DNPS26: Matt 2

1 Efter at Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes’ Dage, viste der sig i Jerusalem Vismænd fra Østerland,

2 som sagde: Hvor er Jødernes nyfødte Konge? For vi har set hans Stjerne i Østerland, og nu er vi komne for at hylde ham.

3 Da Kong Herodes hørte det, satte det ham i hæftig Bevægelse og hele Jerusalem med ham.

4 Og han samlede alle de ypperstepræstelige og Folkets Skriftlærde og spurgte dem ud om, hvor den Salvede skulde fødes.

5 De sagde til ham: I Betlehem i Judæa. For saadan staar der skrevet ved Profeten.

6 Og du Betlehem i Judas Land, ingenlunde den ringeste blandt Judas Høvdingsæder. For fra dig skal en Høvding opkomme, og han skal vogte som Hyrde mit Folk Israel”.

7 Da lod Herodes hemmeligt Vismændene kalde og spurgte dem nøje ud om, hvor længe det var, siden Stjernen viste sig.

8 Og saa sendte han dem til Betlehem og sagde: Gaa nu hen og skaf jer nøje Underretning om Barnet. Og naar I finder det, saa lad mig det vide, for at jeg ogsaa kan komme og gøre Knæfald for det.

9 De gjorde, som Kongen sagde, og drog afsted. Og Stjernen, som de havde set i Østerland, se den gik forud for dem, til den stod over det Sted, hvor Barnet var.

10 Og det var dem en overmaade stor Glæde, da de saa Stjernen.

11 Og da de saa kom ind i Huset, saa de Barnet tilligemed dets Moder Maria, og de kastede sig ned og gjorde Knæfald for det. Og saa aabnede de deres Gemmer og bragte ham Gaver: Guld og Røgelse og Myrra.

12 Saa blev de advarede af Gud i en Drøm imod at vando tilbage til Herodes, og ad en anden Vej drog de bort til deres Land.

13 Straks efter at de var bortrejst, viser der sig brat i Drømme for Josef en Herrens Engel, som siger: Bryd op med Barnet og dets Moder og fly til Ægypten, og bliv der, til jeg siger dig til. For Herodes vil søge efter Barnet for at slaa det ihjel.

14 Saa brød han op med Barnet og dets Moder om Natten og drog bort til Ægypten

15 og blev der til Herodes’ Død, for at det skulde gaa i Opfyldelse, som er talt gennem Profeten: „Fra Ægypten kaldte jeg min Søn.”

16 Da Herodes saa, at Vismændene havde narret ham, blev ban meget vred og sendte Folk ud for at myrde alle Drengebørn i Betlehem og i hele Egnen deromkring fra to Aars Alderen og derunder svarende til den Tid, han havde skaffet sig nøje Underretning om af Vismændene.

17 Da gik det i Opfyldelse, som er talt gennem Profeten Jeremias:

18 Der hørtes en Røst i Rama, Graad og megen Klage. Rakel græd over sine Børn og vilde ikke lade sig trøste, for de er ikke til mere”.

19 Men da Herodes var død, viser en Herrens Engel sig i Drømme for Josef i Ægypten

20 og siger: Bryd op med Barnet og dets Moder, og kom til Israels Land. For nu er de døde, som stræbte Barnet efter Livet.

21 Saa brød han op med Barnet og dets Moder og kom til Israels Land.

22 Men da han hørte, at Arkelans nu var Konge over Judæa i sin Fader Herodes’ Sted, turde han ikke komme der, og efter Guds Vink i Drømme, drog han bort til Galilæas Omraade.

23 Der kom han saa og bosatte sig i en By, som hedder Nasaret, for at det, som er sagt gennem Profeterne, skulde gaa i Opfyldelse, fordi han skulde kaldes Nasaræer.

DNPS26Læs resten af Matthæusevangeliet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/Kapitel 23/Kapitel 24/Kapitel 25/Kapitel 26/Kapitel 27/Kapitel 28/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • Kritik af Mariakirken for at hjælpe romaer Pladsen foran Mariakirken i København bruges for tiden som opholdssted af et stigende antal romaer. Butiksejer oplever det som utrygt, men kirken hilser alle socialt udsatte […]
  • Elev: Jeg bliver en bedre muslim og mere dansk af at gå på missionsk efterskole Rama og Nour Mamora er muslimer, men går på en kristen efterskole. Her er bøn og bibellæsning dagligdag, kriminelle kammerater er skiftet ud med kristne og arabisk erstattet af […]
  • DA31: Jeremias’ Bog 341 Det Ord, som kom til Jeremias fra HERREN, da Kong Nebukadnezar af Babel og hele hans Hær og alle Riger på Jorden, der stod under hans Herredømme, og alle Folkeslag angreb Jerusalem og […]
  • DNPS26: Romerbrevet 151 Det er vor Skyldighed som de stærke at bære de svage over deres Skrøbeligheder og ikke gøre os selv til Behag? 2 Vi skal hver især gøre vor Næste til Behag for at faa noget godt ud af […]

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development