Artikel

 • KIABB09/10 – Vor trofaste profet
  Posted in: Andre, Artikel

  På den tid, da Eli var dommer og ypperstepræst i Israel, var Samuel kun en lille dreng. Hans moder indviede ham til Herren, og hun bragte ham til Eli, for at han skulle bo i helligdommen og tjene under Elis opsyn. Gud var meget utilfreds med Eli og hans sønner. Eli havde ikke opdraget sine […]

 • Herren har gjort store ting for os
  Posted in: Andre, Artikel

  Så vidt jeg ved, siges det aldrig i Ordet, at et menneske har gjort store ting for Herren, men det siges ofte, at Herren har gjort store ting for mennesker. I Salme 126 siger de, der er helt fortumlede af glæde over, at de kan drage hjem fra fangenskabet i Babel: »Herren har gjort store […]

 • KIABB08 – vor slægtning, som forløser os
  Posted in: Andre, Artikel

  DEN SMUKKE kærlighedshistorie om Ruth og Boaz giver et udtryksfuldt billede af Jesus Kristus som vor Forløser. Ruth og hendes svigermor Naomi vendte tilbage til deres hjemland som fattige enker. Ruth møder Boaz, en slægtning til hendes afdøde mand, og de fattede kærlighed til hinanden og tænkte på at gifte sig. Efter jødisk sædvane havde […]

 • David udenfor fare
  Posted in: Andre, Artikel

  (2. Sam. 6) David samlede alt udsøgt mandskab i Israel, 30.000 mand. I 1. Krøn. 13,1 står der, at han rådførte sig med tusindførerne og hundredførerne, alle øversterne, og i vers 5, at han samlede hele Israel. Derefter brød David op med alle sine krigere og drog til Ba’al i Juda for der at hente […]

 • KIABB07 – Vor Dommer og Lovgiver
  Posted in: Andre, Artikel

  Efter Josvas død »lod Herren dommere fremstå, og de frelste dem fra deres hånd, som udplyndrede dem« (Dom. 2:16). Gud oprejste tretten mænd som dommere over Israel. En dommer var en forsvarer, en afstraffer, en udfrier. Det synes, som om Israel faldt i den ene synd efter den anden. To ting er særlig fremtrædende i […]

 • David i fare
  Posted in: Andre, Artikel

  Saul tog 3.000 udsøgte soldater (elitetropper), da han kom tilbage fra forfølgelsen af filisterne (som HERREN altså atter havde givet ham sejr over!) og drog ud for at gribe David. En aften gik han ind i en hule for at sove uden at vide, at David og hans mænd lå inderst i hulen – (1. […]

 • Om den jødiske holdning til kristendommen gennem tiderne
  Posted in: Andre, Artikel

  Der er to ting, der i lige grad afnøder os beundring. Det ene er, at kristne omsider evnede at overvinde hadet til jøder og fordomme om jøder. Det andet er, at jøder på samme måde evnede at revidere deres dom over kristendom og kristne. I begge henseender er der sket meget store ting — i begge henseender er der endnu en del at gøre, hvis balancen skal bringes helt i orden.

 • Guds svaghed
  Posted in: Andre, Artikel

  Kristus betyder den salvede, den med Guds Ånd salvede, altså den kraftens og visdommens Ånd hviler over i hele sin fylde. Derfor kan han »naturligvis« ikke være kraftesløs, svag og dåragtig! Det siger sig selv! Sådan ræsonnerer ethvert fornuftigt menneske! Og for det religiøse menneske er det en forargelse, at den salvede hænger på et […]

 • KIABB05 – Profeten Som Moses
  Posted in: Andre, Artikel

  GUD SAGDE til Moses: » Jeg vil lade en profet som dig fremstå for dem af deres brødre og lægge mine ord i hans mund, og han skal sige dem alt, hvad jeg byder ham« (5. Mos. 18:18). Gud opfyldte dette løfte. En dag fandt Jesus Filip, og han sagde til ham: »Følg mig!« Begejstret […]

 • Den Dyre Nåde
  Posted in: Andre, Artikel

  Billig nåde er vor kirkes dødsfjende. Vor kamp i dag gælder den dyre nåde. Billig nåde betyder nåde som udsalgsvare, tilgivelse, trøst og sakramente til spotpris; nåde som kirkens uudtømmelige forrådskammer, hvorfra der øses ud med letfærdig hånd, tankeløst og grænseløst; nåde uden pris, uden omkostninger. Det skal jo netop være nådens væsen, at regningen […]

 • KIABB04 – Skystøtten og Ildstøtten
  Posted in: Andre, Artikel

  »DEN DAG boligen blev rejst, dækkede skyen boligen, vidnesbyrdets telt; men om aftenen var der som et ildskær over boligen, og det holdt sig til om morgenen. Således var det til stadighed: om dagen dækkede skyen den, om natten ildskæret« (4. Mos. 9:15-16). Da Israels børn var på vej mod det forjættede land, »vandrede Herren […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development