DA31: Daniels Bog 12

1 Til den Tid skal Mikael stå frem, den store Fyrste, som værner dit Folks Sønner, og en Trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin Mage, så længe der var Folkeslag til. Men på den Tid skal dit Folk frelses, alle, der er optegnet i Bogen.

2 Og mange af dem, der sover under Mulde, skal vågne, nogle til evigt Liv, andre til Skam, til evig Afsky.

3 De forstandige skal stråle som Himmelhvælvingens Glans, og de, der førte de mange til Retfærdighed, skal lyse som Stjerner evigt og altid.

4 Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene og Segl for Bogen til Endens Tid! Mange skal granske i den, og Kundskaben skal blive stor.«

5 Og jeg, Daniel, skuede, og se, der stod to andre hver på sin Side af Floden.

6 Og den ene spurgte Manden, som bar de linnede Klæder og svævede over Flodens Vande: »Hvor længe varer det, før disse sælsomme Ting er til Ende?«

7 Så hørte jeg Manden i de linnede Klæder, ham, som svævede over Flodens Vande, sværge ved ham, som lever evindelig, idet han løftede begge Hænder mod Himmelen: »Een Tid, to Tider og en halv Tid! Når hans Magt, som knuser det hellige Folk, er til Ende, skal alle disse Ting fuldbyrdes.«

8 Og jeg hørte det, men fattede det ikke; så spurgte jeg: »Herre, hvad er det sidste af disse Ting?«

9 Og han svarede: »Gå bort, Daniel, thi for Ordene er der sat Lukke og Segl til Endens Tid.

10 Mange skal sigtes, renses og lutres, men de gudløse handler gudløst, og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige.

11 Fra den Tid det daglige Offer ophæves og Ødelæggelsens Vederstyggelighed rejses, skal der gå 1290 Dage.

12 Salig er den, der holder ud og oplever 1335 Dage.

13 Men gå du Enden i Møde, læg dig til Hvile og stå op til din Lod ved Dagenes Ende!«

Lignende indlæg:

  • DA31: Daniels Bog 61 og Mederen Darius overtog Riget i en Alder af to og tresindstyve År. 2 Darius fandt for godt at lægge Riget under 120 Satraper, fordelt over hele Riget; 3 og over dem satte han tre […]
  • DA31: Daniels Bog 31 Kong Nebukadnezar lod lave en Billedstøtte af Guld, tresindstyve Alen høj og seks Alen bred, og han opstillede den på Dalsletten Dura i Landsdelen Babel. 2 Så sendte Kong Nebukadnezar […]
  • DA31: Daniels Bog 81 I Kong Belsazzars tredje Regeringsår viste der sig et Syn for mig, Daniel; det kom efter det, som tidligere havde vist sig for mig. 2 Jeg skuede i Synet, og det var mig, som om jeg […]
  • DA31: Daniels Bog 101 I Perserkongen Kyros tredje Regeringsår modtog Daniel, som havde fået Navnet Beltsazzar, en Åbenbaring; og Ordet er Sandhed og varsler om stor Trængsel. Og han mærkede sig Ordet og […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development