Eskild Særkjær

 • 20. December: Her er jeg
  Posted in: Andagter

  HER ER JEG “Da svarer Herren, når du kalder; på dit råb er hans svar: Her er jeg”, (Es. 58:9) Dette udsagn er et gennemgående tema i bibelen. Den almægtige Gud i himlen har aldrig lagt skjul på, at han ønsker alle menneskers frelse. Han har derfor lovet, at det vil ske for enhver, der […]

 • 19. December: Bibelens kernebudskab
  Posted in: Andagter

  BIBELENS KERNEBUDSKAB “Så siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis navn er ‘Hellig’: I højhed og hellighed bor jeg, hos den knuste, i ånden bøjede, for at kalde de bøjedes ånd og de knustes hjerte til live”, (Es. 57:15) Det er vor frelser og Gud, der siger dette, og giver dermed trøst til enhver, […]

 • 18. December: For vore øjne
  Posted in: Andagter

  FOR VORE ØJNE “Dette er Gud Herrens ord, han, som har samlet Israels fordrevne. Jeg vil føje flere til dem, der allerede er samlet”, (Es. 56:8) Denne tekst har jeg taget fra 92-oversættelsen, som gengiver grundteksten bedre end den tidligere. Som den røde tråd i GT såvel som hos Esajas tales der først om jødernes […]

 • 17. December: Gud er Gud
  Posted in: Andagter

  GUD ER GUD “Som himlen er højere end jorden, er mine veje højere end jeres og mine tanker højere end jeres”, (Es. 55:9) Vi vil ofte gerne forstå det, der sker omkring os, og alle har vel også til tider stillet nogle spørgsmål til Gud, som vi gerne vil have svar på. Som fx, når […]

 • 16. December: Guds børn
  Posted in: Andagter

  GUDS BØRN “Alle dine børn bliver oplært af Herren, og stor bliver børnenes fred”, (Es. 54:13) I forbindelse profetien i Es. 53 om Jesu lidelse og død for vore synder, såvel som hans opstandelse, nævner teksten også, at ‘når hans sjæl havde fuldbragt et skyldoffer, skulle han se afkom..’, v. 10. Dette afkom er alle […]

 • 15. December: Forudsagt og bevidnet
  Posted in: Andagter

  FORUDSAGT OG BEVIDNET “Han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld, os til fred kom straf over ham, vi fik lægedom ved hans sår”, (Es. 53:5) Hele kapitlet handler om Jesus, og er dermed den længste og mest fyldige profeti i GT om Jesu lidelse og død for vore synder, såvel som […]

 • 14. December: Ophøjelse
  Posted in: Andagter

  OPHØJELSE “Se, min tjener (Jesus) får fremgang, han stiger, løftes op og ophøjes såre”, (Es 52:13) Med disse ord begynder profetien om Jesu død for vore synder, som fuldt ud udfolder sig i det næste kapitel. Når Jesus her kaldes Guds tjener, så er det i den samme betydning, som når Markus citerer ham for […]

 • 8. November: Se, Glædesbuddet
  Posted in: Andagter

  SE, GLÆDESBUDDET “Se, glædesbuddet, som kundgør fred, skrider frem over bjergene”. (Nah 2:1) I gamle dage var det almindeligt, at der blev sendt et bud med gode eller dårlige nyheder. Når der derfor kom ‘en løber’, som de blev kaldt, stimlede folk sammen for at høre budskabet. Det er dette billede, Nahum bruger for at […]

 • 7. November: Et værn for os
  Posted in: Andagter

  ET VÆRN FOR OS “Herren er god, et værn på trængselens dag; han kender dem, som stoler på ham”. (Nah 1:7) Kapitlet handler om, at Gud er vred på dem, som gør det onde, og går derefter over til at tale om den trængsel, som kommer. Så vidt jeg kan se, er denne trængsel identisk […]

 • 6. November: Han fører min sag
  Posted in: Andagter

  HAN FØRER MIN SAG “Jeg vil spejde efter Herren, jeg bier på min frelses Gud; min Gud vil høre mig”. (Mika 7:7) Af sammenhængen er det tydeligt, at Mika har været ude i en krise, og var faldet. Han siger, at han har syndet, men fortæller ellers ikke nærmere om sin situation, men det er […]

 • 5. November: Et ret hjerteforhold
  Posted in: Andagter

  ET RET HJERTEFORHOLD “Har Herren behag i tusinder af væddere, titusinder af oliestrømme?” (Mika 6:7) Der er mange, der tror, at den gamle pagts troende blev frelst ved at overholde loven, men det er forkert. Gud har nemlig givet dem loven, for at de alle kunne se, at ingen kan stå rene og retfærdige ind […]

 • 4. November: Fredsfyrsten
  Posted in: Andagter

  FREDSFYRSTEN “Betlehem..: Af dig skal der udgå mig én til at være hersker i Israel. Hans udspring er fra fordum, fra evigheds dage”. (Mika 5:1) Her har vi en af de mange kendte profetier om Jesus i GT. Han skal være Israels hersker og konge, og selvom han skal fødes som et menneske i Betlehem, […]

 • 3. November: Den fremtid, der venter
  Posted in: Andagter

  DEN FREMTID, DER VENTER “På hin dag, lyder det fra Herren, samler jeg det, der halter..”. (Mika 4:6) I det forrige kapitel talte Gud om dom over folket, som også kom, fordi han havde sagt det. Israels folk blev spredt over hele verden, og tilsyneladende så alt håbløst ud. Og det gør det sådan set […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development