Jón Poulsen

 • Luther og hans teologi 04 – Kristus Alene 01 – som mellemmand
  Posted in: Video

  En af reformationens slagord var: Kristus Alene. Som mellemmand mellem Gud og mennesket kan man ikke regne med paven eller helgenerne. Som det hedder i en luthersk bekendelse: ”Skriften lærer intet om at påkalde helgenerne eller søge hjælp hos dem. For der er kun én eneste Kristus, som er givet os som fredsmægler, sonoffer, ypperstepræst […]

 • 4. Oktober: Paulus afskedshilsen
  Posted in: Andagter

  PAULUS AFSKEDSHILSEN “Fred være med brødrene, og kærlighed og tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus!” (Ef 6:23) Paulus har skrevet et mellemlangt brev til menigheden i Efesos. Han har skrevet om udvælgelse, tro, nåde og nådegaver. Han har skrevet om den kristne husorden, og hvordan Jesu disciple skal opføre sig i hverdagen. Og […]

 • 3. Oktober: Amnesti og fuld tilgivelse
  Posted in: Andagter

  AMNESTI OG FULD TILGIVELSE “Jeg vender tilbage til mit sted, indtil de gør bod og søger mit ansigt. I deres nød vil de opsøge mig.” (Hos 4:15) Hoseas profeterer om hvordan folket forgår i deres synd. Han fortæller om, hvordan Herren er blevet som en fortærende kræftsvulst for dem. Alt sammen, fordi de gik deres […]

 • 2. Oktober: Det er en synd at blive beruset
  Posted in: Andagter

  DET ER EN SYND AT BLIVE BERUSET “Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden.” (Ef 5:18) Jeg tilhørte på et tidspunkt et fantastisk menighedsfællesskab, som havde mange positive ting at byde ind med. Men der var også enkelte ting ved fællesskabskulturen, som var usunde. Én af […]

 • 30. September: Mens vi endnu var hans fjender
  Posted in: Andagter

  MENS VI ENDNU VAR HANS FJENDER “Herren sagde til mig: »Gå igen hen og elsk en kvinde, som er en anden mands elskerinde, og som begår ægteskabsbrud. Sådan elsker Herren israelitterne, skønt de vender sig til andre guder og elsker rosinkager.«” (Hos 3:1) Jeg har altid været glad for det her vers, for jeg hader […]

 • 29. September: Det begynder med Ham
  Posted in: Andagter

  DET BEGYNDER MED HAM “Derpå lod jeg ved floden Ahava udråbe en faste; vi skulle ydmyge os for vor Gud og bede ham om god rejse for os og vores børn og alle vores ejendele.” (Ezra 8:21) Det første af de 10 bud lyder sådan: “Du må ikke have andre guder end mig.” Det er […]

 • 28. September: Et pessimistisk menneskesyn
  Posted in: Andagter

  ET PESSIMISTISK MENNESKESYN “…jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn.” (Ef 2:1b-2) Ind i mellem er det op ad bakke at stå fast […]

 • 17. maj: Evangeliet gør ondt
  Posted in: Andagter

  EVANGELIET GØR ONDT “Mange af hans disciple, som hørte det, sagde nu: »Det er hård tale; hvem kan holde ud at høre på det?« ” (Joh 6:60) Jeg har ofte undret mig over ovenstående skriftord. Hvorfor er det, de synes talen er så hård? Det er ikke sådan, at han pålægger en masse nye krav […]

 • 16. maj: Med Gud i centrum
  Posted in: Andagter

  MED GUD I CENTRUM “Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv…” (Joh 6:27a) Et af de mere sørgelige skriftsteder i Bibelen er dette: “Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden…” (2 Tim 4:10). Paulus har haft en betroet medarbejder, som har rejst med ham. […]

 • 15. maj: Ingen grund til frygt pga. Jesus
  Posted in: Andagter

  INGEN GRUND TIL FRYGT PGA. JESUS “Men Jesus sagde til dem: »Det er mig, frygt ikke!« ” (Joh 6:20) Jeg hørte engang en taler sige, at der står “frygt ikke” 365 gange i Bibelen, én gang for hver dag. Dernæst remsede taleren masser af grunde op, som viste, at vi burde leve i frygt: Satans […]

 • 14. maj: Jesus er Gud
  Posted in: Andagter

  JESUS ER GUD “…for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. Den, der ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.” (Joh 5:23) Gud ja, men Jesus? Mange mennesker er religiøse, eller i det mindste forholdsvis spirituelle. De tror gerne på en eller anden guddommelig kraft. En skaberenergi. Et ophav. På […]

 • 13. maj: Vil du egentlig reddes?
  Posted in: Andagter

  VIL DU EGENTLIG REDDES? “Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham: »Vil du være rask?« ” (Joh 5:6) Når man har været syg og fuldstændig afhængig af andres hjælp i hele sit liv, er det en meget stor omvæltning pludselig at […]

 • 12. maj: Du er undværlig
  Posted in: Andagter

  DU ER UNDVÆRLIG “Da de to dage var gået, drog Jesus videre til Galilæa.” (Joh 4:43) Hvordan ville vi reagere, hvis vores vidnesbyrd førte til, at 50-100 mennesker i løbet af en time, kom til tro på Jesus? Vi ville hoppe, juble og danse. Og dernæst ville vi sætte os ned, og lave planer for, […]

 • 11. maj: De tiltrækkes af vores mangler
  Posted in: Andagter

  DE TILTRÆKKES AF VORES MANGLER “Mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede: »Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort.« ” (Joh 4:39) Det, at blive kristen, er det bedste, der er sket i mit liv. Derfor overvejer jeg tit, hvordan jeg kan […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development