27. December: Drag ud af hende

andagt nicki 27,12,15

DRAG UD FRA HENDE

Og en af de syv engle med de syv skåle kom og talte til mig og sagde: »Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande (Åb 17:1).

Den store skøge har på panden skrevet et navn, en hemmelighed: »Det store Babylon, moder til skøgerne og jordens afskyeligheder«. Babylon var den falske enhed, der trods Herrens ord, samlede sig og søgte at tilvinde sig himlen (1Mose 9:1; 11:4). Det store Babylon (Åb 17:5) er ligeledes en falsk enhed, der trods Herrens ord, samler sig og søger at tilvinde sig himlen. Det bliver ledt af ”den store skøge” og indebærer uhellige alliancer med den verdslige magt og forfølgelse af sande troende (Åb 17:2,6). Det indebærer mange falske Kristus´er og profeter (Matt 24:5,11) og frafald fra den levende Gud, men en tilbedelse af alt hvad der hedder Gud og helligdom (2Thess 2:3-4).

Denne falske ”kirke” vil være en af bagmændene bag forfølgelsen af de sande troende i den sidste tid. Jesus siger: ”der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig” (Joh 16:2-3). Luther havde ganske ret, da han sagde: ”Der findes ikke noget farligere i verden end falsk religion eller afgudsdyrkelse, for den er oprindelsen til alt ondt. Men den går under navn af fuldkommen fromhed”.

I dag laver man fælles bedesteder for jøder, kristne og muslimer, og paven for romerkirken har travlt med at forsikre os om, at jøder og muslimer bliver frelst, fordi de tror på ’den ene gud’. Og at der er frelse at finde for alle mennesker af ’oprigtig tro’, hvis de ligger sig ind under romerkirkens overautoritet – det gør flere og flere så.

Men i Åbenbaringsbogen kapitel 17 og 18 ser vi med Johannes ’dommen over den store skøge’, og røsten lyder fra himmelen: ”Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager” (Åb 18:4).

Bibellæseplan: Åb 17; Es 65; Ez 40-41

Lignende indlæg:

  • 22. februar: Ind i midten IND I MIDTEN Og han sagde til manden med den visne hånd: »Rejs dig og kom ind i midten!« (Mark 3:3) Jesu fjender holdt øje med ham og en mand med en vissen hånd, for hvis Jesus ville […]
  • 17. februar: Hvem er jødernes konge? HVEM ER JØDERNES KONGE? Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham, den lød: »Det er Jesus, jødernes konge«. (Matt 27:37) Da man korsfæstede Jesus, lavede Pilatus en indskrift […]
  • 31. januar: Hvem kan så blive frelst? HVEM KAN SÅ BLIVE FRELST? Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« (Matt 19:25) Jesus møder en rig ung mand, der gerne vil have Jesus til […]
  • 26. januar: Gud åbenbarer sig GUD ÅBENBARER SIG Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. (Matt 16:17) Jesus og disciplene var […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development