10. August: Min nåde er dig nok

andagt eskild 10,8,15

MIN NÅDE ER DIG NOK

“Vokser der siv, hvor der ikke er sump? Gror nilgræs frem, hvor der ikke er vand?”, (Job 8:11)

Job er syg og er i en forfærdelig pine. Det er i den situation, at hans tre venner kommer til ham for at vise deres medfølelse og trøste ham, 2:11. Men hvilke venner..? I stedet for at trøste Job gav de sig til igen og igen at revse ham. Her er det Bilead, som siger til ham, at hans lidelser er selvforskyldt. Beviser er, siger han, at der ikke kan vokse siv, hvor der ikke er sump. Eller, med andre ord: Gud straffer ikke, uden at der er en årsag til det! Job må altså være skyldig i noget, der har gjort Gud meget vred, og på dette grundlag siger han: ‘Så går det enhver, der glemmer Gud’.

Til alle tider har mennesker (også kristne) grundet over lidelsernes problem, og de er kommet med mange forklaringer, bl.a. den samme, som vi hører Biliad give udtryk for. De hævder derfor, at det må skyldes noget hos vedkommende, som gør, at de har mistet Guds velsignelse over deres liv, som fx synd: ‘Hvis du bare vil tro på Gud’, siger de, ‘så vil du med den autoritet, skriften giver, let kunne jage fjenden på flugt’! Hvad skal de stakkels syge gøre, som får besøg af den slags venner?

Man kan sagtens finde tekster i bibelen, som synes at sige dét, som vennerne her giver udtryk for. Men den, som kender bibelen, ved, at Gud ofte tillader lidelser af forskellig slags, så længe vi er her på jorden, og mørket har magten. Paulus vidner fx direkte om, at Gud sagde nej hver gang, han bad om at blive fri for ‘tornen i kødet’. Hvad den end bestod af, var den særdeles ubehagelig for ham. Men i stedet sagde Gud: ‘Min nåde er dig nok; thi i magtesløshed udfolder min kraft sig helt’. Hvor er det vidunderligt at kunne hvile i netop dette: Vi er i Guds hånd i vore lidelser, som også Job var det.

Bibellæseplan: Rom 11:1-24; 2Kong 25; Job 8

Lignende indlæg:

  • 20. December: Her er jeg HER ER JEG "Da svarer Herren, når du kalder; på dit råb er hans svar: Her er jeg", (Es. 58:9) Dette udsagn er et gennemgående tema i bibelen. Den almægtige Gud i himlen har aldrig lagt […]
  • 19. December: Bibelens kernebudskab BIBELENS KERNEBUDSKAB "Så siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis navn er 'Hellig': I højhed og hellighed bor jeg, hos den knuste, i ånden bøjede, for at kalde de bøjedes ånd og […]
  • 18. December: For vore øjne FOR VORE ØJNE "Dette er Gud Herrens ord, han, som har samlet Israels fordrevne. Jeg vil føje flere til dem, der allerede er samlet", (Es. 56:8) Denne tekst har jeg taget fra […]
  • 17. December: Gud er Gud GUD ER GUD "Som himlen er højere end jorden, er mine veje højere end jeres og mine tanker højere end jeres", (Es. 55:9) Vi vil ofte gerne forstå det, der sker omkring os, og alle har […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development