DA31: Esajas’ Bog

 • DA31: Esajas’ Bog 31
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve dem, som går ned til Ægypten om Hjælp og slår Lid til Heste, som stoler på Vognenes Mængde, på Rytternes store Tal, men ikke ser hen til Israels Hellige, ej rådspørger HERREN. 2 Men viis er og han, lader Ulykke komme og går ej fra sit Ord. Han står op mod de ondes […]

 • DA31: Esajas’ Bog 32
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Se, en Konge skal herske med Retfærd, Fyrster styre med Ret, 2 hver af dem som Læ imod Storm og Ly imod Regnskyl, som Bække i Ørk, som en vældig Klippes Skygge i tørstende Land. 3 De seendes Øjne skal ej være blinde, de hørendes Ører skal lytte; 4 letsindiges Hjerte skal nemme Kundskab, […]

 • DA31: Esajas’ Bog 33
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve dig, du Hærværksmand, selv ikke hærget, du Ransmand, skånet for Ran! Når dit Hærværk er endt, skal du hærges, når din Ranen har Ende, skal der ranes fra dig! 2 HERRE, vær os nådig, vi bier på dig, vær du vor Arm hver Morgen, vor Frelse i Nødens Stund! 3 For Bulderet må […]

 • DA31: Esajas’ Bog 34
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Kom hid, I Folk, og hør, lån Øre, I Folkefærd! Jorden og dens Fylde høre, Jorderig og al dets Grøde! 2 Thi HERREN er vred på alle Folkene, harmfuld på al deres Hær; han slår dem med Band og giver dem hen til at slagtes; 3 henslængt ligger de dræbte, Stank stiger op fra […]

 • DA31: Esajas’ Bog 35
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ørken og hede skal fryde sig, Ødemark juble og blomstre; 2 blomstre frodigt som Rosen og juble, ja juble med Fryd. Libanons Herlighed gives den, Karmels og Sarons Pragt. HERRENS Herlighed skuer de, vor Guds Højhed. 3 Styrk de slappe Hænder, lad de vaklende Knæ blive faste, 4 sig til de ængstede Hjerter: Vær […]

 • DA31: Esajas’ Bog 36
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Kong Ezekias’s fjortende Regeringsår drog Assyrerkongen Sankerib op mod alle Judas befæstede Byer og indtog dem. 2 Assyrerkongen sendte så Rabsjake med en anselig Styrke fra Lakisj til Kong Ezekias i Jerusalem, og han gjorde Holdt ved Øvredammens Vandledning, ved Vejen til Blegepladsen. 3 Da gik Paladsøversten Eljakim, Hilkijas Søn, Statsskriveren Sjebna og […]

 • DA31: Esajas’ Bog 37
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Da Kong Ezekias hørte det, sønderrev han sine Klæder, hyllede sig i Sæk og gik ind i HERRENS Hus. 2 Og han sendte Paladsøversten Eljakim og Statsskriveren Sjebna og Præsternes Ældste, hyllet i Sæk, til Profeten Esajas, Amoz’s Søn, 3 for at sige til ham: »Ezekias lader sige: En Nødens, Tugtelsens og Forsmædelsens Dag […]

 • DA31: Esajas’ Bog 38
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ved den Tid blev Ezekias dødssyg. Da kom Profeten Esajas, Amoz’s Søn, til ham og sagde: »Så siger HERREN: Beskik dit Hus, thi du skal dø og ikke leve!« 2 Da vendte han Ansigtet om mod Væggen og bad således til HERREN: 3 »Ak, HERRE, kom dog i Hu, hvorledes jeg har vandret for […]

 • DA31: Esajas’ Bog 39
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ved den Tid sendte Bal’adans Søn, Kong Merodak-Bal’adan af Babel, Brev og Gave til Ezekias, da han hørte, at han havde været syg, men var blevet rask. 2 Og Ezekias glædede sig over deres Komme og viste dem Huset, hvor han havde sine Skatte, Sølvet og Guldet, Røgelsestofferne, den fine Olie, hele sit Våbenoplag […]

 • DA31: Esajas’ Bog 40
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Trøst, ja trøst mit Folk, så siger eders Gud, 2 tal Jerusalem kærligt til og råb kun til det, at nu er dets Strid til Ende, dets Skyld betalt, tvefold Straf har det fået af HERRENS Hånd for alle sine Synder. 3 I Ørkenen råber en Røst: »Ban HERRENS Vej, jævn i det øde […]

 • DA31: Esajas’ Bog 42
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Se min Tjener, ved hvem jeg holder fast, min udvalgte, hvem jeg har kær! På ham har jeg lagt min Ånd, han skal udbrede Ret til Folkene. 2 Han råber og skriger ikke, løfter ej Røsten på Gaden, 3 bryder ej knækket Rør og slukker ej rygende Tande. Han udbreder Ret med Troskab, 4 […]

 • DA31: Esajas’ Bog 43
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men nu, så siger HERREN, som skabte dig, Jakob, danned dig, Israel: Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig ved Navn, du er min! 2 Når du går gennem Vande, er jeg med dig, gennem Strømme, de river dig ikke bort; når du går gennem Ild, skal du ikke svides, Luen brænder dig […]

 • DA31: Esajas’ Bog 44
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men hør nu, Jakob, min Tjener, Israel, hvem jeg har udvalgt: 2 Så siger HERREN, som skabte dig og fra Moders Liv danned dig, din Hjælper: Frygt ikke, min Tjener Jakob, Jesjurun, hvem jeg har udvalgt! 3 Thi jeg udgyder Vand på det tørstende, Strømme på det tørre Land, udgyder min Ånd på din […]

 • DA31: Esajas’ Bog 45
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så siger HERREN til sin Salvede, til Kyros, hvis højre jeg greb for at nedstyrte Folk for hans Ansigt og løsne Kongernes Gjord, for at åbne Dørene for ham, så Portene ikke var stængt: 2 Selv går jeg frem foran dig, Hindringer jævner jeg ud; jeg sprænger Porte af Kobber og sønderhugger Slåer af […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development