Typer af filer

 • Er Herren nær? – De sidste tings A.B.C.
  Posted in: Andre, Artikel

  I enkelte af de store europæiske lande, som deltog i den store krig, er det en køn skik, at man den 11/11 Kl. 11 formiddag standser al trafik, al handel, endog sin gang tværs over gaden et halvt eller helt minut til minde om våbenstilstanden, der blev sluttet det klokkeslet, den dato i året 1918; […]

 • Grundtvigs syn på Israel
  Posted in: Andre, Artikel

  De fleste af os kender vist »Det danske Sprog- og Litteraturselskab« og »Den (store) danske Ordbog«. Igangsætteren af alt dette var Lis Jacobsen, datter af national-bankdirektør Marcus Rubin. Hun var fuldblods jøde. I 1903 blev Lis Rubin gift med dr. phil. J. P. Jacobsen, søn af gårdejer Hans Jacobsen, »Salemgaard« i Ulkjær, Sindbjerg sogn ved […]

 • Helliget Herren
  Posted in: Andre, Artikel

  Det er Helligånden, som helliggør mig Jeg har læst meget om Hellighed både af teologisk og opbyggelig art. Jeg har ofte talt om dette emne og tænkt endnu mere over det. Og jeg tror, det er væsentlig rigtigt, både det, jeg har fundet hos andre, og det, jeg selv har talt og skrevet om denne […]

 • Guds åndsudgydelse over Israel
  Posted in: Andre, Artikel

  Joels bog kap. 3 Og det skal ske derefter, at jeg vil udgyde min ånd over alt kød, eders Sønner og eders Døtre skal profetere, eders gamle skal drømme Drømme og eders unge skue Syner; også over Trælle og Trælkvinder vil jeg udgyde min Ånd i de Dage. Og jeg lader ske Tegn på Himmelen […]

 • Messiashåbet hos kristne og jøder
  Posted in: Andre, Artikel

  Til de store berøringspunkter, som forbinder den kristne tro med den jødiske, hører ikke kun bekendelsen til den gamle pagts ene Gud, men også håbet om Messias’ komme. Og netop disse berøringspunkter begrunder samtidig også de store forskelligheder og den tragiske adskillelse af kirke og synagoge, Ja, i disse forskelligheder vil endnu engang mod denne […]

 • Guds Ord er levende: Matthæusevangeliet
  Posted in: Andre, Mp3 lydfil

  “Guds Ord er levende” er en bibelundervisnings serie, med tidligere forstander på Luthersk Missionsforenings Højskole, Hans Erik Nissen som producer. Det er en enestående mulighed for at komme godt ind i centrale dele af Bibelens budskab. Serien er produceret af og sendt første gang af Københavns Nærradio. Denne del er optage fra 1986-1998 og omhandler Matthæusevangeliet. Du kan […]

 • Israels udvælgelse, forkastelse og genantagelse
  Posted in: Andre, Artikel

  Det israelitiske folks eksistens og dets vej gennem tiderne er yderst forbavsende og samtidig en af de største gåder, som verdenshistorien kan fremvise, ”Kan, De nævne mig et eneste uigendriveligt bevis for Guds eksistens?” spurgte Frederik den Store den danske diplomat Grev Reventlov. ”Ja, Deres Majestæt, jøderne”. I dag 200 år senere havde den monark […]

 • Nådegaverne
  Posted in: Andre, Artikel

  »Men stræb efter de nådegaver, der er de største! Og jeg vil nu vise jer en endnu ypperligere vej.« 1Kor. 12:31. »Hig efter kærligheden, og stræb efter de åndelige gaver, især efter at tale profetisk.« 1Kor. 14:1. »Altså, brødre, stræb efter at tale prof etisk, og I må ikke hindre nogen i at tale i […]

 • Verdens evangelisering og Guds rige
  Posted in: Andre, Artikel

  Hvad er det for en vision, der inspirerer os, når vi på Jesu befaling sætter os for at evangelisere verden? Det er, at denne plagede jord til sidst skal se Guds rige. Men hvad er det, vi nøjagtigt mener, hvis vi taler om Guds rige som målet for evangeliets forkyndelse? Tænker vi hovedsagelig på en åndelig begivenhed, […]

 • At fatte med hjertet
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Teksten Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet tolv år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det.  I den tro, at han var i rejsefølget, kom de […]

 • Den gamle kone på markedet og »nåden alene«
  Posted in: Artikel, Ole Andersen

  Boderne bugner med appelsiner, meloner, nødder, oliven og krydderier i mange forskellige udgaver. Det jødiske Machane Yehuda-marked i Jerusalem summer af liv. Ved en af boderne står en gammel kone. Hun har lige bedt manden afveje 100 gram til hende af den vare, hun gerne vil have med hjem. Og så – netop da ekspedienten […]

 • Gå til Jesus med din søgen
  Posted in: Artikel, Jørgen Bloch

  »Gå til Jesus med din søgen, og bliv ved med det, også selv om du ikke får svaret med det samme.» Sådan lyder opfordringen til søgende mennesker fra Jørgen Bloch, der i mere end 40 år har været missionær i Indre Mission. Som missionær har han ofte mødt mennesker, der betegnede sig selv som søgende […]

 • Bør hekseri straffes i dag?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: “Jeg har gået og tænkt et stykke tid. I f.eks. 1500 tallet bliv der brændt og dræbt mange kvinde fordi de var hekse eller havde kontakt med det okkulte/Djævelen. Er det ikke lidt barbarisk at slå ihjel på sådan et tyndt grundlag?? Var det de Kristne eller Katolikkerne eller andre??? Der er hekse idag, […]

 • Daniels bog – forseglet til endetiden
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  I del 1 vil vi se på historien op til begivenhederne i Daniels bog samt Daniels sammenhæng med de vise mænd fra østerland. I del 2 vil se hedningernes tider profeteret af historiens Gud i Daniels bog kapitel 2 og 7. I del 3 vil vi gennemgå kapitel 9 og hører om det kommende tempel. […]

 • Guds genfødende vej giver håb
  Posted in: Artikel, Samuel Roswall

  I Bibelen er frelse ikke alene Guds tilbud til det enkelte menneske i form af fællesskab med ham. Frelse kommer også til udtryk i en frelsesplan, som åbenbares i historiske begivenheder. På et tidspunkt gennemførte evighedens Gud en historisk begyndelse. I den begyndelse åbenbarede han sig som den skabende Gud. Han skabte himmelen og jorden, […]

 • »Skriften alene« i lyset af Det Nye Testamentes jødiske baggrund
  Posted in: Artikel, Ole Andersen

  Bibelen havde enorm betydning for Jesus og de første kristne. Sloganet »Skriften alene« (sola scriptura) fra reformationen 1.500 år senere kunne såmænd udmærket have været formuleret af Peter eller Paulus eller Jesus selv. For det var det princip, de praktiserede. Allerede før Det Nye Testamente var blevet til, havde Jesus, apostlene og de første kristne […]

 • Gud er kærlighed
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  At Gud er kærlighed er ikke en teologisk spidsfindighed, det er en bibelsk sandhed. At Gud er kærlighed er afgørende når vi ønsker at afspejle vores himmelske fader her på jord, at Gud er kærlighed er altafgørende når vi erfarer at det formår vi ikke. Hent mp3 filen her Gud er kærlighed Hør på siden […]

 • Hvad skal vi sige til Israels politik?
  Posted in: Artikel, Ole Andersen

  Israel er Guds folk. Det siger både Det Gamle og Det Nye Testamente. Men betyder det, at kristne altid skal holde med staten Israel og forsvare dens politik? Bibelens svar er klokkeklart: Nej! Bibelens svar Konge- og Krønikebøgerne beskriver mange israelitiske konger og deres politiske handlinger, og her bliver der ikke lagt fingre imellem! Nogle […]

 • Guds Ord er levende: Mikas Bog
  Posted in: Andre, Mp3 lydfil

  “Guds Ord er levende” er en bibelundervisnings serie, med tidligere forstander på Luthersk Missionsforenings Højskole, Hans Erik Nissen som producer. Det er en enestående mulighed for at komme godt ind i centrale dele af Bibelens budskab. Serien er produceret af og sendt første gang af Københavns Nærradio. Denne del er optage i 2009 og omhandler Mikas Bog. Du […]

 • De lykkelige og de lykkeløse
  Posted in: Andre, Artikel

  Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde […]

 • Bliver det Jødiske folk automatisk frelst?
  Posted in: Artikel, Ole Andersen

  Israel er Guds folk. Det siger både Det Gamle og Det Nye Testamente. Men hvad betyder det for frelsen? Er jøder garanteret frelse? Har jøder en særstilling, så de automatisk er Guds børn både her og nu og i evighed? Det mener nogle kristne. I 2015 udsendte Vatikanet et dokument, der siger: »Selvom jøder ikke […]

 • Ruths Bog
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Vi vil over denne vers for vers gennemgang af Ruths Bog, se det historiske, kulturelle og samtidige men vi vil også se hvad vi kan lære af denne lille perle i det gamle testamente. Vi vil se hvordan en hedninge pige fandt Israels Gud. Hvordan hun blev en del af Jesu stamtræ og hvordan hun […]

 • Den barmhjertige samritaner
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Da Herren står og taler med sine disciple alene, henvender en lovkyndig sig til ham, med spørgsmålet: »Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?« Den efterfølgende samtale rummer Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner. Det er en samtale der rummer dyb provokation, både verdslig og åndeligt. Hent mp3 filen her Den barmhjertige […]

 • Spændende lys fra Det gamle Testamente over »troen alene«
  Posted in: Artikel, Ole Andersen

  »Troen alene« var et kernepunkt i Luthers og de andre reformatorers teologi. Et menneske får ikke fred med Gud og redning fra Guds vrede over vores synd gennem gode gerninger eller fromme øvelser. Kun ved tro på Jesus kan et menneske blive frelst. Det var reformationens hovedbudskab. Men det var ikke nyt! Reformationen for 500 […]

 • Om falske profeter
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Jesus advare i Matt 7:15-23 om falske profeter der kommer i fåreklæder men hvordan skal vi kende dem? Jesus foresætter: “På deres frugter kan I kende dem.” I denne prædiken vil vi høre om tre steder vi kan finde frugter, samt tre måder at kende dårlig frugter på. Hent mp3 filen her Om falske profeter […]

 • Vores Himmelske Goel
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  For at forstå Jesus Kristus rolle som vores forløser, er det vigtig vi forstår hvad en goel er. En goel er det gammel testamentelige navn for en løser men for at kunne være løser måtte han opfylde tre kvalifikationer. 1) Han skulle være en slægtning. 2)  Han skulle være i stand til at løse 3) […]

 • Åbenbaring & Kirkens Læresymboler
  Posted in: Andre, Artikel

  Den almindelige Åbenbaring. Når vi spørger om Gudserkendelsens kilde, hvorfra vi har vor viden om Gud og Guds rige, da må vi svare, at Gud har åbenbaret sig, og vi skelner imellem den almindelige Åbenbaring, som er given til alle Mennesker, og den særlige Åbenbaring gennem Guds-Ordet. Den almindelige Åbenbaring møder os i den trang […]

 • Er det jødiske folk Guds folk i dag?
  Posted in: Artikel, Ole Andersen

  Israel var Guds folk igennem Det Gamle Testamentes tid og frem til og med Jesu tid. Det er de fleste enige om. Men er Israel også Guds folk i dag? Ja, det er de! Men definitionen er vigtig. At være »Guds folk« vil sige at Guds redskab, ikke at være frelst, det vil sige have […]

 • Kamelen og nåleøjet
  Posted in: Andre, Artikel

  Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige. (Matt 19:24.) Når man vil have et billede af en belæsset og betynget sjæl, kan man forestille sig en kamel, der går frem under sin byrde. Det er utroligt, hvad man kan læsse på […]

 • Hvad er vort mål, og hvornår nås det?
  Posted in: Andre, Artikel

  Men vi ved, at når Han åbenbares, skal vi blive ham lige, thi vi skal se ham, som han er. 1Joh 3:2. Det er ubestrideligt, at menneskeslægten i Guds ord skildres som hovedgenstanden for Guds visdom og kærligheds højeste og herligste rådslutning og som det centrum, alle hans planer sigter mod og drejer sig om. […]

 • Jesu blods betydning
  Posted in: Artikel, Eskild Særkjær

  Vi skal begynde med at læse to vigtige og eviggyldige vers i Peters første brev om betydningen af Jesu blod: “I ved jo, at det ikke var med forkrænkelige ting, med sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde arvet fra forfædrene, men med Kristi dyrebare blod som med blodet af […]

 • Hvem er “Herrens engel”?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Jeg sidder og læser den nye Gyldendals bog om engle. Det er ganske interessant, men jeg er dog lidt skeptisk, bl.a. fordi forfatteren i forordet nævner, at GT er en samling gamle myter. Det er dog ikke det jeg vil spørge om, men om, hvad der menes, når der f.eks. i 2Mose 3:2 står, at […]

 • Markens liljer
  Posted in: Andre, Artikel

  Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. (Matt 6:28b-29). Kong Salomon var prægtig klædt. For han havde råd til det. Han ejede skibe, der gik til Tarsis og kom hjem igen med […]

 • Guds væsen og egenskaber
  Posted in: Andre, Artikel

  Skriftens åbenbaring om Guds væsen og egenskaber. Guds væsen Gud Herren har åbenbaret sig i sit ord, så vi kan kende ham og den, han udsendte, Jesus Kristus. Men der er her på jord grænser for vor erkendelse af Guds væsen (se 1Kor 2:12). Vi kan vokse i Guds erkendelse, siger ordet (2Pet 3:18). Men […]

 • Hvad sker der, hvis kærligheden forsvinder?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Hvad betyder kærlighed for menneskers trivsel og for samfundets trivsel? Blev kærligheden skabt af ild? Hvordan ville verden se ud hvis kærlighed ikke var her, ville der så være krig og ufred? Svar: Jeg forsøger mig her med et svar – men det er et af de spørgsmål, der er umulige at komme med […]

 • Fra rædsom til redskab
  Posted in: Mp3 lydfil, Preben Dahl

  Når vi tænker på omvendelse, har mange en ”Peter omvendelse”, de vokser op i et kristen hjem, får lov til at følges med Jesus nogle år indtil det en dag bliver til omvendelse. Andre har en ”Paulus omvendelse” hvor de kontant og på ganske kort tid bliver standes af Jesus og bliver ført fra mørket […]

 • Vor Herres Jesu Kristi opstandelses historie
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Har du lidt svært ved at finde rundt i kronologien i evangeliernes opstandelsesberetninger? Forfatter Poul Hoffmann har lavet en sammenskrivning af alle fire evangeliers tekster. Den tomme grav Da sabbaten var omme, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs moder, og Salome vellugtende salver for at gå hen og salve ham. De begav sig på vej […]

 • Den skjulte skat
  Posted in: Andre, Artikel

  ”Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark.” Matt 13:44. Skatten var skjult. Og sådan er det også med Guds Rige, siger Jesus. Ja, i sandhed, sådan er […]

 • Tab ikke modet
  Posted in: Artikel, Preben Dahl

  Modløsheden kan let ramme os. Men Paulus kan lære os at holde modet oppe. Han så livet i evighedens perspektiv. »Tab ikke modet, du kære, for så er det dyreste tabt.» Sådan begynder en af Svend Rehlings sange. Alligevel er tider med modløshed nok noget, de fleste af os kender til. Der er meget, som […]

 • Var alle skabninger tiltænkt en mage?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Jeg har gået og tænkt over et (måske) meget filosofisk spørgsmål, i rigtig lang tid: Da Gud skabte alle dyrene, skabte Han dem så som han og hun? og derefter Adam alene, og SÅ Eva? Eller: skabte Han kun hanner, og opdagede så at alle hankønsvæsner behøvede en “mage,”? og efter Eva skabte Han […]

 • Mikas bog
  Posted in: Jesper Iversen, Mp3 lydfil

  Mikas bog er en profetisk bog talt ind i Judas historie. Profeten Mika virker i perioden fra ca. 740-687 f. kr. Set udefra så var det en god tid for Juda, Landet var i vækst. Gode alliancer og god økonomi, Men velfærden var bare meget skæv fordelt. Nogle havde meget og andre intet, De rige […]

 • Der var én der vågede over mig
  Posted in: Andre, Artikel

  Chaim overlevede Holocaust. I dag er han messiansk jøde Under Holocaust fik den lille dreng Chaim, som andre jøder tatoveret et nummer på armen, da han kom i koncentrationslejr. Mange år senere viser han sin arm frem en eftermiddag på et lejrsted ved Middelfart. Men nummeret er der ikke længere. Der er kun et ar […]

 • Hvad var Guds motiv for skabelsen?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Jeg har et enkelt spørgsmål, som jeg har svært ved at give en “ordentlig” teologisk forklaring på i en længere diskussion. Håber der er hjælp at hente! Vi antager, at Gud skabte jorden (den er jeg med på) – men hvorfor? hvad var selve Guds motiv? Svar: Svaret er lige så enkelt som spørgsmålet: […]

 • Kristne arabere og messianske jøder: En historie om fællesskab og uenighed
  Posted in: Artikel, Ole Andersen

  Antallet af messianske i Israel stiger. Hvordan er deres forhold til de Jesus-troende, israelske arabere? Ole Andersen fortæller om forholdet mellem kristne arabere og messianske jøder og tegner et billede af tendenserne i udviklingen. Der er både positive og negative nyheder. I Galilæa mødes messianske jøder og evangeliske kristne arabere hvert år til et stort […]

 • Guds Ord er levende: Patriarkernes liv
  Posted in: Andre, Mp3 lydfil

  “Guds Ord er levende” er en bibelundervisnings serie, med tidligere forstander på Luthersk Missionsforenings Højskole, Hans Erik Nissen som producer. Det er en enestående mulighed for at komme godt ind i centrale dele af Bibelens budskab. Serien er produceret af og sendt første gang af Københavns Nærradio. Denne del er optage i 2003 og omhandler Patriarkernes […]

 • Vi skal ikke alle hensove
  Posted in: Mp3 lydfil, Samuel Roswall

  Der er mange hyrder der har stået i en kristen forsamling og har været tavse om hvad der skal ske når Herren kommer igen. Man har været tilbøjelig til at sige: ’Det skal i ikke bekymre jer om, kære Kristi venner, Når Herren kommer igen skal alle gåders slør løftet.’ Det er der jo noget […]

 • Højsangen: 9. Sang: Sulamit beskriver sin længsel og giver gode råd [kap. 8:1-14]
  Posted in: Artikel, Eskild Særkjær

  Som et forbillede på Kristus og hans brud [os] har Sulamit gennem billeder og åbenbaringer beskrevet den vidunderlige fremtid sammen med brudgommen, når han kommer tilbage. I dette kapitel er hun ligesom kommet tilbage til ’nutiden’ – til sin trolovelsestid. Her kommer hun med nogle betragtninger over sin [åndelige] vandring gennem livet sammen med brudgommen […]

