20. December: Her er jeg

andagt Eskild 20,12,15

HER ER JEG

“Da svarer Herren, når du kalder; på dit råb er hans svar: Her er jeg”, (Es. 58:9)

Dette udsagn er et gennemgående tema i bibelen. Den almægtige Gud i himlen har aldrig lagt skjul på, at han ønsker alle menneskers frelse. Han har derfor lovet, at det vil ske for enhver, der af hjertet vender sig til ham. Jeg har hørt om mange, som ikke kendte Gud, eller vidste, at han var til, men de begyndte alligevel at søge ham, nogle fordi de tænkte: Der er måske en god Gud til, som elsker mig. Og det er der! Utallige har efterfølgende vidnet om, hvordan de havde levet ‘uden håb og uden Gud’, men da de i deres nød råbte til ham, var han dér og frelste dem.

Sådan er Gud. Gennem profeten Jeremias siger han: ‘Jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om jer, lyder det fra Herren, tanker om fred og ikke om ulykke, at jeg må give jer fremtid og håb. Kalder I på mig, vil jeg svare jer, beder I til mig, vil jeg høre jer, leder I efter mig, skal I finde mig”, Jer. 29:11-13. Gud vil altså ikke, at du går rundt og ikke ved noget om ham, eller om hans frelse til dig ved Jesus Kristus. Han har lovet at svare dig, når du, ligesom de føromtalte, søger ham. Men, kunne man spørge: Hvorfor er det mig, som skal søge Gud – og ikke Gud, der søger mig? Det siger bibelen faktisk også, at han gør. Jesus siger fx ligeud, at han ‘er kommen for at opsøge og frelse det fortabte’, Luk. 19:10. Det betyder konkret, at han søger dig for at frelse dig og give dig evigt liv, men på samme tid skal du ‘lukke døren op’ for ham, og invitere ham ind i dit liv, Åb. 3:20. Er du frelst, så ved du også, at han livet igennem vil høre vore bønner og give os svaret: ‘Her er jeg!’

Bibellæseplan: Åb 10; Es 58; Ez 29-30

Lignende indlæg:

  • 26. januar: Gud åbenbarer sig GUD ÅBENBARER SIG Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. (Matt 16:17) Jesus og disciplene var […]
  • 4. februar: Hovedhjørnestenen HOVEDHJØRNESTENEN Jesus sagde til dem: «Har I aldrig læst i Skrifterne: Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vore […]
  • 7. februar: Ydmygelse YDMYGELSE Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. (Matt 23:12) Dette vers er der prædiket utrolig meget ud fra, og det er til stadighed et […]
  • 19. februar: Evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn EVANGELIET OM JESUS KRISTUS, GUDS SØN. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. (Mark 1:1) Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, sådan starter Markus […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development