DA31: Prædikerens Bog 6

1 Der er et Onde, jeg så under Solen, og som tynger Menneskene hårdt:

2 Når Gud giver en Mand Rigdom og Gods og Ære, så han intet savner af, hvad han ønsker, og Gud ikke sætter ham i Stand til at nyde det, men en fremmed nyder det, da er dette Tomhed og en slem Lidelse.

3 Om en Mand avler hundrede Børn og lever mange År, så hans Levetid bliver lang, men hans Sjæl ikke mættes af Goder, så siger jeg dog, at et utidigt Foster er bedre faren end han;

4 thi at det kommer, er Tomhed, og det går bort i Mørke, og i Mørke dølges dets Navn;

5 og det har hverken set eller kendt Sol; det får end ikke en Grav; det hviler bedre end han.

6 Om han så levede to Gange tusind År, men ikke skuede Lykke — mon ikke alle farer sammesteds hen?

7 Al Menneskets Flid tjener hans Mund, og dog stilles hans Sult aldrig.

8 Thi hvad har den vise forud for Tåben, hvad båder det den arme, der ved at vandre for de levendes Øjne?

9 Bedre at se med sine Øjne end higende Attrå. Også det er Tomhed og Jag efter Vind.

10 Hvad der bliver til er for længst nævnet ved Navn, og det vides i Forvejen, hvad et Menneske bliver til; det kan ikke gå i Rette med ham, der er den stærkeste.

11 Thi jo flere Ord der bruges, des større bliver Tomheden, og hvad gavner de Mennesket?

12 Thi hvo ved, hvad der båder et Menneske i Livet, det Tal af tomme Levedage han henlever som en Skygge? Thi hvo kan sige et Menneske, hvad der skal ske under Solen efter hans Død?

Lignende indlæg:

  • DA31: Prædikerens Bog 11 Ord af Prædikeren, Davids Søn, Konge i Jerusalem. 2 Endeløs Tomhed, sagde Prædikeren, endeløs Tomhed, alt er Tomhed! 3 Hvad Vinding har Mennesket af al den Flid, han gør sig under […]
  • DA31: Prædikerens Bog 41 Fremdeles så jeg al den Undertrykkelse, som sker under Solen; jeg så de undertryktes Tårer og ingen trøstede dem; de led Vold af deres Undertrykkeres Hånd, og ingen trøstede dem. 2 Da […]
  • DA31: Prædikerens Bog 91 Ja, alt dette lagde jeg mig på Sinde, og mit Hjerte indså det alt sammen: at de retfærdige og de vise og deres Gerninger er i Guds Hånd. Hverken om Kærlighed eller Had kan Menneskene […]
  • DA31: Prædikerens Bog 121 Tænk På din Skaber i Ungdommens Dage, førend de onde Dage kommer og Årene nærmer sig, om hvilke du vil sige: »I dem har jeg ikke Behag!« 2 før Sol og Lys og Måne og Stjerner hylles i […]
The following two tabs change content below.
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development