 • Menneskers frelse er til Guds ære
  Posted in: Artikel, Jørgen Bloch

  Jesus lærer sine disciple at ophøje Guds navn, påpeger Jørgen Bloch. Guds ære er et bibelsk tema, som ofte er blevet glemt i den kristne forkyndelse. Det er i hvert fald Jørgen Blochs vurdering. Han bor i Randers og er missionær i Indre Mission, og han vil gerne pege på, hvad Bibelen rent faktisk siger […]

 • Hvorfor må vi ikke opføre os som Gud?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Hvis Gud har skabt os i hans billed, hvorfor er det så, så forkert at vi opfører os som Gud? Svar: Det er ikke rigtig klart, hvad du mener med “opfører os som Gud”. Det kan vi jo ikke. Vi er ikke almægtige, alvidende og allestedsnærværende som Gud. Og vi er navnlig ikke i […]

 • Når Jesus ikke er Messias for jøder
  Posted in: Artikel, Samuel Roswall

  Forventer man i jødedommen, at Messias vil komme? Vil man svare på det spørgsmål, kan man stille sig på Oliebjerget og se ned mod Tempelbjerget. Så vil man i muren rundt om Jerusalems gamle bydel se Den Gyldne Port, som er tillukket. Men der er en tradition, som siger, at den vil blive åbnet, når […]

 • Havde Jesus et ubehageligt udseende?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Jesus fremstilles ofte som en smuk mand med et mildt, omsorgsfuldt udseende. Men i Esajas’ Bog 52-53 møder vi en helt anden beskrivelse af Jesus: ”– så umenneskeligt ussel så han ud, så ussel var hans skikkelse blandt mennesker –” (52:14) ”Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham, men vi brød os ikke om […]

 • Højsangen: 5. sang: Brudgommen beskriver sin elskede brud [kap. 4:1-5:1]
  Posted in: Artikel, Eskild Særkjær

  Brudgommen beskriver sin bruds skønhed [kap. 4:1-7] Kapitlet begynder med at skildre brudens skønhed med forskellige billeder fra Jerusalem og Israels natur, dyre- og planteliv. Som når han fx beskriver hendes øjne og hår på denne måde: ’Dine øjne er duer bag sløret, dit hår som en gedeflok, bølgende ned fra Giliad’. Sådanne billeder giver […]

 • Den 12 årige Jesus i templet
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Den tolvårige Jesus i templet (Luk 2:41-52). Teksten er et unikt blik ind i Jesu liv i tiden mellem han fødsel og hans virke som voksen. Beretningen kan syntes lidt mærkelig og måske vil nogen endog sige uvedkommende, men den rummer flere åndelige guldkorn. Hent mp3 filen her Den tolvårige Jesus i templet Hør på […]

 • Guds Ord er levende: Patriarken Jakob
  Posted in: Andre, Mp3 lydfil

  ”Guds Ord er levende” er en bibelundervisnings serie, med tidligere forstander på Luthersk Missionsforenings Højskole, Hans Erik Nissen som producer. Det er en enestående mulighed for at komme godt ind i centrale dele af Bibelens budskab. Serien er produceret af og sendt første gang af Københavns Nærradio. Denne del er optage i 2000 og omhandler Patriarken Jakob. Du […]

 • Hvordan være kristen i et sækulariseret samfund?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: ‘Jeg vil gerne vide, hvordan man som bibeltro kristen kan skabe balance mellem det offentlige verdslige liv og det religiøse indre liv? Hvordan får man plads til det hele? Det jeg mener er, at der i vores sækulariserede samfund må være nogle områder, hvor det besværliggøres at være bibeltro. For eksempel fordi vidensskaben har så […]

 • Højsangen: Sang nr. 2: Brudgommen kommer [Kap 2:8-17]
  Posted in: Artikel, Eskild Særkjær

  Sulamit genkender brudgommens røst og ser ham komme [kap. 2:8-9] ’Hør min elskedes røst’ [KJ], udbryder Sulamit. Selv på lang afstand genkender hun øjeblikkelig hans stemme og fyldes med glæde, og opfordrer sine tilhørere til også at høre hans røst. Ved dette forbillede opfordrer Herren os til at altid lytte til hans røst og være […]

 • Højsangen – Indledning
  Posted in: Artikel, Eskild Særkjær

  Højsangen: Brudens åndelige rejse gennem livet med sin brudgom .. et forbillede på Kristus og hans brud Det er kong Salomon, Davids søn, som er forfatter til Højsangen, som ordret betyder ’sangernes sang’ eller ’den ypperste sang’, v. 1. Højsangen er ikke er en almindelig kærlighedsdigt eller -sang, selvom det i første øjekast ser ud […]

 • Hvem er Livjatan?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Hvem er Livjatan, som nævnes i Jobs Bog 3:8 og 40:25 – er det bare en krokodille, som noterne siger Svar: Nej, selv om man ville skildre en krokodille med meget “stærke ord”, kunne det ikke blive noget, der ligner beskrivelsen af Livjatan i Job 40:25-41:26. Andre mener da også, at det drejer sig […]

 • Trøst med hånd og hjerte
  Posted in: Mp3 lydfil, Ole Andersen

  Menachem er et hebræisk navn men ifølge nogle af de gamle rabbinere er det også et navn på Messias. Hvorfor i alverden det? Fordi navnet betyder ”den der trøster” Jeremias sagde om Jerusalem: Hun græder om natten, tårer løber ned ad hendes kind; ingen trøster hende, ingen af hendes elskere; alle hendes venner viste sig […]

 • Guds ord er levende: Habakkuks bog
  Posted in: Andre, Mp3 lydfil

  ”Guds Ord er levende” er en bibelundervisnings serie, med tidligere forstander på Luthersk Missionsforenings Højskole, Hans Erik Nissen som producer. Det er en enestående mulighed for at komme godt ind i centrale dele af Bibelens budskab. Serien er produceret af og sendt første gang af Københavns Nærradio. Denne del er optage i 2010 og omhandler Habakkuks bog. Du […]

 • Fred i Mellemøsten? – Esajas’ bemærkelsesværdige profeti
  Posted in: Artikel, Ole Andersen

  Der er ikke meget i Mellemøsten i dag, der tyder på fred. Hverken internt i Syrien og Irak eller mellem Israel, palæstinenserne og de arabiske naboer. Den fredsproces, der begyndte mellem israelere og palæstinensere for over 20 år siden, ligger i ruiner. Borgerkrigen i Syrien, der gennem snart seks år har dræbt et uhyrligt stort […]

 • Det kristne håb
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Tro, håb og kærlighed er en treklang der går gennem hele skriften som en hellig tone. Ligesom Jesu ord er troens grundvold og Jesu offer kærlighedens kilde, sådan er Jesu snarlige og herlige komme i himlens skyer håbets mål. Må det bibelske håb blive mere levende hos Herrens menighed. Hent lydfilen her Det kristne håb […]

 • Israels rest
  Posted in: Mp3 lydfil, Samuel Roswall

  Mange kan havde svært ved at hvile tillidsfuld i at Gud opfylder sine løfter. På ny testamentes tid var man også optage af dette spørgsmål: Kan man regne med hvad Gud har sagt? Hos nogle af de fromme jøder, havde det her spørgsmål et bestem perspektiv, de spurgte nemlig: står Gud ved hvad han tidligere […]

 • Jødernes 40 år i ørkenen
  Posted in: Artikel, Eskild Særkjær

  Efter, at vi i forrige artikel har set, hvordan det var gået i Egypten i forbindelse med og efter, at israelitterne havde forladt det, skal vi nu tilbage til israelitterne, som på dette tidspunkt havde krydset Det Røde Hav, og står nu foran den 40-årige ørkenvandring, der er beskrevet i bibelen. Som vi skal se, […]

 • Hvordan var Jesu menneskesyn?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Jeg vil gerne vide, hvordan Jesu menneskesyn var? Jeg synes, det er nemt at finde stof omkring Luthers menneskesyn, men knap så let om Jesu. Kan man sætte de to menneskesyn op mod hinanden? Svar: Det er ikke muligt at tale om Jesu menneskesyn på samme måde som Luthers og andres. Jesus er Gud […]

 • Overgangen over Det Røde Hav
  Posted in: Artikel, Eskild Særkjær

  I forrige artikel har vi set på en del beviser, som entydigt viser, at Gud ikke førte israelitterne sydpå i Egypten, for at føre dem fra dette sted over Det Røde Hav (Suesbugten) til Sinaihalvøen, som traditionen siger. For, hvis dette var korrekt, så ville de jo alligevel ikke være undsluppet egypterne, for dette område […]

 • Hvilken syndflodsberetning er ældst?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Jeg har hørt, at beretningen om syndfloden findes i et Babylonisk skrift, som er meget ældre end Den bibelske beretning om Noas ark. Jeg bliver forvirret, når jeg hører sådan en påstand, der anser Bibelens beretninger som sagn der er hentet fra andre kulturer og tilpasset Bibelens Gudsbillede. Hvilket skrift er ældst – kan […]

 • Yodfat – det oversete sted med den dramatiske historie
  Posted in: Artikel, Ole Andersen

  Under en maj-klar blå himmel er dalene omkring Yodfat i Galilæa særdeles smukke. Grusvejen, der fører ind til højen, er øde og viser, at vi nu bevæger os uden for alfarvej til et sted, hvor turistbusserne sjældent kommer. For 1.950 år siden var her hverken stille eller øde. Et grusomt slag i krigen mellem de […]

 • Guds ord er levende: Galaterbrevet
  Posted in: Andre, Mp3 lydfil

  ”Guds Ord er levende” er en bibelundervisnings serie, med tidligere forstander på Luthersk Missionsforenings Højskole, Hans Erik Nissen som producer. Det er en enestående mulighed for at komme godt ind i centrale dele af Bibelens budskab. Serien er produceret af og sendt første gang af Københavns Nærradio. Denne del er optage i 2000 og omhandler Galaterbrevet. […]

 • Thessalonika og Berøa
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  I denne bibelundervisning skal vi se på hvordan evangeliet blev modtaget i to forskellige byer. Thessalonika og Berøa. Bibelteksten er fra apostlene gerninger 17:1-13. Her lærer vi en del, både om Paulus´måde at forkynde på, grund indstilling til forkyndelsen og om hvad evangeliet kan gør ved mennesker på godt og ondt. Hent mp3 filen her […]

 • Var der en kvinde ud over Eva?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Jeg har læst, at der i Edens Have var en kvinde ud over Eva og at hun blev sendt ud af haven, fordi hun ikke ville underordne sig Adam. Hun blev yderligere straffet med at hendes børn døde. Er det rigtigt? Hvor kommer den information fra, da det jo ikke er fra Bibelen? Svar: […]

 • Guds ord er levende: Jonas’ bog
  Posted in: Andre, Mp3 lydfil

  ”Guds Ord er levende” er en bibelundervisnings serie, med tidligere forstander på Luthersk Missionsforenings Højskole, Hans Erik Nissen som producer. Det er en enestående mulighed for at komme godt ind i centrale dele af Bibelens budskab. Serien er produceret af og sendt første gang af Københavns Nærradio. Denne del er optage i 1996 og omhandler […]

 • Ved Bethesda dam
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  I Johannesevangeliet 5:1-15 møder og helbreder Jesus en mand, ved Bethesda dam, der har været syge i 38 år. Jesus havde bare ét spørgsmål til ham: “Vil du være rask” Et spørgsmål som vi hverisær, sammen med den syge mand, må tage stilling til. Hent mp3 filen her Ved Bethesda dam Hør på siden her […]

 • Den betingede nåde
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv […]

 • Hvad Gud har gjort for os i Kristus
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  For ikke mange år siden var det vældig populært, i kristne kredse, at gå med et armbånd med fire bogstaver på: WWJD. What would Jesus do (hvad vil Jesus gøre) det er en fin ide. Jesus er vores læremester og forbillede i hvordan vi skal forholde os til andre mennesker og til Gud. Men hvad […]

 • Stemmer i mit liv
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Dette budskab handler om de forskellige stemmer der kan og vil påvirke mit liv. Min egen, verdens og Guds stemme. Særligt vil vi havde fokus på tidsåndens stemme. Når Gud taler er det ikke altid vi hører, derfor vil vi denne aften også komme ind på forskellen mellem at hører og at lytte. Hent mp3 […]

 • Hvad lavede Gud før skabelsen?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Hvad lavede kærlighedens Gud, før der overhovedet var nogen at elske? Hvad brugtes Gud sine følelser til? Hvis Gud fandtes før der overhovedet fandtes noget, er det svært at finde en fornuftig forklaring på, at der findes en gud. Dog beder jeg hver aften til en gud, som jeg tvivler stærkt på findes. Svar: […]

 • Guds ord er levende: Jakobs brev
  Posted in: Andre, Mp3 lydfil

  ”Guds Ord er levende” er en bibelundervisnings serie, med tidligere forstander på Luthersk Missionsforenings Højskole, Hans Erik Nissen som producer. Det er en enestående mulighed for at komme godt ind i centrale dele af Bibelens budskab. Serien er produceret af og sendt første gang af Københavns Nærradio. Denne del er optage i 1991 og omhandler Jakobs […]

 • Da Gud besøgte sit folk
  Posted in: Mp3 lydfil, Ole Andersen

  I denne undervisning skal vi for det første se på et af de helt fantastiske udtryk om Jesus vi møder i evangelierne. – »En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk.« (Luk 7:16) – Som det andet skal vi kigge lidt på hvad man kunne kalde to af de mest […]

 • Hvordan forstå den aronitiske velsignelse?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Hvad menes der med sætningen i den aronitiske velsignelse “- og Herren løfte sit åsyn på dig -” ? Sidder Han og stirrer ned i gulvet? Hvorfor er Han ikke tilstede med mig i rummet – lige netop nu, vor jeg har brug for Ham? Svar: Kære spørger. Det, der vækker din undren i […]

 • Guds ord er levende: Patriarken Abrahams liv
  Posted in: Andre, Mp3 lydfil

  ”Guds Ord er levende” er en bibelundervisnings serie, med tidligere forstander på Luthersk Missionsforenings Højskole, Hans Erik Nissen som producer. Det er en enestående mulighed for at komme godt ind i centrale dele af Bibelens budskab. Serien er produceret af og sendt første gang af Københavns Nærradio. Denne del er optage i 1992 og omhandler Patriarken […]

 • Beretningen om Sodoma og Gomorra
  Posted in: Artikel, Eskild Særkjær

  Vi er nu i vores gennemgang af beretningerne i Mosebøgerne kommet frem til beretningen om Sodoma og Gomorra. Den bibelske beretning om disse to byer kan kort beskrives således: Sodoma og Gomorra lå i et frugtbart område ved Det Døde Hav, men blev ødelagt af Gud pga. indbyggernes ondskab, ugudelighed og usædelighed. I 1. Mos., […]

 • Hvad er GTs apokryfe skrifter?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Jeg er stødt på henvisninger til gammeltestamentlige apokryfe skrifter som Siraks Bog, Enoks Bøger og så videre. Hvad er det for bøger? Hvor stammer de fra og skal vi tillægge dem nogen betydning? Svar: Vore autoriserede danske bibeloversættelser kan fås i udgaver, der omfatter “Det Gamle Testamentes apokryfe bøger”, blandt andre Siraks Bog, som du […]

 • På vort eget modersmål
  Posted in: Artikel, Egild Kildeholm Jensen

  Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? (Apg 2:8) Dette vers er en lille del af den tekst, der beskriver kirkens fødselsdag. Disciplene havde fulgt Jesus i 3.5 år, og havde, sammen med nogle få andre, været øjenvidner til hans korsfæstelse; og de havde set ham opstanden fra de døde […]

 • Kunne Jesus have været gift?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Hvorfor er det så forfærdelig en tanke, at Maria Magdelene og Jesus muligvis kunne have været gift? Det nye testamente hverken afviser eller bekræfter dette. Jeg har svært ved at forstå, hvordan denne tanke underminerer jesu guddommelighed. Han elskede jo dybt og inderligt. At han elskede en kvinde med alt, hvad dette indebære, kan da […]

 • Stærk i Herren
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Hvis man ser på det danske kirkeliv bemærker man et utal af kvindekonference og meget få mandekonferencer. Hvis man ser på folkekirken vil man opdage at den har flere kvindelige præster end mandlige. Hans Adolph Brorson skrev i 1735: Op, I kristne, ruster eder! Kristi lemmer, ud på vagt! Satan sig til strid bereder og […]

 • Faldgrubber og vækkelse i lyset af de sidste tider
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Dette er halvt et vidnesbyrd, halvt en bibelundervisning om de faldgrubber der er i emnet om ”de sidste tider” men også den vækkelse og velsignelse netop dette emne kan bringe ind over vores liv som kristne. Hent mp3 filen her Faldgrubber og vækkelse i lyset af de sidste tider Hør på siden her Nicki Andersen

 • Dommen over folkeslagene
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  I Matthæusevangeliet Kapitel 25 vers 32-46 taler Jesus om at når han kommer i sin herlighed for at tage sæde på sin herligheds trone, da skal alle folkeslagene samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Jesus taler altså om dommen ved hans genkomst. Men hvem er de […]

 • De 10 brudejomfruer
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Der er i én af Jesu lignelser ti jomfruer. De ventede alle på brudgommen, de havde alle en lampe, de blev alle døsige og faldt i søvn og de vågnede alle da råbet løb: ”Brudgommen kommer, gå ud og mød ham!”. Alligevel bliver 5 af dem omtalt af Jesus som kloge og de andre fem […]

 • Var evangelisterne journalister?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Hvad var de fire evangelister, Matthæus, Markus, Lukas, og Johannes egentlig? Hvilket tilhørsforhold havde de til Jesus og kristendommen? Var de bare datidens journalister, der kunne formulere sig godt? Svar: Nej, ingen af de fire evangelister var “journalister”. Matthæus var en af Jesu disciple. Han hed også Levi og var oprindelig tolder, det vil […]

 • Det store kolon
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Teksten Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra […]

 • Har engle et køn?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Jeg er stødt på en døbefont med udskårne engle. Englene har tydelige feminine træk, men andet steds har jeg læst at engle er kønsløse, altså med hverken maskuline eller feminine træk. Hvad er rigtigt? Svar: Det er et spørgsmål, der har været diskuteret gennem alle århundreder. Der argumenteres med forskellige forståelser af forskellige bibelsteder, […]

 • Jonas Bog – Indledning og opgør
  Posted in: Artikel, Nicki Andersen

  Jonas bog er en af de mest omdiskuterede bøger i det gamle testamente, sikkert fordi den rummer en af de mest kendte og elskede beretninger i hele bibelen; beretningen om Jonas og havdyret, kendt af unge og gamle, kirkegængere og kirkefremmede. Bogen har været under så massivt et angreb, at selv folk i kirken har […]

 • Profeten Haggaj og hans budskab
  Posted in: Artikel, Samuel Roswall

  En af Bibelens små bøger er skrevet af profeten Haggaj for 2500 år siden. Samuel Roswall giver en introduktion til Haggaj og hans bog. Vi ved ikke meget om Haggaj som person. Men vi ved, at han fik Herrens ord betroet. Det ord forkyndte han kort, klart og fyndigt. Og det bar frugt. Haggaj virkede […]

