE TIL SYNDERE ”Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham” (Apg 9:5) Når man tænker på store personligheder i Bibelen, der blev brugt til store gerninger af Gud, er Paulus én af dem. Men han havde begået alvorlige synder. Paulus var en lovtro farisæer, ivrig forfølger […]

 • 26. juni: Jesus Kristus er Guds Søn
  Posted in: Andagter

  JESUS KRISTUS ER GUDS SØN Filip sagde: »Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske.« Han svarede: »Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn.« (Apg 8:36) I det første århundrede levede jøderne og hedninger under Roms og kejserens overherredømme. Romerrigets ekspansion og erobring af nye territorier, betød at lokalbefolkningen gerne måtte beholde […]

 • 25. juni: Til jordens ende
  Posted in: Andagter

  TIL JORDENS ENDE ”Filip tog ned til byen i Samaria og prædikede for dem om Kristus.” (Apg 8:5) De tolv disciple blev udsendt af Jesus til at gå ud og prædike, at Himmeriget var kommet nær. Men til at begynde med var dette kun for jøderne. Den Messias, profeterne havde fået forudsagt ville komme, var […]

 • 24. juni: Glimt af Himmelen
  Posted in: Andagter

  GLIMT AF HIMMELEN ”Og han sagde: »Nu ser jeg himlen åben og Menneskesønnen stå ved Guds højre side.«” (Apg 7:56) Verden er ikke, som vi ønsker den skal være. Det er tydeligst, at se i al den ondskab verden rummer med krig, naturkatastrofer, hungersnød, sygdom og død. Selvom vi lever i et af verdens rigeste […]

 • 23. juni: Gudsfrygt
  Posted in: Andagter

  GUDSFRYGT At frygte Herren er begyndelsen til visdom, at kende den Hellige fører til forstandighed. (Ord 9:10) Mantraet for den tid vi lever i, er at Gud er kærlighed og ikke andet. Gud bliver formet efter tidsånden, og Gud bliver stoppet ned i en kasse og ind i et rum, som vi har defineret dimensionerne […]

 • 22. juni: Lyt efter
  Posted in: Andagter

  LYT EFTER Men hør nu på mig, sønner! Lykkelige de, der holder sig til mine veje. (Ord 8:32) Hvis du har været ud at flyve, ved du, at der inden take-off foretages en sikkerhedsdemonstration, hvor flypersonalet giver instrukser for, hvad man skal gøre i et nødstilfælde – hvad der er under sædet, hvad der kommer […]

 • 21. juni: Vi og Helligånden
  Posted in: Andagter

  VI OG HELLIGÅNDEN “Vidner om disse ting er vi og Helligånden, som Gud har givet dem, som adlyder ham”, (Apg 5:32) Lige forud for denne tekst har vi beretningen om, at apostlene (igen) var blevet fængslet, og lige før deres løsladelse fik de disse ord med på vejen: ‘Vi har jo udtrykkeligt forbudt jer at […]

 • 20. juni: Om at lægge alt frem for Gud
  Posted in: Andagter

  OM AT LÆGGE ALT FREM FOR GUD “Ananias stak med sin hustrus vidende nogle af pengene (for salget af deres ejendom) til side, og kom kun med en del af dem, og lagde dem for apostlenes fødder”, (Apg 5:1-2) De to, her nævnt, var begyndt godt på vejen, og en dag tilkendegav de, at de, […]

 • 19. juni: De kunne ikke tie stille
  Posted in: Andagter

  DE KUNNE IKKE TIE STILLE “Herre, se til deres trusler, og giv dine tjenere, at de med stor frimodige må tale dit ord”, (Apg 4:29) Peter og Johannes var blevet fængslet, fordi de troede på Jesus, og var nu lige blevet løsladt. Forinden blev de dog truet til ikke mere at tale med nogen om […]

 • 18. juni: Der er ikke frelse i nogen anden
  Posted in: Andagter

  DER ER IKKE FRELSE I NOGEN ANDEN “Der er ikke frelse i nogen anden (end Jesus); thi der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan frelses”, (Apg 4:12) Engang hørte jeg en, der mente, at tesen om, at ‘enhver er salig i sin tro’, er et vers fra bibelen. Men, […]

 • 17. juni: Afhængige af Ham
  Posted in: Andagter

  AFHÆNGIGE AF HAM “Den tro, som virkedes af Jesus, har givet ham hans fulde førlighed, som I alle har set”, (Apg 3:16) I kapitlet læser vi om en lam mand, der bliver helbredt af Peter, efter at han havde sagt til ham: “Sølv og guld har jeg ikke, men hvad jeg har, det giver jeg […]

 • 16. juni: Bevidnet af mennesker
  Posted in: Andagter

  BEVIDNET AF MENNESKER “Denne Jesus, har Gud ladet opstå; derom er vi alle vidner”, (Apg 2:32) Den, der læser bibelen, bliver hurtig klar over, at den er skrevet af nogle, som vidner om det, de har set og hørt. En af disse vidner var Johannes, og i indledningen til sit første brev skriver han: “Det, […]

 • 15. juni: På vort eget modersmål
  Posted in: Andagter

  PÅ VORT EGET MODERSMÅL “Hvor kan vi høre dem tale, hver på vort eget modersmål?” (Apg 2:6) Dette vers er en lille del af den tekst, der beskriver kirkens fødselsdag. Disciplene havde fulgt Jesus i 3.5 år, og havde, sammen med nogle få andre, været øjenvidner til hans korsfæstelse; og de havde set ham opstanden […]

 • 14. juni: Bønsfællesskabet
  Posted in: Andagter

  BØNSFÆLLESSKABET De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre. (Apg 1:14) Efter tre år med op og nedture sammen med Jesus, efter påskens dramatiske hændelser, efter fyrre dage on/off med Jesus efter opstandelsen og nu efter hans himmelfart samles disciplene i bøn. De er lige […]

 • 13. juni: Følg mig
  Posted in: Andagter

  FØLG MIG Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!« (Joh 21:19) To korte ord har ændret verdenshistorien ganske dramatisk! Jesus startede sit virke ved at kalde disciplene med kaldet ’følg mig’. Efter Peters fornægtelse får han nu igen […]

 • 12. juni: Fred være med jer
  Posted in: Andagter

  FRED VÆRE MED JER Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!« (Joh 20:19) I dagens tekst møder Jesus disciplene ’samme aften’. Det er påskedag om […]

 • 11. juni: Nyt mod hos Gud
  Posted in: Andagter

  NYT MOD HOS GUD David var nu hårdt trængt; folkene truede med at stene ham, for de var alle sammen forbitrede over tabet af deres sønner og døtre. Men David hentede nyt mod hos Herren sin Gud. (1Sam 30:6) Efter at have bekæmpet Amalakitterne vendte David og hans mænd hjem til Siklag blot for at […]

 • 10. juni: Jesus Korsinskription
  Posted in: Andagter

  JESUS KORSINSKRIPTION Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: »Jesus fra Nazaret, jødernes konge.« (Joh 19:19) Pilatus skrev Jesus forbrydelse – grunden til at han blev korsfæstet – på tre forskellige sprog: hebraisk, latin og græsk. Hebraisk var det lokale (og Jesus) sprog, latin var regeringsmagtens officielle sprog og græsk […]

 • 9. juni: Min mund skal forkynde Herrens pris!
  Posted in: Andagter

  MIN MUND SKAL FORKYNDE HERRENS PRIS! Min mund skal forkynde Herrens pris, alle mennesker skal prise hans hellige navn, for evigt og altid. (Sl 145:21) Et liv i efterfølgelse af Jesus kræver blandt andet, at vi taler sandhed. Hvis vi ikke tøjler tungen, er vor Gudsdyrkelse intet værd (Jak 1:26). Det er meget tankevækkende, at […]

 • 8. juni: Hvad er sandhed?
  Posted in: Andagter

  HVAD ER SANDHED? Pilatus sagde til ham: »Hvad er sandhed?« Da han havde sagt det, gik han atter ud til jøderne og sagde til dem: »Jeg finder ham ikke skyldig. (Joh 18:38) Pilatus stiller her et vigtigt spørgsmål. Måske nok vigtigt i forhold til vores relativistiske tid, men endnu mere vigtigt da spørgsmålet syntes at […]

