29. December: Gud skal du tilbede

andagt nicki 29,12,15

GUD SKAL DU TILBEDE

Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: »Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede.« For Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd (Åb 19:10).

Johannes får at vide af englen: ’Gud skal du tilbede’. Begrundelse?: ’For Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd.’ Ja, Jesu allerstørste vidnesbyrd er profetien. Det er et vidnesbyrd, ingen andre kan give. Det er sandt, til en vis grad, at der kan profeteres uden om Gud (5Mose 13:1-6), men den falske profet vil med tiden træde ved siden af og blive afsløret. Det er anderledes med Gud. Hans profetier går alle i opfyldelse ned til mindste detalje. Han siger om sig selv: ”Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg” (Es 46:9-10).

Hundredvis af profetier er opfyldt for at pege på, at Jesus er den, han sagde, han var. Her nogle få: Jesus skulle være Abrahams, Isaks og Jakobs afkom (1Mose 12:3; 17:19; 22:18; 28:14; Matt 1:1-2; Luk 3:34; Gal 3:16). Han skulle være kong Davids søn og arving til hans trone (2Sam 7:12-14; 1Krøn 17:11-14; Jer 23:5; Sl 89:35-38; Matt 1:1,6; Luk 1:31-33.). Han skulle ride ind i Jerusalem på et æsel (Zak 9:9; Matt 21:1-11.). Han skulle gennembores på hænder og fødder (Sl 22:17; Zak 12:10; Matt 27:35; Luk 24:39; Joh 19:18). Han skulle oprejses fra de døde (Sl 16:10; Es 53:9-10; Matt 28:1-7; 1Kor 15:3-8) osv. osv. Ja, Jesu fødsel, aner, liv, gøren og laden, død og opstandelse er profeteret til mindste detalje, Halleluja.

Når man får øjne at se bibelens profetier med, så medføder det tilbedelse af Gud. Tænk bare på den vækkelse i 1948 – generationen, der så nationen Israel genopstå på en enkel dag: d. 14. Maj 1948. At Israel skulle genopstå på en enkel dag, har Bibelen præcist forudsagt (Es 66:8). Ære være Herren, der fra begyndelsen har forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Ham skal vi tilbede.

Bibellæseplan: Åb 19; Hab 1; Ez 44-45

Lignende indlæg:

  • 28. januar: Hvordan lever et Guds barn? HVORDAN LEVER ET GUDS BARN? .. Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. (Matt 18:3) Vi må blive som børn for at komme i […]
  • 19. februar: Evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn EVANGELIET OM JESUS KRISTUS, GUDS SØN. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. (Mark 1:1) Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, sådan starter Markus […]
  • 31. januar: Hvem kan så blive frelst? HVEM KAN SÅ BLIVE FRELST? Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« (Matt 19:25) Jesus møder en rig ung mand, der gerne vil have Jesus til […]
  • 26. januar: Gud åbenbarer sig GUD ÅBENBARER SIG Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. (Matt 16:17) Jesus og disciplene var […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development