 • Hvilke jernvogne?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål I Dommerbogen 1:19 og Josvabogen 17:16 er der omtalt nogle “jernvogne”. Der står at Juda ikke kunne fordrive dem, der bor i slettelandet; “de havde nemlig jernvogne”. Jeg er en lettere krigsinteresseret ung fyr der blev lidt fanget af disse “jernvogne”. Mit spørgsmål er 2-delt: Hvilke vogne er der ment her? Jeg tror ikke […]

 • Jonas – en ulydig profet, en trofast Gud
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Her kan vi tilbringe 4 timer sammen med profeten Jonas. Jonas bog er en af bibelens mest kendte og elskede bøger. Bogen handler ved første øjekast om en ulydig profet, men det er kun en halv sandhed, for bogen handler først og fremmest om en trofast Gud, der fuld af kærlighed fastholder sit ulydig barn […]

 • Råbet fra dødsrigets dyb
  Posted in: Artikel, Preben Dahl

  Den første forudsætning for bønnens vidnesbyrd er ikke at Gud svarer, men at vi beder. Måske er det derfor at jeg mest i de mørke tider oplever de rigeste ting i mit bønsliv og finder anledning til at vidne om hvordan Gud både hører og svarer – præcis som Jonas beskriver. Teksten I min nød […]

 • Judasbrevet
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Judasbrevet er et alvorligt brev til en frafaldstid. Judas opfordrer til at kæmpe for troen der én gang for alle er overdraget de hellige. Han advarer mod falske lærere men viser også hvor værnet mod disse findes. Nemlig ved at blive bevaret i Guds kærlighed i Jesus Kristus, gennem bibel læsning, bøn i Helligånden, forventningen […]

 • Hvor lå Edens Have?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Biblen siger, at gennem Edens Have løber en flod, der deler sig i to, der hvor den forlader Haven. De to floder skulle være Eufrat og Tigris, så vidt jeg har forstået. Dvs. Edens Have skulle have befundet sig lige før starten af de to floder. Jeg har prøvet at kigge på et kort, […]

 • Skab fællesskab
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Vi skal i denne undervisning høre om det kristne menighedsarbejde ud fra Gal 6:1-10. Menigheden er en familie og der skal vi hver især ”Bære hinandens byrder, for således opfylder vi Kristi lov”. Menigheden er også et markarbejde og her gælder det bibelske princip: Hvad et menneske sår, skal det også høste. Vil vi høste […]

 • Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd (2016)
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Der står i skriften at Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd, (Åb 19:10) derfor vil vi i denne undervisning se på nogle af de fantastiske profetier i bibelen der alle bevidner at Jesus er den lovede messias. Jesus bruger den jødiske opdeling af det gamle testamente, – Moseloven, profeterne og salmerne – og siger at alle […]

 • Jonastegnet
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug tre dage og tre nætter. (Jon 2:1) Dette vers er et af de mest kendte og mest latterliggjorde vers i hele skriften. Det er der en god grund til det er nemlig efter Herrens eget ord det tegn verden får på […]

 • New Age
  Posted in: Mp3 lydfil, Poul Hoffmann

  I denne undervisning vil vi prøve at gribe om det noget flyvske begreb New Age. Hvad er New Age bevægelsen for en størrelse? Hvad der dens rødder og ophav? Hvad er dens handlingsplan og mål? Der er mange der går og er bange for at New Age vil overtage det hele men som vi vil […]

 • For jøde først
  Posted in: Mp3 lydfil, Samuel Roswall

  Når vi læser vor bibel er det ofte sådan at enkle ord kan komme til at stå i en vis spænding overfor andre ord. Denne spænding kan være med til at gøre os ydmyge og hjælpe os til ikke at blive kloge i egne tanker. Nogle af de ord der står i spænding overfor hinanden […]

 • Er astrologi forkert?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Jeg har til tider undret mig over, hvorfor det at “tolke stjerner”, altså astrologi, betegnes som overtro og forkert. Jeg ved ikke selv, hvor jeg står – en ting er jo, at jeg er opdraget til at “den slags” ikke er sandt, en anden ting er, hvad man fx ser hvad folk kan sige […]

 • 31. December: Godt Nytår
  Posted in: Andagter

  GODT NYTÅR Herren Jesu nåde være med alle (Åb 22:21)! Så er vi kommet til årets sidste dag og dermed også den sidste andagt i denne serie. I morgen begynder noget nyt, et nyt år. En ny nådetid fra Herren. Dagens læse tekst fra åbenbaringsbogen handler også om noget nyt: ’jeg så en ny himmel […]

 • 30. December: Guds løfte til David
  Posted in: Andagter

  GUDS LØFTE TIL DAVID Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de tusind år (Åb 20:6). Tusindårsriget kalder teologer den periode, dette vers omhandler. Jesu apostle kalder det […]

 • 29. December: Gud skal du tilbede
  Posted in: Andagter

  GUD SKAL DU TILBEDE Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: »Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede.« For Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd (Åb 19:10). Johannes får at vide af englen: ’Gud skal du tilbede’. […]

 • 28. December: Din sjæls begær
  Posted in: Andagter

  DIN SJÆLS BEGÆR Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, ingen skal kunne finde det mere (Åb 18:14). Den store skøge vi hørte om i går, dette samsurium af falsk religiøsitet og uhellige alliancer med den verdslige magt, har en anden forbundsfælle, den internationale […]

 • 27. December: Drag ud af hende
  Posted in: Andagter

  DRAG UD FRA HENDE Og en af de syv engle med de syv skåle kom og talte til mig og sagde: »Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande (Åb 17:1). Den store skøge har på panden skrevet et navn, en hemmelighed: »Det store Babylon, moder til […]

 • 26. December: Guds tugt
  Posted in: Andagter

  GUDS TUGT Og menneskene blev forbrændt af den voldsomme hede, og de spottede Guds navn, ham som har magten over disse plager; men omvende sig og give ham æren gjorde de ikke (Åb 16:9). I dagens vers læser vi, at Guds vrede rammer mennesker. Imens lyder det fra det himmelske alter: ”Ja, Herre, Gud, Almægtige, […]

 • 25. December: Guds vrede
  Posted in: Andagter

  GUDS VREDE Jeg så et andet stort, forunderligt tegn på himlen: Syv engle med de sidste syv plager, for med dem er Guds vrede fuldbyrdet (Åb 15:1). Det er vigtigt at forstå, at Åbenbaringsbogen handler om Guds vrede over en Gudsfjendsk verden, der er i oprør mod Ham. Det er Guds afgørende opgør med og […]

 • 24. December: Glædelig jul
  Posted in: Andagter

  GLÆDELIG JUL Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk (Åb 14:6). I aften og i morgen bliver Herren Jesu Kristi fødsel fejret i millioner af små hjem. Han syntes ellers […]

 • 23. December: Åndens sværd
  Posted in: Andagter

  ÅNDENS SVÆRD Og de tilbad dragen, fordi den havde givet dyret magten; de tilbad også dyret og sagde: »Hvem er dyrets ligemand? og hvem formår at kæmpe mod det?« (Åb 13:4). Dyret er antikrist. Djævelen havde forsøgt at give Jesus sin magt: »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og […]

 • 22. December: En fødsel
  Posted in: Andagter

  EN FØDSEL Og jeg hørte en høj røst i himlen sige: Nu er frelsen og magten og Riget vor Guds og herredømmet hans salvedes, for vore brødres anklager er styrtet, han som dag og nat anklagede dem for Gud (Åb 12:10). Jeg skriver denne andagt efter at være kommet hjem fra en lang nat på […]

 • 21. December: To vidner
  Posted in: Andagter

  TO VIDNER Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i tolv hundrede og tres dage, klædt i sæk (Åb 11:3). Hvem er disse to vidner, vi møder i Johannes Åbenbaring kapitel 11? Tit og ofte er de blevet symbolsk fortolket. Det er Ordet og Ånden, siger nogen, andre at det er Israel […]

 • Et pust af Paradis
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Det gustne overlæg kan kvæle selv det mest lovende pust af evig salighed. Teksten Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas’ bog, og han åbnede den og fandt det sted, […]

 • 20. December: Her er jeg
  Posted in: Andagter

  HER ER JEG “Da svarer Herren, når du kalder; på dit råb er hans svar: Her er jeg”, (Es. 58:9) Dette udsagn er et gennemgående tema i bibelen. Den almægtige Gud i himlen har aldrig lagt skjul på, at han ønsker alle menneskers frelse. Han har derfor lovet, at det vil ske for enhver, der […]

 • 19. December: Bibelens kernebudskab
  Posted in: Andagter

  BIBELENS KERNEBUDSKAB “Så siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis navn er ‘Hellig’: I højhed og hellighed bor jeg, hos den knuste, i ånden bøjede, for at kalde de bøjedes ånd og de knustes hjerte til live”, (Es. 57:15) Det er vor frelser og Gud, der siger dette, og giver dermed trøst til enhver, […]

 • 18. December: For vore øjne
  Posted in: Andagter

  FOR VORE ØJNE “Dette er Gud Herrens ord, han, som har samlet Israels fordrevne. Jeg vil føje flere til dem, der allerede er samlet”, (Es. 56:8) Denne tekst har jeg taget fra 92-oversættelsen, som gengiver grundteksten bedre end den tidligere. Som den røde tråd i GT såvel som hos Esajas tales der først om jødernes […]

 • 17. December: Gud er Gud
  Posted in: Andagter

  GUD ER GUD “Som himlen er højere end jorden, er mine veje højere end jeres og mine tanker højere end jeres”, (Es. 55:9) Vi vil ofte gerne forstå det, der sker omkring os, og alle har vel også til tider stillet nogle spørgsmål til Gud, som vi gerne vil have svar på. Som fx, når […]

 • 16. December: Guds børn
  Posted in: Andagter

  GUDS BØRN “Alle dine børn bliver oplært af Herren, og stor bliver børnenes fred”, (Es. 54:13) I forbindelse profetien i Es. 53 om Jesu lidelse og død for vore synder, såvel som hans opstandelse, nævner teksten også, at ‘når hans sjæl havde fuldbragt et skyldoffer, skulle han se afkom..’, v. 10. Dette afkom er alle […]

 • 15. December: Forudsagt og bevidnet
  Posted in: Andagter

  FORUDSAGT OG BEVIDNET “Han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld, os til fred kom straf over ham, vi fik lægedom ved hans sår”, (Es. 53:5) Hele kapitlet handler om Jesus, og er dermed den længste og mest fyldige profeti i GT om Jesu lidelse og død for vore synder, såvel som […]

 • 14. December: Ophøjelse
  Posted in: Andagter

  OPHØJELSE “Se, min tjener (Jesus) får fremgang, han stiger, løftes op og ophøjes såre”, (Es 52:13) Med disse ord begynder profetien om Jesu død for vore synder, som fuldt ud udfolder sig i det næste kapitel. Når Jesus her kaldes Guds tjener, så er det i den samme betydning, som når Markus citerer ham for […]

 • 13. December: Laodikea menigheden
  Posted in: Andagter

  LAODIKEA MENIGHEDEN Og skriv til menighedens engel i Laodikea: »Så siger han, som er Amen, det troværdige og sanddru vidne, Guds skaberværks ophav (Åb 3:14). Laodikea menigheden er den sidste menighed før Herrens genkomst og resten af Åbenbaringsbogen. I modsætning til Efesos, vi hørte om i går, har Jesus intet godt at sige om denne […]

 • 12. December: Efesos menigheden
  Posted in: Andagter

  EFESOS MENIGHEDEN Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed (Åb 2:4). Efesos er den første af de syv menigheder, der får en hilsen fra Jesus. Han har meget godt at sige om denne menighed. Han roser den for, at den ikke døjer ondskaben i al dens væsen, og at […]

 • 11. December: Saligprisning
  Posted in: Andagter

  SALIGPRISNING Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær (Åb 1:3). Mange i kirken har det svært med Åbenbaringsbogen, og det kan der være mange grunde til. Den er yderst jødisk i sit sprogbrug. Den er gennem […]

 • 10. December: Kaldede, elskede og bevarede
  Posted in: Andagter

  KALDEDE, ELSKEDE OG BEVAREDE Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Til de kaldede, som er elsket af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus (Jud 1:1). Judas skriver til de kristne, og i hans indledning gør han opmærksom på tre forhold, der gælder os kristne. For det første: Vi er kaldet. Gud har […]

 • 9. December: Frem for alt
  Posted in: Andagter

  FREM FOR ALT Jeg har ingen større glæde end at høre, at mine børn lever i sandheden (3Joh 1:4). I dette brev skriver den ældste (Johannes) til Gajus, og vi ser i brevet, hvilket hjerte en kristen leder må besidde. Gajus er en af Johannes’ børn, det vil sige, at han er kommet til tro […]

 • 8. December: Hør Herrens Ord!
  Posted in: Andagter

  HØR HERRENS ORD!  Menneske, du skal profetere imod Israels profeter, som selv profeterer, og sige til dem, der profeterer ud af eget hjerte: Hør Herrens ord (Ez 13:2)! Ezekiel skal profetere mod Israels falske profeter. Her er det værd at lægge mærke til, at der syntes at være to typer falske profeter. For det første: […]

 • 7. December: Ved korsets fod
  Posted in: Andagter

  VED KORSETS FOD Du er en Gud, der skjuler dig, Israels Gud er frelser (Es 45:15). I dagens kapitel fra Esajas hører vi om to tilsyneladende modsætninger hos Gud. Han er den, der skjuler sig, og den, der åbenbarer sig. For det første er Israels Gud den skjulte Gud. Han skjuler sig i vrede over […]

 • 6. December: Vækkelsen kommer
  Posted in: Andagter

  VÆKKELSEN KOMMER Vær ikke forfærdede og rædselsslagne! Har jeg ikke fortalt og forkyndt dig det for længst? I er mine vidner: Er der nogen anden Gud end mig? Er der nogen klippe, jeg ikke kender? (Es 44:8) Gud taler i dagens vers og kapitel fra Esajasbogen til Israel. Han giver det løfter og proklamerer fremtidig […]

 • 5. December: Se, Hvilken Kærlighed
  Posted in: Andagter

  SE, HVILKEN KÆRLIGHED Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham (1Joh 3:1). Se, hvilken kærlighed Faderen har vist os, uretfærdige og uværdige mennesker. Hvor, siger du måske? Jeg kan ikke se Guds kærlighed i mit […]

 • 4. December: Det er Ham
  Posted in: Andagter

  DET ER HAM Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene (Es 42:1). Profetierne i Esajas kapitel 42 får sin første opfyldelse i perserkongen Kyros, men her som så mange andre steder i Skriften er […]

 • 3. December: Trofast og retfærdig
  Posted in: Andagter

  TROFAST OG RETFÆRDIG Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed (1Joh 1:9). Dagens vers er ét af de vers, jeg ofte vender tilbage til, der bestandigt er at finde i mit bønsliv, og som jeg taknemligt klynger mig til. Og […]

 • 2. December: Den hele bibel
  Posted in: Andagter

  DEN HELE BIBEL I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter, og vor Herre og frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle (2Pet 3:2). Peter minder os i dagens vers om, at vi skal huske på Guds ord – hele Guds ord. Både det gamle testamente, ”som tidligere […]

 • 1. December: Herre hjælp os
  Posted in: Andagter

  HERRE HJÆLP OS Da de forlod den lige vej, fór de vild og slog ind på samme vej som Bileam, Bosors søn, der kastede sin kærlighed på uretmæssig vinding (2Pet 2:15). 2 Petersbrev kapitel 2 taler om ”falske profeter og lærere med ødelæggende vranglærdomme” (2Pet 2:1). Vranglære er noget ganske alvorligt, det ødelægger nemlig Guds […]

 • 30. November: Guds dyrebare løfter
  Posted in: Andagter

  GUDS DYREBARE LØFTER Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre (2Pet 1:2) Nåde er vel noget, man har fundet, eller ikke har fundet? Fred er vel noget, man har, eller ikke har? Åbenbart ikke ifølge Simon Peter? Han ønsker, at ’nåde og fred må […]

 • 29. November: Blomstre som en rosengård
  Posted in: Andagter

  BLOMSTRE SOM EN ROSENGÅRD Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre (Es 35:1). Esajas kapitel 35 handler om den fremtid, som Gud har lovet Israels land og folk i Messias tiden. Da skal landet ”blomstre som rosen, juble med stor fryd”. Da skal blindes øjne åbnes og døves ører […]

 • 28. November: Peters bede og handlingsplan
  Posted in: Andagter

  PETERS BEDE OG HANDLINGSPLAN Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede; (1Pet 4:7) Bibelen kalder tiden mellem Jesu første og andet komme for de sidste tider, og apostlen Peter nævner her, at ’alle tings ende er nær’. Hvordan skal vi forholde os til det? Peter siger, vi […]

 • 27. November: Retfærdighedens sejrskrans
  Posted in: Andagter

  RETFÆRDIGHEDENS SEJRSKRANS På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. Oliebjerget skal spaltes i to dele fra øst til vest, så der dannes en meget stor dal. Den ene halvdel af bjerget skal rykke mod nord, den anden mod syd (Zak 14:4). Sidste gang apostlene så Jesus, var de samlet […]

 • 26. November: Den levende sten
  Posted in: Andagter

  DEN LEVENDE STEN Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud (1Pet 2:4). Når livet viser sit grimme ansigt, når stormen rejser sig mod dig, når fjenderne skråler, når sygdom har fået sit grimme tag i dig, når din synd afholder dig fra fælleskab med […]

 • 25. November: Løfterne kan ikke svige
  Posted in: Andagter

  LØFTERNE KAN IKKE SVIGE  men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte (Zak […]

 • 24. November: Bøn og helbredelse
  Posted in: Andagter

  BØN OG HELBREDELSE Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er. (Jak 5:16) Dette vers sår i forlængelse af ”de ældste sygesalving” Jeg kender personlig en der er blevet helbredt fra en dødelig sygdom på denne måde, ved […]

 • 23. November: Ydmyghed og ophøjelse
  Posted in: Andagter

  YDMYGHED OG OPHØJELSE Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer (Jak 4:10). Ydmyghed er en dyd, der stort set er forsvundet fra den vestlige verden i dag. Nu handler det mere om at ophøje sig selv, tale sig selv op og vise sig frem. Som kristne tilbeder vi den højt ophøjede Gud, der […]

 • 22. November: Bogstavelig opfyldelse
  Posted in: Andagter

  BOGSTAVELIG OPFYLDELSE Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl (Zak 9:9). Dagens vers gik i opfyldelse palmesøndag, da Jesus red ind i Jerusalem på æslet, under folkeskarernes råb: ”Hosianna! Velsignet være han, som […]

 • 21. November: Vintræet og grenene
  Posted in: Andagter

  VINTRÆET OG GRENENE For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt (Jak 2:26). Mange kristne har et anstrengt forhold til det der med gerninger. Vi ved jo, vi er frelst af nåde og tro, derfor må vi jo passe på ikke at blive bundet af loven. Gerninger og loven […]

