Bibeloversættelser

Bibelen – Den Danske Autoriseret

Forlag: Det Danske Bibelselskab
Udgivelsesår: GT:1871/NT:1819
Oversætter: En Komite
Dele: GT & NT
Forkortelse: DA71
Online Tekst: Ikke Endnu
Forord: Nej
Type: Ord for Ord
Karakter: *****
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Biblen – Den Kristne Kirkes Hellige Skrift

Forlag: Forlagsbureauet i Kjøbenhavn
Udgivelsesår: 1866
Oversætter: J. C. Lindberg
Dele: GT & NT
Forkortelse: LIND66
Online Tekst: Her
Forord: Ikke Endnu
Type: Menings & Ord Baseret
Karakter: ****
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Det Ny Testamente

Forlag: Universitetsboghandler G. E. C. GAD.
Udgivelsesår: 1904
Oversætter: Dr. T. Skat Rørdam
Dele: NT
Forkortelse: SKAT04
Online Tekst: Her
Forord: Her
Type: Menings & Ord Baseret
Karakter: ***
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Bibelen – Den Danske Autoriseret

Forlag: Det Danske Bibelselskab
Udgivelsesår: 1907
Oversætter: En Komite
Dele: GT & NT
Forkortelse: DA07
Online Tekst: Her
Forord: Nej
Type: Ord for Ord
Karakter: ***
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Det Gamle Testamente

Forlag: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag
Udgivelsesår: 1910
Oversætter: Dr. Fr. Buhl & O.A.
Dele: GT
Forkortelse: BUHL10
Online Tekst: Nej
Forord: Her
Type: Ord for Ord
Karakter: **
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Den Nye Pagts Skrifter

Forlag: A. L. Pedersens Bogtrykkeri – Allingåbro
Udgivelsesår: 1926
Oversætter: S. Konstantin-Hansen
Dele: NT
Forkortelse: DNPS26
Online Tekst: Her
Forord: Her
Type: Meningsbaseret
Karakter: ***
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Det Nye Testamente Efter Vulgata

Forlag: Det Apostoliske Vikariats Forlag
Udgivelsesår: 1932
Oversætter: Erikke Rosenørn-Lehn
Dele: NT
Forkortelse: LEHN32
Online Tekst: Nej
Forord: Her
Type: Meningsbaseret
Karakter: ***
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Apostlenes Gerninger Gengivet

Forlag: Westermann
Udgivelsesår: 1943
Oversætter: Kaj Munk
Dele: Apg
Forkortelse: KAJ43
Online Tekst: Ikke Endnu
Forord: Nej
Type: Gengivelse
Karakter: ***
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Første Mosebog oversat i gammel stil

Forlag: Ejnar Munksgaard
Udgivelsesår: 1943
Oversætter: Paul V. Rubow
Dele: 1Mosebog
Forkortelse: RUB43
Online Tekst: Ikke Endnu
Forord: Her
Type: Ord for ord
Karakter: ***
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Bibelen – Den Danske Autoriseret

Forlag: Det Danske Bibelselskab
Udgivelsesår: GT:1931/NT:1948
Oversætter: En Komite
Dele: GT & NT
Forkortelse: DA31/48
Online Tekst: Nej
Forord: Ikke Endnu
Type: Ord for Ord
Karakter: ****
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Det Nye Testamente – Gengivet Paa Dansk

Forlag: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
Udgivelsesår: 1959
Oversætter: Peter Schindler
Dele: NT
Forkortelse: SCH59
Online Tekst: Nej
Forord: Her
Type: Meningsbaseret
Karakter: **
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Det NYE Testamente

Forlag: Det Danske Bibelselskab
Udgivelsesår: 1976
Oversætter: Anna Sophie og Paul Seidelin
Dele: NT
Forkortelse: ASPS76
Online Tekst: Nej
Forord: Her
Type: Meningsbaseret
Karakter: ***
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Paulus´ Breve af Niels Hyldahl

Forlag: Gyldendal
Udgivelsesår: 1977
Oversætter: Niels Hyldahl
Dele: 1 og 2 Thess, 1 og 2 Kor, Gal, Fil, Kol, Rom, Ef og Filem.
Forkortelse: HYL77
Online Tekst: Nej
Forord: Her
Type: Meningsbaseret
Karakter: **
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter

Forlag: Watchtower Bible and tract Society
Udgivelsesår: 1985
Oversætter: En Komite
Dele: GT & NT
Forkortelse: NVO85
Online Tekst: Her
Forord: Her
Type: Ord for Ord
Karakter: **
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

De Fem Mosebøger

Forlag: Det Mosaiske Troessamfund I København
Udgivelsesår: 1977-1987
Oversætter: Bent Melchior
Dele: 1-5 Mosebog
Forkortelse: MEL87
Online Tekst: Nej
Forord: Her
Type: Ord for Ord
Karakter: ****
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Bibelen på hverdagsdansk 

Forlag: Skandinavia
Udgivelsesår: 1992
Oversætter: En Komite
Dele: GT & NT
Forkortelse: BPH92
Online Tekst: Her
Forord: Ikke Endnu
Type: Meningsbaseret
Karakter: ***
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Bibelen – Den Danske Autoriseret

Forlag: Det Danske Bibelselskab
Udgivelsesår: 1992
Oversætter: En Komite
Dele: GT & NT
Forkortelse: DA92
Online Tekst: Her
Forord: Her
Type: Ord for Ord
Karakter: ***
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Det Nye Testamente – Den Skrift-tro Oversættelse

Forlag: ALIOS
Udgivelsesår: 1997
Oversætter: Ole Wierød
Dele: NT
Forkortelse: WIE97
Online Tekst: Her
Forord: Her
Type: Ord for Ord
Karakter: ****
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Bibelen på hverdagsdansk

Forlag: Skandinavia
Udgivelsesår: 2007
Oversætter: En Komite
Dele: GT & NT
Forkortelse: BPH07
Online Tekst: Her
Forord: Her
Type: Meningsbaseret
Karakter: ****
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

 

Den Nye Aftale – Det Nye Testamente på nudansk

Forlag: Det Danske Bibelselskab
Udgivelsesår: 2007
Oversætter: En Komite
Dele: NT
Forkortelse: DNA07
Online Tekst: Nej
Forord: Efterord her
Type: Meningsbaseret
Karakter: *
Læs Mere: Ikke Endnu
Bibelstudie Modul: e-sword v8 / e-sword v9+ / TheWord / MySword

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development