 • 7. juni: Jesu ord til Martha
  Posted in: Andagter

  JESU ORD TIL MARTHA Mit mod svigter, mit hjerte står stille i brystet. (Sl 143:4) David frygter for sit liv. Han ser sin nuværende situation i øjnene og erkender, at der er en reel chance for, at han snart skal dø. Det er på ingen måde et rart sted at være, og man kan høre […]

 • 6. juni: Magt i Guds ord
  Posted in: Andagter

  MAGT I GUDS ORD Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. (Joh 17:17) Mange kristne ønsker og spørger sig selv, hvordan kan jeg dog få et mere helligt liv, hvordan kan mit liv dog komme til at afspejle min herre og mester Jesus Kristus noget mere? Så begynder man at læse gode kristne bøger, […]

 • 5. juni: Vogt mine læbers dør
  Posted in: Andagter

  VOGT MINE LÆBERS DØR Herre, sæt vagt ved min mund, vogt mine læbers dør! (Sl 141:3) Kong David har skrevet en salme, hvori han beder om guds beskyttelse, mod mennesker der vil ham ondt. Samtidig retter han blikket mod sig selv og beder: ”Herre, sæt vagt ved min mund, vogt mine læbers dør!” Han ville […]

 • 4. juni: For at i ikke skal falde fra
  Posted in: Andagter

  FOR AT I IKKE SKAL FALDE FRA Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. (Joh 15:15) ’Tjenere’ kalder Jesus os ikke mere, men ’venner’. Venner deler man med, venner […]

 • 3. juni: Herrens tilstedeværelse
  Posted in: Andagter

  HERRENS TILSTEDEVÆRELSE Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? (Sl 139:7) Kan man flygte fra Gud? Kan man gemme sig et sted, så han ikke kan finde en? Det er der nogen, der tror. Salmisten skriver om ugudelige mennesker, der hovmoder sig, undertrykker og myrder andre […]

 • 2. juni: Sejren er Israels slagrækkers Gud
  Posted in: Andagter

  SEJREN ER ISRAELS SLAGRÆKKERS GUD Men David svarede filisteren: »Du kommer mod mig med sværd og spyd og krumsværd, men jeg kommer mod dig i Hærskarers Herres navn, Israels slagrækkers Gud, som du har hånet. (1Sam 17:45) Israelitterne var stillet op til kamp mod filistrene, men Israels fjender havde et hemmligt våben. Kæmpen Goliat, en […]

 • 1. juni: Herren ser efter troen
  Posted in: Andagter

  HERREN SER EFTER TROEN Men Herren sagde til Samuel: »Se ikke på hans udseende og højde; ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det, mennesker ser på; mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet.« (1Sam 16:7) Profeten Samuel skulle salve den nye konge, Herren sendte ham […]

 • 31. maj: Med Herren som træner
  Posted in: Andagter

  MED HERREN SOM TRÆNER Halleluja. Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid. (Sl 136:1) Det er som om denne salme fortsætter hvor vi slap i går. Det er i hans godhed og trofasthed at Gud kommer til dig og hjælper og trøster dig når du er bange. Gud svigter ikke […]

 • 30. maj: Er du bange?
  Posted in: Andagter

  ER DU BANGE? Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? (Joh 12:27a) Har du nogensinde været bange?, det tror jeg du har. Når vi rammes af alvorlig sygdom, eller en af dem vi elsker gør, så bliver vi utrygge, rastløse og magtesløse. Dette kan også ske hvis vi eller en af […]

 • 29. maj: Mariaglad eller Judassur
  Posted in: Andagter

  MARIAGLAD ELLER JUDASSUR Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår; og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. (Joh 12:3) Jesus er tilbage hos søskene Martha, Maria og Lazarus, ham der var død nogle få dage forinden, nu sidder de til bord sammen. […]

 • 28. maj: Guds facebook profil
  Posted in: Andagter

  GUDS FACEBOOK PROFIL »Mesteren er her og kalder på dig.« (Joh 11:28b) Det kan være du tænker: Hvad er nu det, har Gud en profile på facebook? Bare rolig. Det har han ikke, tværtimod, han har sin helt egen facebook. I Heb 1:3 står der: Han (Jesus) er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte […]

 • 27. maj: Jesus, din ven er syg
  Posted in: Andagter

  JESUS, DIN VEN ER SYG. Søstrene sendte nu den besked til Jesus: »Herre, den, du elsker, er syg.« Da Jesus hørte det, sagde han: »Den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den.« (Joh 11:3-4) At være forbeder er en tjeneste som de aller fleste […]

 • 26. maj: Er Gud med i dine planer?
  Posted in: Andagter

  ER GUD MED I DINE PLANER? Herre, mit hjerte er ikke hovmodigt, mine øjne er ikke stolte. Jeg omgås ikke med store planer, der er for underfulde for mig. (Sl 131:1) Vi får ikke at vide hvad der ligger til grund for denne salme, men det er tydeligt at se at David har været på […]

 • 25. maj: Hvem er din dør?
  Posted in: Andagter

  HVEM ER DIN DØR? Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst; han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. (Joh 10:9) Jeg er døren til fårene, siger Jesus i vers 7. Jesus talte meget i billeder. De billeder han brugte, var oftest nogle billeder, de som han talte […]

 • 24. maj: Fit for purpose
  Posted in: Andagter

  FIT FOR PURPOSE De sagde til ham: »Du er helt igennem født i synd, og du vil belære os?« Så jog de ham ud. (Joh 9:34) Dette vers er farisærenes svar til vidnesbyrdet fra manden, som var født blind, men som Jesus gjorde seende. På mange måder har I god ret til at sige det […]

 • 23. maj: Min skyld?
  Posted in: Andagter

  MIN SKYLD? Hans disciple spurgte ham: »Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?« (Joh 9:2) Når vi bliver mødt af ondskab og modgang i hverdagen, tror jeg at de fleste af os kigger ind i os selv og prøver at finde en grund. Bliver jeg straffet af Gud […]

 • 22. maj: Min Far er stærkere end din…
  Posted in: Andagter

  MIN FAR ER STÆRKERE END DIN… Jesus svarede: »Hvis jeg ærer mig selv, er min ære intet værd. Det er min fader, som ærer mig, ham som I siger om: Han er vores Gud; (joh 8:54) Verset er en del af en samtale med jøderne hvor de spørger Jesus hvem han egentlig lige tror han […]

 • 21. maj: Jeg kan stoppe når jeg vil…
  Posted in: Andagter

  JEG KAN STOPPE NÅR JEG VIL… Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. (Joh 8:34) Jeg ved ikke hvor mange gange jeg har hørt folk sige: “Jeg kan stoppe når jeg vil”. Oftest om rygning, men også i andre sammenhænge. Vi bilder os ind at, vi har […]

 • 20. maj: Den livslange kamp
  Posted in: Andagter

  DEN LIVSLANGE KAMP Jesus rettede sig op og sagde til hende: »Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?« Hun svarede: »Nej, Herre, ingen.« Så sagde Jesus: »Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.« (joh 8:10-11) Til disse andagter skulle jeg vælge et vers, men jeg […]

 • 19. maj: Hjælp til selvhjælp?
  Posted in: Andagter

  HJÆLP TIL SELVHJÆLP? Vi har vor hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber. (Sl 124:8) Noget af det jeg synes fylder meget i hverdagen er opmærksomheden på at kunne klare sig selv og have styr på alting hele tiden. Derfor synes jeg et vers som dette er en trøst når problemer og beslutninger hober […]

 • 18. maj: Gud eller tosse
  Posted in: Andagter

  GUD ELLER TOSSE Og blandt folket var der megen snak om ham (Jesus). Nogle sagde: Han er en god mand. Andre sagde: Nej, han fører folket vild. (Joh 7:12) Jesu liv har altid været grund til megen snak. Mange vil i dag se på Jesus og sige, at han var en god og inspirerende mand […]

 • 17. maj: Evangeliet gør ondt
  Posted in: Andagter

  EVANGELIET GØR ONDT “Mange af hans disciple, som hørte det, sagde nu: »Det er hård tale; hvem kan holde ud at høre på det?« ” (Joh 6:60) Jeg har ofte undret mig over ovenstående skriftord. Hvorfor er det, de synes talen er så hård? Det er ikke sådan, at han pålægger en masse nye krav […]

 • 16. maj: Med Gud i centrum
  Posted in: Andagter

  MED GUD I CENTRUM “Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv…” (Joh 6:27a) Et af de mere sørgelige skriftsteder i Bibelen er dette: “Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden…” (2 Tim 4:10). Paulus har haft en betroet medarbejder, som har rejst med ham. […]

