16. December: Guds børn

andagt Eskild 16,12,15

GUDS BØRN

“Alle dine børn bliver oplært af Herren, og stor bliver børnenes fred”, (Es. 54:13)

I forbindelse profetien i Es. 53 om Jesu lidelse og død for vore synder, såvel som hans opstandelse, nævner teksten også, at ‘når hans sjæl havde fuldbragt et skyldoffer, skulle han se afkom..’, v. 10. Dette afkom er alle dem, som kommer til tro på Jesu fuldbragte frelsesværk. Ganske vist handler teksten først og fremmest om Israel, der ifølge vers 6 ‘sidder forladt med sorg i sinde’, og det er sket, fordi de som folk havde vendt sig fra Gud, og havde derfor heller ikke modtaget Jesus som deres frelser og Herre. Men der kommer en dag, hvor dette vil ske, og det er det, teksten handler om. Da opfyldes det, Gud siger til dem: ‘Jeg forlod dig i et lidet øjeblik, men favner dig i stor kærlighed’ v. 7. I vers 10 siger han: ‘Om også bjergene viger, om også højene rokkes, min kærlighed viger ej fra dig, min fredspagt rokket ikke’. Sådan er Gud! Han elsker dem så højt, at han sendte sin søn for at frelse dem. På den dag, de ser hen til ham, de har gennemstunget, går verset i opfyldelse for dem.

Og så handler verset selvfølgelig også om os, fordi vi ved tro på Jesus så at sige er blevet adopteret ind i Israels stamme, jfr. Rom. 11:16-22. Derfor står der om os, at vi hedningekristne ‘er medarvinger, medindlemmede i legemet og meddelagtige i forjættelsen – og alt dette i Kristus Jesus ved evangeliet’, Ef. 3:6. Det betyder konkret, at når vi kommer til tro på Jesus, bliver vi som Guds børn også oplært af Herren, idet vi lytter til hans Ånd, som både giver os kraft og leder os, og stor bliver vores fred, fordi vi har fred i ham, som har forligt os med Gud, jfr. Joh 14:27.

Bibellæseplan: Åb 6; Es 54; Ez 23

Lignende indlæg:

  • 20. januar: Det kvalte ordet DET KVALTE ORDET Det, som blev sået mellem tidsler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. (Matt […]
  • 3. februar: Judas ansvar JUDAS ANSVAR Jeg står inde for ham; du kan kræve mig til regnskab for ham.(1Mose 43:9) Der er en linje i Bibelen, og et forbillede på Jesus, som ikke bliver fulgt så ofte. Mange har […]
  • 8. februar: Hvad vil du gøre? HVAD VIL DU GØRE? Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede? (Matt 23:33) Jesus stiller farisæerne et enormt provokerende spørgsmål. Hvordan vil I undgå at […]
  • 21. januar: Har jeg set den samme skat som manden? HAR JEG SET DEN SAMME SKAT SOM MANDEN? Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development