 • 20. November: Livets vand
  Posted in: Andagter

  LIVETS VAND I skal øse vand med glæde af frelsens kilder (Es 12:3). På Jesu tid blev der hver dag under løvhyttefesten båret en krukke med vand op fra Siloadammen til templet. Krukken blev stillet på afsatsen foran alteret ved siden af to fade af sølv. Det ene fad indeholdt drikofferet med vin, og det […]

 • 19. November: Glædelig (For)jul
  Posted in: Andagter

  GLÆDELIG (FOR)JUL For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9:6). Dagens vers er kendt og elsket og ofte brugt særlig ved juletid, men hvad får vi egentlig at vide om barnet […]

 • 18. November: Der er liv i et blik
  Posted in: Andagter

  DER ER LIV I ET BLIK Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet (Heb 12:3). Hvor er det let at miste modet i denne syndens og dødens verden. Modløsheden kan helt lamme os i vores tjeneste og i […]

 • 17. November: Ved Ordet og Ånden
  Posted in: Andagter

  VED ORDET OG ÅNDEN Da sagde han: Dette er Herrens ord til Zerubbabel: Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre! (Zak 4:6) Herrens ord til Zerubbabel: Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre! Sådan er det. Den såkaldte kirke har prøvet, […]

 • 16. November: Lysende rene linnedklæder
  Posted in: Andagter

  LYSENDE RENE LINNEDKLÆDER Josva stod foran englen med snavsede klæder på (Zak 3:3). Der findes to sæt klæder, det er et tema, der som en rød tråd går gennem hele bibelen. Disse to sæt klæder er henholdsvis menneskets retfærdighed og Guds retfærdighed. Allerede umiddelbart efter syndefaldet står der om vores første forældre Adam og Eva: […]

 • 15. November: En ny, levende vej
  Posted in: Andagter

  EN NY, LEVENDE VEJ Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme (Heb 10:19-20) Vi har i dette afsnit af hebræerbrevet den tredje alvorlige advarsel her i brevet imod […]

 • 14. November: Herrens engel
  Posted in: Andagter

  HERRENS ENGEL Råb også: Dette siger Hærskarers Herre: På ny skal alt godt strømme i mine byer, på ny trøster Herren Zion, på ny udvælger han Jerusalem. (Zak 1:17) Afsnittet kapitel 1:7 til 6:18 hos profeten Zakarias indeholder en række på 8 natlige visioner angående Israels fremtid, som afsluttes med en symbolsk kroning af ypperstepræsten […]

 • 13. November: Det alvorlige er
  Posted in: Andagter

  DET ALVORLIGE ER Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte; jeg fylder dette hus med herlighed, siger Hærskarers Herre. (Hag 2:7) Haggai var profet for de judæere, som var kommet tilbage til israel efter eksilet i Babylon. Det, som skete i året 538 f. Kr. efter perserkongen Kyros […]

 • 12. November: Frygt ikke, Zion
  Posted in: Andagter

  FRYGT IKKE, ZION På den dag skal det siges til Jerusalem: »Frygt ikke, Zion, lad ikke hænderne synke! (Sef 3:16) Sefanias bog kan opdeles i tre afsnit: 1. en advarsel om dommens dag, som nærmer sig(1:2 – 1:14) 2. et kald til omvendelse (2:1 – 3:8) 3. et løfte om fremtidig velsignelse 3:8 ff.) Mange […]

 • 11. November: På Melkizedeks vis
  Posted in: Andagter

  PÅ MELKIZEDEKS VIS er han blevet det i kraft af en ed fra Gud, der sagde til ham: Herren har svoret og angrer det ikke: Du er præst for evigt, (Heb 7:21) Her i kapitlet præsenteres vi for den mystiske skikkelse Melkizedek. Navnet Melkizedek betyder retfærdighedens konge. Han er Salems konge og salem betyder fred. […]

 • 10. November: Hærskarers Herre er hans navn
  Posted in: Andagter

  HÆRSKARERS HERRE ER HANS NAVN Han, der udfrier dem, er stærk, Hærskarers Herre er hans navn. Han fører selv deres sag; han skaffer jorden ro og får Babylons indbyggere til at skælve. (Jer 50:34) Kapitlerne i Jer 49 og 50 er en samling profetord om hedningefolkene omkring Israel. Ord, som fælder dom over alle hedningefolkene. […]

 • 9. November: Vor sande ypperstepræst
  Posted in: Andagter

  VOR SANDE YPPERSTEPRÆST Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, (Heb 5:8) Jesus er vores sande ypperstepræst. I starten af Hebr. 5 anføres det, at Jesus er større end ypperstepræsten som vi hører om i gamle testamente. I 4:1-4 hører vi om, hvad det vil sige at være en ypperstepræst: […]

 • 8. November: Se, Glædesbuddet
  Posted in: Andagter

  SE, GLÆDESBUDDET “Se, glædesbuddet, som kundgør fred, skrider frem over bjergene”. (Nah 2:1) I gamle dage var det almindeligt, at der blev sendt et bud med gode eller dårlige nyheder. Når der derfor kom ‘en løber’, som de blev kaldt, stimlede folk sammen for at høre budskabet. Det er dette billede, Nahum bruger for at […]

 • 7. November: Et værn for os
  Posted in: Andagter

  ET VÆRN FOR OS “Herren er god, et værn på trængselens dag; han kender dem, som stoler på ham”. (Nah 1:7) Kapitlet handler om, at Gud er vred på dem, som gør det onde, og går derefter over til at tale om den trængsel, som kommer. Så vidt jeg kan se, er denne trængsel identisk […]

 • 6. November: Han fører min sag
  Posted in: Andagter

  HAN FØRER MIN SAG “Jeg vil spejde efter Herren, jeg bier på min frelses Gud; min Gud vil høre mig”. (Mika 7:7) Af sammenhængen er det tydeligt, at Mika har været ude i en krise, og var faldet. Han siger, at han har syndet, men fortæller ellers ikke nærmere om sin situation, men det er […]

 • 5. November: Et ret hjerteforhold
  Posted in: Andagter

  ET RET HJERTEFORHOLD “Har Herren behag i tusinder af væddere, titusinder af oliestrømme?” (Mika 6:7) Der er mange, der tror, at den gamle pagts troende blev frelst ved at overholde loven, men det er forkert. Gud har nemlig givet dem loven, for at de alle kunne se, at ingen kan stå rene og retfærdige ind […]

 • 4. November: Fredsfyrsten
  Posted in: Andagter

  FREDSFYRSTEN “Betlehem..: Af dig skal der udgå mig én til at være hersker i Israel. Hans udspring er fra fordum, fra evigheds dage”. (Mika 5:1) Her har vi en af de mange kendte profetier om Jesus i GT. Han skal være Israels hersker og konge, og selvom han skal fødes som et menneske i Betlehem, […]

 • 3. November: Den fremtid, der venter
  Posted in: Andagter

  DEN FREMTID, DER VENTER “På hin dag, lyder det fra Herren, samler jeg det, der halter..”. (Mika 4:6) I det forrige kapitel talte Gud om dom over folket, som også kom, fordi han havde sagt det. Israels folk blev spredt over hele verden, og tilsyneladende så alt håbløst ud. Og det gør det sådan set […]

 • 2. November: Gud er kærlighed, ikke?
  Posted in: Andagter

  GUD ER KÆRLIGHED, IKKE? “Er Herren ej i vor midte? Over os kommer intet ondt”. (Mika 3:11) Gud har vist Mika, at folkets gerninger er onde, men landets præster og profeter, som skulle advare dem mod at fare vild, gør det ikke. Tværtimod siger de beroligende til folket: Gud er i vor midte; det er […]

 • 1. November: Hverdagens vigtigste kamp
  Posted in: Andagter

  HVERDAGENS VIGTIGSTE KAMP Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen (2Tim 4:7) Da jeg var ung, havde jeg en plakat, hvor der med store bogstaver stod: Grib det evige liv (1Tim 6:12). Den hang på ydersiden af døren til mit kollegieværelse, for at minde om at hver dag er en kamp […]

 • 31. Oktober: Forret og hovedret
  Posted in: Andagter

  FORRET OG HOVEDRET Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb (Jer 29:11) Der var en gammel dame, der lå for døden, som havde det sidste ønske, at der blev lagt en kniv og gaffel i kisten, […]

 • 30. Oktober: Nådens kraft
  Posted in: Andagter

  NÅDENS KRAFT Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! (2Tim 2:1) Det var magtpåliggende for Paulus, at Timotheus var en trofast formidler af evangeliet. Men han forudså, at den unge mand ville møde store problemer og voldsom modstand, som han nævner i begyndelsen af kapitel 3. Timotheus må være indstillet på […]

 • 29. Oktober: Guds længsel efter at frelse
  Posted in: Andagter

  GUDS LÆNGSEL EFTER AT FRELSE Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden (2Tim 1:9) I de andre bibeltekster til i dag møder vi ordet om, at Gud […]

 • 28. Oktober: Troens skatkammer
  Posted in: Andagter

  TROENS SKATKAMMER I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig; fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig (Jon 2:3) Jonas’ bøn er stykket sammen af flere ord fra Salmernes Bog. Dette vidner ikke alene om den fortrolighed, som han havde til de gamle salmer, men også om den […]

 • 27. Oktober: Fornuften eller Guds ord
  Posted in: Andagter

  FORNUFTEN ELLER GUDS ORD Men Jonas ville flygte til Tarshish, bort fra Herren (Jon 1:3) Jonas fik en anderledes opgave end de andre profeter, og han handlede anderledes end dem. Hvor de skulle advare Guds folk, skulle han advare hedningerne. Hvor de lod sig sende, flygtede han. Men han havde en god begrundelse for ikke […]

 • 26. Oktober: Kan Gud overtale mig?
  Posted in: Andagter

  KAN GUD OVERTALE MIG? Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke, du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter, alle spotter mig (Jer 20:7) I slutningen af vort kapitel forbander Jeremias den dag, han blev født. Det er udtryk for den dybeste fortvivlelse. Jeremias’ fortvivlelse var, at […]

 • Hvorfor er budskabet så uklart?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Det undrer mig at Gud og dem, der har forkyndt hans ord, ikke har været i stand til at udtrykke sig klarere i biblens skrevne ord. Fortolkningerne af de ord er så mangfoldige, at det i mange tilfælde kun bringer ufred, krig og ødelæggelse med sig. Bare kig rundt omkring i verden. Den enbårne […]

 • Udvikling eller skabelse – del 2
  Posted in: Artikel, Eskild Særkjær

  Har bibelen ret – eller, er årsagen til livet, og livets mangfoldighed, en tilfældighed? Ifølge bibelen har Gud skabt alt liv på jorden, og med det alle de livsbetingelser, som er nødvendige for opretholdelse af dette liv. Dette tror vi, fordi han har givet os af sin Ånd, som vidner om dette. Hebræerbrevets forfatter skriver: ’I […]

 • 25. Oktober: Tilsynsmand?
  Posted in: Andagter

  TILSYNSMAND? Hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han tragter efter. (1Tim 3:1) Mon ikke de fleste af os godt ved, at det er vigtigt med gode og dygtige ledere? Det er i hvert fald ofte noget, der kan høres talt om ved f.eks ansættelse af nye præster. Vi lægger ofte […]

 • 24. Oktober: Et roligt og stille liv
  Posted in: Andagter

  ET ROLIGT OG STILLE LIV bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed. (1Tim 2:2) I en gammel julekalender lyder en strofe fra en sang: ”Jeg vil ha’ gang i den – sang i den – mere ramasjang og tju […]

 • 23. Oktober: Lev sundt
  Posted in: Andagter

  LEV SUNDT Da jeg rejste til Makedonien, bad jeg dig blive i Efesos, for at du skulle påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglære (1Tim 1:3) Jeg møder ofte kristne, som opgivende løfter skuldrene, når der bliver spurgt ind til, om noget er i uoverensstemmelse med skriften. Indrømmet, det er ikke altid enkelt. […]

 • 22. Oktober: Udholdenhed
  Posted in: Andagter

  UDHOLDENHED Herren lede jeres hjerte til Guds kærlighed og til Kristi udholdenhed! (2Thess 3:5) At leve som kristen, er ikke altid enkelt. Det går ikke altid som smurt. Måske kender du det. Du møde mennesker, som er uelskværdige. Mennesker, der sårer dig, svigter dig, lyver om dig o.s.v. Kan også være, du møder mennesker, som […]

 • 21. Oktober: Stol på Jesus
  Posted in: Andagter

  STOL PÅ JESUS lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. (2Thess 2:2) Jeg havde en drøm i nat. Jeg drømte, at verdens undergang tog sin begyndelse, og at […]

 • 20. Oktober: Til Guds ære
  Posted in: Andagter

  TIL GUDS ÆRE at vor Herre Jesu navn må blive herliggjort i jer, og I i ham, ved vor Guds og Herren Jesu Kristi nåde. (2Thess 1:12) Dette ord, kan vi meget let få vendt på hovedet. Vi tænker tit og ofte på vores egen ære, og kan være frygtelig bange for, at nogen tager […]

 • 19. Oktober: Til tiden
  Posted in: Andagter

  TIL TIDEN Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. (1Thess 5:1) Det har været forskelligt op gennem tiden, hvor meget kristne har været optaget af tid og timer, forstået på den måde, at der har været spekuleret i, hvor nært forestående Jesu genkomst er. Det var unødvendigt, […]

 • 18. Oktober: Velkommen hjem
  Posted in: Andagter

  VELKOMMEN HJEM Hvis du vender om, Israel, siger Herren, skal du vende om til mig. Hvis du fjerner dine ækle guder fra mig, skal du ikke være hjemløs (Jer 4:1). Det første, du må lægge mærke til, er dette ’hvis’. Her er ingen tvang, og her er ingen ’uimodståelig nåde’ eller andre teologiske krumspring. Her […]

 • 17. Oktober: Hovedrengøring
  Posted in: Andagter

  HOVEDRENGØRING Om du så vasker dig med sæbe og ødsler med lud, er du i mine øjne plettet af synd, siger Gud Herren (Jer 2:22). Israel havde forladt den levende Gud og havde vendt sig til tomme guder (Jer 2:5). Alle de, der skulle have været de åndelige ledere, var blevet forgangsmænd i dette frafald. […]

 • 16. Oktober: Menneskeord og Guds ord
  Posted in: Andagter

  MENNESKEORD OG GUDS ORD Derfor takker vi også Gud uophørligt. For da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det, det i sandhed er, Guds ord, og det virker i jer, som tror (1Thess 2:13). Hvilken prædikestol sidder du under? I dagens læsestykke fra […]

 • Løvhyttefesten
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Desværre ved mange kristne ikke ret meget om løvhytte festen, det er en skam for her er rigtig meget guld at hente for troen. I denne undervisning tager vi udgangspunkt i 3Mosebog kapitel 23s beskrivelse af løvhyttefesten. Vi skal bla. Se hvordan Israel ofrede for hele verden, hvordan løvhyttefesten taler om at Gud dvæler hos […]

 • 15. Oktober: Glade i Helligånden
  Posted in: Andagter

  GLADE I HELLIGÅNDEN I efterlignede os, og Herren, og I tog under stor trængsel imod ordet, glade i Helligånden (1Thess 1:6). Nogle kristne har en tendens til at bære rundt på alvorlige og sorgrige ansigter. Det er svært at se på dem, at kristendommen skulle indeholde nogen form for glæde, tværtimod ser det mere ud […]

 • 14. Oktober: Læs den på eget ansvar
  Posted in: Andagter

  LÆS DEN PÅ EGET ANSVAR og bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for (Kol 4:3). Paulus’ ønske er, at Kristus-hemmeligheden må blive kendt. Det er en farlig hemmelighed, og den er mange, som Paulus, kommet i fængsel […]

 • Helligånden taler gennem nulevende mennesker
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Helligånden taler gennem nulevende mennesker. Det gør han bl.a. gennem mennesker, han har skænket nådegaver som: Profet, hyrde, lærer, evangelist, sjælesørger og/eller tungetaler. I denne undervisning vil vi have særlig fokus på menighedens ansvar for at bedømme en profetisk tale, om den stammer fra Gud eller ej. Hent mp3 filen her Helligånden taler gennem nulevende […]

 • 13. Oktober: I skal huske på
  Posted in: Andagter

  I SKAL HUSKE PÅ Haman sagde da til kong Ahasverus: »Der findes et folk, der lever spredt og isoleret blandt folkene i alle provinserne i dit kongerige. Deres love er forskellige fra alle andre folks, og kongens love følger de ikke; det skulle kongen ikke tillade dem (Est 3:8). Haman var hverken den første eller […]

 • 12. Oktober: Gaven til Gud
  Posted in: Andagter

  GAVEN TIL GUD Tag ord med jer, og vend om til Herren; sig til ham: »Du, som tilgiver al skyld, tag imod vore gaver; vi vil betale med læbernes frugt (Hos 14:3) I dagens vers taler profeten Hoseas om at bringe Gud gaver. Hele den gammeltestamentelige offertjeneste var blandt andet også et udtryk for at […]

 • 11. Oktober: Gud har gjort dig duelig
  Posted in: Andagter

  GUD HAR GJORT DIG DUELIG Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset (Kol 1:12) Halleluja! Så bliver det ikke meget klarere. Det er uomtvisteligt et af de vers jeg finder størst trøst i når jeg rammes af tvivl om hvorvidt jeg er […]

 • 10. Oktober: Bekymringer
  Posted in: Andagter

  BEKYMRINGER Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. (Fil 4:6) Det er noget af det allermest naturlige og normale for os mennesker, at vi bekymrer os. Det ligger så indgroet i os at vi bekymrer os om alverdens ting. Har vi […]

 • 9. Oktober: Himmellegemet
  Posted in: Andagter

  HIMMELLEGEMET Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. (Fil 3:21) Glæder du dig til Himmelen? Sådan helt oprigtigt. Har du himmellængsel? Glæder du dig til du en dag kan få lov til at komme hjem til Gud på Den […]

 • 8. Oktober: I tillid til Herren
  Posted in: Andagter

  I TILLID TIL HERREN Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme. (Fil 2:24) Når jeg skal ud på en rejse, længere eller kortere, så skal jeg købe en billet. Det er ikke nogen nyhed, og burde ikke komme som en overraskelse for nogen. Jeg går på rejseplanen, […]

 • 7. Oktober: Jesu Kristi sind
  Posted in: Andagter

  JESU KRISTI SIND I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, (Fil 2:5) Jesus siger i forbindelse med påskemåltidet til sine disciple: ”Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden.” Det ligger i virkeligheden meget tæt op af det Paulus er inde på her. Elsk hinanden! Vis kærlighed […]

 • 6. Oktober: Lev det gode liv
  Posted in: Andagter

  LEV DET GODE LIV Jeg skrev mine mange love, men han regnede dem ikke for noget (Hos 8:12) Hoseas bog er på mange måder en lang omvendelsestale til Nordriget. Gud har handlet godt mod dem. Han har befriet dem, og de er hans folk, men de vender sig mod ham alligevel, og gør hvad han […]

 • 5. Oktober: Nåde være med jer
  Posted in: Andagter

  NÅDE VÆRE MED JER Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus! (Fil 1:2) Må nåden og freden fra faderen og sønnen være med jer. Hvad er nåde? Nåde har vi ikke fortjent os til, for så ville den ikke være nåde. Vi er blevet den skænket. Har du […]