 • 15. maj: Ingen grund til frygt pga. Jesus
  Posted in: Andagter

  INGEN GRUND TIL FRYGT PGA. JESUS “Men Jesus sagde til dem: »Det er mig, frygt ikke!« ” (Joh 6:20) Jeg hørte engang en taler sige, at der står “frygt ikke” 365 gange i Bibelen, én gang for hver dag. Dernæst remsede taleren masser af grunde op, som viste, at vi burde leve i frygt: Satans […]

 • 14. maj: Jesus er Gud
  Posted in: Andagter

  JESUS ER GUD “…for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. Den, der ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.” (Joh 5:23) Gud ja, men Jesus? Mange mennesker er religiøse, eller i det mindste forholdsvis spirituelle. De tror gerne på en eller anden guddommelig kraft. En skaberenergi. Et ophav. På […]

 • 13. maj: Vil du egentlig reddes?
  Posted in: Andagter

  VIL DU EGENTLIG REDDES? “Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham: »Vil du være rask?« ” (Joh 5:6) Når man har været syg og fuldstændig afhængig af andres hjælp i hele sit liv, er det en meget stor omvæltning pludselig at […]

 • 12. maj: Du er undværlig
  Posted in: Andagter

  DU ER UNDVÆRLIG “Da de to dage var gået, drog Jesus videre til Galilæa.” (Joh 4:43) Hvordan ville vi reagere, hvis vores vidnesbyrd førte til, at 50-100 mennesker i løbet af en time, kom til tro på Jesus? Vi ville hoppe, juble og danse. Og dernæst ville vi sætte os ned, og lave planer for, […]

 • 11. maj: De tiltrækkes af vores mangler
  Posted in: Andagter

  DE TILTRÆKKES AF VORES MANGLER “Mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede: »Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort.« ” (Joh 4:39) Det, at blive kristen, er det bedste, der er sket i mit liv. Derfor overvejer jeg tit, hvordan jeg kan […]

 • 10. maj: Kan du bære løftet?
  Posted in: Andagter

  KAN DU BÆRE LØFTET? Da han fik øje på hende, flængede han sine klæder og sagde: ”Ak, min datter! Du knuser mig, du styrter mig i ulykke. Jeg har aflagt et løfte til Herren, og jeg kan ikke tage mine ord i mig igen.” (Dom 11:35) Regelmæssigt kan man læse i bibelen om mennesker der […]

 • 9. maj: Fri til dobbelthed
  Posted in: Andagter

  FRI TIL DOBBELTHED Ad den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte fri. (Sl 119:32) Én af de ting der virkelig kan udfordre ved kristendommen, er den dobbelthed, som ofte skinner igennem (her skal det bemærkes at hverken dobbelthed eller paradokser nødvendigvis er modsigelser). Jeg kan sagtens forholde mig til […]

 • 8. maj: Ingen overskrift
  Posted in: Andagter

  INGEN OVERSKRIFT ”Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.” (Joh 3:8) Når Ånden kommer over et menneske, så det kommer til tro, er det, som når den usynlige vind […]

 • 7. maj: Pengene eller livet!
  Posted in: Andagter

  PENGENE ELLER LIVET! Til dem, der solgte duer, sagde han: ”Få det væk herfra! Brug ikke min faders hus som markedsplads!” (Joh 2:16) I dagens tekst i dommerbogen besejrer Gud en hær på 135.000 mand (8:10) med en hær på 300 (7:3). Hæren må ikke være større, fordi Gud ved, at Israel ellers vil tage […]

 • 6. maj: Åndens samlere
  Posted in: Andagter

  ÅNDENS SAMLERE Da iklædte Herrens ånd sig Gideon; han stødte i hornet, og abiezritterne sluttede op bag ham. (Dom 6:34) ”Herrens ånd” svarer til Helligånden. I evangelieteksten samler Jesus hurtigt en gruppe af disciple omring sig. Andreas kommer af sig selv efter Johannes’ vidnesbyrd, og trækker hurtigt Simon (Peter) med sig, og Jesus siger blot […]

 • 5. maj: Tykmælk eller teltpløkke?
  Posted in: Andagter

  TYKMÆLK ELLER TELTPLØKKE? Han bad om vand, hun gav ham mælk, hun bragte tykmælk i en kostbar skål. (Dom 5:25) I dommerbogens tekst i dag får man virkelig øje for, hvor forførende kvinder kan være. Tykmælk i sig selv var en lille luksus i datiden, som en udmattet mand på flugt næppe kunne sige nej […]

 • 4. maj: Dommere og frelsere
  Posted in: Andagter

  DOMMERE OG FRELSERE Hver gang Herren lod en dommer fremstå blandt dem, var Herren med ham og frelste dem fra deres fjender, så længe dommeren levede. For Herren fik medlidenhed med dem, når de jamrede over, at de blev undertrykt og pint. (Dom 2:18) Under Josva havde Israel en stor fremgang i kraft af Guds […]

 • 3. maj: Ja, jeg lever
  Posted in: Andagter

  JA, JEG LEVER ”Se på mine hænder og fødder – det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har.” (Luk 24:39) Jeg er et af de mennesker, som ind i mellem ønsker mig tilbage, til den gang Jesus vandrede rundt i Israel. Jeg ville […]

 • 2. maj: Klippen som aldrig rokkes
  Posted in: Andagter

  KLIPPEN SOM ALDRIG ROKKES ”Han frygter ikke budskab om ulykke, hans hjerte er trygt i tillid til Herren” (Sl 112:7) Måske har du oplevet at stå overfor en stor ændring i livet som kan se fuldstændig uoverskuelig ud Det er ikke altid jeg er så god til at bede. Ofte kan jeg mærke hvis det […]

 • 1. maj: Hvis du i dit hjerte tror
  Posted in: Andagter

  HVIS DU I DIT HJERTE TROR Og han sagde: ”Jesus, husk mig når du kommer i dit rige” (Luk 23:42) I midten hænger Jesus. De 2 andre er forbrydere, er blevet dømt for det de har gjort. Jesus er dømt for noget han ikke har gjort. Den ene forbrydere vælger at håne Jesus men for […]

 • 30. april: Det står fast
  Posted in: Andagter

  DET STÅR FAST ”Ikke ét af alle de gode ord, Herren talte til Israels hus, faldt til jorden; alt gik i opfyldelse.” (Jos 21:45) Det var et løfte mere end 400 år gammelt som Gud opfyldte da han lod Israel få Kana’ans land. Løftet blev givet til Abraham da Gud indgik omskærelsespagten med ham, hvor […]

 • 29. april: På mine knæ bliver jeg stærk
  Posted in: Andagter

  PÅ MINE KNÆ BLIVER JEG STÆRK Og han fjernede sig et stenkast fra dem, faldt på knæ og bad: Fader, hvis du vil så tag dette bæger fra mig. Dog ske ikke min vilje, men din. (Luk 22:41-42) Bønnen som Jesus beder, viser hans ydmyghed overfor Gud og hans villighed til at gå den tunge […]

 • 28. april: Gør dette til ihukommelse af mig
  Posted in: Andagter

  GØR DETTE TIL IHUKOMMELSE AF MIG ”Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde ”Dette er mit legeme som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig.” (Luk 22:19) Det er påske i Israel og Jesus er samlet med sine disciple for at spise påskelammet. Jøderne fejrede påsken […]

 • 27. april: Ret jer op og løft jeres hoved!
  Posted in: Andagter

  RET JER OP OG LØFT JERES HOVED! ”Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved for jeres forløsning nærmer sig.” Luk 21:28 Ordene er talt af Jesus om tegnene på at hans 2. Komme nærmer sig. Han beskriver hvordan folkene på jorden skal gribes af angst over havets […]

 • 26. april: Se ikke ned!
  Posted in: Andagter

  SE IKKE NED! Men Herren sagde til Josva: »Vær ikke bange (Jos 11,6A) Der en restaurant et sted som ligger højt oppe på et bjerg. Det helt speciale ved denne restaurant er at gulvet er lavet af glas og at man kan se en afgrund på over 1000 meter nedenunder. Prøv at tage en person […]

 • 25. april: Det umulige sker!
  Posted in: Andagter

  DET UMULIGE SKER! Solen blev stående midt på himlen, og den tøvede næsten en hel dag med at gå ned. Aldrig, hverken før eller siden, har Herren hørt et menneskes bøn, som denne dag! Herren førte jo krig for Israel. (Jos 10:13b–14) Stil dig ud på skinnerne lige før et tog skal komme og sig […]

