Eskild Særkjær

 • 6. November: Han fører min sag
  Posted in: Andagter

  HAN FØRER MIN SAG “Jeg vil spejde efter Herren, jeg bier på min frelses Gud; min Gud vil høre mig”. (Mika 7:7) Af sammenhængen er det tydeligt, at Mika har været ude i en krise, og var faldet. Han siger, at han har syndet, men fortæller ellers ikke nærmere om sin situation, men det er […]

 • 5. November: Et ret hjerteforhold
  Posted in: Andagter

  ET RET HJERTEFORHOLD “Har Herren behag i tusinder af væddere, titusinder af oliestrømme?” (Mika 6:7) Der er mange, der tror, at den gamle pagts troende blev frelst ved at overholde loven, men det er forkert. Gud har nemlig givet dem loven, for at de alle kunne se, at ingen kan stå rene og retfærdige ind […]

 • 4. November: Fredsfyrsten
  Posted in: Andagter

  FREDSFYRSTEN “Betlehem..: Af dig skal der udgå mig én til at være hersker i Israel. Hans udspring er fra fordum, fra evigheds dage”. (Mika 5:1) Her har vi en af de mange kendte profetier om Jesus i GT. Han skal være Israels hersker og konge, og selvom han skal fødes som et menneske i Betlehem, […]

 • 3. November: Den fremtid, der venter
  Posted in: Andagter

  DEN FREMTID, DER VENTER “På hin dag, lyder det fra Herren, samler jeg det, der halter..”. (Mika 4:6) I det forrige kapitel talte Gud om dom over folket, som også kom, fordi han havde sagt det. Israels folk blev spredt over hele verden, og tilsyneladende så alt håbløst ud. Og det gør det sådan set […]

 • 2. November: Gud er kærlighed, ikke?
  Posted in: Andagter

  GUD ER KÆRLIGHED, IKKE? “Er Herren ej i vor midte? Over os kommer intet ondt”. (Mika 3:11) Gud har vist Mika, at folkets gerninger er onde, men landets præster og profeter, som skulle advare dem mod at fare vild, gør det ikke. Tværtimod siger de beroligende til folket: Gud er i vor midte; det er […]

 • 16. August: Min løser lever
  Posted in: Andagter

  MIN LØSER LEVER “Kan en, der er død, få liv, da ville jeg holde ud alle mine trængsels dage, til afløsningen kom”, (Job 14:14) I dette vers ser det ud til, at Job er usikker på, om der er et evigt liv efter døden. For, hvis det var tilfældet, ‘da ville jeg holde ud’ trods […]

 • 15. August: Om i dog ville tie
  Posted in: Andagter

  OM I DOG VILLE TIE “Om I (mine venner) dog ville tie stille, så I kunne regnes for vise”, (Job 13:5) Job ved, at hans venner ikke har ret, når de hævder, at hans lidelser skyldes synd. Han ved, at Gud har ret, når han siger: “Som himlen er højere end jorden, er mine veje […]

 • 14. August: Guds storhed
  Posted in: Andagter

  GUDS STORHED “Hos Gud er visdom og styrke, han sidder inde med råd og indsigt”, (Job 12:13) Trods store lidelser og sine venners ‘gode råd’ vender Job igen og igen tilbage til Guds storhed. I det samme kapitel vidner han også om, at Gud er den, som holder alt levende i sin hånd, og drager […]

 • 13. August: Ord til eftertanke
  Posted in: Andagter

  ORD TIL EFTERTANKE “Trygt skal du være, fordi du har håb; du ser dig om og går trygt til hvile”, (Job 11:18) Det er Zofar, en af Jobs venner, som har taget ordet, og mon ikke alle kristne kan skrive under på dét, han siger i verset ovenfor? Det er jo det, det hele drejer […]

 • 12. August: Fortvivlelse
  Posted in: Andagter

  FORTVIVLELSE “Jeg væmmes ved livet; jeg vil give min klage frit løb og tale i min fortvivlelse”, (Job 10:1) Job er forståeligt nok i krise. Hele situationen synes håbløs, han er syg og måske døden nær, og så kommer hans venner og siger, at det er hans egen skyld. De siger endda, at han må […]

 • 11. August: Har jeg end ret
  Posted in: Andagter

  HAR JEG END RET “Ville Gud gå i rette med ham, kan han ikke svare på ét af tusind”, (Job 9:3) Job hører vennernes beskyldninger, som går ud på, at Job selv er skyldig i sine lidelser. Han ved, at de ikke har ret, men hvad er så den rigtige forklaring? Han ved det ikke, […]

 • 10. August: Min nåde er dig nok
  Posted in: Andagter

  MIN NÅDE ER DIG NOK “Vokser der siv, hvor der ikke er sump? Gror nilgræs frem, hvor der ikke er vand?”, (Job 8:11) Job er syg og er i en forfærdelig pine. Det er i den situation, at hans tre venner kommer til ham for at vise deres medfølelse og trøste ham, 2:11. Men hvilke […]

 • 21. juni: Vi og Helligånden
  Posted in: Andagter

  VI OG HELLIGÅNDEN “Vidner om disse ting er vi og Helligånden, som Gud har givet dem, som adlyder ham”, (Apg 5:32) Lige forud for denne tekst har vi beretningen om, at apostlene (igen) var blevet fængslet, og lige før deres løsladelse fik de disse ord med på vejen: ‘Vi har jo udtrykkeligt forbudt jer at […]

 • 20. juni: Om at lægge alt frem for Gud
  Posted in: Andagter

  OM AT LÆGGE ALT FREM FOR GUD “Ananias stak med sin hustrus vidende nogle af pengene (for salget af deres ejendom) til side, og kom kun med en del af dem, og lagde dem for apostlenes fødder”, (Apg 5:1-2) De to, her nævnt, var begyndt godt på vejen, og en dag tilkendegav de, at de, […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development