 • 4. Oktober: Paulus afskedshilsen
  Posted in: Andagter

  PAULUS AFSKEDSHILSEN “Fred være med brødrene, og kærlighed og tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus!” (Ef 6:23) Paulus har skrevet et mellemlangt brev til menigheden i Efesos. Han har skrevet om udvælgelse, tro, nåde og nådegaver. Han har skrevet om den kristne husorden, og hvordan Jesu disciple skal opføre sig i hverdagen. Og […]

 • 3. Oktober: Amnesti og fuld tilgivelse
  Posted in: Andagter

  AMNESTI OG FULD TILGIVELSE “Jeg vender tilbage til mit sted, indtil de gør bod og søger mit ansigt. I deres nød vil de opsøge mig.” (Hos 4:15) Hoseas profeterer om hvordan folket forgår i deres synd. Han fortæller om, hvordan Herren er blevet som en fortærende kræftsvulst for dem. Alt sammen, fordi de gik deres […]

 • 2. Oktober: Det er en synd at blive beruset
  Posted in: Andagter

  DET ER EN SYND AT BLIVE BERUSET “Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden.” (Ef 5:18) Jeg tilhørte på et tidspunkt et fantastisk menighedsfællesskab, som havde mange positive ting at byde ind med. Men der var også enkelte ting ved fællesskabskulturen, som var usunde. Én af […]

 • 30. September: Mens vi endnu var hans fjender
  Posted in: Andagter

  MENS VI ENDNU VAR HANS FJENDER “Herren sagde til mig: »Gå igen hen og elsk en kvinde, som er en anden mands elskerinde, og som begår ægteskabsbrud. Sådan elsker Herren israelitterne, skønt de vender sig til andre guder og elsker rosinkager.«” (Hos 3:1) Jeg har altid været glad for det her vers, for jeg hader […]

 • 29. September: Det begynder med Ham
  Posted in: Andagter

  DET BEGYNDER MED HAM “Derpå lod jeg ved floden Ahava udråbe en faste; vi skulle ydmyge os for vor Gud og bede ham om god rejse for os og vores børn og alle vores ejendele.” (Ezra 8:21) Det første af de 10 bud lyder sådan: “Du må ikke have andre guder end mig.” Det er […]

 • 28. September: Et pessimistisk menneskesyn
  Posted in: Andagter

  ET PESSIMISTISK MENNESKESYN “…jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn.” (Ef 2:1b-2) Ind i mellem er det op ad bakke at stå fast […]

 • Talsmandens gerning
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  I denne forkyndelse skal vi se på Talsmandens gerning udfra Johannes evangeliet 16:5-15. Ånden vil 3 ting overfor verden 1) overbevise om synd 2) overbevise om retfærdighed og 3) overbevise om dom. Man han vil også 3 ting overfor menigheden 1) vejlede os i hele sandheden 2) tale om det der kommer og 3) herliggøre Jesus. […]

 • 27. September: Købt fri
  Posted in: Andagter

  KØBT FRI ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde” (Ef 1:7) Prøv at se en slave foran dig. Han er total i sin herres vold. Og han kan ikke selv ændre på det. Men nu kommer der èn, som køber ham fri, som forløser ham. Fra […]

 • 26. September: Kong Kyros, Guds redskab
  Posted in: Andagter

  KONG KYROS, GUDS REDSKAB ”I perserkongen Kyros´ første regeringsår vakte Herren perserkongen Kyros´ ånd, for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes.” (Ezra 1:1) Umiddelbart virker det, som lige ud af landevejen. Guds vakte Kyros´ ånd. Han handler med Kyros, så han udfører Guds vilje. Hvem er da denne perserkonge? I Esajas 44:28 kalder Gud […]

 • 25. September: Helligåndens frugtkurv
  Posted in: Andagter

  HELLIGÅNDENS FRUGTKURV ”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.” (Gal 5:22) Mon ikke du ofte har været på besøg, hvor der stod en skål frugt på bordet. Der var måske både æbler, appelsiner og pærer og vindruer. Og du kunne bare tage for dig af retterne. Sådan har […]

 • 24. September: Jesus + (Plus)
  Posted in: Andagter

  JESUS + (PLUS) ”For Kristus Jesus, gør dette hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro, virksom i kærlighed”. (Gal 5:6) Det er ved at gå rivende galt i galatermenigheden. Paulus havde forkyndt dem, at ved troen på Jesus blev de frelst. Men lige i hælene af Paulus var […]

 • 23. September: Vi, ikke bare de andre
  Posted in: Andagter

  VI, IKKE BARE DE ANDRE ”Vi har syndet, vi har handlet slet og ugudeligt, vi har gjort oprør og er veget fra dine befalinger og bud”. (Dan 9:5) Det er profeten Daniel, der beder ovenstående bøn. Går vi i forbøn for vores folk på samme måde? Eller beder vi: Herre, tag dig af det danske […]

 • 22. September: Om at tage Jesus på
  Posted in: Andagter

  OM AT TAGE JESUS PÅ ”Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus.” (Gal 3:27) I mine unge år var jeg fodermester. Hvis jeg skulle ind til byen på en almindelig arbejdsdag, gik jeg op på mit værelse og tog min kedeldragt på. Den rene kedeldragt kom ”ovenpå” det beskidte tøj, […]

 • 21. September: Vær modig og stærk
  Posted in: Andagter

  VÆR MODIG OG STÆRK »Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme af assyrerkongen og hele den hær, han har med sig; for den, der er med os, er større end den, der er med ham! (2Krøn 32:7) Oplever du, at du er modig og stærk? Hvis du har det som […]

 • 20. September: Kastet for løverne
  Posted in: Andagter

  KASTET FOR LØVERNE Min Gud sendte sin engel; han lukkede løvernes gab, så de ikke kunne gøre mig noget; det var, fordi han fandt mig uskyldig. (Dan 6:23) Det med at blive kastet for løverne er gået ind i det danske billedsprog. Det er når en person skal forsvare sig alene eller når nogen udsættes […]

 • 19. September: Et andet evangelium
  Posted in: Andagter

  ET ANDET EVANGELIUM Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, (Gal 1:6) Man kan godt forstå lidt af den underen Paulus udtrykker, ikke at menigheden var begyndt at lytte til et andet budskab end det han havde forkyndt. […]

 • 18. September: Den store udrensning
  Posted in: Andagter

  DEN STORE UDRENSNING Præsterne gik indenfor i Herrens tempel for at rense det, og alt, hvad de fandt af urent i Herrens tempel, bragte de ud i forgården til Herrens tempel. Der tog levitterne imod det og bragte det udenfor i Kedrondalen (2Krøn 29:16) De danske fængsler er propfyldt af forbrydere. Forhåbentlig er det de […]

 • 17. September: Er nåde nok?
  Posted in: Andagter

  ER NÅDE NOK? men han svarede: »Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. (2Kor 12:9) Måske kender du udtrykket, at gå med livrem og sedler. Man vil være sikker på at holde bukserne oppe. […]

 • 16. September: Kan nogen sige det bedre?
  Posted in: Andagter

  KAN NOGEN SIGE DET BEDRE? Kongen sagde til Daniel: »Jeres Gud er i sandhed guders Gud, kongers Herre og den, der åbenbarer hemmeligheder, siden du har været i stand til at åbenbare denne hemmelighed.« (Dan 2:47) Det kan være de mest underlige ting man kan høre, når mennesker der ikke tror på Jesus udtaler sig […]

 • 15. September: Hel eller halvhjertet?
  Posted in: Andagter

  HEL ELLER HALVHJERTET? Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, men ikke helhjertet (2Krøn 25:2) Hvis man trænger til opmuntring, skal man bare læse i bibelen eller hvad? Der er mange der ikke ønsker at læse i bibelen fordi de syntes det er nedslående læsning. Jeg må indrømme at jeg godt kan følge […]

 • 14. September: En rigtig win-win-situation
  Posted in: Andagter

  EN RIGTIG WIN-WIN-SITUATION Den hjælp, som ligger i denne tjeneste, udfylder nemlig ikke kun de helliges mangler; den er også en rigdom ved at fremkalde manges taksigelse til Gud. (2Kor 9:12) Øv, nu taler Paulus igen om kollektindsamling og om vores gode vilje og tjeneste. Det er selvfølgelig et eller anden sted helt i orden, […]

 • Frimærket
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Dåben er Guds mærke på os. Vi skal i denne undervisning se på det faktum at bibelen kalder dåben for en omskærelse til Jesus Kristus. (Kol 2:11-12) Vi skal også se at bibelen taler om at Israel blev døbt til Moses da de gik igennem havet. (1Kor 10:1-2) Vi stiller spørgsmålet hvad betyder det for […]

 • 13. September: Hvordan bliver man modig?
  Posted in: Andagter

  HVORDAN BLIVER MAN MODIG? I det syvende år fik Jojada mod til at indgå en pagt med hundredførerne Azarja, Jerohams søn, Ismael, Johanans søn, Azarja, Obeds søn, Ma’aseja, Adajas søn, og Elishafat, Zikris søn. (2Krøn 23:1) Jojada er en troende præst i den onde dronning Ataljas regeringstid. Hun er eksponent for en forfærdelig afgudsdyrkelse, så […]

 • 12. September: Forfærdeligt eller forbilledligt?
  Posted in: Andagter

  FORFÆRDELIGT ELLER FORBILLEDLIGT? Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne ligesom Akabs hus; for de blev hans rådgivere efter hans fars død, til fordærv for ham selv. (2Krøn 22:4) Alle steder hvor Kong Akabs navn dukker op i Skriften er det synonymt med ondskab og ugudelighed. Akab og hans kone Jezabel bragte forfærdeligt […]

 • 10. September: Leg med ord eller dyb sandhed?
  Posted in: Andagter

  LEG MED ORD ELLER DYB SANDHED? I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. (2Kor 4:8) Dette vers er dyb sandhed! Paulus viser os rundt i virkeligheden, som den tager sig ud for et Guds barn. Og der er både genkendelse for os og trøst. Genkendelse fordi Gud […]

 • 9. September: Hvem tror du egentlig du er?
  Posted in: Andagter

  HVEM TROR DU EGENTLIG DU ER? Du ved det jo! Du var født dengang, og du har levet længe! (Job 38:18) Ordene fra Gud til Job driver af sarkasme, umiddelbart forbitret med et drys Jantelov. Gud er i gang med at tale dunder til Job og forholde ham det absurde i, at han, Job, kloger […]

 • 8. September: En statsmandsbegravelse
  Posted in: Andagter

  EN STATSMANDSBEGRAVELSE Man begravede ham i den grav, han havde ladet grave til sig i Davidsbyen. Man lagde ham på et leje fyldt af balsamstoffer og alle slags krydrede salveblandinger og tændte et vældigt bål til ære for ham. (2Krøn 16:14) Kong Asa fik en statsmandsbegravelse med fuldt honnør efter datidens forhold. Det må være […]

 • 7. September: Gode muligheder… og modstandere
  Posted in: Andagter

  GODE MULIGHEDER… OG MODSTANDERE For her er der åbne døre og rige muligheder for mig, og der er mange modstandere. (1kor 16:9) ”Der er rige muligheder for at dele evangeliet her – så jeg bliver lige hængende lidt.” Så langt giver det mening, men efter tilføjelsen ”og der er mange modstandere” ryger meningen på gulvet.. […]

 • 6. September: Håb og trøst
  Posted in: Andagter

  HÅB OG TRØST Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles (1Kor 15:51). Vi lever i en forventning; en forventning til to ting: den kommende bortrykkelse af menigheden og Jesu Kristi genkomst. Paulus beskriver det bl.a. på denne måde: ”Vi venter på, at vort salige håb […]

 • 5. September: De ynkværdigste af alle mennesker
  Posted in: Andagter

  DE YNKVÆRDIGSTE AF ALLE MENNESKER men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom (1Kor 15:14). Nogle teologer har fået bildt sig selv ind, at disciplene havde en eller anden form for massehallucination, da de så den opstandne Kristus; til det svarer Skriften: ”er Kristus ikke opstået, er vores […]

 • 4. September: I rigt mål
  Posted in: Andagter

  I RIGT MÅL Hvad da, brødre? Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, én har en åbenbaring, én har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse (1Kor 14:26). Det er dejligt at komme sammen i den kristne menighed. Her er ingen guruer, der sidder og bestemmer […]

 • 3. September: Hører du trompeten?
  Posted in: Andagter

  HØRER DU TROMPETEN? Og hvis trompeten giver en uklar lyd, hvem vil så ruste sig til kamp? (1Kor 14:8) Paulus taler i dagens tekst i Første Korintherbrev om tungetale. Modsat hvad nogen mener, er han en stor fortaler for tungetale. Han takker Gud for, at han taler mere i tunger end nogen af dem i […]

 • 2. September: Kærligheden korsfæstet
  Posted in: Andagter

  KÆRLIGHEDEN KORSFÆSTET Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden (1Kor 13:13). Tro, håb og kærlighed fylder meget i kristendommen, men størst af dem er kærligheden. Drevet af kærlighed er utallige mennesker rejst ud for at forkynde, for at hjælpe og tjene, for at oprette hospitaler, skoler og kirker […]

 • 1. September: Jesus er Herre!
  Posted in: Andagter

  JESUS ER HERRE! Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige: Forbandet er Jesus! og ingen kan sige: Jesus er Herre! undtagen ved Helligånden (1Kor 12:3). De fleste har nogenlunde begreb om Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus, men Helligånden er for mange noget sværere at forklare […]

 • 31. August: Mere end brød og vin
  Posted in: Andagter

  MERE END BRØD OG VIN For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer (1Kor 11:26). Teksten taler om nadveren, derfor må vi kort se på, hvad der ligger i den. For det første står nadveren som en profetisk opfyldelse af påskemåltidet, der skal ”overholdes som en […]

 • 30. August: Lige i værdi
  Posted in: Andagter

  LIGE I VÆRDI Dog, i Herren er kvinden intet uden manden og manden intet uden kvinden; (1Kor 11:11) Dette afsnit fra vers 1 til 16 er der mange, som har svært ved at forstå, fordi man ofte i dag ikke skelner mellem det at være lige i værdi og lige i funktion. Man tror, at […]

 • 29. August: Visdom og forstand
  Posted in: Andagter

  VISDOM OG FORSTAND Da sagde Gud til Salomo: »Fordi det var det, der lå dig på sinde, fordi du ikke bad om rigdom, formue og ære, ikke om dine fjenders død og heller ikke om et langt liv, men om visdom og forstand til at herske over mit folk, som jeg har gjort dig til […]

 • 28. August: At være til hjælp for andre
  Posted in: Andagter

  AT VÆRE TIL HJÆLP FOR ANDRE Du er sandelig til hjælp for ham, der er uden kraft, og til frelse for ham, der er uden styrke! (Job 26:2) Jobs svar til den ene sine tre venner, Bildad, har en noget sarkastisk tone. Han synes netop ikke, at Bildads tale til ham er til megen hjælp. […]

 • 27. August: Der er kun én Gud
  Posted in: Andagter

  DER ER KUN ÉN GUD Men for os er der kun én Gud, Faderen; fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus; ved ham er alle ting, og vi ved ham. (1Kor 8:6) Afgudsofferkød var et stort problem i den første kristne tid og […]

 • 26. August: Er verden retfærdig?
  Posted in: Andagter

  ER VERDEN RETFÆRDIG? Men de er ilinger på vandoverfladen. I landet henligger deres jord som forbandet, og ingen finder vej til deres vingårde. (Job 24:18) ’Ilinger’ er et meget sjældent ord, som betyder noget i retning af ’vindstød’ eller ’gys’. Job beskriver de onde som ilinger – bare et kort vindstød på vandoverfladen. Der er […]

 • 25. August: At være kristen i samfundet
  Posted in: Andagter

  AT VÆRE KRISTEN I SAMFUNDET Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. Sådan bestemmer jeg det i alle menigheder. (1Kor 7:17) Vi kan undre os over, at Paulus opfordrer til, at man skal blive i den stand, som man er kaldet til. Også selv om det er […]

 • 24. August: Søg Herren, jeres Gud
  Posted in: Andagter

  SØG HERREN, JERES GUD Hengiv nu jeres hjerte og jeres sjæl til at søge Herren jeres Gud. Gå i gang med at bygge Gud Herrens helligdom, så Herrens pagts ark og Guds hellige kar kan føres ind i det hus, som bygges for Herrens navn.« (1Krøn 22:19) David fik den tanke, at bygge et hus […]

 • 23. August: (U)Retfærdighedens vej
  Posted in: Andagter

  (U)RETFÆRDIGHEDENS VEJ Hvorfor får ugudelige lov til at leve, selv når de bliver gamle, er de stærke og sunde. (Job 21:7) Jobs venner har gentagne gange forsøgt at vise, at det her i livet går de ugudelige dårligt. Det, som de ugudelige har for, vil ikke lykkes, og de vil dø unge og Guds vrede […]

 • 22. August: Hej ørn
  Posted in: Andagter

  HEJ ØRN Så jeg formaner jer: Efterlign mig! (1Kor 4:16) Folk i Korinth havde mange fikse ideer. Hele brevet vidner ikke blot om unoder men direkte vranglære, som Paulus går i rette med. I dagens vers opfordres menigheden til at efterligne Paulus selv. Ikke for at kunne prale eller stige i jordisk anseelse, men for […]

 • 21. August: Cedertræshuse og andre gode gerninger
  Posted in: Andagter

  CEDERTRÆSHUSE OG ANDRE GODE GERNINGER Engang David sad i sit hus, sagde han til profeten Natan: »Se, her bor jeg i et cedertræshus, men Herrens pagts ark bor i et telt.« (1Krøn 17:1) Kong Davids tanke om at bygge et hus til Herren er måske forståelig men samtidig er den blasfemisk. David bliver slået af […]

 • 20. August: Guds ære
  Posted in: Andagter

  GUDS ÆRE Vis Herren, I folkenes slægter, vis Herren ære og hæder! (1Krøn 16:28) Det ultimative formål med alle ting: Guds ære. Kort og godt. Op og ned. Ud og ind. I sidste ende er der ét formål: Guds ære – og det gælder for alle ting. Vi læser i Rom 11:36: ”fra ham og […]

 • 19. August: Korset
  Posted in: Andagter

  KORSET For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft (1Kor 1:18) Hvis kristne skal skære ind til benet, hvad er så vigtigt, hvad kan vi skære fra og hvad står tilbage? Korset står tilbage. Alene korset står tilbage. Ingen moral. Ingen religiøse […]

 • 18. August: Guds hellighed
  Posted in: Andagter

  GUDS HELLIGHED Hans vrede river og slider i mig, han skærer tænder mod mig, mine fjender sender mig hvasse blikke. (Job 16:9) Job oplever, hvordan Gud er tavs, og hvordan Gud ikke griber ind men derimod lader uretfærdigheden fortsætte. Job står alene tilbage. Sygdom, naturkatastrofer, fjender og døden har hver taget, hvad Job havde. Alene, […]