 • 24. april: Sivende vand
  Posted in: Andagter

  SIVENDE VAND Mændene i Aj slog seksogtredive af dem ihjel. De forfulgte dem fra byporten til stenbruddene og huggede dem ned på skrænten. Da mistede folket modet; det sivede bort som vand. (Jos 7:5) Har du nogensinde være med til en vandstafet, hvor du skulle flytte vand fra et sted til et andet? Nogen gange […]

 • 22. april: Gud som supermagt
  Posted in: Andagter

  GUD SOM SUPERMAGT Det skete, for at alle jordens folk skal vide, at Herrens hånd er stærk, og for at de altid skal frygte Herren jeres Gud. (Jos 4:24) Prøv at se Gud som en supermagt. Det store land der beskytter et lille land mod sine fjender. En som man kan gemme sig bag og […]

 • 21. april: Vær modig
  Posted in: Andagter

  VÆR MODIG Jeg har jo indsat dig; vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går.« (Jos 1:9) Jeg har ofte oplevede børn som var bange for at kravle op på et nyt klatrestativ, de var bange for højden og måske […]

 • 20. april: Noget at se frem til
  Posted in: Andagter

  NOGET AT SE FREM TIL Herren sagde til ham: »Det er det land, jeg lovede Abraham, Isak og Jakob, da jeg sagde: Jeg giver det til dine efterkommere. Du har fået det at se, men du kommer ikke derover!« (5mose 31:4) Måske har du som barn stået ude i køkkenet og har fundet ud af […]

 • 19. april: Gud er trofast og holder sit ord
  Posted in: Andagter

  GUD ER TROFAST OG HOLDER SIT ORD Du satte en grænse, det ikke må overskride, det skal ikke dække jorden igen. (Sl 104:9) Der tales her om syndfloden, som Gud havde bestemt skulle udrydde mennesker fordi de levede i synd, undtagen Noas familie, fordi han var en troens mand. Gud hader synd! Gud sagde til […]

 • 18. april: Så langt som øst ligger fra vest
  Posted in: Andagter

  SÅ LANGT SOM ØST LIGGER FRA VEST Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham; så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os. (Sl 103:11-12) Vi er født som syndere og vi syndere, fordi vi er født sådan. […]

 • 17. april: I denne antisemitismes tid
  Posted in: Andagter

  I DENNE ANTISEMITISMES TID Folkene skal frygte Herrens navn, alle jordens konger skal frygte din herlighed. For Herren genopbygger Zion, han viser sig i sin herlighed. (Sl 102:16-17) To dejlige vers her i denne antisemitismes tid. Gud elsker jøderne. Gud elsker Israel. Gud er med dem og det var Han på bibelsk tid og det […]

 • 16. april: Kom med til festen
  Posted in: Andagter

  KOM MED TIL FESTEN Jesus svarede: »Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. (Luk 14:16) Gud indbyder mange mennesker til det store festmåltid, men der er ingen der har tid. De gav sig alle som én til at undskylde sig. Den første sagde til ham: Jeg har købt en […]

 • 15. april: Fryderåb for Herren
  Posted in: Andagter

  FRYDERÅB FOR HERREN En salme til takofferet. Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden! (Sl 100:1) Gud har skabt os hver og en. Derfor hører vi Ham til, og bør være glade for det. Vi opfordres til at prise Gud og glæde os over Ham med fryderåb. Gud ønsker, at vi anerkender Ham. Ærer […]

 • 14. april: Hvis i ikke omvender jer
  Posted in: Andagter

  HVIS I IKKE OMVENDER JER Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. (Luk 13:3) Vi læser om en blodblanding og om Jesus der siger: ”Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de”. På den tid kom der nogle og fortalte […]

 • 13. april: Hvor er vores skat?
  Posted in: Andagter

  HVOR ER VORES SKAT? For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være. (Luk 12:34) I dag handler det om skatte. Hvor er vores skat? Vi bliver bombarderet med reklamer, der giver os ideer, til at skabe vores liv, fyldt med ting omkring os. Det er noget særligt at være rig. Er man meget […]

 • 12. april: Saml jer skatte i himmelen
  Posted in: Andagter

  SAML JER SKATTE I HIMMELEN Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. (Luk 12:21) Blandt andet hører vi her i kapitlet lignelsen om ”den rige bonde”. Vi hører om en mand som har samlet sig en så stor afgrøde at han ikke har plads i sin lade til […]

 • 11. april: Råb det ud blandt folkene
  Posted in: Andagter

  RÅB DET UD BLANDT FOLKENE Fortæl om hans herlighed blandt folkene, om hans undere blandt alle folkeslag! (Sl 96:3) Denne salme tilhører gruppen af kongesalmer, ligesom salme 94, jeg har holdt en andagt her over for nylig. Denne salme lægger vægt på verdensmissionen og især på, at det profeterede løfte om opfyldelse af det løfte […]

 • 10. april: Herre, lær os at bede
  Posted in: Andagter

  HERRE, LÆR OS AT BEDE Og det skete, da han var et sted og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede: »Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple det.« (Luk 11:1) Herre lær os at bede, spørger hans disciple her.. Vigtigt her at lægge […]

 • 9. april: Rejs dig, du jordens dommer
  Posted in: Andagter

  REJS DIG, DU JORDENS DOMMER Hvor længe, Herre, skal de ugudelige, hvor længe skal de ugudelige juble? (Sl 94:3) Denne salme er en såkaldt kongesalme, efter som udtrykket ”jordens dommer” giver udtryk for at Herren er konge.. De retfærdige råber til Gud om at han skal straffe al ondskab i verden.. Hvor længe skal de […]

 • 8. april: jeres navne er indskrevet i himlene
  Posted in: Andagter

  JERES NAVNE ER INDSKREVET I HIMLENE Gå! Se, jeg sender jer ud som lam blandt ulve. (Luk 10:3) Vi hører her i kapitlet om, hvordan Jesus udsender sine disciple. De blev nok sendt ud som får blandt ulve, de ville møde stor modstand når de gik ud for at missionere blandt Israels folk. Alligevel skete […]

 • 7. april: Gud har omsorg for os
  Posted in: Andagter

  GUD HAR OMSORG FOR OS Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. (5Mose 8:3) Vi bliver her mindet om hvordan gud […]

 • 6. april: Tag dit kors op
  Posted in: Andagter

  TAG DIT KORS OP Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. (Luk 9:23) Hver dag må vi tage vores kors op. selvom Jesus giver os frelsen som en gave, minder han os om at det at […]

 • 5. april: Guds vrede
  Posted in: Andagter

  GUDS VREDE Vi går til i din vrede, vi forfærdes ved din harme. (Sl 90:7) Du og jeg står under Guds vrede, for Gud tolererer ikke synd, og vi er syndere, fra vi står op, til vi går i seng. Vi kan prøve at vente på, at Gud ikke er vred længere, men den går […]

 • 4. april: Jesu mor og brødre
  Posted in: Andagter

  JESU MOR OG BRØDRE Jesu mor og brødre kom til ham, men de kunne ikke nå hen til ham for folkeskaren, (Luk 8:19) Jesus er igang med hans undervisning, og nærmest efter sædvane er så mange mennesker samlet om ham, at det er svært at komme ind til ham. Nu står der så, at Jesu […]

 • 3. april: Guds bolig
  Posted in: Andagter

  GUDS BOLIG Du må ikke gøre det land, I bor i, urent; i det har jeg min bolig, for jeg er Herren, som bor iblandt israelitterne. (4Mose 35:34) I Guds frelsesplan er Israel verdens navle, Jerusalem er Israels navle, og Templet var Jerusalems navle. Her havde Herrens herlighed på en særlig måde taget bolig. ” […]

 • 2. april: Kristi Jesu gode soldat
  Posted in: Andagter

  KRISTI JESU GODE SOLDAT Moses sagde til gaditterne og rubenitterne: »Skal jeres brødre gå i krig, mens I bliver her? (4Mose 32:6) Israel stod der på østsiden af Jordan og skulle nu ind og indtage det forjættede land. Ruben og Gads stamme havde ganske meget kvæg, og området øst for Jordanfloden, der var blevet erobret […]

