DA31: Ezekiels Bog

 • DA31: Ezekiels Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I det tredivte År på den femte Dag i den fjerde Måned da jeg var blandt de Landflygtige ved Floden Kebar, skete det, at Himmelen åbnede sig, og jeg skuede Syner fra Gud. 2 Den femte Dag i Måneden — det var det femte År efter at Kong Jojakin var bortført — 3 kom […]

 • DA31: Ezekiels Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Han sagde til mig: »Menneskesøn stå op på dine Fødder så jeg kan tale med dig!« 2 Og som han talede til mig, kom Ånden i mig og rejste mig på mine Fødder, og jeg hørte ham tale til mig. 3 Han sagde: »Menneskesøn! Jeg sender dig til Israeliterne, de genstridige, der har sat […]

 • DA31: Ezekiels Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så sagde han til mig: »Menneskesøn, slug hvad du her har for dig, slug denne Bogrulle og gå så hen og tal til Israels Hus!« 2 Så åbnede jeg Munden, og han lod mig sluge Bogrullen 3 og sagde til mig: »Menneskesøn! Lad din Bug fortære den Bogrulle, jeg her giver dig, og fyld […]

 • DA31: Ezekiels Bog 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Du Menneskesøn tag dig en Teglsten, læg den for dig og indrids i den et Billede af en By, Jerusalem; 2 og kast en Vold op omkring den, byg Belejringstårne, opkast Stormvold, lad Hære lejre sig imod den og rejs Stormbukke mod den fra alle Sider; 3 tag dig så en Jernpande og sæt […]

 • DA31: Ezekiels Bog 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og du, Menneskesøn, tag dig et skarpt Sværd, brug det som Ragekniv og lad det gå over dit Hoved og dit Skæg; tag dig så en Vægtskål og del Håret. 2 En Tredjedel skal du brænde i et Bål midt i Byen, når Belejringens Dage er omme; en Tredjedel skal du tage og slå […]

 • DA31: Ezekiels Bog 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Israels Bjerge, profeter imod dem 3 og sig: Israels Bjerge, hør den Herre HERRENS Ord! Så siger den Herre HERREN til Bjergene og Højene, til Kløfterne og Dalene: Se, jeg sender Sværd over eder og tilintetgør eders Offerhøje. 4 Eders Altre […]

 • DA31: Ezekiels Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og HERRENS Ord kom til mig således: 2 Du, Menneskesøn, sig: Så siger den Herre HERREN til Israels Land: Enden kommer, Enden kommer over Landet vidt og bredt! 3 Nu kommer Enden over dig, og jeg sender min Vrede imod dig og dømmer dig efter dine Veje og gengælder dig alle dine Vederstyggeligheder. 4 […]

 • DA31: Ezekiels Bog 9
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så hørte jeg ham råbe med vældig Røst: »Byens Hjemsøgelse nærmer sig, og hver har sit Mordvåben i Hånden!« 2 Og se, seks Mænd kom fra den øvre Nordport, hver med sin Stridshammer i Hånden, og een iblandt dem bar linned Klædebon og havde et Skrivetøj ved sin Lænd; og de kom og stillede […]

 • DA31: Ezekiels Bog 10
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og jeg skuede og se, over Hvælvingen over Kerubernes Hoveder var der noget som Safir; noget ligesom en Trone viste sig over dem. 2 Så sagde han til Manden i det linnede Klædebon: »Gå ind mellem Hjulene under Keruberne og tag Hænderne fulde af glødende Kul fra Rummet mellem Keruberne og strø det ud […]

 • DA31: Ezekiels Bog 11
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Så løftede Ånden mig og bragte mig til HERRENS Hus’s Østport, den der vender mod Øst. Og se, ved Indgangen til Porten var der fem og tyve Mænd, og jeg så iblandt dem Ja’azanja, Azzurs Søn, og Pelatja, Benajas Søn, Folkets Fyrster. 2 Og han sagde til mig: »Menneskesøn! Det er de Mænd, som […]

 • DA31: Ezekiels Bog 12
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn! Du bor midt i den genstridige Slægt, som har Øjne at se med, men ikke ser, og Ører at høre med, men ikke hører, thi de er en genstridig Slægt. 3 Men du, Menneskesøn, udrust dig ved højlys Dag i deres Påsyn som en, der drager […]

 • DA31: Ezekiels Bog 13
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, profetér mod Israels Profeter, profetér og sig til dem, som profeterer efter deres eget Hjertes Tilskyndelse: Hør HERRENS Ord! 3 Så siger den Herre HERREN: Ve Profeterne, de Dårer, som følger deres egen Ånd uden at have skuet noget! 4 Dine Profeter, Israel, er som Sjakaler […]

 • DA31: Ezekiels Bog 14
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Nogle af Israels ældste kom til mig og satte sig lige over for mig. 2 Så kom HERRENS Ord til mig således; 3 Menneskesøn! Disse Mænd har lukket deres Afgudsbilleder ind i deres Hjerte og stillet det, der blev dem Årsag til Skyld, for deres Ansigt — skulde jeg lade mig rådspørge af dem? […]

 • DA31: Ezekiels Bog 15
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn! Hvad har Vinstokken forud for alle andre Træer, Ranken, som står iblandt Skovens Træer? 3 Tager man Gavntræ deraf? Eller tager man deraf en Knag til at hænge alskens Redskaber på? 4 Når den så oven i købet har været givet Ilden til Føde, så at […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development