 • 17. August: 100% Jesus – Til Guds ære
  Posted in: Andagter

  100% JESUS – TIL GUDS ÆRE ham, den eneste, vise Gud være ære ved Jesus Kristus til evig tid! Amen. (Rom 16:27) Paulus har her færdigskrevet sit brev til menigheden i Rom. Han kender flere mennesker i menigheden, men har ikke besøgt dem endnu. Paulus brev til menigheden i Rom er hans mest systematiske i […]

 • Martin Luther – en del af skyen
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Dette bibelske foredrag handler ikke så meget om Martin Luther, om hans liv og om hvem han var som person. Det vi fokusere på her er at finde ud af hvad er det der greb Martin Luther? Hvordan levede han med skriften og hvad var det han havde opdaget siden han så sig nødsaget til […]

 • 16. August: Min løser lever
  Posted in: Andagter

  MIN LØSER LEVER “Kan en, der er død, få liv, da ville jeg holde ud alle mine trængsels dage, til afløsningen kom”, (Job 14:14) I dette vers ser det ud til, at Job er usikker på, om der er et evigt liv efter døden. For, hvis det var tilfældet, ‘da ville jeg holde ud’ trods […]

 • 15. August: Om i dog ville tie
  Posted in: Andagter

  OM I DOG VILLE TIE “Om I (mine venner) dog ville tie stille, så I kunne regnes for vise”, (Job 13:5) Job ved, at hans venner ikke har ret, når de hævder, at hans lidelser skyldes synd. Han ved, at Gud har ret, når han siger: “Som himlen er højere end jorden, er mine veje […]

 • 14. August: Guds storhed
  Posted in: Andagter

  GUDS STORHED “Hos Gud er visdom og styrke, han sidder inde med råd og indsigt”, (Job 12:13) Trods store lidelser og sine venners ‘gode råd’ vender Job igen og igen tilbage til Guds storhed. I det samme kapitel vidner han også om, at Gud er den, som holder alt levende i sin hånd, og drager […]

 • 13. August: Ord til eftertanke
  Posted in: Andagter

  ORD TIL EFTERTANKE “Trygt skal du være, fordi du har håb; du ser dig om og går trygt til hvile”, (Job 11:18) Det er Zofar, en af Jobs venner, som har taget ordet, og mon ikke alle kristne kan skrive under på dét, han siger i verset ovenfor? Det er jo det, det hele drejer […]

 • 12. August: Fortvivlelse
  Posted in: Andagter

  FORTVIVLELSE “Jeg væmmes ved livet; jeg vil give min klage frit løb og tale i min fortvivlelse”, (Job 10:1) Job er forståeligt nok i krise. Hele situationen synes håbløs, han er syg og måske døden nær, og så kommer hans venner og siger, at det er hans egen skyld. De siger endda, at han må […]

 • 11. August: Har jeg end ret
  Posted in: Andagter

  HAR JEG END RET “Ville Gud gå i rette med ham, kan han ikke svare på ét af tusind”, (Job 9:3) Job hører vennernes beskyldninger, som går ud på, at Job selv er skyldig i sine lidelser. Han ved, at de ikke har ret, men hvad er så den rigtige forklaring? Han ved det ikke, […]

 • 10. August: Min nåde er dig nok
  Posted in: Andagter

  MIN NÅDE ER DIG NOK “Vokser der siv, hvor der ikke er sump? Gror nilgræs frem, hvor der ikke er vand?”, (Job 8:11) Job er syg og er i en forfærdelig pine. Det er i den situation, at hans tre venner kommer til ham for at vise deres medfølelse og trøste ham, 2:11. Men hvilke […]

 • 9. August: Hold dig til skriften
  Posted in: Andagter

  HOLD DIG TIL SKRIFTEN Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord (Rom 10:17). Troen er afgørende. Troen er forskellen mellem frelse og fortabelse, ikke troen i sig selv, men troens mål, troen på Ham Gud har udsendt, Herren Jesus Kristus. Derfor kunne Paulus og Silas […]

 • 8. August: Elskede for fædrenes skyld
  Posted in: Andagter

  ELSKEDE FOR FÆDRENES SKYLD jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte (Rom 9:2). Jeg kan huske, jeg engang skrev sammen med en, der påstod, at Paulus var en antisemit. Det er simpelthen noget af det værste vås, jeg nogensinde har hørt. For det første var Paulus jo selv jøde, omskåret på ottendedagen, […]

 • 7. August: Ét slægtsled
  Posted in: Andagter

  ÉT SLÆGTSLED Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne (2Kong 21:2). Dagens vers omhandler Manasse. Om Manasses far, Kong Hizkija, siger bibelen: ”Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som sin fader David. Han stolede på […]

 • 6. August: Jerusalem
  Posted in: Andagter

  JERUSALEM Jeg beskytter denne by og frelser den, for min og min tjener Davids skyld (2Kong 19:34). Assyriens konge Sankerib udfordrer det jødiske folk og deres Gud: ”Skulle Herren da kunne redde Jerusalem fra mig”? Kong Hizkija henvender sig i bøn til Herren: »Herre, Israels Gud.. Hør de ord, Sankerib har sendt for at spotte […]

 • 5. August: Nehushtan
  Posted in: Andagter

  NEHUSHTAN Han fjernede offerhøjene, knuste stenstøtterne og huggede Ashera-pælen om. Kobberslangen, som Moses havde lavet, slog han i stykker, for indtil da havde israelitterne tændt offerild for den. Den hed Nehushtan. (2Kong 18:4) Nehushtan var navnet på kobberslangen, Moses havde lavet i ørkenen. Israel havde talt mod Gud, derfor sendte Herren slanger, som bed folket, […]

 • 4. August: En anklager og en forbeder
  Posted in: Andagter

  EN ANKLAGER OG EN FORBEDER En dag kom gudssønnerne og trådte frem for Herren; blandt dem kom også Satan og trådte frem for Herren (Job 2:1). Gudssønnerne er i bibelen engle. Her hos Job læser vi, at de trådte frem for Herren, og blandt disse engle var også Satan, den salvede kerub. Satan taler mod […]

 • 3. August: Opstandelsen til det evige liv
  Posted in: Andagter

  OPSTANDELSEN TIL DET EVIGE LIV Han fik syv sønner og tre døtre. (Job 1:2) De fleste kender historien om Job, der var den mest velstående mand blandt alle Østens folk, men mistede alt. Mange læser beretningen som et eller andet svar på, hvorfor det onde sker. Det tror jeg nu ikke helt er dens formål, […]

 • For Guds ansigt
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Guds tjener Moses bønfalde Gud: »Lad mig dog se din herlighed!« men Herren svaret: »Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet.« (2Mose 33:18-20) Alligevel hører vi at Guds tjenere i det ny Jerusalem skal tilbede Gud og se hans ansigt (Åb 22:3-4) I denne forkyndelse […]

 • 2. August: Under kommando
  Posted in: Andagter

  UNDER KOMMANDO Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd (Rom 3:9). Jøden Paulus gør det her klart, at i forholdet til frelsen er der ikke forskel på jøde og ikke-jøde, for ’alle er under synd’. Det græske ord, der her […]

 • 1. August: Troværdig historie
  Posted in: Andagter

  TROVÆRDIG HISTORIE I Judas konge Joashs syvogtredivte regeringsår blev Joash, Joakaz’ søn, konge over Israel, og han regerede seksten år i Samaria (2Kong 13:10). Anden kongebog er en af Israels historiebøger. Havde dette været en almindelig kongekrønike fra gamle dage, ville den have skjult kongens synd og fremhævet hans position og dyder. Prøv engang at […]

 • 31. juli: Til den der vil
  Posted in: Andagter

  TIL DEN DER VIL Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. (Rom 1:19) Vil du vide noget om Gud? Vil du vide, om han eksisterer, og om det er ham, du skal følge? Så kan du komme til det, for Gud skjuler sig ikke. […]

 • 30. juli: De helliges samfund
  Posted in: Andagter

  DE HELLIGES SAMFUND eller rettere: så at vi sammen kan opmuntres ved vor fælles tro, jeres og min (Rom 1:12). ”Jeg er kristen på min egen måde”. Sådan hører man undertiden mennesker, der ikke vil sættes i bås med ”de hellige” udtale sig. Andre bliver så sure på deres kristne brødre og søstre, at de […]

 • 29. juli: Vores himmelske brudgom
  Posted in: Andagter

  VORES HIMMELSKE BRUDGOM Min elskede er min, og jeg er hans, han som vogter sin hjord blandt liljerne (Høj 2:16). I et ægteskab er du ikke din egen, Shulamit er her inde i kærlighedens kerne: “Min elskede er min, og jeg er hans”. Se, verden har fået bildt sig ind, at et ægteskab handler om […]

 • 28. juli: På Herrens bud
  Posted in: Andagter

  PÅ HERRENS BUD Men Paulus rystede dyret af i ilden og tog ingen skade. (Apg 28:5) På øen Malta hjalp de indfødte Paulus og hans følgeskab med at tænde et bål. Paulus havde samlet en bunke kvas, og da han lagde den på bålet, krøb en slange ud på grund af varmen og bed sig […]

 • 27. juli: Livets storme
  Posted in: Andagter

  LIVETS STORME Eftersom vi var hårdt presset af stormen, begyndte de næste dag at kaste last over bord (Apg 27:18). Paulus var som fange på vej til Rom, da han havde indanket sin sag for kejseren. På denne rejse spillede stormen en stor betydning. På vej fra Sidon blev rejsen forsinket pga. ”modvind” (v4). Da […]

 • 26. juli: Se den åndelige virkelighed
  Posted in: Andagter

  SE DEN ÅNDELIGE VIRKELIGHED Så bad Elisa: ”Herre, åbn øjnene på ham, så han kan se!” Herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa (2Kong 6:17) Elisa var omgivet af aramæerkongens hær, og hans unge tjener blev ude af sig selv af skræk. […]

 • 25. juli: Ikke nok med interessen
  Posted in: Andagter

  IKKE NOK MED INTERESSEN Paulus svarede: ”Om det er lige ved eller langt fra, så ville jeg ønske til Gud, at ikke blot du, men alle, som hører mig i dag, fik det som jeg, lige bortset fra disse lænker.” (Apg 26:29) Paulus havde det ikke godt med, at han var i lænker, men han […]

 • 24. juli: Ikke for få tomme kar
  Posted in: Andagter

  IKKE FOR FÅ TOMME KAR Elisa sagde: ”Gå ud og bed alle dine naboer om nogle krukker; det skal være tomme krukker, og der må ikke være for få af dem.” (2Kong 4:3) En fattig enke, der står til at miste sine børn til en ågerkarl, redder sin familie ved at sælge den olie, som […]

 • 23. juli: Ikke tomhed men velsignelse
  Posted in: Andagter

  IKKE TOMHED MEN VELSIGNELSE Det er en tomhed, som forekommer på jorden; der er retfærdige, hvem det går, som om de havde handlet uretfærdigt, og der er uretfærdige, hvem det går, som om de havde handlet retfærdigt. Jeg sagde: Også det er tomhed! (Præ 8:14) Der er sikkert ikke mange bekendende kristne, der i dag […]

 • 22. juli: Fornuft
  Posted in: Andagter

  FORNUFT Kun det fandt jeg ud af, at Gud har skabt menneskene enfoldige, men de gør sig alle mulig spekulationer (Præ 7:29) ”Gud har skabt mennesket som det burde være.” Sådan stod der i den gamle oversættelse, ligesom mange andre. Gud har jo skabt mennesket i sit billede. Derfor har han også ved skabelsen givet […]

 • 21. juli: Guds ord og ikke folkestemningen
  Posted in: Andagter

  GUDS ORD OG IKKE FOLKESTEMNINGEN Men Mika sagde: ”Så sandt Herren lever: Kun hvad Herren siger til mig, vil jeg tale.” (1Kong 22:14) Mika var blevet opfordret til at have samme indstilling, som flertallet af profeterne. Det er næsten alt for tydeligt, hvordan denne beretning taler ind i vores tid, selv om den er skrevet […]

 • 20. juli: Vort anker
  Posted in: Andagter

  VORT ANKER Aldrig har der været nogen, der som Akab solgte sig til at gøre, hvad der var ondt i Herren øjne; det var hans hustru Jezabel, der forførte ham til det (1Kong 21:25) Akabs hustru skulle egentlig have været hans nærmeste støtte, men hun blev tværtimod anledning til, at han solgte sig selv. Vi […]

 • 19. juli: Gud kan bruge alle
  Posted in: Andagter

  GUD KAN BRUGE ALLE Og da dit vidne Stefanus’ blod blev udgydt, stod jeg selv ved siden af og bifaldt det og passede på hans morderes kapper. (Apg 22:20) Paulus oplevede sig ubrugelig efter hans omvendelse. Da Gud kaldte ham, sagde han dybest set til Gud, jeg er ikke værdig til at udføre den opgave, […]

 • 18. juli: Kend Gud!
  Posted in: Andagter

  KEND GUD! Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Da lød der en stemme: »Hvad vil du her, Elias?« (1Kong 19:12-13) Elias er kommet til Guds […]

 • 17. juli: Jesus er alt!
  Posted in: Andagter

  JESUS ER ALT! Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus: at vidne om evangeliet om Guds nåde. (Apg 20:24) Paulus er en af mine største forbilleder i troen, for han har sat alt ind på Jesus. Der er to […]

 • 16. juli: Gud møder et menneske
  Posted in: Andagter

  GUD MØDER ET MENNESKE Og kvinden sagde til Elias: »Nu ved jeg, at du er en gudsmand, og at Herrens ord er sandhed i din mund.« (1Kong 17:24) Enkens svar er en erkendelse af, at Elias er den sande Guds profet. Hun viste godt han var en profet fra Gud, men det lader til at […]

 • 15. juli: Ret og afholdenhed
  Posted in: Andagter

  RET OG AFHOLDENHED. Så de drikker og glemmer deres forpligtelse og ændrer retten for alle hjælpeløse. (Ord 31:5) Dette er et visdomsord til kong Lemuel fra hans mor. Stedet vil i sin umiddelbare læsning lyde som om konger ikke må drikke vin eller øl, men at det skal gives til de fattige og hjælpeløse, som så […]

 • 14. juli: Udholdenhed og Trofasthed
  Posted in: Andagter

  UDHOLDENHED OG TROFASTHED Men da nogle af jøderne ikke ville tro, men gjorde sig hårde og talte ondt om Vejen i forsamlingens påhør, forlod han dem, tog disciplene med og holdt dagligt samtaler i Tyrannos’ skole. Det fortsatte i to år, så at alle i provinsen Asien fik Herrens ord at høre, både jøder og […]

 • 13. juli: Synd er alvorlig
  Posted in: Andagter

  SYND ER ALVORLIG Gå og sig til Jeroboam: Dette siger Herren, Israels Gud: Jeg ophøjede dig fra folket og gjorde dig til fyrste over mit folk Israel; jeg rev kongedømmet fra Davids hus og gav det til dig. Men du har ikke været som min tjener David, som holdt mine befalinger og fulgte mig af […]

 • 12. juli: Den ukendte Gud
  Posted in: Andagter

  DEN UKENDTE GUD For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften: For en ukendt gud. Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. (Apg 17:23) Paulus befinder sig på Areopagos i Athen, han går rundt og ser nærmere på alle de […]

 • 11. juli: Guds mægtige oplivende ord
  Posted in: Andagter

  GUDS MÆGTIGE OPLIVENDE ORD Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan. (Apg 17:11) Dette er et af bibelens mest oversete og undervurderede vers. Paulus og Silas forkyndte ordet i Thessalonika og mange kom til tro […]

 • 10. juli: Tro på Herren Jesus
  Posted in: Andagter

  TRO PÅ HERREN JESUS De svarede: »Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst.« (Apg 16:31) Fangevogteren i Filippi stillede et spørgsmål, som mange efter ham har stillet: “hvad skal jeg gøre for at blive frelst?” Svaret lød og lyder stadig: “Tro på Herren Jesus”. Men skal jeg ikke gå i […]

 • 9. juli: Til Guds ære
  Posted in: Andagter

  TIL GUDS ÆRE Det er Guds ære at holde en sag skjult, det er kongens ære at udforske en sag. (Ord 25:2) Hvordan kan vi vide noget om Gud, spørges der undertiden. kan vi overhovedet vide noget om Gud? Næ svarer moderne agnostikere, der mener, vi ikke med sikkerhed kan vide noget om Gud, altså […]

 • 8. juli: De to huse
  Posted in: Andagter

  DE TO HUSE Da de tyve år var gået, som det havde taget Salomo at bygge de to huse, Herrens tempel og kongens palads (1Kong 9:10) Syv år havde det taget at bygge Herrens tempel, tretten år havde det taget at bygge kongens palads, tyve år i alt for at bygge de “to huse”. Siden […]

 • 7. juli: Et nådestegn
  Posted in: Andagter

  ET NÅDESTEGN Der kom nu nogle folk ned fra Judæa og ville belære brødrene: »Hvis I ikke omskæres efter Moses’ skik, kan I ikke blive frelst.« (Apg 15:1) Drengeomskærelse er vældig omdiskuteret i dagens religionsforskrækkede Danmark. Nogen kalder det ligefrem at lemlæste og mishandle børn og vil ha det forbudt ved lov og vil dermed […]

 • 6. juli: Kun én du må fæstne din tillid til
  Posted in: Andagter

  KUN ÉN DU MÅ FÆSTNE DIN TILLID TIL Da folk så, hvad Paulus havde gjort, råbte de højt på lykaonisk: »Guderne er i menneskeskikkelse kommet ned til os!« (Apg 14:11) Vi mennesker er skabt til tilbedelse og tro. Det vil sige, vi konstant ser os om efter noget eller nogen at ligge vores tillid i, […]

 • 5. juli: Lad os bede med David
  Posted in: Andagter

  LAD OS BEDE MED DAVID En mands færd kan være retskaffen i hans egne øjne, men Herren prøver hjerterne. (Ord 21:2) Der findes ikke noget, der er mere bedragerisk end selvretfærdighed. Det er så nemt at se sig selv som et godt menneske med alle de rigtige meninger og holdninger. Det var også sandt på […]

 • 4. juli: Af Guds hånd
  Posted in: Andagter

  AF GUDS HÅND Ejendom, der i sin tid blev hurtigt vundet, ender med at være uden velsignelse. (Ord 20:21) For danskere, der ikke er meget for at tale om penge og rigdom, er bibelen ufattelig udfordrende, for det er nemlig temaer, der fylder rigtig meget i den hellige skrift, også for Jesus og det nye testamente. […]

 • 3. juli: Om vi dog måtte kende
  Posted in: Andagter

  OM VI DOG MÅTTE KENDE Iver uden kundskab er af det onde, den, der er for hastig til bens, træder fejl. (Ord 19:2) Det er godt at være ivrig. Et menneskes iver og glæde er smittende og kan hurtigt rive andre med og sætte endnu flere i brand på godt og på ondt, derfor advarer […]

 • 2. juli: Abba, Fader!
  Posted in: Andagter

  ABBA, FADER! En mands livsmod får ham til at udholde sin sygdom, men hvem kan bære modløshed? (Ord 18:14) Elsker man livet kan man stå mange strabadser igennem. Nærer man håb til alle de velsignelser et langt liv kan bringe, så har man meget at stå imod med, når ulykken rammer en. Jeg kender op […]

