DA31: Ezekiels Bog

 • DA31: Ezekiels Bog 31
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I det ellevte År på den første Dag i den tredje Måned kom HERRENS Ord til mig således: 2 Menneskesøn, sig til Farao, Ægyptens Konge, og til hans larmende Hob: Ved hvem kan du lignes i Storhed? 3 Se, du er en Libanonceder med smukke Grene og skyggefuld Krone, høj af Vækst, hvis Top […]

 • DA31: Ezekiels Bog 32
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I det tolvte År på den første Dag i den tolvte Måned kom HERRENS Ord til mig således: 2 Menneskesøn, istem en Klagesang over Farao, Ægyptens Konge, og sig til ham: Du Folkenes Løve, det er ude med dig! Du var som en Drage i Havet med prustende Næse, med Fødderne plumred du Vandet, […]

 • DA31: Ezekiels Bog 33
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, tal til dine Landsmænd og sig: Når jeg fører Sværdet over et Land, og Folket i Landet tager en af sin Midte og gør ham til deres Vægter, 3 og han ser Sværdet komme over Landet og støder i Hornet og advarer Folket, 4 men den, […]

 • DA31: Ezekiels Bog 34
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, profeter mod Israels Hyrder, profeter og sig til dem: Så siger den Herre HERREN: Ve Israels Hyrder, som røgtede sig selv! Skal Hyrderne ikke røgte Hjorden? 3 I fortærede Mælken, med Ulden klædte I eder, de fede Dyr slagtede I, men Hjorden røgtede I ikke; 4 […]

 • DA31: Ezekiels Bog 35
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Se’irs Bjergland og profeter imod det 3 og sig til det: Så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer over dig, Se’irs Bjergland, og løfter min Hånd imod dig; jeg gør dig til Ørk og Ødemark, 4 dine Byer lægger jeg i […]

 • DA31: Ezekiels Bog 36
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men du, Menneskesøn, profetér om Israels Bjerge og sig: Israels Bjerge, hør HERRENS Ord. 2 Så siger den Herre HERREN: Fordi Fjenden sagde om eder: »Ha! Ørkener for stedse! De er blevet vor Ejendom!« 3 derfor skal du profetere og sige: Så siger den Herre HERREN: Fordi man har higet og snappet efter eder […]

 • DA31: Ezekiels Bog 38
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Gog i Magogs Land, Fyrsten over Rosj, Mesjek og Tubal, og profeter imod ham 3 og sig: Så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer over dig, Gog, Fyrste over Rosj, Mesjek og Tubal. 4 Jeg vender dig og sætter Kroge i […]

 • DA31: Ezekiels Bog 39
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Du, Menneskesøn, Profetér mod Gog og sig: Så siger den Herre HERREN. Se, Jeg kommer over dig, Gog, Fyrste over Rosj, Mesjek og Tubal! 2 Jeg vender dig, leder dig og fører dig op fra det yderste Nord og bringer dig til Israels Bjerge. 3 Så slår jeg Buen ud af din venstre Hånd […]

 • DA31: Ezekiels Bog 40
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I det fem og tyvende År efter at vi var ført i Landflygtighed, ved Nytårstide, på den tiende Dag i Måneden i det fjortende År efter Byens indtagelse, netop på den Dag kom HERRENS Hånd over mig, og han førte mig 2 i Guds Syner til Israels Land og satte mig på et såre […]

 • DA31: Ezekiels Bog 41
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Derpå førte han mig til det Hellige og målte Pillerne, de var seks Alen brede på begge Sider; 2 Indgangen var ti Alen bred, dens Sidevægge fem Alen til begge Sider; og han målte dets Længde til fyrretyve Alen og Bredden til tyve. 3 Derpå gik han ind i Inderhallen og målte Indgangens Piller; […]

 • DA31: Ezekiels Bog 42
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Derpå førte han mig ud i den indre Forgård i nordlig Retning, og han førte mig til Kamrene, som lå ud imod den afspærrede Plads og Bagbygningen, nogle på den ene Side, andre på den anden. 2 Længden var hundrede Alen og Bredden halvtredsindstyve. 3 Over for Portene, som hørte til den indre Forgård, […]

 • DA31: Ezekiels Bog 43
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Derpå førte han mig hen til Østporten. 2 Og se Israels Guds Herlighed kom østerfra, og det lød som mange Vandes Brus, og Jorden lyste af hans Herlighed. 3 Synet var som det, jeg havde set, da han kom for at ødelægge Byen, og Vognen så ud som den, jeg havde set ved Floden […]

 • DA31: Ezekiels Bog 44
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Derpå førte han mig tilbage ad Helligdommens ydre Østport til, og den var lukket. 2 Og HERREN sagde til mig: Denne Port skal være lukket og må ikke åbnes! Ingen må gå ind derigennem, thi igennem den drog HERREN, Israels Gud, ind; derfor skal den være lukket. 3 Kun Fyrsten må sidde i den […]

 • DA31: Ezekiels Bog 45
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Når I udskifter Landet ved Lodkastning, skal I yde HERREN en Offerydelse, en hellig Del af Landet, 25 000 Alen lang og 20 000 Alen bred; hellig skal den være i hele sin Udstrækning. 2 Deraf skal til Helligdommen fratages et firkantet Stykke på 500 Alen til alle Sider, omgivet af en åben Plads […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development