15. December: Forudsagt og bevidnet

andagt Eskild 15,12,15

FORUDSAGT OG BEVIDNET

“Han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld, os til fred kom straf over ham, vi fik lægedom ved hans sår”, (Es. 53:5)

Hele kapitlet handler om Jesus, og er dermed den længste og mest fyldige profeti i GT om Jesu lidelse og død for vore synder, såvel som om hans opstandelse. Læg mærke til, hvordan verset understreger to vigtige forhold: Det første beskriver Jesu lidelse og død, og det andet beskriver virkningen deraf. I verset forud står, at ‘vi (vel de forsamlede ved Jesu kors) regnede ham for plaget, slagen, gjort elendig af Gud’. Sådan så (og ser) det da også ud fra et jordisk perspektiv. Han var ‘uden skønhed og pragt til at drage vort blik, så vi syntes om ham’, v. 2. Nej, der var ikke noget ydre, der tilkendegav, at han ved sin død ‘udslettede det anklagede skyldbrev,.. det, som var imod os; (idet) han tog det bort ved at nagle det til korset’, Kol. 2:14.

Det er det, Es. 53 handler om. Alt det, der var imod os, tog han bort. Der står jo, at han blev såret for vore (læs: mine) overtrædelser, og knust for vor (læs: min) skyld. Og videre: Os (læs: mig) til fred kom straf over ham, og vi (læs: jeg) fik lægedom ved hans sår. Hvis Jesus ikke gjorde alt dette for os (læs: mig), blev intet menneske frelst. Men Gud ske tak, at han sendte Jesus, som var villige til at sone verdens (inkl. mine) synder. At sone betyder jo netop, at han ved sin lidelse og død har taget alt det bort, som adskiller os (læs: mig) fra Gud.

Fra vers 10 går profetien over til også at tale om Jesu opstandelse fra de døde: ‘Når hans sjæl havde fuldbragt et skyldoffer, skulle han se afkom og leve længe’. I GT terminologi betyder det at leve længe ‘for evigt’. Og det afkom, der er tale om, er alle de, som ved troen på Jesus bliver Guds børn, jfr. Es. 54:1. Alt dette har Gud forudsagt og bevidnet for os ved sin Ånd. Lad os derfor altid takke ham og prise ham for sin nåde mod os.

Bibellæseplan: Åb 5; Es 53; Ez 21-22

Lignende indlæg:

  • 7. februar: Ydmygelse YDMYGELSE Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. (Matt 23:12) Dette vers er der prædiket utrolig meget ud fra, og det er til stadighed et […]
  • 20. januar: Det kvalte ordet DET KVALTE ORDET Det, som blev sået mellem tidsler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. (Matt […]
  • 1. marts: Gud opdrager og fornyer GUD OPDRAGER OG FORNYER Du har jo forstødt os, Gud, du drager ikke ud med vore hære. (Sl 60:12) I tid er vi nu rykket frem til tiden for Anden Samuels Bog. David vinder et mægtigt slag […]
  • 25. februar: Forløsning hos Gud FORLØSNING HOS GUD For du har reddet mit liv fra døden og min fod fra at snuble, så jeg kan vandre for Guds ansigt i livets lys. (Sl 56:14) Ligesom i Sl 54 har vi i starten af Sl 56 en […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development