 • 1. juli: En uvuderlige skat
  Posted in: Andagter

  EN UVUDERLIGE SKAT Børnebørn er de gamles krone, fædre er sønnernes pryd. (Ord 17:6) Der er et særligt forhold mellem bedsteforældre og børnebørn. Jeg kan huske en prædikant, der lidt flabet udtrykte det på denne måde: børnebørn er Guds gave for ikke at have slået dine egne børn ihjel, alle de gange du har tænkt […]

 • 30. juni: En prægtig krone
  Posted in: Andagter

  EN PRÆGTIG KRONE Gråt hår er en prægtig krone, den findes på retfærdigheds vej. (Ord 16:31) I samfundet hører man nogle gange ældre mennesker bliver omtalt som: “ældre byrden”. Hvordan vover vi at omtale mennesker, som har knoklet og slidt hele livet for at opbygge og opretholde det samfund, vi lever i, som en byrde? […]

 • 29. juni: Kærlighed og kildevand
  Posted in: Andagter

  KÆRLIGHED OG KILDEVAND Hellere en ret grønsager med kærlighed til, end en opfedet okse med had til. (Ord 15:17) Er der noget, jeg er vild med, så er det kød. Til gengæld er jeg en af de her type mænd, der kun spiser grøntsager, hvis min kone tvinger dem i mig. En opfedet okse lyder […]

 • 28. juni: Hos Gud har jeg ly
  Posted in: Andagter

  HOS GUD HAR JEG LY ”Han sagde: Herren er min klippe, min borg, min befrier” (2Sam 22:2) David var en mægtig kriger, han havde dræbt både en bjørn og en løve, da han var en ung dreng. Løver og bjørne var almindelige i Israel på det tidspunkt og kun de modigste og stærkeste mænd var […]

 • 27. juni: Nåde til syndere
  Posted in: Andagter

  NÅDE TIL SYNDERE ”Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham” (Apg 9:5) Når man tænker på store personligheder i Bibelen, der blev brugt til store gerninger af Gud, er Paulus én af dem. Men han havde begået alvorlige synder. Paulus var en lovtro farisæer, ivrig forfølger […]

 • 26. juni: Jesus Kristus er Guds Søn
  Posted in: Andagter

  JESUS KRISTUS ER GUDS SØN Filip sagde: »Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske.« Han svarede: »Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn.« (Apg 8:36) I det første århundrede levede jøderne og hedninger under Roms og kejserens overherredømme. Romerrigets ekspansion og erobring af nye territorier, betød at lokalbefolkningen gerne måtte beholde […]

 • Noas Ark – sagn eller virkelighed?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Jeg har lige fundet ud af idag, i historietimen, at historien om Noahs ark er stjålet fra en mand, der lang til før vores tidsregning, havde skrevet nøjagtig den samme historie. Min professor siger at sådan nogle historier blev skrevet fordi man som oldtidsmenneske ikke kendte grundene til oversvømmelserne. Man sagde at det var […]

 • 25. juni: Til jordens ende
  Posted in: Andagter

  TIL JORDENS ENDE ”Filip tog ned til byen i Samaria og prædikede for dem om Kristus.” (Apg 8:5) De tolv disciple blev udsendt af Jesus til at gå ud og prædike, at Himmeriget var kommet nær. Men til at begynde med var dette kun for jøderne. Den Messias, profeterne havde fået forudsagt ville komme, var […]

 • 24. juni: Glimt af Himmelen
  Posted in: Andagter

  GLIMT AF HIMMELEN ”Og han sagde: »Nu ser jeg himlen åben og Menneskesønnen stå ved Guds højre side.«” (Apg 7:56) Verden er ikke, som vi ønsker den skal være. Det er tydeligst, at se i al den ondskab verden rummer med krig, naturkatastrofer, hungersnød, sygdom og død. Selvom vi lever i et af verdens rigeste […]

 • 23. juni: Gudsfrygt
  Posted in: Andagter

  GUDSFRYGT At frygte Herren er begyndelsen til visdom, at kende den Hellige fører til forstandighed. (Ord 9:10) Mantraet for den tid vi lever i, er at Gud er kærlighed og ikke andet. Gud bliver formet efter tidsånden, og Gud bliver stoppet ned i en kasse og ind i et rum, som vi har defineret dimensionerne […]

 • 22. juni: Lyt efter
  Posted in: Andagter

  LYT EFTER Men hør nu på mig, sønner! Lykkelige de, der holder sig til mine veje. (Ord 8:32) Hvis du har været ud at flyve, ved du, at der inden take-off foretages en sikkerhedsdemonstration, hvor flypersonalet giver instrukser for, hvad man skal gøre i et nødstilfælde – hvad der er under sædet, hvad der kommer […]

 • 21. juni: Vi og Helligånden
  Posted in: Andagter

  VI OG HELLIGÅNDEN “Vidner om disse ting er vi og Helligånden, som Gud har givet dem, som adlyder ham”, (Apg 5:32) Lige forud for denne tekst har vi beretningen om, at apostlene (igen) var blevet fængslet, og lige før deres løsladelse fik de disse ord med på vejen: ‘Vi har jo udtrykkeligt forbudt jer at […]

 • 20. juni: Om at lægge alt frem for Gud
  Posted in: Andagter

  OM AT LÆGGE ALT FREM FOR GUD “Ananias stak med sin hustrus vidende nogle af pengene (for salget af deres ejendom) til side, og kom kun med en del af dem, og lagde dem for apostlenes fødder”, (Apg 5:1-2) De to, her nævnt, var begyndt godt på vejen, og en dag tilkendegav de, at de, […]

 • 19. juni: De kunne ikke tie stille
  Posted in: Andagter

  DE KUNNE IKKE TIE STILLE “Herre, se til deres trusler, og giv dine tjenere, at de med stor frimodige må tale dit ord”, (Apg 4:29) Peter og Johannes var blevet fængslet, fordi de troede på Jesus, og var nu lige blevet løsladt. Forinden blev de dog truet til ikke mere at tale med nogen om […]

 • 18. juni: Der er ikke frelse i nogen anden
  Posted in: Andagter

  DER ER IKKE FRELSE I NOGEN ANDEN “Der er ikke frelse i nogen anden (end Jesus); thi der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan frelses”, (Apg 4:12) Engang hørte jeg en, der mente, at tesen om, at ‘enhver er salig i sin tro’, er et vers fra bibelen. Men, […]

 • 17. juni: Afhængige af Ham
  Posted in: Andagter

  AFHÆNGIGE AF HAM “Den tro, som virkedes af Jesus, har givet ham hans fulde førlighed, som I alle har set”, (Apg 3:16) I kapitlet læser vi om en lam mand, der bliver helbredt af Peter, efter at han havde sagt til ham: “Sølv og guld har jeg ikke, men hvad jeg har, det giver jeg […]

 • 16. juni: Bevidnet af mennesker
  Posted in: Andagter

  BEVIDNET AF MENNESKER “Denne Jesus, har Gud ladet opstå; derom er vi alle vidner”, (Apg 2:32) Den, der læser bibelen, bliver hurtig klar over, at den er skrevet af nogle, som vidner om det, de har set og hørt. En af disse vidner var Johannes, og i indledningen til sit første brev skriver han: “Det, […]

 • 15. juni: På vort eget modersmål
  Posted in: Andagter

  PÅ VORT EGET MODERSMÅL “Hvor kan vi høre dem tale, hver på vort eget modersmål?” (Apg 2:6) Dette vers er en lille del af den tekst, der beskriver kirkens fødselsdag. Disciplene havde fulgt Jesus i 3.5 år, og havde, sammen med nogle få andre, været øjenvidner til hans korsfæstelse; og de havde set ham opstanden […]

 • Kan vi stadig tro bibelen når 13 Fra Horeb mod det forjættede land
  Posted in: Eskild Særkjær, Mp3 lydfil

  I undervisningsserien ’Kan vi stadig tro bibelen når’ er vi kommet til sidste afsnit: Hvor vi hører om Israels folk vej ’fra Horeb mod det forjættede land’. Seriens formål ham været at stille spørgsmålet: Kan vi stole på biblen? Svaret er ja. For det første har Gud sagt det i sit ord og bevidnede det […]

 • 14. juni: Bønsfællesskabet
  Posted in: Andagter

  BØNSFÆLLESSKABET De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre. (Apg 1:14) Efter tre år med op og nedture sammen med Jesus, efter påskens dramatiske hændelser, efter fyrre dage on/off med Jesus efter opstandelsen og nu efter hans himmelfart samles disciplene i bøn. De er lige […]

 • 13. juni: Følg mig
  Posted in: Andagter

  FØLG MIG Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!« (Joh 21:19) To korte ord har ændret verdenshistorien ganske dramatisk! Jesus startede sit virke ved at kalde disciplene med kaldet ’følg mig’. Efter Peters fornægtelse får han nu igen […]

 • 12. juni: Fred være med jer
  Posted in: Andagter

  FRED VÆRE MED JER Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!« (Joh 20:19) I dagens tekst møder Jesus disciplene ’samme aften’. Det er påskedag om […]

 • 11. juni: Nyt mod hos Gud
  Posted in: Andagter

  NYT MOD HOS GUD David var nu hårdt trængt; folkene truede med at stene ham, for de var alle sammen forbitrede over tabet af deres sønner og døtre. Men David hentede nyt mod hos Herren sin Gud. (1Sam 30:6) Efter at have bekæmpet Amalakitterne vendte David og hans mænd hjem til Siklag blot for at […]

 • 10. juni: Jesus Korsinskription
  Posted in: Andagter

  JESUS KORSINSKRIPTION Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: »Jesus fra Nazaret, jødernes konge.« (Joh 19:19) Pilatus skrev Jesus forbrydelse – grunden til at han blev korsfæstet – på tre forskellige sprog: hebraisk, latin og græsk. Hebraisk var det lokale (og Jesus) sprog, latin var regeringsmagtens officielle sprog og græsk […]

 • 9. juni: Min mund skal forkynde Herrens pris!
  Posted in: Andagter

  MIN MUND SKAL FORKYNDE HERRENS PRIS! Min mund skal forkynde Herrens pris, alle mennesker skal prise hans hellige navn, for evigt og altid. (Sl 145:21) Et liv i efterfølgelse af Jesus kræver blandt andet, at vi taler sandhed. Hvis vi ikke tøjler tungen, er vor Gudsdyrkelse intet værd (Jak 1:26). Det er meget tankevækkende, at […]

 • 8. juni: Hvad er sandhed?
  Posted in: Andagter

  HVAD ER SANDHED? Pilatus sagde til ham: »Hvad er sandhed?« Da han havde sagt det, gik han atter ud til jøderne og sagde til dem: »Jeg finder ham ikke skyldig. (Joh 18:38) Pilatus stiller her et vigtigt spørgsmål. Måske nok vigtigt i forhold til vores relativistiske tid, men endnu mere vigtigt da spørgsmålet syntes at […]

 • 7. juni: Jesu ord til Martha
  Posted in: Andagter

  JESU ORD TIL MARTHA Mit mod svigter, mit hjerte står stille i brystet. (Sl 143:4) David frygter for sit liv. Han ser sin nuværende situation i øjnene og erkender, at der er en reel chance for, at han snart skal dø. Det er på ingen måde et rart sted at være, og man kan høre […]

 • 6. juni: Magt i Guds ord
  Posted in: Andagter

  MAGT I GUDS ORD Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. (Joh 17:17) Mange kristne ønsker og spørger sig selv, hvordan kan jeg dog få et mere helligt liv, hvordan kan mit liv dog komme til at afspejle min herre og mester Jesus Kristus noget mere? Så begynder man at læse gode kristne bøger, […]

 • 5. juni: Vogt mine læbers dør
  Posted in: Andagter

  VOGT MINE LÆBERS DØR Herre, sæt vagt ved min mund, vogt mine læbers dør! (Sl 141:3) Kong David har skrevet en salme, hvori han beder om guds beskyttelse, mod mennesker der vil ham ondt. Samtidig retter han blikket mod sig selv og beder: ”Herre, sæt vagt ved min mund, vogt mine læbers dør!” Han ville […]

 • Blev lyset skabt før solen?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Jeg fik et spørgsmål fra en af mine klassekammerater forleden. Han spurgte hvordan Gud kunne skabe lyset før han skabte solen og månen. Jeg vidste det ikke. Ved I svaret? Svar: Solen og månen er ikke de eneste kilder til lys (månelys er jo for øvrigt kun tilbagekastet sollys). Der er et andet og […]

 • 4. juni: For at i ikke skal falde fra
  Posted in: Andagter

  FOR AT I IKKE SKAL FALDE FRA Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. (Joh 15:15) ’Tjenere’ kalder Jesus os ikke mere, men ’venner’. Venner deler man med, venner […]

 • 3. juni: Herrens tilstedeværelse
  Posted in: Andagter

  HERRENS TILSTEDEVÆRELSE Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? (Sl 139:7) Kan man flygte fra Gud? Kan man gemme sig et sted, så han ikke kan finde en? Det er der nogen, der tror. Salmisten skriver om ugudelige mennesker, der hovmoder sig, undertrykker og myrder andre […]

 • 2. juni: Sejren er Israels slagrækkers Gud
  Posted in: Andagter

  SEJREN ER ISRAELS SLAGRÆKKERS GUD Men David svarede filisteren: »Du kommer mod mig med sværd og spyd og krumsværd, men jeg kommer mod dig i Hærskarers Herres navn, Israels slagrækkers Gud, som du har hånet. (1Sam 17:45) Israelitterne var stillet op til kamp mod filistrene, men Israels fjender havde et hemmligt våben. Kæmpen Goliat, en […]

 • 1. juni: Herren ser efter troen
  Posted in: Andagter

  HERREN SER EFTER TROEN Men Herren sagde til Samuel: »Se ikke på hans udseende og højde; ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det, mennesker ser på; mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet.« (1Sam 16:7) Profeten Samuel skulle salve den nye konge, Herren sendte ham […]

 • 31. maj: Med Herren som træner
  Posted in: Andagter

  MED HERREN SOM TRÆNER Halleluja. Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid. (Sl 136:1) Det er som om denne salme fortsætter hvor vi slap i går. Det er i hans godhed og trofasthed at Gud kommer til dig og hjælper og trøster dig når du er bange. Gud svigter ikke […]

 • 30. maj: Er du bange?
  Posted in: Andagter

  ER DU BANGE? Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? (Joh 12:27a) Har du nogensinde været bange?, det tror jeg du har. Når vi rammes af alvorlig sygdom, eller en af dem vi elsker gør, så bliver vi utrygge, rastløse og magtesløse. Dette kan også ske hvis vi eller en af […]

 • 29. maj: Mariaglad eller Judassur
  Posted in: Andagter

  MARIAGLAD ELLER JUDASSUR Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår; og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. (Joh 12:3) Jesus er tilbage hos søskene Martha, Maria og Lazarus, ham der var død nogle få dage forinden, nu sidder de til bord sammen. […]

 • Nåede Paulus til Spanien?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål: Hvad sker der med Paulus efter sidste kapitel af Apostlenes Gerninger? Kom han nogen sinde til Spanien, som han planlagde? (Romerbrevet kapitel 15 vers 24) Svar: Med sikkerhed kan det ikke vides, hvad der skete med Paulus efter det fangenskab i Rom, som Apostlenes Gerninger slutter med, da Bibelen ikke siger noget direkte om […]

 • 28. maj: Guds facebook profil
  Posted in: Andagter

  GUDS FACEBOOK PROFIL »Mesteren er her og kalder på dig.« (Joh 11:28b) Det kan være du tænker: Hvad er nu det, har Gud en profile på facebook? Bare rolig. Det har han ikke, tværtimod, han har sin helt egen facebook. I Heb 1:3 står der: Han (Jesus) er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte […]

 • Kan vi stadig tro bibelen når 12 Israels folk ved bjerget Horeb
  Posted in: Eskild Særkjær, Mp3 lydfil

  I undervisningsserien ’Kan vi stadig tro bibelen når’ er vi kommet til næstsidste afsnit: Hvor vi igen hører om Israels folk ved bjerget Horeb.  Vi skal i dette afsnit se på endnu flere beviser på at Israels folk virkelig har været der, som bibelen fortæller det og taler dermed sit tydelige sprog imod bibelkritikkens mange […]

 • 27. maj: Jesus, din ven er syg
  Posted in: Andagter

  JESUS, DIN VEN ER SYG. Søstrene sendte nu den besked til Jesus: »Herre, den, du elsker, er syg.« Da Jesus hørte det, sagde han: »Den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den.« (Joh 11:3-4) At være forbeder er en tjeneste som de aller fleste […]

 • 26. maj: Er Gud med i dine planer?
  Posted in: Andagter

  ER GUD MED I DINE PLANER? Herre, mit hjerte er ikke hovmodigt, mine øjne er ikke stolte. Jeg omgås ikke med store planer, der er for underfulde for mig. (Sl 131:1) Vi får ikke at vide hvad der ligger til grund for denne salme, men det er tydeligt at se at David har været på […]

 • 25. maj: Hvem er din dør?
  Posted in: Andagter

  HVEM ER DIN DØR? Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst; han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. (Joh 10:9) Jeg er døren til fårene, siger Jesus i vers 7. Jesus talte meget i billeder. De billeder han brugte, var oftest nogle billeder, de som han talte […]

 • Hvor finder jeg noget om engle?
  Posted in: Artikel, Poul Hoffmann

  Spørgsmål I Bibelen får vi en del at vide om engle, men jeg er stadig meget interesseret i dem. Har hver engel et specielt hebraisk tegn? Findes der bøger om engle, der bygger på Bibelen eller andre gamle hebraiske skrifter? Svar Jeg er ikke rigtig klar over, hvorfra du har den tanke, at hver engel […]

 • 24. maj: Fit for purpose
  Posted in: Andagter

  FIT FOR PURPOSE De sagde til ham: »Du er helt igennem født i synd, og du vil belære os?« Så jog de ham ud. (Joh 9:34) Dette vers er farisærenes svar til vidnesbyrdet fra manden, som var født blind, men som Jesus gjorde seende. På mange måder har I god ret til at sige det […]

 • 23. maj: Min skyld?
  Posted in: Andagter

  MIN SKYLD? Hans disciple spurgte ham: »Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?« (Joh 9:2) Når vi bliver mødt af ondskab og modgang i hverdagen, tror jeg at de fleste af os kigger ind i os selv og prøver at finde en grund. Bliver jeg straffet af Gud […]

 • 22. maj: Min Far er stærkere end din…
  Posted in: Andagter

  MIN FAR ER STÆRKERE END DIN… Jesus svarede: »Hvis jeg ærer mig selv, er min ære intet værd. Det er min fader, som ærer mig, ham som I siger om: Han er vores Gud; (joh 8:54) Verset er en del af en samtale med jøderne hvor de spørger Jesus hvem han egentlig lige tror han […]

 • 21. maj: Jeg kan stoppe når jeg vil…
  Posted in: Andagter

  JEG KAN STOPPE NÅR JEG VIL… Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. (Joh 8:34) Jeg ved ikke hvor mange gange jeg har hørt folk sige: “Jeg kan stoppe når jeg vil”. Oftest om rygning, men også i andre sammenhænge. Vi bilder os ind at, vi har […]