 • 1. april: Om fjender
  Posted in: Andagter

  OM FJENDER Men til jer, som hører mig, siger jeg: Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. (Luk 6:27) Sagde Jesus virkelig det? Var det ikke bare en aprilsnar? Nej, den er god nok, Jesus sagde virkelig: Men til jer, som hører mig, siger jeg: Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, […]

 • 31. marts: Værdsættelse og fjendskab
  Posted in: Andagter

  VÆRDSÆTTELSE OG FJENDSKAB Ve jer, når alle taler godt om jer. Således behandlede deres fædre også de falske profeter (Luk 6:26). Det er godt at have et godt rygte i verden, det er det ethvert kristent menneske og enhver sand Guds menighed stræber efter. Bare rolig, verden vil elske dig, hvis du følger ordets gerninger […]

 • 30. marts: I mellemtiden
  Posted in: Andagter

  I MELLEMTIDEN Alle folkeslag, du har skabt, skal komme og tilbede dig, Herre, og ære dit navn. ( Sl 86:9) I salme 86 proklamerer den store jødiske konge, David: ”Alle folkeslag, du har skabt, skal komme og tilbede dig, Herre, og ære dit navn.” ( Sl 86:9) Nogen tror, at Israel aldrig har skullet missionere, […]

 • 29. marts: Den erfarne fisker i knæ
  Posted in: Andagter

  DEN ERFARNE FISKER I KNÆ “Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand. (Luk 5:8) Simon Peter kendte allerede Jesus godt. Forud for teksten hos Lukas læser vi, at Jesus havde helbredt Simon Peters svigermor: i Simons hus! På Jesu ord om at Simon skulle lægge ud på dybet ved højlys dag […]

 • 28. marts: Slået af forundring
  Posted in: Andagter

  SLÅET AF FORUNDRING “… de blev slået af forundring over hans lære, for der var myndighed bag hans ord.” (Luk 4:32) Ved Guds Ånds udrustning vandrede Jesus rundt. Han brugte synagogen på sabbatten og talte med myndighed. Al skrivebords-filosofi var ikke bare lagt på hylden, men utænkelig i Jesu lære. Derved blev folk slået af […]

 • 27. marts: Jesu fristelse i ørkenen
  Posted in: Andagter

  JESU FRISTELSE I ØRKENEN Ført af Ånden var han (Jesus) ude i ørkenen i fyrre dage og blev fristet af Djævelen. (Luk 4:1-2) Det er godt at kende sin Bibel. Når man læser henvisningerne til afsnittet om Jesu fristelse, ser vi, at Jesus afviser Djævelen med ganske få bibelcitater fra 5. Mosebog. Det ser overkommeligt […]

 • 26. marts: Hvem Jesu var
  Posted in: Andagter

  HVEM JESU VAR Søn af Adam, søn af Gud (Luk. 3:38) Adam var — som bekendt — det første menneske, som Gud skabte, og som efterkommer af ham, er vi iflg, Sl. 82:6 alle sønner af den Højeste; men noget gik galt — vi blev syndere. I 4Mose 21 opstiller Moses en kobberslange på Guds […]

 • 25. marts: Ban Herrens vej
  Posted in: Andagter

  BAN HERRENS VEJ Ban Herrens vej, gør hans stier jævne. (Luk 3:4) Hvordan får vi kontakt til mennesker, der ikke kender Guds vej? Johannes Døber var ikke særlig indsmigrende, når han tiltalte de søgende: Øgleyngel. På den måde er Guds vej ikke for “de sarte”. Det kræver mod og tro. Meget, egentlig! Selv en Moses […]

 • 24. marts: Et tegn til liv
  Posted in: Andagter

  ET TEGN TIL LIV Gud, rejs os igen, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst. (Sl 80:4) Israels folk var ofte genstridige mod Gud. Oprøret var rettet mod de ledere, som Gud havde kaldet og udrustet (4Mose 17:6-7a), men det var oprør mod Gud. Konsekvensen blev at den plage, Gud sendte over folket, kostede […]

 • 23. marts: At være i Guds mission
  Posted in: Andagter

  AT VÆRE I GUDS MISSION Tilregn os ikke vore forfædres synder, lad din barmhjertighed nå os hurtigt, for vi er hjælpeløse. (Sl 79:8) Bibelen er dramaet over Guds mission i verden. I læsestykket (4Mose 16:33) omtales, at mennesker styrtede levende i dødsriget: En del af Guds mission! En mørk del, JA!! Af sammenhængen ser vi, […]

 • 22. marts: Gud glæder mennesker
  Posted in: Andagter

  GUD GLÆDER MENNESKER Og hendes naboer og slægtninge hørte, hvor stor barmhjertighed Herren havde vist hende, og de glædede sig med hende. (Luk 1:58) I forgårs hørte vi hvordan Englen, Gabriel, kom til Zakarias og fortalte, at han og Elisabeth skulle få en søn. Forståeligt nok havde Zakarias tvivlet på Englens ord, men som tiden […]

 • 21. marts: Tåbelige synder
  Posted in: Andagter

  TÅBELIGE SYNDER Da sagde Aron til Moses: ”Hør mig, herre! Lad ikke straffen ramme os for den synd, vi var så tåbelige at begå. (4Mose 12:11) I Fjerde Mosebog kapitel 12 hører vi om hvordan Mirjam og Aron bagtaler Moses. Og de er endda søskende til ham. Moses bliver offer for misundelse og bagtalelse. De […]

 • 20. marts: Herren er nådig
  Posted in: Andagter

  HERREN ER NÅDIG Han (Johannes) skal gå foran ham i Elias’ ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn og give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der er gjort rede. (Luk 1:17) Dagens bibelvers er et lille udpluk af det som englen Gabriel sagde til Zakarias, dengang han […]

 • 19. marts: Taknemlig eller krævende?
  Posted in: Andagter

  TAKNEMLIG ELLER KRÆVENDE? De talte mod Gud og sagde: Kan Gud dække bord i ørkenen? (Sl 78:19) Midt i den golde ørken kan det være svært at bevare tilliden til Gud. Udsigten til liv og lykke kan synes så fjern. Alt er så tørt og øde. Det tidligere gode humør er måske blevet surt og […]

 • 17. marts: Spørgsmålet er: Hvem er han?
  Posted in: Andagter

  SPØRGSMÅLET ER: HVEM ER HAN? Og Pilatus spurgte ham: ”Er du jødernes konge?” Jesus svarede: ”Du siger det selv” (Mark 15:2) Vi kender hans navn, alder og nationalitet. Lige siden Jesus fra byen Nazaret blev født for omkring 2000 år siden har mennesker sat spørgsmålstegn ved Jesu identitet og autoritet. Hvem er Jesus fra Nazaret […]

 • 16. marts: Fællesskab med Gud
  Posted in: Andagter

  FÆLLESSKAB MED GUD ”Han sagde: »Abba, fader, alt er muligt for dig. Tag dette bæger fra mig. Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil.” (Mark 14:36) Tilfangetagelsen af Jesus er nært forestående. Frygt og fortvivlelse fylder Getsemane have. Jesus er godt klar over den kommende straf og lidelse. Prisen for hele verdens synd […]

 • 15. marts: Pagten
  Posted in: Andagter

  PAGTEN Husk på pagten! For landets mørke er fuldt af stønnen og vold. (Sl 74:20) I dette vers minder salmisten Asaf Gud om pagten. På gammeltestamentes tid var det normalt at man indgik en pagt, altså en overenskomst med forpligtelser på en lidt makaber måde. Man slagtede nogle dyr og halverede dem. Så skulle undersåtten […]

 • 14. marts: Gud leder os
  Posted in: Andagter

  GUD LEDER OS Du leder mig med dit råd, du fører mig til herlighed. (Sl 73:24) Guds ønske for dig er at være sammen med dig. Han vil være sammen med dig her og nu. Han leder dig med sit råd, som der står her i verset. Det betyder at han leder dig igennem sit […]

 • 13. marts: Lovet være Gud Herren, Israels Gud
  Posted in: Andagter

  LOVET VÆRE GUD HERREN, ISRAELS GUD Gid hans navn må leve for evigt, så længe solen er til, skal hans navn vokse. De skal velsigne sig i ham, alle folk skal prise ham lykkelig. (Sl 72:17) Det gamle Testamente er fyldt med profetier om Jesus. Gud gav et løfte til den dengang barnløse Abraham om […]

