Ikke kategoriseret

 • Biskop: Moskeen i Córdoba er kristen
  Posted in: Ikke kategoriseret

  Moskeen i Córdoba regnes sædvanligvis som et af verdens fineste eksempler på islamisk arkitektur. Byggeriet af den blev indledt i slutningen af 700-tallet efter ordre fra det mauriske al-Andalus-riges første hersker, Abd ar-Rahman I, og fuldendt et par hundrede år senere af krigsherren og statsmanden al-Mansur. At historien om det UNESCO-beskyttede monument hænger sådan sammen, […]

 • DNPS26: Matt 10
  Posted in: Ikke kategoriseret

  1 Saa kaldte han sine tolv Lærlinge til sig og gav dem Myndighed over urene Aander, saa de kunde drive dem ud og helbrede hver Sygdom og Svaghed. 2 Dette er Navnene paa de tolv Apostle: Først Simon, som kaldes Peter, og hans Broder Andreas, saa Jakob Sebedaios’ Søn og hans Broder Johannes, 3 Filippos […]

 • DNPS26: Matt 9
  Posted in: Ikke kategoriseret

  1 Saa gik han ombord og satte over og kom til sin egen By. 2 Og der kom de med det samme og bar til ham en gigtlammet, liggende paa en Seng. Og da Jesus saa deres Tro, sagde han til den gigtlammede: Fat Mod Barn, dine Synder forlades dig. 3 Saa var der lige […]

 • DNPS26: Matt 8
  Posted in: Ikke kategoriseret

  1 Da han gik ned af Bjerget, fulgte Folk ham i store Skarer. 2 Og saa kommer der i det samme en spedalsk hen og bøjer Knæ for ham og siger: Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. 3 Saa rakte han ham Haanden og sagde: Det vil jeg, bliv ren. Og straks […]

 • DNPS26: Matt 7
  Posted in: Ikke kategoriseret

  1 Døm ikke, for at I ikke selv skal blive dømte. 2 For den samme Dom, I fælder, skal fældes over jer, og med det samme Maal, I maaler med, skal der tilmaales jer. 3 Men hvorfor ser du Splinten i din Broders Øje, men Bjælken i dit eget Øje bliver du ikke var. 4 […]

 • DNPS26: Matt 6
  Posted in: Ikke kategoriseret

  1 Men pas paa, at I ikke øver jeres Dyd for andre Menneskers Øjne, for at de skal se paa jer. Ellers faar I ikke noget for det hos jeres Fader i Himlene. 2 Naar du da uddeler Barmhjertighedsgaver, skal du ikke lade blæse i Basun for dig, som Hyklerne gør i Synagogerne og Smaagaderne […]

 • DNPS26: Matt 5
  Posted in: Ikke kategoriseret

  1 Da han saa de forsamlede Skarer, gik han op paa Bjerget og satte sig ned, og hans Lærlinge kom hen til ham. 2 Og saa tog han til Orde og underviste dem. 3 Lyksalige, sagde han, er de der føler sig fattige i Aanden, for Himlenes Kongerige er deres. 4 Lyksalige de, som sørger, […]

 • DNPS26: Matt 4
  Posted in: Ikke kategoriseret

  1 Da førtes Jesus af Aanden ud i Ørken for at blive fristet af Djævelen. 2 Og efter at han havde fastet i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter led han omsider Sult, 3 Og saa kom Fristeren til ham og sagde: Er du Guds Søn, saa byd, at disse Stene skal blive til Brød. 4 […]

 • DNPS26: Matt 3
  Posted in: Ikke kategoriseret

  1 Ved den Tid kommer Døberen Johannes og udraaber i Judæas Ørk: 2 Omvend jer, for Himlenes Rige er nær! 3 For det er ham, Profeten Jesaja har talt om med de Ord: Hør, der er en der raaber i Ørken: Gør Herrevejen rede. Gør hans Stier snorrette!” 4 Johannes selv bar Klæder af Kamelhaar […]

 • DNPS26: Matt 2
  Posted in: Ikke kategoriseret

  1 Efter at Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes’ Dage, viste der sig i Jerusalem Vismænd fra Østerland, 2 som sagde: Hvor er Jødernes nyfødte Konge? For vi har set hans Stjerne i Østerland, og nu er vi komne for at hylde ham. 3 Da Kong Herodes hørte det, satte det […]

 • DNPS26: Matt 1
  Posted in: Ikke kategoriseret

  1 Jesus Kristus, Davids Søns, Abrahams Søns, Saga. 2 Abraham blev Fader til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans Brødre. 3 Juda blev ved Tamar Fader til Fares og Sara. Fares blev Fader til Esrom, Esrom til Aram, 4 Aram til Aminadab, Aminadab til Naasson, Naasson til Salmon. 5 Salmon blev ved […]

 • Forord til Bibelen på hverdagsdansk af 2007
  Posted in: Ikke kategoriseret

  Forord I 1992 udkom 1. udgave af Bibelen på hverdagsdansk, inspireret af den engelske Living Bible. Den blev en stor succes, og rigtig mange mennesker har været glade for dens ligefremme, letforståelige danske sprog. Mange har oplevet glæden ved at kunne læse en hel bog som for eksempel Johannesevangeliet uden at blive trætte i hovedet […]

 • Forord til Paulus´ Breve af Niels Hyldahl
  Posted in: Ikke kategoriseret

  FORORD Paulus var jøde, af Benjamins stamme ligesom kong Saul: Saulus — Paulus. Hans jødiske forældre boede i „adspredelsen”, diasporaen, i byen Tarsus i den romerske provins Kilikien i Lilleasien. De har som Paulus selv været græsktalende. Paulus’ fødselsår kendes ikke, men det må have været omkring år 10 e.Kr. Sin ungdom tilbragte Paulus i […]

 • Forord til Det Nye Testamente Efter Vulgata af Erikke Rosenørn-Lehn
  Posted in: Ikke kategoriseret

  OVERSÆTTERENS FORORD NÆRVÆRENDE Udgave af det Nye Testamente fremkommer med det bestemte Formaal at gøre Guds Ord let tilgængeligt for alle og enhver. Pater Fr. Küpferle S. J. har derfor i en Række Indledninger korteligt gjort Rede for den kirkelige Bibelvidenskabs sidste Resultater. Selve Tekstinddelingen og den Oversigt over Indholdet, hvormed han ledsager hvert enkelt […]

 • Bibelselskabet om Bibelen
  Posted in: Ikke kategoriseret

  Hvordan oversætter vi? Den danske Bibel er autoriseret. Det betyder, at den er officielt godkendt til brug i gudstjenesten i den danske folkekirke. Desuden anvendes den bredt af andre kristne kirker og menigheder. Den kan derfor også kaldes den officielle danske oversættelse af Bibelen. Bibelen i sin helhed blev senest oversat til dansk i 1992. […]

 • Hej Verden!
  Posted in: Ikke kategoriseret

  Velkommen til WordPress. Dette er dit første indlæg. Du kan rette eller slette det, og derefter er det bare om at begynde at blogge!

 • Vatikanet retter misforståelse: Ateister kommer ikke i Himlen
  Posted in: Den Katolske Kirke, Ikke kategoriseret, Kulterne, Nyheder

  Sådan var det heller ikke ment, lyder det nu fra Vatikanet, efter flere medier har fået galt fat i pavens prædiken i sidste uge.   Pave Frans’ prædiken i Vatikanet i sidste uge har fået flere til at tro, at paven mener, at ateister også bliver frelst. Nu præciserer Vatikanet pavens pointe. Thomas Rosica, Vatikanets talsperson uddyber: […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development