 • 20. maj: Den livslange kamp
  Posted in: Andagter

  DEN LIVSLANGE KAMP Jesus rettede sig op og sagde til hende: »Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?« Hun svarede: »Nej, Herre, ingen.« Så sagde Jesus: »Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.« (joh 8:10-11) Til disse andagter skulle jeg vælge et vers, men jeg […]

 • 19. maj: Hjælp til selvhjælp?
  Posted in: Andagter

  HJÆLP TIL SELVHJÆLP? Vi har vor hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber. (Sl 124:8) Noget af det jeg synes fylder meget i hverdagen er opmærksomheden på at kunne klare sig selv og have styr på alting hele tiden. Derfor synes jeg et vers som dette er en trøst når problemer og beslutninger hober […]

 • 18. maj: Gud eller tosse
  Posted in: Andagter

  GUD ELLER TOSSE Og blandt folket var der megen snak om ham (Jesus). Nogle sagde: Han er en god mand. Andre sagde: Nej, han fører folket vild. (Joh 7:12) Jesu liv har altid været grund til megen snak. Mange vil i dag se på Jesus og sige, at han var en god og inspirerende mand […]

 • Vidnesbyrd: Jeg blev et bønnesvar
  Posted in: Artikel, Jørgen Bloch

  På en kristen ungdomslejr greb Jesus fat i Jørgen Bloch og ændrede hans liv. “Jeg troede, da jeg blev personlig kristen, at jeg var den første i min slægt. Men jeg fandt ud af, at jeg havde en stor familie af kristne.” Det fortæller Jørgen Bloch, der har været missionær i Indre Mission i 39 år. […]

 • 17. maj: Evangeliet gør ondt
  Posted in: Andagter

  EVANGELIET GØR ONDT “Mange af hans disciple, som hørte det, sagde nu: »Det er hård tale; hvem kan holde ud at høre på det?« ” (Joh 6:60) Jeg har ofte undret mig over ovenstående skriftord. Hvorfor er det, de synes talen er så hård? Det er ikke sådan, at han pålægger en masse nye krav […]

 • 16. maj: Med Gud i centrum
  Posted in: Andagter

  MED GUD I CENTRUM “Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv…” (Joh 6:27a) Et af de mere sørgelige skriftsteder i Bibelen er dette: “Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden…” (2 Tim 4:10). Paulus har haft en betroet medarbejder, som har rejst med ham. […]

 • 15. maj: Ingen grund til frygt pga. Jesus
  Posted in: Andagter

  INGEN GRUND TIL FRYGT PGA. JESUS “Men Jesus sagde til dem: »Det er mig, frygt ikke!« ” (Joh 6:20) Jeg hørte engang en taler sige, at der står “frygt ikke” 365 gange i Bibelen, én gang for hver dag. Dernæst remsede taleren masser af grunde op, som viste, at vi burde leve i frygt: Satans […]

 • Vis mig min tro
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Tro og/eller gerninger? Står Paulus med hans ” For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger” (Rom 3:28) Ikke fuldstændig i modsætning til Jakob med hans ” I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene” (Jak 2:24) det kunne umiddelbart godt se sådan ud, […]

 • 14. maj: Jesus er Gud
  Posted in: Andagter

  JESUS ER GUD “…for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. Den, der ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.” (Joh 5:23) Gud ja, men Jesus? Mange mennesker er religiøse, eller i det mindste forholdsvis spirituelle. De tror gerne på en eller anden guddommelig kraft. En skaberenergi. Et ophav. På […]

 • 13. maj: Vil du egentlig reddes?
  Posted in: Andagter

  VIL DU EGENTLIG REDDES? “Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham: »Vil du være rask?« ” (Joh 5:6) Når man har været syg og fuldstændig afhængig af andres hjælp i hele sit liv, er det en meget stor omvæltning pludselig at […]

 • 12. maj: Du er undværlig
  Posted in: Andagter

  DU ER UNDVÆRLIG “Da de to dage var gået, drog Jesus videre til Galilæa.” (Joh 4:43) Hvordan ville vi reagere, hvis vores vidnesbyrd førte til, at 50-100 mennesker i løbet af en time, kom til tro på Jesus? Vi ville hoppe, juble og danse. Og dernæst ville vi sætte os ned, og lave planer for, […]

 • Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge (Del 3: Vidnesbyrd fra GT)
  Posted in: Artikel, Eskild Særkjær

  I sidste del af artiklen ”Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge” skal vi se at Messias er Herren, kongen og den evige præst. At bibelen profetere at Messias kom for at lide, dø og opstå. At Jesus Kristus er HERREN, Zions konge til evig tid og så skal vi se hvad er egentlig stod på korset. Messias er Herren, kongen og den […]

 • 11. maj: De tiltrækkes af vores mangler
  Posted in: Andagter

  DE TILTRÆKKES AF VORES MANGLER “Mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede: »Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort.« ” (Joh 4:39) Det, at blive kristen, er det bedste, der er sket i mit liv. Derfor overvejer jeg tit, hvordan jeg kan […]

 • Kan vi stadig tro bibelen når 11 Fra det røde hav til Sinai (Horeb) bjerg
  Posted in: Eskild Særkjær, Mp3 lydfil

  Vi er i undervisningsserien: Kan vi stadig tro bibelen når… kommet til de bibelske beretninger om jødernes gang fra det røde hav til Sinai (Horeb) bjerg. Vi skal høre om et mærkeligt brev der er skrevet af Ægyptens enkedronning og om selve ørkenvandringen som omtales i 2Mosebog kapitel 16-19 og i den forbindelse også de […]

 • 10. maj: Kan du bære løftet?
  Posted in: Andagter

  KAN DU BÆRE LØFTET? Da han fik øje på hende, flængede han sine klæder og sagde: ”Ak, min datter! Du knuser mig, du styrter mig i ulykke. Jeg har aflagt et løfte til Herren, og jeg kan ikke tage mine ord i mig igen.” (Dom 11:35) Regelmæssigt kan man læse i bibelen om mennesker der […]

 • 9. maj: Fri til dobbelthed
  Posted in: Andagter

  FRI TIL DOBBELTHED Ad den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte fri. (Sl 119:32) Én af de ting der virkelig kan udfordre ved kristendommen, er den dobbelthed, som ofte skinner igennem (her skal det bemærkes at hverken dobbelthed eller paradokser nødvendigvis er modsigelser). Jeg kan sagtens forholde mig til […]

 • 8. maj: Ingen overskrift
  Posted in: Andagter

  INGEN OVERSKRIFT ”Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.” (Joh 3:8) Når Ånden kommer over et menneske, så det kommer til tro, er det, som når den usynlige vind […]

 • 7. maj: Pengene eller livet!
  Posted in: Andagter

  PENGENE ELLER LIVET! Til dem, der solgte duer, sagde han: ”Få det væk herfra! Brug ikke min faders hus som markedsplads!” (Joh 2:16) I dagens tekst i dommerbogen besejrer Gud en hær på 135.000 mand (8:10) med en hær på 300 (7:3). Hæren må ikke være større, fordi Gud ved, at Israel ellers vil tage […]

 • Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge (Del 2: Vidnesbyrd fra GT)
  Posted in: Artikel, Eskild Særkjær

  I anden del af artiklen ”Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge” skal vi se hvem Jesus fra Nazareth er ifølge skrifterne. Vi vil se at han skulle fødes af en jomfru, at han skulle være et stort tegn. Vi skal høre om nogle af hans guddommelige navne og se på profetierne om hans første komme og løftet om at […]

 • 6. maj: Åndens samlere
  Posted in: Andagter

  ÅNDENS SAMLERE Da iklædte Herrens ånd sig Gideon; han stødte i hornet, og abiezritterne sluttede op bag ham. (Dom 6:34) ”Herrens ånd” svarer til Helligånden. I evangelieteksten samler Jesus hurtigt en gruppe af disciple omring sig. Andreas kommer af sig selv efter Johannes’ vidnesbyrd, og trækker hurtigt Simon (Peter) med sig, og Jesus siger blot […]

 • 5. maj: Tykmælk eller teltpløkke?
  Posted in: Andagter

  TYKMÆLK ELLER TELTPLØKKE? Han bad om vand, hun gav ham mælk, hun bragte tykmælk i en kostbar skål. (Dom 5:25) I dommerbogens tekst i dag får man virkelig øje for, hvor forførende kvinder kan være. Tykmælk i sig selv var en lille luksus i datiden, som en udmattet mand på flugt næppe kunne sige nej […]

 • Kan vi stadig tro bibelen når 10 Overgangen over ‘det røde hav’ og efterfølgende situation i Ægypten
  Posted in: Eskild Særkjær, Mp3 lydfil

  I Serien, Kan vi stadig tro bibelen når… er vi nu kommet til: Overgangen over ‘det røde hav’ og efterfølgende situation i Ægypten. Vi skal i dette afsnit se mere på de historiske, arkæologiske og ikke mindst geografiske vidnesbyrd om selve overgangen over ”det røde hav”. Vi skal også se på det der skete i […]

 • 4. maj: Dommere og frelsere
  Posted in: Andagter

  DOMMERE OG FRELSERE Hver gang Herren lod en dommer fremstå blandt dem, var Herren med ham og frelste dem fra deres fjender, så længe dommeren levede. For Herren fik medlidenhed med dem, når de jamrede over, at de blev undertrykt og pint. (Dom 2:18) Under Josva havde Israel en stor fremgang i kraft af Guds […]

 • Stærk I Jesus
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Utallige gange i Efeserbrevet hører vi sætningen, I Ham, I Herren eller I Kristus. Brevet handler slet og ret om vigtigheden i at være i Jesus og leve livet i Ham. I denne forkyndelse ser vi på kapitel 6:10-24 hvor fokus er på at vi skal være stærke i Herren idet vi iføre os Guds […]

 • Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge (Del 1: Vidnesbyrd fra NT)
  Posted in: Artikel, Eskild Særkjær

  I første del af artiklen ”Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge” skal vi se hvem Jesus fra Nazareth er ifølge skrifterne. Vi vil se at Jøderne spekulerede over om Han var Kristus?  Vi vil også se at loven og profeterne vidner om at det er Han og at NTs forfattere netop bygger deres vidnesbyrd om Ham på […]

 • 3. maj: Ja, jeg lever
  Posted in: Andagter

  JA, JEG LEVER ”Se på mine hænder og fødder – det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har.” (Luk 24:39) Jeg er et af de mennesker, som ind i mellem ønsker mig tilbage, til den gang Jesus vandrede rundt i Israel. Jeg ville […]

 • 2. maj: Klippen som aldrig rokkes
  Posted in: Andagter

  KLIPPEN SOM ALDRIG ROKKES ”Han frygter ikke budskab om ulykke, hans hjerte er trygt i tillid til Herren” (Sl 112:7) Måske har du oplevet at stå overfor en stor ændring i livet som kan se fuldstændig uoverskuelig ud Det er ikke altid jeg er så god til at bede. Ofte kan jeg mærke hvis det […]

 • 1. maj: Hvis du i dit hjerte tror
  Posted in: Andagter

  HVIS DU I DIT HJERTE TROR Og han sagde: ”Jesus, husk mig når du kommer i dit rige” (Luk 23:42) I midten hænger Jesus. De 2 andre er forbrydere, er blevet dømt for det de har gjort. Jesus er dømt for noget han ikke har gjort. Den ene forbrydere vælger at håne Jesus men for […]

 • 30. april: Det står fast
  Posted in: Andagter

  DET STÅR FAST ”Ikke ét af alle de gode ord, Herren talte til Israels hus, faldt til jorden; alt gik i opfyldelse.” (Jos 21:45) Det var et løfte mere end 400 år gammelt som Gud opfyldte da han lod Israel få Kana’ans land. Løftet blev givet til Abraham da Gud indgik omskærelsespagten med ham, hvor […]

 • 29. april: På mine knæ bliver jeg stærk
  Posted in: Andagter

  PÅ MINE KNÆ BLIVER JEG STÆRK Og han fjernede sig et stenkast fra dem, faldt på knæ og bad: Fader, hvis du vil så tag dette bæger fra mig. Dog ske ikke min vilje, men din. (Luk 22:41-42) Bønnen som Jesus beder, viser hans ydmyghed overfor Gud og hans villighed til at gå den tunge […]

 • 28. april: Gør dette til ihukommelse af mig
  Posted in: Andagter

  GØR DETTE TIL IHUKOMMELSE AF MIG ”Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde ”Dette er mit legeme som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig.” (Luk 22:19) Det er påske i Israel og Jesus er samlet med sine disciple for at spise påskelammet. Jøderne fejrede påsken […]

 • 27. april: Ret jer op og løft jeres hoved!
  Posted in: Andagter

  RET JER OP OG LØFT JERES HOVED! ”Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved for jeres forløsning nærmer sig.” Luk 21:28 Ordene er talt af Jesus om tegnene på at hans 2. Komme nærmer sig. Han beskriver hvordan folkene på jorden skal gribes af angst over havets […]

 • Barn I Jesus
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Utallige gange i Efeserbrevet hører vi sætningen, I Ham, I Herren eller I Kristus. Brevet handler slet og ret om vigtigheden i at være i Jesus og leve livet i Ham. I denne forkyndelse ser vi på kapitel 5:1-20 hvor fokus er på to slags børn. Lysets børn og mørkes børn. Guds børn og ulydighedens […]

 • 26. april: Se ikke ned!
  Posted in: Andagter

  SE IKKE NED! Men Herren sagde til Josva: »Vær ikke bange (Jos 11,6A) Der en restaurant et sted som ligger højt oppe på et bjerg. Det helt speciale ved denne restaurant er at gulvet er lavet af glas og at man kan se en afgrund på over 1000 meter nedenunder. Prøv at tage en person […]

 • 25. april: Det umulige sker!
  Posted in: Andagter

  DET UMULIGE SKER! Solen blev stående midt på himlen, og den tøvede næsten en hel dag med at gå ned. Aldrig, hverken før eller siden, har Herren hørt et menneskes bøn, som denne dag! Herren førte jo krig for Israel. (Jos 10:13b–14) Stil dig ud på skinnerne lige før et tog skal komme og sig […]

 • 24. april: Sivende vand
  Posted in: Andagter

  SIVENDE VAND Mændene i Aj slog seksogtredive af dem ihjel. De forfulgte dem fra byporten til stenbruddene og huggede dem ned på skrænten. Da mistede folket modet; det sivede bort som vand. (Jos 7:5) Har du nogensinde være med til en vandstafet, hvor du skulle flytte vand fra et sted til et andet? Nogen gange […]

 • 22. april: Gud som supermagt
  Posted in: Andagter

  GUD SOM SUPERMAGT Det skete, for at alle jordens folk skal vide, at Herrens hånd er stærk, og for at de altid skal frygte Herren jeres Gud. (Jos 4:24) Prøv at se Gud som en supermagt. Det store land der beskytter et lille land mod sine fjender. En som man kan gemme sig bag og […]

 • 21. april: Vær modig
  Posted in: Andagter

  VÆR MODIG Jeg har jo indsat dig; vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går.« (Jos 1:9) Jeg har ofte oplevede børn som var bange for at kravle op på et nyt klatrestativ, de var bange for højden og måske […]

 • 20. april: Noget at se frem til
  Posted in: Andagter

  NOGET AT SE FREM TIL Herren sagde til ham: »Det er det land, jeg lovede Abraham, Isak og Jakob, da jeg sagde: Jeg giver det til dine efterkommere. Du har fået det at se, men du kommer ikke derover!« (5mose 31:4) Måske har du som barn stået ude i køkkenet og har fundet ud af […]

 • 19. april: Gud er trofast og holder sit ord
  Posted in: Andagter

  GUD ER TROFAST OG HOLDER SIT ORD Du satte en grænse, det ikke må overskride, det skal ikke dække jorden igen. (Sl 104:9) Der tales her om syndfloden, som Gud havde bestemt skulle udrydde mennesker fordi de levede i synd, undtagen Noas familie, fordi han var en troens mand. Gud hader synd! Gud sagde til […]

 • 18. april: Så langt som øst ligger fra vest
  Posted in: Andagter

  SÅ LANGT SOM ØST LIGGER FRA VEST Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham; så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os. (Sl 103:11-12) Vi er født som syndere og vi syndere, fordi vi er født sådan. […]

 • 17. april: I denne antisemitismes tid
  Posted in: Andagter

  I DENNE ANTISEMITISMES TID Folkene skal frygte Herrens navn, alle jordens konger skal frygte din herlighed. For Herren genopbygger Zion, han viser sig i sin herlighed. (Sl 102:16-17) To dejlige vers her i denne antisemitismes tid. Gud elsker jøderne. Gud elsker Israel. Gud er med dem og det var Han på bibelsk tid og det […]

 • 16. april: Kom med til festen
  Posted in: Andagter

  KOM MED TIL FESTEN Jesus svarede: »Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. (Luk 14:16) Gud indbyder mange mennesker til det store festmåltid, men der er ingen der har tid. De gav sig alle som én til at undskylde sig. Den første sagde til ham: Jeg har købt en […]

 • 15. april: Fryderåb for Herren
  Posted in: Andagter

  FRYDERÅB FOR HERREN En salme til takofferet. Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden! (Sl 100:1) Gud har skabt os hver og en. Derfor hører vi Ham til, og bør være glade for det. Vi opfordres til at prise Gud og glæde os over Ham med fryderåb. Gud ønsker, at vi anerkender Ham. Ærer […]

 • 14. april: Hvis i ikke omvender jer
  Posted in: Andagter

  HVIS I IKKE OMVENDER JER Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. (Luk 13:3) Vi læser om en blodblanding og om Jesus der siger: ”Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de”. På den tid kom der nogle og fortalte […]

 • Tilgivet I Jesus
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Utallige gange i Efeserbrevet hører vi sætningen, I Ham, I Herren eller I Kristus. Brevet handler slet og ret om vigtigheden i at være i Jesus og leve livet i Ham. I denne forkyndelse ser vi på kapitel 4:17-32 hvor fokus er på at livet i Kristus handler om iføre os Ham, så vi fornyes […]

 • Kan vi stadig tro bibelen når 07 Moses i Ægypten
  Posted in: Eskild Særkjær, Mp3 lydfil

  I undervisningsserien: Kan vi stadig tro bibelen når… er vi nu nået til Moses i Ægypten. Findes der historiske og arkæologiske beviser på at Moses blev ”adopteret” af faraos datter og fik en stor stilling i Ægypten? Vi skal bla. høre fra jødiske historieskriver Josefus og fra de ægyptiske kilder der tyder på at den […]

 • Levende I Jesus
  Posted in: Mp3 lydfil, Nicki Andersen

  Utallige gange i Efeserbrevet hører vi sætningen, I Ham, I Herren eller I Kristus. Brevet handler slet og ret om vigtigheden i at være i Jesus og leve livet i Ham. I denne forkyndelse ser vi på kapitel 2:1-10 hvor fokus er på at vi der var døde i vore overtrædelser har Gud gjord levende […]