 • 12. marts: Gammel og grå
  Posted in: Andagter

  GAMMEL OG GRÅ Forlad mig ikke, Gud, når jeg bliver gammel og grå, så kan jeg berette om din styrke til alle slægter, der kommer. (Sl 71:18) Salmen er skrevet af en gammel mand. Han ser tilbage på sit lange liv sammen med Gud. Han har støttet sig til Gud siden sin ungdom – faktisk […]

 • 11. marts: Brug for Gud
  Posted in: Andagter

  BRUG FOR GUD Vær nådig, Gud, og red mig, skynd dig til hjælp, Herre! (Sl 70:2) David, der har skrevet denne salme oplevede at hans og Israels sikkerhed blev truet. Nu beder han Gud om hjælp. Han beder Gud om at være nådig og komme ham til hjælp, så fjenderne ikke lykkes i deres forehavende. […]

 • 9. marts: Gud bærer os, han er vor frelse
  Posted in: Andagter

  GUD BÆRER OS, HAN ER VOR FRELSE Lovet være Herren dag efter dag, Gud bærer os, han er vor frelse. Sela (Sl 68:20) Da denne salme blev skrevet var det almindeligt at man hos de folk, der boede rundt om Israel havde afguder. Der bliver nævnt flere i Det gamle Testamente: Baal, Astarte, Marduk og […]

 • 8. marts: Gud er en nådig Gud
  Posted in: Andagter

  GUD ER EN NÅDIG GUD “Gud være os nådig og velsigne os, han lade sit ansigt lyse over os” (Sl 67:2) I dette vers giver salmisten en kortere version af den aronitiske velsignelse, som er omtalt i 4Mose 6:24-25. Vi husker den nok især, fordi den bliver brugt i kirkerne hver søndag, og nogle ved […]

 • 7. marts: Hør, hvad Gud har gjort for mig
  Posted in: Andagter

  HØR, HVAD GUD HAR GJORT FOR MIG “Kom og hør og lad mig fortælle jer alle, som frygter Gud, hvad han har gjort for min sjæl” (Sl 66:16) Vi kender budskabet om, at det var pga. Guds kærlighed til os, at han sendte Jesus Kristus til jorden for at dø i vores sted – for […]

 • 6. marts: Guds godhed til og over alle
  Posted in: Andagter

  GUDS GODHED TIL OG OVER ALLE “Med din herlighed (ifl. grundteksten: godhed) kroner du året, dine vognspor flyder af fedme” (Sl 65:12) I denne salme er der mange udsagn, som peger på Guds godhed. I de to vers, der går forud, lovpriser David Gud med ordene: “Du så til landet, vandet det, gjorde det såre […]

 • 5. marts: De retfærdige glæder sig i Herren
  Posted in: Andagter

  DE RETFÆRDIGE GLÆDER SIG I HERREN “De retfærdige glædes i Herren og stoler på ham, de oprigtige af hjertet jubler til hobe” (Sl 64:11) Når bibelen taler om de retfærdige, er det oftest i betydningen, at de (vi) er blevet retfærdiggjort, dvs. gjort retfærdig. Det fremgår nemlig klart, at intet menneske selv kan frelse sig […]

 • 4. marts: Så stor er Guds nåde
  Posted in: Andagter

  SÅ STOR ER GUDS NÅDE “Din nåde er bedre end liv, mine læber skal synge din pris” (Sl 63:4) Guds nåde bliver omtalt igen og igen i bibelen, fordi det er en af de vigtigste ord for at forstå, hvad Gud har gjort for at frelse mennesker fra synden, døden og djævelen. Ifølge bibelen betyder […]

 • 3. marts: Gud er min frelser
  Posted in: Andagter

  GUD ER MIN FRELSER “Min sjæl er stille for Gud alene, min frelse (Frelser) kommer fra ham” (Sl 62:2) De fleste mennesker har alt for travlt til at være stille. Hele tiden er der fart på, for der er så meget, der skal nås. Hvis vi på en eller anden måde kunne få mere tid, […]

 • 1. marts: Gud opdrager og fornyer
  Posted in: Andagter

  GUD OPDRAGER OG FORNYER Du har jo forstødt os, Gud, du drager ikke ud med vore hære. (Sl 60:12) I tid er vi nu rykket frem til tiden for Anden Samuels Bog. David vinder et mægtigt slag over edomitterne (2Sam 8-10), men salmen er én lang klage. Det virker underligt. Salmen må derfor være skrevet […]

 • 28. februar: Glæd dig!
  Posted in: Andagter

  GLÆD DIG! Men jeg vil synge om din styrke, juble om morgenen over din trofasthed. For du er min borg, en tilflugt, når jeg er i nød. (Sl 59:17) Vi vender nu tilbage til en situationsbestemt salme. David er på flugt fra Saul (igen!) (1Sam 19). Husk at salmerne ikke er ordnet kronologisk, så det […]

 • 27. februar: Retfærdighed og straf
  Posted in: Andagter

  RETFÆRDIGHED OG STRAF Den retfærdige skal glæde sig over at se hævn, han skal vaske sine fødder i den ugudeliges blod; og folk skal sige: »Ja, den retfærdige får sin løn, der er en Gud, som dømmer på jorden!« (Sl 58:11-12) Puha, salme 58 er en meget voldsom salme. v. 2-3 skiller sig lidt ud, […]

 • 26. februar: Gud er nådig
  Posted in: Andagter

  GUD ER NÅDIG Løft dig højt over himlen, Gud, lad din herlighed komme over hele jorden. (Sl 57:12) Også denne salme er skrevet i en bestemt situation, hvor David er under pres. Han er flygtet fra Saul, der vil ham til livs (1Sam 22). v. 2 er meget interessant, og vi må ikke blive for […]

 • 25. februar: Forløsning hos Gud
  Posted in: Andagter

  FORLØSNING HOS GUD For du har reddet mit liv fra døden og min fod fra at snuble, så jeg kan vandre for Guds ansigt i livets lys. (Sl 56:14) Ligesom i Sl 54 har vi i starten af Sl 56 en bibelsk reference. I 1Sam 21:11-16 er David ved at falde i hænderne på filisterkongen […]

 • 24. februar: Gud er klippen
  Posted in: Andagter

  GUD ER KLIPPEN Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig. I al evighed lader han ikke den retfærdige vakle. (Sl 55:23) Sl 55 er en ret rodet salme, hvor det kan være svært at gennemskue hvem, der taler til hvem, og hvornår. v. 2-12 er en ligefrem klage til Gud. David […]

 • 23. februar: Magten og hævnen tilhører Gud
  Posted in: Andagter

  MAGTEN OG HÆVNEN TILHØRER GUD Ulykken skal falde tilbage på mine fjender. Gør det af med dem i din trofasthed! (Sl 54:7) I 1Sam 23:19ff hører vi om, at nogle zifitter afslører Davids skjulested til Saul. Hvornår salmen er skrevet i forhold til stikkeriet, ved vi ikke, men den er i hvert fald skrevet i […]

 • 22. februar: Ind i midten
  Posted in: Andagter

  IND I MIDTEN Og han sagde til manden med den visne hånd: »Rejs dig og kom ind i midten!« (Mark 3:3) Jesu fjender holdt øje med ham og en mand med en vissen hånd, for hvis Jesus ville helbrede denne mand på en sabbat, ville de have noget at anklage ham for, mente de. Hvad […]

 • 20. februar: Efter Guds hjerte
  Posted in: Andagter

  EFTER GUDS HJERTE Dengang profeten Natan kom til ham, fordi David havde været sammen med Batseba. (Sl 51:2) Israels mægtige og mest elskede konge havde syndet, og det noget så eftertrykkeligt. David havde stået og luret på den smukke Batseba, der var gift med Urias. Han havde misbrugt sin kongelige magt til at gå i […]

 • 19. februar: Evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn
  Posted in: Andagter

  EVANGELIET OM JESUS KRISTUS, GUDS SØN. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. (Mark 1:1) Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, sådan starter Markus evangeliet. Vi har altså her starten på noget særligt, starten på selve evangeliet, men hvad er evangeliet, spørges der? Det betyder den gode nyhed, svares der undvigende. Jeg […]

 • 18. februar: Svigerfars gode råd om ledelse
  Posted in: Andagter

  SVIGERFARS GODE RÅD OM LEDELSE Moses’ svigerfar sagde til ham: »Du bærer dig uklogt ad. (2Mose 18:17) Moses var af Gud blevet udrustet til at lede hans folk. Moses’ svigerfar Jetro hørte og så alt det, Gud havde gjort for israelitterne gennem Moses, og han priste Herren, samtidig så han en potentiel fare for sin […]

