Forord til Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter

NVO85[4]Forord

DET ER en ansvarsfuld opgave at skulle oversætte Bibelen fra grundsprogene, hebraisk, aramaisk og græsk, til et nutidssprog. Den der vil oversætte De Hellige Skrifter, som er et helt bibliotek bestående af 66 bøger, skal på et andet sprog gengive de tanker og udtalelser som den himmelske forfatter, Jehova Gud, for lang tid siden har ladet hellige mænd nedskrive under inspiration.

Den gudfrygtige oversætter, som har kærlighed til Bibelens forfatter, føler især at han har det ansvar over for Gud at hans tanker og ord overføres så nøjagtigt som muligt. Oversætteren føler sig også ansvarlig over for de sandhedssøgende mennesker der læser og forlader sig på en oversættelse af den Højestes inspirerede ord for at opnå frelse til evigt liv.

Med denne følelse af et stort ansvar har en komité af gudhengivne mænd udarbejdet New World Translation of the Holy Scriptures. Hele oversættelsen udkom oprindelig i seks bind, fra 1950 til 1960, med fodnoter og marginalhenvisninger. I 1961 forelå en revideret udgave i ét bind, uden fodnoter og marginalhenvisninger. I 1970 kom den anden reviderede udgave, og en tredje revision, med fodnoter, fulgte i 1971. I tilslutning hertil kom i 1969 The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, som indeholdt den af Westcott og Hort reviderede græske tekst (1948-udgaven) med en ordret interlinear oversættelse til engelsk. I de 34 år der er gået siden New World Translation begyndte at udkomme, er den, helt eller delvis, blevet oversat til ti andre sprog og er trykt i et samlet oplag på 40 millioner eksemplarer.

Den foreliggende udgave er ikke blot en revision af den oversatte tekst i forhold til de tidligere reviderede udgaver, men den indeholder også fodnoter og marginalhenvisninger (krydshenvisninger) der er en fuldstændig ny bearbejdelse og revision af fodnoterne og marginalhenvisningerne i de oprindelige seks bind der udkom på engelsk i årene 1950 til 1960.

Angående oplysninger om de specielle noter, tillæg, registre m.v. som denne reviderede udgave er forsynet med, samt brugen af dem, henviser vi til indledningen.

Vi overgiver hermed denne reviderede udgave til Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, til trykning, oversættelse og distribution. Den udgives med en dybtfølt taknemmelighed mod Bibelens forfatter, som har betroet mennesker denne opgave. Vi har i dette vigtige arbejde tillidsfuldt støttet os til hans ånd. Vi beder ham velsigne alle som bruger denne oversættelse med henblik på deres åndelige fremgang.

New World Bible Translation Committee

Den 1. januar 1984, New York, N.Y.

Den første del af den danske udgave af denne bibeloversættelse, Ny Verden-oversættelsen af De kristne græske Skrifter, forelå i 1974 og blev i en let revideret form indlemmet i den komplette udgave, Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter, der forelå i 1985. Nærværende danske udgave er en revision der hviler på den seneste reviderede engelske udgave (1984) med enkelte rettelser der er kommet til siden da.

Lignende indlæg:

1 kommentar

  1. Peter Frederiksen

    Studieudgaven af NVO fra 1993 findes på dette link, inklusiv det udvidede forord/indledning og alle tillæg om detaljer i oversættelsen.

    Der er en Wikipedia-artikel om oversættelsen på dette link.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development