KIABB09/10 – Vor trofaste profet

På den tid, da Eli var dommer og ypperstepræst i Israel, var Samuel kun en lille dreng. Hans moder indviede ham til Herren, og hun bragte ham til Eli, for at han skulle bo i helligdommen og tjene under Elis opsyn.

Gud var meget utilfreds med Eli og hans sønner. Eli havde ikke opdraget sine sønner til at være lydige, og de gjorde ting, som var onde i Guds øjne. Herren sagde til Eli: » Jeg vil udvælge mig en trofast præst; han skal handle efter mit hjerte og mit sind, og ham vil jeg bygge et varigt hus, så han altid skal færdes for min Salvedes åsyn« (1. Sam. 2:35).

Gud udvalgte lille Samuel til at være den trofaste og betroede præst, der skulle træde i Elis sted. Samuel voksede til, og Herren var med ham. Han var trofast til at gøre, hvad Gud viste ham. Gud »lod ikke et eneste af sine ord falde til jorden« (1 Sam. 3:19). Samuel var pålidelig, sanddru, oprigtig, stabil, trofast, tilforladelig – indviet til at gøre Guds vilje. Jesus Kristus, vor trofaste Profet, havde disse samme egenskaber.

Hvis man skal fremhæve en enkelt ting i Jesu Kristi liv, så må det være dette, at han var helt indviet til at gøre sin himmelske Faders vilje. Jesus levede hele sit liv fra først til sidst for at bringe ære til Gud og være ham til behag. Fra en 12 års dreng – da hans forældre fandt ham i templet, og han sagde: »Jeg bør være i min Faders gerning« – og indtil han bad i haven: » ikke min, men din vilje ske«, var der kun ét i hans liv, der gjaldt for ham: at gøre Guds vilje.

Da Johannes Døberen døbte Jesus, lød der en røst fra Himlen, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede; i ham har jeg velbehag« (Mat. 3:17).

Oral Roberts

Lignende indlæg:

  • KIABB08 – vor slægtning, som forløser os DEN SMUKKE kærlighedshistorie om Ruth og Boaz giver et udtryksfuldt billede af Jesus Kristus som vor Forløser. Ruth og hendes svigermor Naomi vendte tilbage til deres hjemland som […]
  • KIABB03 – Vor Ypperstepræst EN GANG om året, på den store forsoningsdag, bragte Israels børn geder og tyre til Herrens bolig som ofre, der skulle sone deres synd. Efter at ypperstepræsten havde bragt et […]
  • KIABB05 – Profeten Som Moses GUD SAGDE til Moses: » Jeg vil lade en profet som dig fremstå for dem af deres brødre og lægge mine ord i hans mund, og han skal sige dem alt, hvad jeg byder ham« (5. Mos. 18:18). Gud […]
  • KIABB02 – Påskelammet PÅSKEN repræsenterer på smuk måde forsoningen ved Jesu Kristi blod. Gud forordnede påsken, for at israelitternes førstefødte kunne blive frelst fra den omfattende død, der ramte […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development