 • 17. februar: Hvem er jødernes konge?
  Posted in: Andagter

  HVEM ER JØDERNES KONGE? Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham, den lød: »Det er Jesus, jødernes konge«. (Matt 27:37) Da man korsfæstede Jesus, lavede Pilatus en indskrift med anklagen mod ham og satte den på korset. I parallel stykket i Johannes evangeliet læser vi: Pilatus havde lavet en indskrift og sat den […]

 • 16. februar: Herren, der læger dig
  Posted in: Andagter

  HERREN, DER LÆGER DIG Han sagde: »Hvis du er lydig mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, så vil jeg ikke påføre dig nogen af de sygdomme, jeg har påført egypterne, for jeg er Herren, der læger dig.« (2Mose 15:26) […]

 • 14. februar: Der er frelse i blodet på træet
  Posted in: Andagter

  DER ER FRELSE I BLODET PÅ TRÆET ”Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse.” (Matt 26:28) Dengang israelitterne fik deres frihed, ramte en frygtelig ulykke hele Egypten. Det gik ikke kun ud over egypterne, men alle, som var i Egyptens land. Den førstefødte i enhver familie og af alle […]

 • 13. februar: Da skal alle erkende
  Posted in: Andagter

  DA SKAL ALLE ERKENDE ”Farao tilkaldte straks Moses og Aron og sagde: ”Jeg har syndet mod Herren jeres Gud og mod jer.”” (2Mose 10:16) Farao var en hård og stædig mand. Uanset hvilke plager Gud sendte mod egypterne, så ville han ikke lade israelitterne gå. Det var udelukket. Der sker dog en interessant progression hos […]

 • 11. februar: Løfterne kan ikke svige
  Posted in: Andagter

  LØFTERNE KAN IKKE SVIGE ”Jeg vil føre jer til det land, som jeg svor, jeg ville give Abraham, Isak og Jakob; det vil jeg give jer til ejendom. Jeg er Herren!” (2Mose 6:8) Israelitternes vej til frihed blev lang og besværlig. Bedst som Aron og Moses gik til Farao for at bede om lov til […]

 • 9. februar: Følg den gule prik
  Posted in: Andagter

  FØLG DEN GULE PRIK ”For der skal fremstå falske kristus’er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.” (Matt 24:24) For nogle år siden var jeg med familien ude og vandre i de norske fjelde. Det var en storslået oplevelse at gå i […]

 • 8. februar: Hvad vil du gøre?
  Posted in: Andagter

  HVAD VIL DU GØRE? Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede? (Matt 23:33) Jesus stiller farisæerne et enormt provokerende spørgsmål. Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede? Ligeså provokerende er indledningen. ”Slanger” og ”øgleyngel” kan lige så godt oversættes med ”Satans børn”! Men hvorfor så voldsomt et angreb? Begrundelsen […]

 • 7. februar: Ydmygelse
  Posted in: Andagter

  YDMYGELSE Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. (Matt 23:12) Dette vers er der prædiket utrolig meget ud fra, og det er til stadighed et vers som vi må smage på og grunde over. Helt afgørende for at forstå disse vers er spørgsmålet: Hvad vil det sige […]

 • 6. februar: Elsk dine fjender
  Posted in: Andagter

  ELSK DINE FJENDER Når så Farao tilkalder jer og spørger, hvad jeres levevej er, skal I svare ham: Dine tjenere har holdt kvæg fra ungdommen af ligesom vores forfædre. Så kan I bo i landet Goshen, for alle fårehyrder er afskyelige for egypterne.«(1Mose 46:34) Har du nogensinde tænkt på hvad Jesus mener i Bjergprædikenen hvor […]

 • 5. februar: Fredsformaning
  Posted in: Andagter

  FREDSFORMANING Så sendte han sine brødre af sted og sagde til dem: »Lad nu være med at skændes undervejs.« (1Mose 45:24) Så er brødrene endelig blevet forsonet! Komediespillet er overstået. Josef forklarer at det er Gud som har sendt ham i forvejen for at redde slægten, og for at bruge hans egne ord ” Gud […]

 • 4. februar: Hovedhjørnestenen
  Posted in: Andagter

  HOVEDHJØRNESTENEN Jesus sagde til dem: «Har I aldrig læst i Skrifterne: Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vore øjne? (Matt 21:42) Har du nogensinde tænkt på hvad det her vers betyder? Hvad mener Jesus med det han siger her? Hvem er stenen, hvem er bygmestrene, […]

 • 3. februar: Judas ansvar
  Posted in: Andagter

  JUDAS ANSVAR Jeg står inde for ham; du kan kræve mig til regnskab for ham.(1Mose 43:9) Der er en linje i Bibelen, og et forbillede på Jesus, som ikke bliver fulgt så ofte. Mange har hørt at Jesus var af Davids hus og slægt, det hører vi jo i juleevangeliet. Hvis vi så går lidt […]

 • 2. februar: Herre, Davids søn
  Posted in: Andagter

  HERRE, DAVIDS SØN Skaren truede ad dem for at få dem til at tie stille; men de råbte bare endnu højere: »Forbarm dig over os, Herre, Davids søn!« (Matt 20:31) Salmen ”Amazing Grace” har en fantastisk sætning. ”I … was blind, but now I see.” Endnu mere fantastisk bliver sætningen når man finder ud af […]

 • 1. februar: Og du tilgav
  Posted in: Andagter

  OG DU TILGAV Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde: Jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndeskyld. Sela (Sl 32:5) Kong David kommer i Salme 32 med et livsgivende vidnesbyrd. David var plaget af sin egen synd og naget af sin egen samvittighed […]

 • 31. januar: Hvem kan så blive frelst?
  Posted in: Andagter

  HVEM KAN SÅ BLIVE FRELST? Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« (Matt 19:25) Jesus møder en rig ung mand, der gerne vil have Jesus til at fortælle ham, hvordan han kan få det evige liv. Jesus starter med at svare: ”hold budene” og specificerer: ”Du må […]

 • 30. januar: Gråd og Glæde
  Posted in: Andagter

  GRÅD OG GLÆDE For hans vrede varer et øjeblik, hans nåde hele livet; om aftenen slår gråden sig ned, om morgenen er der jubel. (Sl 30:6) I dagens moderne kristendom hedder det nok så frejdigt: alt er fryd og gammen. Som de falske profeter på Jeremias tid bildte Guds folk ind, at alt var godt, […]

 • 29. januar: Tilgivelsens Rige
  Posted in: Andagter

  TILGIVELSENS RIGE Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. (Matt 18:27) Jesus lære os gennem lignelsen om den gældbundne tjener (Matt 18:23-35) at vi mennesker må tilgive, som vi selv er blevet tilgivet af Gud. Om denne sandhed er Corrie Ten Boom et opmuntrende vidnesbyrd. Corrie […]

 • 28. januar: Hvordan lever et Guds barn?
  Posted in: Andagter

  HVORDAN LEVER ET GUDS BARN? .. Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. (Matt 18:3) Vi må blive som børn for at komme i Himmeriget, siger Jesus. Vi bliver ene og alene Guds børn i troen på Jesus Kristus, spørgsmålet er så, […]

 • 27. januar: Kun ét ønsker jeg
  Posted in: Andagter

  KUN ÉT ØNSKER JEG Kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter: At bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar fra ham i hans tempel. (Sl 27:4) Vi har alle ønsker til Gud. En dag kom Jakob og Johannes, Zebedæussønnerne […]

 • 26. januar: Gud åbenbarer sig
  Posted in: Andagter

  GUD ÅBENBARER SIG Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. (Matt 16:17) Jesus og disciplene var kommet til området nær Cæsarea Filippi, og her stiller Jesus et afgørende spørgsmål: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« Dengang som […]

 • 24. januar: Det er hjertet som er problemet
  Posted in: Andagter

  DET ER HJERTET SOM ER PROBLEMET Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser.(Matt 15:19) Jesus har netop været igennem en større diskussion med farisæerne og de skriftkloge. Det handlede om at undgå at blive uren. De gamle traditioner/ overleveringerne fortalte, at man skulle vaske hænder inden man spiste, […]

