24. December: Glædelig jul

andagt Nicki 24,12,15

GLÆDELIG JUL

Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk (Åb 14:6).

I aften og i morgen bliver Herren Jesu Kristi fødsel fejret i millioner af små hjem. Han syntes ellers ikke af meget den lille konge, som han lå der i krybben. Men for hyrderne på marken og for alle os andre lød buskabet fra en engel i himlen: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag (Luk 2:10-14)!

I dagens vers møder vi igen en engel i himlen, den har også et budskab: ”Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder” (Åb 14:7).

Den første engel vidner om, at den lille konge voksede op og blev ophøjet på Golgatas kors for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. At enhver nu kan få fred med Gud. Den anden engel vidner om, at Guds dom kommer. Tiden til at vende sig til Ham, som har skabt himmel og jord, er nu.

Julenat sendte Gud sin søn til verden, ikke for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn (Joh 3:14-18). Se, det er julebudskabet.

Glædelig Jul

Bibellæseplan: Åb 14; Es 62; Ez 35-36

Lignende indlæg:

  • 31. December: Godt Nytår GODT NYTÅR Herren Jesu nåde være med alle (Åb 22:21)! Så er vi kommet til årets sidste dag og dermed også den sidste andagt i denne serie. I morgen begynder noget nyt, et nyt år. En ny […]
  • 30. December: Guds løfte til David GUDS LØFTE TIL DAVID Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham […]
  • 29. December: Gud skal du tilbede GUD SKAL DU TILBEDE Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: »Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du […]
  • 28. December: Din sjæls begær DIN SJÆLS BEGÆR Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, ingen skal kunne finde det mere (Åb 18:14). Den store skøge vi hørte om […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development