KIABB04 – Skystøtten og Ildstøtten

»DEN DAG boligen blev rejst, dækkede skyen boligen, vidnesbyrdets telt; men om aftenen var der som et ildskær over boligen, og det holdt sig til om morgenen. Således var det til stadighed: om dagen dækkede skyen den, om natten ildskæret« (4. Mos. 9:15-16).

Da Israels børn var på vej mod det forjættede land, »vandrede Herren foran dem, om dagen i en skystøtte for at vise dem vej og om natten i en ildstøtte for at lyse for dem; så kunne de rejse både dag og nat« (2. Mos. 13:21).

Skriften fortæller os, at når skyen flyttede sig, fulgte folket efter. Når skyen standsede, standsede de også og hvilede, uanset hvor længe det varede – om »den blev der et par dage eller en måned eller længere endnu« (4. Mos. 9:22).

Det er et fortræffeligt billede på Guds trofasthed til at lede sit folk, når de er villige og lydige. Jesus Kristus er vor Skystøtte og Ildstøtte – vor Vejleder. Han sagde: » Jeg er vejen« og »Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys« (Joh. 14:6, 8:12).

Løftet om, at Gud vil lede os, er tydeligt fremsat gennem hele Bibelen. En kristen kan ikke undvære Guds ledelse. En kristen kan ikke bruge en hvilken som helst vej. Det må være Guds viljes vej. Ofte stilles vi over for korsveje med mange muligheder, og vi kommer i et dilemma, hvilken vej vi skal vælge. Vi kan ikke se ind i fremtiden. Men Gud ser alle ting og kender alle ting. Hvis vi søger ham og gransker i hans Ord, vil han lede os.

Lignende indlæg:

  • KIABB03 – Vor Ypperstepræst EN GANG om året, på den store forsoningsdag, bragte Israels børn geder og tyre til Herrens bolig som ofre, der skulle sone deres synd. Efter at ypperstepræsten havde bragt et […]
  • KIABB01 – Kvindens Sæd GUD SAGDE: »Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem din sæd og hendes sæd; den skal knuse dit hoved, og du skal hugge den i hælen« (1. Mos. 3:15). Her er det første […]
  • KIABB07 – Vor Dommer og Lovgiver Efter Josvas død »lod Herren dommere fremstå, og de frelste dem fra deres hånd, som udplyndrede dem« (Dom. 2:16). Gud oprejste tretten mænd som dommere over Israel. En dommer var […]
  • KIABB08 – vor slægtning, som forløser os DEN SMUKKE kærlighedshistorie om Ruth og Boaz giver et udtryksfuldt billede af Jesus Kristus som vor Forløser. Ruth og hendes svigermor Naomi vendte tilbage til deres hjemland som […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development