 • 23. januar: Hvorfor gik han ud af båden?
  Posted in: Andagter

  HVORFOR GIK HAN UD AF BÅDEN? Han sagde: »Kom!« Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus.(Matt 14:29) Dette er en af de fantastiske fortællinger i vores Bibel, som handler om tro på Jesu Ord. Man kan godt undre sig over, at Peter tager skridtet ud på vandet. Vi hører jo […]

 • 22. januar: Tro er, at give alt i Jesu hænder
  Posted in: Andagter

  TRO ER, AT GIVE ALT I JESU HÆNDER De sagde til ham: »Vi har kun fem brød og to fisk her.« Han sagde: »Giv mig dem!« (Matt 14:17-18) Vores tekst beretter om, at de befinder sig et ødested. Ca. 5.000 mand. Hen mod aften opstår der et problem idet der ingen mad er. Disciplene forligger […]

 • 20. januar: Det kvalte ordet
  Posted in: Andagter

  DET KVALTE ORDET Det, som blev sået mellem tidsler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. (Matt 13:22) Vi befinder os i lignelsen om sædemanden. Han går ud og sår kornet og der hvor vi skal have fokus på i dag lander […]

 • 19. januar: Bespotter jeg Helligånden?
  Posted in: Andagter

  BESPOTTER JEG HELLIGÅNDEN? Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. (Matt 12:31) Dette vers har været årsag til mange søvnløse nætter og meget usikkerhed i manges liv. Det som har været udslagsgiven er angsten for om jeg har bespottet Ånden. Enten før jeg blev […]

 • 18. januar: Et ordentligt menneske
  Posted in: Andagter

  ET ORDENTLIGT MENNESKE “Da drengene voksede til, blev Esau en dygtig jæger, der holdt til på steppen, mens Jakob var et ordentligt menneske, der boede i telt.” (1Mose 25:27) Nogen gange kan jeg ikke lade være med at stoppe op ved en formulering der er lidt sjov i dens kontekst. I den almindelige danske oversættelse, […]

 • 17. januar: Et arrangeret ægteskab
  Posted in: Andagter

  ET ARRANGERET ÆGTESKAB “De kaldte på Rebekka og spurgte hende, om hun ville rejse med manden, og hun sagde ja.” (1Mose 24:58) På en måde er historien om Rebekka, der bliver hentet, en anti-hollywood-historie. Rebekka bliver ikke bragt til Isak af kærlighed, men af svigerfars slave. Det skriger op imod et samfund hvor følelserne bliver […]

 • 16. januar: Forarget!
  Posted in: Andagter

  FORARGET! “Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig.” (Matt 11:5-6) Hvad skal der til for at forarge dig? Ikke bare provokerer en smule, men virkelig forarge – ryste dig i din grundvold over […]

 • 15. januar: En fars kærlighed
  Posted in: Andagter

  EN FARS KÆRLIGHED »Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Morija-landet. Dér skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om.«” (1Mose 22:2) Jeg har mødt mennesker der har kaldt Bibelens Gud for bestialsk, ond og sadistisk, netop på grund af disse vers. Og det […]

 • 14. januar: I mangel af apologetik…
  Posted in: Andagter

  I MANGEL AF APOLOGETIK… “For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer” (Matt 10:20) Det som Jesus udruster disciplene med her, kan man vel godt kalde for en slags forsmag på Helligånden, selvom at de først rigtig fik Helligånden pinsedag. Den måde de skal gå rundt […]

 • 13. januar: Overset af Gud?
  Posted in: Andagter

  OVERSET AF GUD? “Hvor længe vil du dog glemme mig, Herre? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig?” (Sl 13:2) Er der noget du har bedt for i lang tid? Noget du inderligt ønsker må ske, men som bare ikke sker? Sygdom, arbejdsløshed, sorg, skyldfølelse, omvendelse af en ven eller noget helt andet […]

 • 12. januar: Dine synder tilgives dig
  Posted in: Andagter

  DINE SYNDER TILGIVES DIG “Men Lots kone så sig tilbage, og hun blev til en saltstøtte”. (1Mose 19:26) Jeg kan ikke lade være med at blive skuffet hver gang jeg læser historien om Lots kone. Guds engel havde fortalt dem at de ikke skulle kigge tilbage, og alligevel skulle hun lige have et sidste blik […]

 • 11. januar: Herre sig blot et ord…!
  Posted in: Andagter

  HERRE SIG BLOT ET ORD…! Sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt (Matt. 8:8b) Disse ord er udtalt af officeren i Kapernaum (i gamle oversættelse blev han kaldt for høvedsmanden). Denne romerske officer er kommet til Jesus her i Kapernaum, fordi han har hørt om ham. Han er ikke jøde, det synes […]

 • 10. januar: Hvor er du, Gud?
  Posted in: Andagter

  HVOR ER DU, GUD? Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du dig i trange tider? (Salme 10:1) I denne salme er der ikke angivet en forfatter, men det kan sagtens være David, der er forfatteren. I hvert fald svarer indholdet i salmen godt til, hvad David har på hjerte i mange af […]

 • 9. januar: Bærer du frugt i dit liv?
  Posted in: Andagter

  BÆRER DU FRUGT I DIT LIV? Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kommer i ilden (Matt 7:19) Her i bjergprædiken kommer Jesus med noget, der ser ud til at være en stærk advarsel, ja nærmest en trussel. Ethvert træ som ikke bærer frugt, altså enhver som ikke bærer frugt, går fortabt […]

 • 8. januar: Abraham – Troens fader
  Posted in: Andagter

  ABRAHAM – TROENS FADER Abraham troede Herren og Han regnede ham det til retfærdighed. (1Mose 15:6) Hvis jeg skulle udpege et vers i hele det gamle testamente, jeg synes har størst betydning, tror jeg at det ville blive dette vers. 1. Mosebog 15, vers 6. Her har vi det grundlæggende princip for, hvad et er, […]

 • 7. januar: Velsignelsen ved at kunne tilgive andre
  Posted in: Andagter

  VELSIGNELSEN VED AT KUNNE TILGIVE ANDRE Men tilgiver I ikke mennesker deres overtrædelser, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser (Matt 6:14b) Denne tekst står som en tilføjelse til Fadervor, den bøn Jesus selv har lært os at bede. Da det første gang rigtigt gik op for mig, hvad der egentligt står her, blev […]

 • 6. januar: Vær en velsignelse
  Posted in: Andagter

  VÆR EN VELSIGNELSE Jeg vil gøre dit navn stort og du skal være en velsignelse (1Mose 12:3) Det sagde Gud til Abram, da han kaldte ham her første gang. Med Guds kaldelse af Abram (som senere kom til at hedde Abraham) begynder et nyt hovedafsnit i bibelen og et nyt afsnit i menneskeslægtens historie. Og […]

 • 5. januar: Livet under Guds nådes fortegn
  Posted in: Andagter

  LIVET UNDER GUDS NÅDES FORTEGN Salige er de der sørger for de skal trøstes (Matt 5:4) Godt at begynde et nyt år med Jesu saligprisninger, her fra bjergprædikenen i mattæusevangeliet. At være salig betyder at være ovenud lykkelig og hvordan kan det så forenes med at jeg sørger? Det kan der gives flere svar på. […]

 • 4. januar: Ikke af brød alene
  Posted in: Andagter

  IKKE AF BRØD ALENE Men han [Jesus] svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.‹ « (Matt 4:4) For at leve må man have noget at spise, det er sandt legemligt, og det er sandt åndeligt. Talrige er de kristne der kan bevidne […]

 • 3. januar: Et liv i tro
  Posted in: Andagter

  ET LIV I TRO Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet ham. (1Mose 6:22) Noa var en mand, der levede i tro. Verden rundt omkring ham var ugudelig og levede stik mod Guds bud. Midt i denne situation talte Gud til Noa: ”Jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld […]

 • 2. januar: Ulydighedens konsekvens
  Posted in: Andagter

  ULYDIGHEDENS KONSEKVENS Han [Gud] spurgte: »Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af?«. (1Mose 3:11) Det er vigtigt at tro på skabelsen men det er mindst lige så vigtigt at tro på syndefaldet. Uden en forståelse af det kan man ikke rigtig gribe […]

 • 1. januar: En afgørende begyndelse
  Posted in: Andagter

  EN AFGØRENDE BEGYNDELSE I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. (1Mose 1:1) Det kan være svært at bedømme, hvad der er bibelens vigtigste vers, men det allerførste vers er i hvert fald en afgørende begyndelse for troen på og livet med Gud. Dette vers må du bede over og få ind i dit liv. Gør […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development